You are on page 1of 8

J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK

(i)

MODUL

POLITEKNIK
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN MALAYSIA

J4012
PNEUMATIK DAN HIDRAULIK

AHMAD SYAYUTHI BIN ABD. RAHMAN (PUO)
CHE MOHD AZMI BIN CHE IBRAHIM (PUO)
KAMARUZAMAN BIN DAUD (PUO)

J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK ( ii ) BIODATA PENULIS J4012 . Perindustrian (KUSZA) : Pensyarah Teknik : Kamaruzzaman Bin Daud : Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Jln Raja Musa Mahadi. 31450 Ipoh. Ipoh. :05-5457656/7622 ext 465 : Sarjana Pendidikan (Teknikal)(UTM) BSc (Hons) Kej Mekanikal(UTM) (Teknologi Pembuatan) Diploma Tek.PNEUMATIK DAN HIDRAULIK Nama Alamat No Tel Email Kelulusan Jawatan Nama Alamat No Tel Email : Kelulusan Jawatan Nama Alamat Perak No Tel Email Kelulusan Jawatan : Ahmad Syayuthi B Abdul Rahman : Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar Jln Raja Musa Mahadi. (UPM) : Pensyarah Teknik .31450.com : BEng (Hons) KejMekanikal(USM) (Bahan) Sijil Teknologi Pembuatan (POLIMAS) : Pensyarah Teknik : Che Mohd Azmi Bin Che Ibrahim : Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Ungku Omar 31450 Jln Raja Musa Mahadi.com :Diploma Kejuruteraan Pert. Ipoh :05-5457656/7622 ext 468 : kman_dd@hotmail. :05-5457656/7622 ext 465 : syayuthi@hotmail.

Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas. Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah difahami. Cara persembahan idea adalah menarik. Gaya penulisan menarik. Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca. Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami. ISI KANDUNGAN Saya faham semua objektif dengan jelas. FORMAT Susun atur muka surat adalah menarik.J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK ( iii ) SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR Tajuk Modul : _________________________Kod Modul Nama Pelajar : _______________________ No. Pendaftaran : ____________ Kursus : ____________________________________ Nama Penulis Modul : _____________ : ______________________________ Sila gunakan skala berikut untuk penilaian anda. Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah. 4 3 2 1 Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju Arahan : Tandakan  pada ruangan skor yang dipilih. Semua arahan yang diberikan mudah difahami. Saya faham pada idea yang disampaikan. Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami. Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai dengan input. Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri. Penggunaan modul ini menarik minat saya. 1 SKALA 2 3 4 1 2 4 3 . Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini. Carta dan gambar senang dibaca dan difahami. Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan dalam unit ini. Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ELEMEN PENILAIAN A. B. Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya.

2 Jenis-jenis Silinder Lelurus 3.1 Penggerak pneumatik 3.0 Pengenalan 1.3 Menentukan daya dan saiz silinder 3.3 Keburukan Sistem Pneumatik Unit 2 Sistem Penjanaan Pneumatic Dan Pengagihan Udara ( 2 Jam ) 2.J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK ( iv ) GRID KURIKULUM Grid kurikulum ini adalah berdasarkan kepada kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik-Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia.0 Pengenalan 2. TOPIK UNIT PENGENALAN KEPADA PNEUMATIK 1 2 SISTEM KERJA PNEUMATIK 3 4 REKABENTUK LITAR 5 6 KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM HIDRAULIK 7 LITAR ASAS HIDRAULIK 8 PEMBINAAN LITAR HIDRAULIK 10 PERMASALAHAN DALAM SISTEM HIDRAULIK 11 9 PENGENALAN KEPADA PNEUMATIK Unit 1 Sistem Pneumatik ( 2 Jam ) 1.5 Pencagak silinder ( 2 Jam ) .1 Persamaan yang berkaitan dengan udara mampatan 2.0 Pengenalan 3.3 Jenis-jenis Pemampat 2.2 Kebaikan Sistem Pneumatik 1.1 Komponen Sistem Pneumatik 1.2 Pemampat udara 2.4 Penghasilan udara bebas 2.4 Pengkusyenan dalam silinder pneumatik 3.5 Penyahidratan udara SISTEM KERJA PNEUMATIK Unit 3 Penggerak Dan Injap 3.

