You are on page 1of 33

PERSAHABATAN

I
Seorang kanak-kanak
berbaju kurung nampak cantik
berlesung pipit beralis lentik
bermain-main riang, keseorangan
pada wajahnya meriak gembira
pada bibirnya menguntum ceria
berderai ketawa mengocak suasana.
II
Seorang kanak-kanak
Berpakaian ceongsam bertocang dua
Bergincu pipi tampak ceria
tiba-tiba datang menerpa bertegur sapa
menghulur senyum dan ketawa manja
pada wajahnya menyerlah keriangan
mereka bermain alang-kepalang
berkejar-kejaran tanpa halangan
III
Seorang kanak-kanak
Bersari bergelang kaki
Bertindik hidung menguntum seri
Melihat saja telatah manja
si comel berdua, bermain, dan tertawa
dirinya bagai digamit bermain bersama
berkongsi kemesraan
menterjemah makna kejiranan
IV
Ah, kanak-kanak
biar berlainan agama
biar berlainan bangsa
mereka saling bersalaman
dan berpeluk mesra
tanpa menghiraukan adat dan budaya
membina keakraban tanpa curiga
membentuk perpaduan tanpa prasangka
bersatu hati membentuk jati diri
ke arah wawasan lebih bererti

SET 1
1. Apakah yang menyebabkan kanak-kanak bersari itu ingin bermain bersama-sama?
A kerana melihat gelagat kanak-kanak yang sedang bermain-main
B kerana terdengar dua orang kanak- kanak itu memanggilnya bermain
C kerana melihat keriangan dua orang itu bermain-main
D kerana melihat dua orang kanak-kanak itu menggamitnya dengan mesra
2. Yang berikut ialah tindakan yang dilakukan oleh kanak-kanak dalam sajak ini, kecuali
A berkejar-kejaran
B saling bersalaman
C belajar bersama-sama
D berpeluk mesra
3. Bersatu hati membentuk jati diri
Pengulangan huruf t dalam baris sajak di atas merupakan unsur…
A responsi
B inversi
C asonansi
D aliterasi
4. Nilai yang manakah yang tidak terdapat dalam sajak ini?
A keadilan
B kemesraan
C perpaduan
D kasih saying
5. Yang manakah antara yang berikut bukan pengajaran yang terkandung dalam sajak
Persahabatan?
A Kita perlu membiarkan anak-anak kita bermain-main di taman permainan
B Kita hendaklah sentiasa menjaga keharmonian kaum
C Janganlah kita bersikap prasangka hanya disebabkan oleh perbezaan bangsa dan budaya
D Kita hendaklah hisup sepakat dan berbaik-baik antara pelbagai kaum

SET 2
1. Antara berikut yang manakah sama ertinya dengan perkataan curiga yang terdapat pada
rangkap keempat baris ketujuh sajak Persahabatan?
A Takut
B Seram
C Sangsi
D Terkejut
2. Berikut merupakan persoalan utama yang ditekankan dala sajak Persahabatan, kecuali
A perpaduan
B perbalahan
C semangat kejiranan
D hormat-menghormati
3.

Berderai ketawa mengocak suasana
Gaya bahasa yang digunakan pada baris sajak di atas ialah
A hiperbola
B metafora
C anafora
D personifikasi

4. Antara yang berikut, nada yang digunakan oleh pengarang dalam sajak Persahabatan ialah
A sinis
B romantis
C melankolik
D patriotism
5.

