You are on page 1of 44

Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu

Girişimcinin El Kitabı
2014

Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı

Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu
Girişimciler İçin El Kitabı
Bu kitapçık, Aktif Bank, EBAN, HBAN ve TBAA arasında her dört kuruluşun ortak hedefi olan melek
yatırımların miktarının, kalitesinin ve başarısının artırılması ve böylelikle ‘melek yatırım’ kavramının
potansiyel yeni melek yatırımcılar ve girişimciler tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla imzalanan bir
anlaşma neticesinde yayınlanmaktadır.
Bu kitapçık, başta Avrupa pazarı hedeflenerek hazırlanmış olan “Melek Yatırımcı Bulma Konusunda
Girişimciler İçin Bilgiler” adlı orijinal versiyonun Türkiye’ye uyarlamasıdır.
Bu kılavuzun başka kişilerce çoğaltılması ve/veya adapte edilmesi Aktif Bank, EBAN ve HBAN
kuruluşlarının onayına tabidir.

EBAN - Avrupa Melek Yatırımcılar Derneği
Erken aşama yatırımcı ekosistemini Avrupa bölgesinde temsil eden, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş
olan EBAN’ın 28 ülkede 100’den fazla üye kuruluşu bulunmaktadır. EBAN doğrudan ve dolaylı üyeleri
kanalıyla Avrupa ve diğer ülkelerde 20.000 erken aşama yatırımcısına ulaşmaktadır. EBAN 1999 yılında
Avrupa’daki bazı öncü melek yatırımcı grupları tarafından Avrupa Komisyonu ve EURADA (Avrupa
Kalkınma Ajansları Birliği) ile işbirliği içerisinde kurulmuştur.
EBAN’ın misyonu, Avrupa’da Melek Yatırımcı Ağları’nın ve Diğer Erken Aşama Yatırımcılar’ın yeni
kurulmuş şirketlerde temsil edilmesine liderlik etmek ve bu gruplar için bir paylaşım ve kurumsallaşma
platformu sunmaktır. EBAN; Avrupa’da dünya çapındaki girişimcilere ilham kaynağı olmak, onları
desteklemek, geliştirmek ve finanse etmek amacıyla Melek Yatırımcılara ve Erken Aşama Yatırım
Ekosistemi’ne liderlik etmekte, onları temsil ederek ve onların bağlantılarını sağlayarak Girişimciliği ve
Yenilikçiliği güçlendirmektedir.
Daha detaylı bilgi için www.eban.org adresini ziyaret ediniz.

HBAN - Halo Melek Yatırımcı Ağı
HBAN, İrlanda ve Kuzey İrlanda’da melek yatırımların artırılması ve erken aşama girişimci ekosisteminin
desteklenmesi amacıyla, bir grup melek yatırımcı ağı tarafından kurulmuş bir organizasyondur. HBAN;
Dublin, Cork, Waterford ve Galway’da her biri kendi yerel melek yatırım ağlarını işleten İrlanda Ticari
Yenilikçilik Merkezleri’yle (BIC) ve Halo Kuzey İrlanda ile ortak olarak bölgesel ölçekte faaliyet
göstermektedir. HBAN, erken aşama firmalara yatırım yapan melek yatırımcı sayısını arttırmak için aktif
şekilde çalışmaktadır. Bölgesel ve uluslararası düzeyde var olan yeni melek yatırımcı ağlarının
oluşturulmasını desteklemektedir.
Inter Trade Ireland ve Enterprise Ireland kuruluşlarının ortak girişimi olan HBAN ayrıca melek yatırımcı
ekosisteminin çıkar ve ihtiyaçlarını savunmak amacıyla kamu, paydaşlar, iş dünyası ve medya nezdinde
temsilci işlevi de görmektedir.
Daha detaylı bilgi için www.hban.org adresini ziyaret ediniz.

Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış, Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş,
Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır.

©HBAN 2013

Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı

Aktif Bank
Aktif Bank, Türkiye’nin en büyük yatırım bankasıdır. Perakende bankacılık, yatırım bankacılığı ve
bölgesel bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir. Bankanın yenilikçi ve müteşebbis iş tutuşu
başarılı faaliyet sonuçlarının yanısıra son 3 yılda 56 adet uluslararası ödülle tescil edilmiştir. Dağıtım
kanalları konusunda dünyanın en yenilikçi bankası seçilmiştir. Yatırım bankacılığı alanında, sektörü ilk
banka bonosu, ilk varlığa dayalı menkul kıymet ve ilk proje finansmanı sukuğu gibi yeniliklerle
tanıştırmıştır. Benzersiz iş modelini “Yeni Jenerasyon Bankacılık” olarak adlandırmıştır.
Girişimcilik konusunda birçok ulusal ve uluslararası insiyatife öncülük etmektedir.
Daha detaylı bilgi için www.aktifbank.com.tr adresini ziyaret ediniz.