0 Pengenalan 6.2 Rajah gerakan masa 5.8 Penggerak istimewa 3.J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK (v) 3.1 Fungsi dan alat tambahan bagi kawalan turutan pneumatik dan elektropneumatik.0 Pengenalan 4.4 Membina litar pembilang langkah (Step Counter) Unit 6 Fungsi Tambahan Kawalan Turutan Pneumatic Dan Elektro-Penumatik ( 3 Jam ) 6.5 Penggerak LITAR ASAS HIDRAULIK ( 3 Jam ) .2 Pengenalan kepada komponen asas hidraulik 7.0 Pengenalan 7.4 Injap 7.0 Pengenalan 5.1 Simbol piawai bagi komponen hidraulik 7.2 Pengawalan Pergerakan silinder REKABENTUK LITAR Unit 5 Kawalan Turutan Berbilang Selinder ( 5 Jam ) 5.3 Membina litar lata (Cascade) 5.1 Pengendalian litar asas kawalan turutan berbilang silinder 5.7 Penggerak berputar 3.6 Silinder istimewa 3.3 Pam 7. KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM HIDRAULIK Unit 7 Simbol Piawai Dan Kegunaan Komponen 7.9 Injap Unit 4 Penderia Dan Kawalan Gerakan Satu Selinder ( 2 Jam ) 4.1 Penderia 4.

0 Pengenalan 8.2 Sistem asas hidraulik 8.3 Litar sistem asas hidraulik Unit 9 Pengawalan Tekanan Dan Aliran Pada Penggerak ( 1 Jam ) 9.0 Pengenalan 11.1 Permasalahan dalam sistem hidraulik PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL ( 2 Jam ) .0 Pengenalan 10.1 Pengawalan tekanan dan aliran pada penggerak-penggerak sistem hidraulik PEMBINAAN LITAR HIDRAULIK Unit 10 Rekabentuk Litar ( 5 Jam ) 10.0 Pengenalan 9.2 Gabungan litar kawalan PERMASALAHAN DALAM SISTEM HIDRAULIK Unit 11 Masalah-Maslah Utama Dalam Sistem Hidraulik 11.1 Susunatur komponen hidraulik 8.J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK Unit 8 Susunatur Komponen Dan Sistem Asas Litar Hidraulik ( vi ) ( 3 Jam ) 8.1 Pembinaan litar kawalan 10.

Mukasurat dinomborkan berdasarkan kepada kod subjek. Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama. PERNYATAAN TUJUAN . Contoh : J4012 / Unit 1 / 1 Subjek Unit Halaman 3. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut :- OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus setiap pembelajaran INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari. AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk menguji kefahaman anda. objektif am dan khusus dinyatakan. MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam aktiviti PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit. Modul ini dibahagikan kepada 11 unit. Anda perlu ikuti dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan. unit dan halaman.J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK ( vii ) 1. 2. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan. Pada permulaan unit. 6. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda. 4. MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri 5.

SMC Pneumatic Sdn. 5. Festo Didactic Sdn. Oxford University. Aizerman. Pneumatic & Hydraulic. David Booth.1987. 4. Mempelajari . 6. S. Mempelajari . 4. OHP. . Bhd. 5. Bhd. Majumdar. Mempelajari . RUJUKAN 1. 3. 3. merekabentuk dan melakarkan binaan silinder. 4. Penrgamon Press. injap dan penderia. Pneumatic Systems.AE Press. Principles and Maintenance. 6. Magnetic Teaching. pengawalan tekanan dan aliran pada penggerak-penggerak sistem hidraul.J4012 PNEUMATIK & HIDRAULIK ( viii ) Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar Semester 5 yang mengikuti kursus Diploma di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Pra-syarat untuk mengikuti modul ini adalah lulus penuh pada semester sebelumnya. Pneumatic Control for Industrial Automation. 3. merekabentuk dan menerangkan kawalan turutan berbilang silinder dan fungsi tambahan. Mempelajari. memahami. PERALATAN & SUMBER YANG PERLU DIGUNAKAN BERSAMA MODUL 1. memahami dan melakarkan susunatur. pelajar akan dapat :1. 1995 2. Peter Rohner. 5. Ianya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang konsep sesuatu unit kearah pembelajaran kendiri atau dengan bimbingan daripada pensyarah. CD Simulasi SMC. OBJEKTIF AM Diakhir modul ini. 1998.Pneumatic & Hydraulic Control System. CD Simulasi Festo. Mempelajari . sistem penjanaan udara dan pengagihan udara. Alat-alat geometri. memahami dan melakarkan rajah blok struktur dan aliran isyarat sistem pneumatik. memahami. 2. Kertas graf. litar asas. PRA-SYARAT KEMAHIRAN. Menyatakan dan menyelesaikan masalah-masalah utama dalam sistem hidraulik. memahami dan melakarkan binaan injap dan penggerak. Kalkulator. Mc Graw Hill. 2. Politeknik-Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. 1968.