Membina keakraban tanpa curiga
Membentuk perpaduan tanpa prasangka
Bersatu hati membentuk jati diri
Apakah pengajaran yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam baris di atas?
A Kita hendaklah menanamkan sifat kasih saying dalam diri agar dapat menjalinkan
persahabatan yang lebih bermakna
B Kita haruslah menanamkan sikap bersatu padu agar hidup kita lebih harmoni
C Kita haruslah mengekalkan budaya hidup masing-masing dalam masyarakat yang
berbilang kaum
D Kita hendaklah saling bertegur sapa dan tidak sombong untuk menjalinkan ikatan
persahabatan antara kaum

Apakah pengajaran yang dapat diambil daripada sikap kanak-kanak dalam sajak Persahabatan? A Kita hendaklah sentiasa bersikap gembira B Kita hendaklah berkawan dengan semua orang C Kita perlu berbaik-baik dengan jiran D Kita perlu berbuat baik dengan orang yang berbuat baik dengan kita 5. Bertindik hidung menguntum seri Pengulangan vokal i dalam baris sajak di atas merupakan unsur gaya bahasa A responsi B inversi C asonansi D aliterasi 4. Tema sajak Persahabatan karya Mohd Amran Daud ialah A perbezaan kaum B perpaduan kaum C hubungan kekeluargaan D keindahan zaman kanak-kanak . kecuali A sentiasa tersenyum B berlari-larian C ketawa riang D ada riak gembira pada wajahnya 2. Maksud frasa menterjemah makna kejiranan ialah A mengetahui siapa jiran mereka B memahami siapa kawan mereka C mengamalkan semangat kejiranan D mengingati jasa jiran mereka 3.SET 3 1. Yang berikut ialah gambaran kanak-kanak berbaju kurung yang sedang bermain.

Antara tema sajak ini ialah A Kehidupan kanak-kanak miskin B Ragam kanak-kanak di negara kita C Perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat D Ke arah memupuk jati diri dalam kalangan masyarakat di negara kita 4. Apakah nilai yang tidak terdapat dalam sajak ini? A Kasih saying B Bekerjasama C Menghormati D Berdikari . Biar berlainan agama Biar berlainan bangsa Unsur gaya bahasa yang digunakan dalam baris-baris di atas ialah A pengulangan B personifikasi C metafora D similie 5. Antara yang berikut. pengarang memfokuskan seorang kanak-kanak perempuan yang A berketurunan Melayu B berketurunan Cina C berketurunan India D berketurunan Orang Asli 2.SET 4 1. Bahagian II sajak ini. manakah tidak berkaitan dengan kanak-kanak seperti yang dinyatakan dalam sajak di atas? A Kanak-kanak pelbagai bangsa yang dalam kehidupan riang B Kanak-kanak pelbagai bangsa yang hidup berjiran dan berbaik-baik C Kanak-kanak pelbagai bangsa yang bersatu padu tanpa curiga D Kanak-kanak pelbagai bangsa yang diawasi oleh ibu bapa ketika mereka bermain bersama-sama 3.

SAJAK HARI GURU I Hari ini adalah hari kita menjunjung amanah sandaran harapan insan berjuta yang bernama ibu dan bapa memikul misi murni mengasuh mendidik tunas bangsa harapan bangsa II Hari ini adalah hari yang menuntut kita bertafakur apakah tiang azam apakah perdu semangat tak tergoncang rebut Ataukah langkah kita sudah pincang tertusuk duri-duri duga? III Hari ini ada bunga dikalungkan ada puji dilafazkan ada jasa dikenang ada salam dihulur tanda hormat pada insan yang bergelar GURU .

A amanah B kesetiaan C kepatuhan D penghormatan 5. Nada sajak Hari Guru ialah A melankolik B patriotik C protes D sinis .SET 1 1. adalah hari yang menuntut kita Kata kita dalam baris sajak di atas ditujukan kepada A pelajar B para guru C pengetua D pemimpin 3. Apakah misi murni yang dimaksudkan oleh penyajak dalam rangkap pertama sajak di atas? A mengajar para pelajar agar menyayangi guru B mendidik para pelajar di sekolah C mengasuh para pelajar agar menghargai guru D mengajar para pelajar cara-cara untuk mengadakan sambutan Hari Guru 2. tunas bangsa Unsur gaya bahsa yang terdapat dalam frasa di atas ialah A simile B sinkope C metafora D personifikasi 4. Pilih nilai yang terdapat dalam rangkap ketiga sajak Hari Guru.