TBAA - Melek Yatırımcılar Derneği, Türkiye
Erken aşama girişimcilik ekosisteminin en önemli oyuncularından melek yatırımcılar tarafından
kurulmuş olan TBAA, Türkiye’yi aynı zamanda global platformda temsil etmektedir. EBAN’ın yönetim
ve icra kurulu üyeliklerinin yanı sıra merkezi İngiltere’de bulunan WBAA - Dünya Melek Yatırımcılar
Birliği’nde de yönetim kurulu üyesi olan TBAA, Türkiye’nin dünya melek yatırımcıları için global bir hub
merkezi haline gelmesi için çalışmaktadır. Bu anlamda EBAN tarihinde ilk kez 11. Avrupa Melek
Yatırımcılar Kış Zirvesi’nin İstanbul’da ev sahipliğini yapan TBAA, gerek ulusal gerekse uluslararası
platformlarda ‘Turkey: As a global hub center for global angel investors & entrepreneurs / Türkiye:
Global melek yatırımcılar ve girişimciler için global platform merkezi’ projesini yürütmektedir.
EBAN’ın yanı sıra ABD’deki 270.000 melek yatırımcıyı temsil eden ACA - Angel Capital Association ve
Asya’daki melek yatırımcıları temsil eden Singapur merkezli BANSEA ile yakın ilişkiler içinde olan TBAA,
kamu parasının akıllı paraya çevrilmesi yönünde (Converting public money into smart money)
girişimci- akredite melek yatırımcı - yabancı melek yatırımcı üçlüsünün rol oynayacağı ortak yatırım
fonlarının kurulması yönünde lobi çalışmalarını yürütmektedir.
TBAA, Türkiye’de ve bölgesinde (Balkanlar, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri) erken aşama yatırım
ekosistemine liderlik etmekte olup onların global ekosisteme entegre olmalarını sağlayarak
girişimciliği ve melek yatırımcılık ekosistemlerine ivme katmakta ve güçlendirmektedir.
Daha detaylı bilgi için www.melekyatirimcilardernegi.org adresini ziyaret ediniz.

©HBAN 2013

Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış, Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş,
Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır.

Rekabetçi nesiller yetişmedi. Dil kullanmayı. Bu iklim varsa ülke dinamiktir. Bunun içindir ki ülkemiz 17. en büyük hayali iyi ücret veren bir yerde çalışmak olan. kâşifsiniz. ©HBAN 2013 . ağaç yaratılmıştır modası geçmez. Dr. Var olan malzemeyle yeni formlar yeni malzemeler oluşturursunuz. Biz girişimci sayısını arttırmayı kendimize vazife edindik. Mutfakta her türlü malzeme olsa da yemeği yapan aşçıdır. verilecek işe ve talimata hazır olarak yetiştirildik. dünyadaki malzemeyle dünya mutfağı oluşturacak. zamanı kullanmayı öğrenmedik. bedenimizi kullanmayı. Yani girişimci yoksa var olan malzemelerden katma değer oluşturarak bir yemek yapılamaz. Bunun için Aktif Bank. Şimdi devir değişti. Temel yetkinliklere sahip olmadan eğitimimizi tamamladık. ülkenin ekonomisini büyüten. olanaklar geliştiriyor. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Hayatın enerjisi sizi destekliyor yeter ki yola çıkın.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Değerli Girişimciler. Dolayısıyla nefesinizi sabır süresi için saklayınız. Saygılarımla. Bunların farkında olunuz. rekabet endeksinde 68. Kedi yaratılmıştır modası geçmez. niteliği ve derinliğiyle ilgilidir. Bu ülkenin malzemeleriyle en iyi yemekleri oluşturacak. kendi şıkkını yaratmayan. zengindir ve sorunlarına çare bulabilir.. Her şeyi de devletten beklemek doğru değil. Vizyonunuzla imkânlarınızı barışık tutunuz. Siz girişimciler. büyük ekonomi olmasına rağmen girişimcilik sıralamasında 41. birçok yeniliğe imza atmıştır. sırada. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Yaratıcılık imkânsızdır ve Allah’a mahsustur. Ülkemiz için birçok yeni değer oluşturmuş. Sizler kâşifsiniz. Biz yıllarca eğitim sistemimizde memur olarak yetiştirildik. Ücretsiz olarak sizlerle buluşturuyoruz. Önder Halisdemir Aktif Bank CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Ara kazanımlarla büyük vizyonunuzun gerçekleşmesi için ticari başarılar elde ediniz. Bu yayının sizlere yol göstererek faydalı olmasını diliyorum. Şimdi hikayeniz iyiyse para bulunuyor. Bilgiye erişim kolaylaştı. Devlet girişimciliğe ve daha iyi eğitim koşullarına kafa yoruyor. Aktif Bank bir yatırım bankası olarak kendisi de girişimcidir. ihtiyaçtır. bunu iş hayatına erteleyerek eğitimde yıllarımız geçti. Dünyanın dev bankalarını geçerek “Dünyanın En Yenilikçi Bankası” seçilmiştir. ülkemizin en büyük yatırım bankası olarak “Avrupa Melek Yatırım Ağı” ile işbirliği yaparak sizin için çıkardığı bu kitap ile dünyada gelişmiş ülkeler girişimcilerine nasıl yol gösteriyorsa onu temel alan bir rehber oluşturdu. işsizliği düşüren. Yetişenler ya yetersiz kabul edilen okullara giden ya da okula gidemeyenler oldu. Strateji ve taktiğin arkası sabırdır. Yaratmayı düşünüp kendinizi kitlemeyiniz. yapacağı işi bilmeyen. Dolayısıyla gerçek hayata gerçekten hazırlanmadan. Kendisine sunulan şıklardan seçim yapan. Tüm bunlara “girişimcilik iklimi” diyebiliriz. bilgiyi kullanmayı. Eskiden para herşeydi. alet kullanmayı. Okullarımızda nesiller oyalandı. Sizler yaratıcı değil. sahip olduğu girişimci ekosisteminin genişliği. Çünkü sistem onlara erişemedi ve aynılaştıramadı. Bir ülkenin zenginliği. bu ülkenin gerçek zenginliğisiniz. Ülkemiz için çok önemlisiniz. Girişimlerinizin kaynağı esindir. “ben de yaparım” diyen girişimcilerin sayısının artmasını çok önemsiyor ve artık az sayıda kalmış yerli bankalardan biri olarak bunu ülkemize en önemli hizmet olarak görüyoruz.