apakah tiang azam masih tegak kukuh Frasa tiang azam dalam baris sajak di atas merujuk unsur gaya bahasa A personifikasi B metafora C inversi D simile 4. Nilai yang agak penting dalam rangkap terakhir sajak ini ialah A kasih sayang B bekerjasama C menghormati D berdikari 5.SET 2 1. ataukah langkah kita sudah pincang tertusuk duri-duri duga? Baris-baris sajak di atas membawa maksud A murid-murid yang sering menduga guru-guru B masalah atau cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru C guru-guru tidak menyangka tugas mereka menjadi berat D murid hanya mahu menguji guru-guru mereka dengan pelbagai cabaran 3. Apakah tema sajak ini? A masalah-masalah yang dihadapi oleh guru B Kenangan murid terhadap gurunya C Jasa dan pengorbanan guru D Cita-cita menjadi guru . Golongan yang mengharapkan guru-guru mendidik generasi muda ialah A masyarakat sekeliling B para murid C ibu bapa D pemimpin 2.

Antara berikut.SET 3 1. perkataan manakah sama ertinya dengan perkataan kukuh yang terdapat pada rangkap kedua baris kelima sajak Hari Guru? A Teguh B Rapuh C Lemah D Lemah 2. Antara berikut. duri-duri duga Gaya bahasa yang digunakan dalam baris di atas ialah A simile B metafora C anafora D personifikasi 4. yang manakah tidak terkandung dalam sajak Hari Guru? A Bertanggungjawab B Penghargaan C Iri hati D Amanah . A polis B pendidik C jurutera D doktor 3. Apakah teknik gaya bahasa yang digunakan dalam rangkap ketiga sajak Hari Guru? A Hiperbola B Epifora C Anafora D Metafora 5. Penyajak menjadikan golongan _________________ sebagai watak utama dalam sajak Hari Guru.

SET 4 1. perdu semangat Unsur gaya bahasa yang terdapat dalam frasa-frasa di atas ialah A sinkope B simile C personifikasi D metafora 4. tunas bangsa. Tema sajak Hari Guru ialah A pengorbanan para pendidik yang berkhidmat di negara ini B sikap para guru yang mengharapkan penghormatan C tanggungjawab yang dipikul oleh setiap guru D penghormatan terhadap para guru yang banyak berjasa . tiang azam. Pilih pernyataan yang tidak benar tentang sajak Hari Guru. Mengapakah “kita” menjadi sandaran harapan kepada insan berjuta? A kerana mempunyai daya kecekalan yang tinggi dalam mendidik B kerana berupaya untuk memikul tugas ibu bapa C kerana berperanan besar dalam mendidik murid-murid D kerana dipertanggungjawabkan oleh para ibu bapa untuk mendidik anak mereka 2. A Sajak ini berbentuk terikat B Terdiri daripada tiga rangkap C Setiap baris mengandungi antara satu hingga lima patah kata. D Setiap baris terdiri daripada empat hingga sebelas suku kata sebaris 5. Rangkap kedua sajak ini meminta para guru agar A berdiam diri dan berfikir sejenak tentang diri mereka B memikirkan peranan dan keazaman mereka dalam mendidik murid-murid C berfikir tentang langkah-langkah bagi memperbaiki mutu pengajaran D berfikir tentang sumbangan mereka dalam menjayakan Hari Guru 3.

SAJAK BURUNG-BURUNG PAGI Kau telah bangun Mengirai sayapmu Entah siul keberapa kau nyanyikan Membuka mataku Aku bangun Masih kuap sekali di pintu Dan setompok cahaya matahari di dadaku Kerjaku sudah menanti Kulihat kau mematuk pasir pertama Melintas kota tandus dari pepohon Apakah ada ulat-ulat lemak bagimu Atau secebis roti busuk Dan remah anak-anak sekolah Rezekimu Bagiku kota ini terlalu sempit bagimu Tapi kau yang hanya Sejemput daging Begitu yakin dengan Sayapmu yang kecil .

Semua yang berikut ialah sifat-sifat burung yang terdapat dalam sajak. Apakah tema yang dikemukakan dalam sajak di atas ialah A Rutin hidup seekor burung B Kegigihan mencari rezeki C Masalah yang dihadapi ketika mencari rezeki D Rajin berusaha pasti berjaya . kecuali A tubuhnya kecil B gigih mencari rezeki C pandai bernyanyi D berkeyakinan tinggi 3. Melintas kota tandus dari pepohon Pengulangan konsonan t dalam baris sajak di atas merupakan unsur A responsi B inversi C aliterasi D asonansi 4.SET 1 1. Kata tandus dalam rangkap ketiga bermaksud A kawasan yang dipenuhi tumbuhan menghijau B kawasan yang tidak ditumbuhi apa-apa C kawasan yang dilanda bencana alam D kawasan yang amat luas 2. Contoh imej alam yang dapat ditemukan dalam sajak Burung-burung Pagi ialah A remah B kota C roti busuk D cahaya matahari 5.

SET 2 1. Berikut ialah nilai-nilai yang terdapat dalam sajak. kecuali A kegembiraan B kegigihan C ketabahan D kesedaran 4. kecuali A sentiasa yakin dengan diri sendiri B mudah berputus asa C tabah dalam menjalani kehidupan D cekal mengharungi dugaan 5. Pada perangkap manakah yang memerihalkan tentang penyajak? A Rangkap 1 B Rangkap 2 C Rangkap 3 D Rangkap 4 3. Baris melintas kota tandus dari pepohon dalam rangkap ketiga bermaksud A terkurung dalam sangkar B hinggap di pepohon C melebarkan sayapnya D berterbangan bebas . Apakah yang hendak disampaikan oleh penyajak dalam sajak? A Kesedihan seekor burung B Kesaktian seekor burung C Kecekalan seekor burung D Kesakitan seekor burung 2. Berikut ialah persoalan yang terdapat dalam sajak.

SET 3 1. Kata remah yang terdapat dalam sajak di atas bermaksud A makanan yang sudah basi B sisa-sisa atau lebihan makanan C lebihan makanan semalam D bekalan anak-anak untuk dibawa ke sekolah 2.Frasa “kota tandus” dalam rangkap ketiga sajak adalah contoh gaya bahasa A simile B inversi C metafora D personifikasi 4. kecuali A kegigihan B kesyukuran C kerajinan D kerjasama . Semua yang berikut ialah nilai yang dapat ditemukan dalam sajak ini. Berdasarkan sajak Burung-burung Pagi. Penggunaan unsur alam yang terdapat dalam sajak ini ialah A roti B pasir C bangun D sekolah 5. apakah perkara yang menyebabkan penyajak terjaga daripada tidurnya? A cahaya matahari yang masuk ke biliknya B suara kanak-kanak yang hendak ke sekolah C terdengar siulan burung yang seakan-akan bernyanyi D bunyi burung-burung sedang mematuk makanan 3.

Jasa burung kepada manusia ialah terdapat dalam rangkap pertama sajak ialah A menjadi lambing kebebasan kepada manusia B dagingnya boleh dimakan oleh manusia C memberi kesedaran kepada manusia D mengejutkan manusia daripada tidur 3.SET 4 1. Apakah nilai yang terdapat dalam rangkap keempat sajak ini? A Kerajinan B Kerjasama C Keyakinan D Menghormati . Apakah persoalan yang terdapat dalam sajak ini? A Ketabahan mencari rezeki B Konflik manusia dengan alam C keindahan alam ciptaan Tuhan D Kesukaran manusia memperoleh rezeki 4. Kerjaku sudah menanti Unsur gaya bahasa yang digunakan oleh penyajak dalam bari di atas ialah A personifikasi B anafora C inversi D simile 5. Cabaran utama bagi burung seperti yang digambarkan dalam sajak di atas ialah A manusia yang tidak mengendahkan kehidupan burung B kesukaran burung untuk mendapatkan makanan C manusia yang memburu burung D pencemaran alam 2.

(Dipetik daripada antologi sepi Gadis Genius) .Sajak Ketenangan Aku terus berjalan tanpa menghiraukan rintangan cabaran yang mengahalang air mataku menitis jiwaku meraba hatiku terseksa mencari ketenangan jiwa Ketenangan kini kutemuimu suasana sepi menjadi riang suasana gelap menjadi terang Kini kusedari bahawa ketenangan bukan datangnya dari kesenangan kekayaan dan kemewahan berilmu dan beriman di situ ia datang menjadikan jiwaku tenteram apabila aku mendekatinya.

kekosongan C.. mengingati perbuatan masa lampau B. unsur gaya bahasa yang terdapat pada frasa jiwaku meraba ialah A. personifikasi D. Rima akhir rangkap kedua dalam sajak ketenangan ialah A. Menurut penyajak . abbc D. kesayuan B. kembali ke landasan yang benar C.sinis B. melupakan semua keperluan di dunia ini D. simile C. ketenangan hanya dapat dipelolehi apabila. abac C. Semua yang berikut ialah keadaan penyajak sebelum ketenangan ditemuinya kecuali A.SET 1 1. hiperbola 4. abcc . romantik C. kebahagian D. aabb B. patriotik 5. anafora B. melankolik D. kejayaan dan kekayaan sebenar dikecapi 2. kesepian 3. Apakah nada sajak ini A. A.

metafora C. hanya diperolehi oleh mereka yang senang-lenang D. A. unsur gaya bahasa yang digunakan dalam baris-baris sajak ketenangan ialah A. anafora D. Suasana sepi menjadi riang Suasana gelap menjadi tenang 3. mesti mengakui kebesaran Tuhan C. tidak semestinya berpunca daripada kekayaan C. kejayaan 2. mesti pandai menjaga diri sendiri D. akan diperolehi selepas menempuh pelbagai cabaran. Apakah yang sedang dicari-cari oleh penyajak? A. ketenangan C. Tanggapan penyajak tentang ketenangan ialah A. kekayaan B.terlalu sukar untuk diperolehi B. simile B. Apakah pengajaran yang terdapat dalam sajak ini. mesti berusaha untuk mencari rezeki B. inverse 4.SET 2 1. mesti menjalin persahabatan . kesenangan D.

Maksud rangkap pertama sajak ini ialah A.5. ketenangan itu datangnya daripada ilmu dan iman dan menjadikan jiwa penyajak tenteram apabila mendekatinya D. manusia perlu meneruskan hidup dalam apa jua keadaan . penyajak tidak menghiraukan rintangan dan cabaran yang datang untuk mencari ketenangan jiwanya B. penyajak menyedari bahawa kebahagian hidup bukannya datang daripada kesenangan dan kemewahan C. 1.

ketiga D. kedua C. kegigihan C. keempat 3. Nilai yang dapat diperolehi dalam sajak Ketenangan karya Nor Rasidah mohd ialah A. keinsafan 4. sentosa C. kekayaan dan kemewahan D. selesa 2. pertama B. kejujuran B. apabila aku mendekatiNya . Semua yang berikut sama maksudnya dengan kata tenteram kecuali A. kasih sayang D. suasana gelap menjadi terang C.SET 3 1. jiwaku meraba B. aman B. Penggunaan gaya bahasa anafora dapat ditemukan pada rangkap A. Pilih baris sajak yang mempunyai unsure gaya bahasa personifikasi A. damai D.

5 .SET4 1. ketenangan itu datangnya daripada ilmu dan iman dan menjadikan jiwa penyajak tenteram apabila mendekatinya D. 4 D.Apakah pengajaran yang dapatt diperolehi daripada sajak ini A. 3. kita mestilah tabah dalam mencari kebahagian dan ketenangan dalam kehidupan B. kita harus ada perasaan iri hati terhadap kejayaan orang lain 4. puisi Melayu moden C. puisi Melayu rakyat. 3 C.Maksud rangkap ketiga sajak ini ialah A. Berapakah bilangan rangkap yang terdapat dalam sajak ketenangan ini A. Sajak ketenangan ini juga dikenali sebagai A. kita digalakkan bertindak zalim demi mengejar cita-cita dan kejayaan D. kita perlu rakus untuk mencapai cita-cita dan impian hidup C. prosa Melayu rakyat D. puisi Melayu tradisional B. manusia perlu meneruskan hidup dalam apa jua keadaan 2. 2 B. penyajak tidak menghiraukan rintangan dan cabaran yang datang untuk mencari ketenangan jiwanya B. penyajak menyedari bahawa kebahagian hidup bukannya datang daripada kesenangan dan kemewahan C.

5. penyajak menyedari bahawa kebahagian hidup bukannya datang daripada kesenangan dan kemewahan C.Maksud rangkap terakhir sajak ini ialah A. penyajak tidak menghiraukan rintangan dan cabaran yang datang untuk mencari ketenangan jiwanya B. ketenangan itu datangnya daripada ilmu dan iman dan menjadikan jiwa penyajak tenteram apabila mendekatinya D. manusia perlu meneruskan hidup dalam apa jua keadaan .

Sajak Laut Laut ini begitu biru Laut ini begitu luas Lauit ini begitu indah Betapa bahagianya hati Laut ini membuatku bahagia Laut ini begitu tenang Begitu kaya Kulihat pasir putih Kulihat kerang Kurasakan ombak menyapa kaki Dan kurasakan Angin pantai membelai Seorang nelayan jauh di sana Berdiri di atas perahu kecil Menenarkan jala Mencari ikan untuk keluarga Burung laut menari-nari di sana Mengegap-ngepak sayapnya Begitu gembira mereka bernyanyi Bagai berlumba Dengan nyanyian ombak Setengah matahari kulihat di seberang Si seberang laut biru itu Bagai malu-malu ia mengintip .

Apakah unsur gaya bahasa yang terdapat dalam baris sajak di atas A. laut yang membahayakan nyawa Menebarkan jala Mencari ikan untuk keluarga 2. berehat D. laut yang menberi ketenangan jiwa B. simile B. personifikasi D. laut biru Hari ini juga aku nyatakan Kau adalah saudaraku (Dipetik daripada antologi sepi Gadis Genius) SET1 1. aliterasi C. metafora . mencari rezeki C.Namum dengan setia Member sinarnya Hai. laut dijadikan oleh manusia sebagai tempat untuk A. menikmati keindahan B. Apakah persoalan yang terdapat dalam rangkap pertama sajak ini A. kekaguman penyajak terhadap laut C. bersuka ria bagai malu-malu ia mengintip 3. laut sebagai sumber mencari rezeki D. berdasarkan baris-baris sajak di atas.

4. penyajak mengakui bahawa laut adalah saudaranya 2. keadaan di laut amat cantik dan berharga 3. romantik D.manusia perlu menghargai alam sekitar B. Nada Sajak Laut ialah A. nelayan mencari rezeki di laut D. sinis B. patriotik C. manusia perlu peka akan keadaan sekeliling D. menghayati keindahan alam C. melankolik 5. kehidupan di laut amat rapat dengan dirinya D. penyajak menceritakan keadaan nelayan yang mencari rezeki untuk keluarga D. penyajak menggambarkan laut yang biru dan luas B. bersahabat dengan laut B. penyajak berasa bahagia dan tenang apabila memerhatikan laut C. laut memberikan rezeki kepada para nelayan C. pilih persoalan yang tidak terdapat dalam Sajak Laut A. A. manusia perlu menghadapi segala dugaan hidup C. manusia tidak akan menghadapi masalah dengan isi alam SET2 1. Apakah amanat penyajak melalui sajak ini ialah A. mencari ketenangan dengan menghayati unsur alam . Apakah maksud rangkap kedua sajak di atas. laut memberikan ketenangan kepadanya B. Penyajak mangatakan bahawa laut adalah “saudaranya” kerana A.

hiperbola C. kesabaran dan ketenangan penting dalam menangani segala kesulitan C. manusia perlu menghadapi segala dugaan hidup C. Pilih baris sajak yang menggambarkan perasaan penyajak terhadap laut A. laut ini membuatku bahagia B. penyajak amat menghargai laut . Merupakan gaya bahasa A. Apakah amanat penyajak melalui sajak ini A. kecintaan penyajak terhadap kehidupan laut B. perjalanan manusia merentasi laut yang luas 2. manusia perlu menghargai alam skitar B. kehidupan yang kekal abadi D. Apakah yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam rangkap terakhir sajak ini A. manusia perlu peka akan keadaan sekeliling D. begitu gembira mereka bernyanyi 3. metafora B. kurasakan ombak menyapa kaki C. epifora D. mencari ikan untuk keluarga D. manusia tidak akan menghadapi masalah dengan isi alam SET3 1. personifikasi 5. Apakah tema sajak ini A.Angin pantai membelai 4.

A. simile B. penyajak ingin sentiasa berada berhampiran dengan laut C.Nyatakan nada yang terdapat dalam sajak di atas . penyajak menceritakan keadaan nelayan yang mencari rezeki untuk keluarga D. laut dan kehidupan di dalamnya B. A. Unsur gaya bahasa yang terdapat pada baris ombak menyapa kaki ialah A. Apakah maksud rangkap pertama sajak di atas. penyajak menggambarkan laut yang biru dan luas B. penyajak berasa bahagia dan tenang apabila memerhatikan laut C. penyajak menggambarkan laut yang biru dan luas B. penyajak berasa amat senang hati sekiranya berasa di laut D. personifikasi 5. metafora D. penyajak berasa bahagia dan tenang apabila memerhatikan laut C. penyajak merasakan bahawa laut dan dirinya amat akrab bagaikan saudara. penyajak amat gemar melihat laut 4. Apakah maksud rangkap terakhir sajak di atas. penyajak mengakui bahawa laut adalah saudaranya 2.B. keindahan alam semesta SET4 1. Pilih tema sajak laut A. aliterasi C. menghayati keindahan laut D. penyajak menceritakan keadaan nelayan yang mencari rezeki untuk keluarga D. 3. kehidupan seorang nelayan C.

abcdd C. kita janganlah mencemarkan laut D. Melalui sajak di atas. abcc 5. patriotik C. kita wajar menghargai keindahan laut B.A. kita seharusnya memelihara keindahan laut C. aabbd B. melankolik 4. Rima akhir rangkap keenam dalam sajak Laut ialah A. sinis B. kita hendaklah cinta akan laut . abbc D. pengajaran yang dapat kita perolehi ialah A. romantik D.

mencipta kebebasan Membina istana merdeka yang kalian diami Penutup warkah ini Ingin kuingatkan : jangan biarkan akar sejarah Tercabut dari bumi bertuah ini (Dipetik daripada antologi sepi Gadis Genius) SET 1 1. tidak melupakan sejarah C. nenek moyang 2. ibu bapa penyajak D. bersumpah untuk mendaulatkan tanah air .Warkah Kepada Generasi Generasiku tercinta Kalian adalah kelompok bertuah Yang sempat berteduh di langit alaf baru Dengan keberanian sebagai bangsa bermaruah Di tanah merdeka milik abadi kita Generasiku yang bijak bestari Ini bumi suci perjuangan nenek moyang Yang bersumpah setia memartabatkan bangsa Mendaulatkan tanah air. menghargai kemodenan negara D. anak-anak penyajak C. rakyat pada zaman sekarang B. Siapakah yang dimaksudkan oleh penyajak dengan “generasiku” A. Apakah pesan pesan generasi kepada generasi kini A. sentiasa bersikap berani B.

personifikasi SET2 1.3. patriotik C. personifikasi dengan keberanian sebagai bangsa bermaruah 5. perjuangan C. repetisi B. A. patriotism B. sinis B. Unsur gaya bahasa yang terdapat dalam baris sajak di atas ialah A. repetisi B. Apakah tema sajak ini. aliterasi C. abcda B. melankolik ingin kuingatkan jangan biarkan akar sejarah 4. Nada sajak ini ialah A. asonansi D. keberanian D. romantik D. abcde . kemasyarakatan 2. Nyatakan rima akhir akhir bagi rangkap kedua sajak A. Unsur gaya bahasa yang terdapat dalam baris sajak di atas ialah A. aliterasi C. asonansi D.

Yang manakah antara yang berikut bukan persoalan sajak Warkah kepada Generasi A. inversi D.C. tanggungjawab rakyat zaman ini untuk menjaga negara . memelihara kemerdekaan tanah air C. abcdd D. bertolak ansur 4. personifikasi B. Apakah nilai penting yang terdapat dalam sajak ini. pemurah C. abccd 3. mengenang sejarah perjuangan nenek moyang D. Apakah harapan penyajak dalam rangkap terakhir sajak ini A. metafora C. berjimat cermat B. keberanian D. mahu generasi muda berusaha di tanah bertuah ini 5. A. mahu generasi muda mempertahankan negara daripada musuh B. rakyat pada zaman ini bertuah B. mahu generasi muda bercucuk taman di negara bertuah ini C. Frasa istana merdeka dalam baris sajak di atas meruju unsure gaya bahasa A. simile SET3 1.

rumah D. nenek moyang 3. sinkope 5.2. langkah-langkah yang berikut dapat diambil untuk memelihara kemerdekaan negara. istana B. kanak-kanak C. hemah tinggi D.kejujuran SET4 1. kasih sayang B. metafora C. golongan muda D. negara C. anafora D. Siapakah kalian yang dimaksudkan oleh penulis dalam baris kedua pada rangkap pertama A. keberanian C. simile B. rangkap kedua. Apakah nilai yang terdapat dalam sajak tersebut A. A. Apakah yang dimaksudkan istana merdeka dalam baris kesepuluh. sekolah 4. menghayati dan meghargai kemerdekaan negara .kecuali A. “istana merdeka” yang terdapat dalam baris kesepuluh dalam rangkap kedua merupakan gaya bahasa A. warga tua B. berani ke hadapan demi mempertahankan maruah negara B. Berdasarkan sajak tersebut. membina negara moden yang penuh dengan kemajuan C.

kita hendaklah mengingati jasa pejuang kemerdekaan C. nenek moyang D. Yang manakah bukan pengajaran sajak Warkah kepada Generasi A. kita hendaklah bersyukur kerana kita hidup dalam negara merdeka 5. abc C.tanah merdeka 3. bumi bertuah C.mereka hidup dengan kaya raya pada zaman ini C.aba D. mereka hidup dengan aman dan damai pada zaman moden D. mereka mempunyai maruah dah harga diri B. mereka tidak perlu lagi bersusah payah untuk menentang musuh .D. abc B. Mengapakah penyajak mengatakan bahawa generasi kini bertuah A. bbc 4. janganlah kita memecahbelahkan perpaduan di negara kita D. akar sejarah B. Kecuali A. Yang berikut merupakan unsur gaya bahasa metafora yang terdapat dalam sajak di atas.Nyatakan rima akhir bagi rangkap ketiga sajak A. janganlah kita melupakan sejarah yang banyak mengajar manusia tentang kesusahan B. mendaulatkan tanah air 2.