Ancak girişimcilerin de bu birikimden istifade edebilmeleri için tam donanımlı girişimciler olarak melek yatırımcıların karşısına çıkmaları gerekiyor. yatırımın ilk aşamalarında uzmanlar tarafından ilgilenilerek eğitilmiş olması gerekiyor. network ve mentorluk birikimini de girişimciyle paylaşıyor olması. Melek yatırımcının ortaya koyduğu finansmanın yanı sıra sahibi olduğu know-how. TBAA . Bu nedenle bu rehberi çok uygun ve yerinde buluyorum.Avrupa Melek Yatırım Ağı Onursal Başkanı ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Baybars Altuntaş’ın Mesajı Girişimcilerin melek yatırımcılara ulaşmaları ve ilk sunumları sonrasında yatırım talebi almaları için bazı disiplinleri kavramış olmaları gerekiyor. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Çok iyi bir iş fikrinin yanı sıra. HBAN ve Aktif Bank olmak üzere tüm emeği geçenlere tüm melek yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz adına çok teşekkür ediyorum.Melek Yatırımcılar Derneği. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Baybars Altuntaş TBAA . Aktif Bank’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen ve ülkemizdeki girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen bu el kitabının hazırlanmasında başta EBAN.Melek Yatırımcılar Derneği Başkanı & Links Angel BAN Melek Yatırım Ağı Başkanı Paulo Andrez’in Mesajı EBAN kurumu ile ilgili en önemli amacımız yerli melek yatırım topluluklarının bütün kapasitelerini kullanacak şekilde yükselmelerini desteklemek. Türkiye ve Links Angel BAN olarak. Türkiye’de melek yatırımcı piyasasının çok hızlı büyüyüp gelişerek Avrupa’nın lider yatırım merkezlerinden bir tanesi haline dönüştüğünü gözlemliyoruz. Ancak başarılı girişimler çok kolay oluşmuyor. Girişimcinin. diğer yatırımcılardan ayıran en önemli özellik. melek yatırımcıyla başarılı bir sözleşme sonucuna götürecek belki de Türkiye’deki ilk çalışma olan bu el kitabının yayınlanması. ülkemizde çok yeni bir sistem olan melek yatırımcılık sisteminin gelişmesi için çok önemli bir adım. Paulo Andrez EBAN . . Yatırımı hazır bir anlaşmanın kolay akışını sağlamak için her yatırımcının girişimciye sunması gereken bir kitapçık. sunum teknikleri ve sonrasındaki melek yatırımcı-girişimci ilişkileri başarılı bir sonuç için çok önemli.

©HBAN 2013 . Firma yönetici özeti 16 5. İş planı 18 6. Değerleme ve yatırım şartları 21 8. Finansman gerekliliği 18 7. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. En önemli üç yatırım kriteri 13 4. Sonuç 25 Ek A 27 Ek B 28 Aktif Bank hakkında 36 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı İçindekiler Sayfa Yönetici özeti 7 1. Sermaye yatırımı bulma süreci 10 3. Giriş 8 2. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş.

Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. .

yatırımcıların cazip buldukları yatırımın genel özelliklerini ve yatırım kriterlerini tespit etmelidir. gerekmektedir. iş planının ise ikna edici olması gerekmektedir. nakit karşılığı Şirket’in başka bir yatırımcıya satılmasıdır. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. farklı bir finansman sağlama yöntemidir ve çeşitli süreçleri kapsamaktadır. girişimcinin de ideal olarak Şirket’e nakit sermaye yatırımı yapmış veya yapacak olmasını bekler. yaptığı yatırım karşılığında cazip bir getiri elde etmelidir ve girişimci bunları kağıt üzerinde doğru bir şekilde yatırımcıya aktarabilmelidir. Girişimcinin bu süreçte kendini koruması kadar potansiyel yatırımcıyı da düşünmesi ve her iki tarafın menfaatlerine uygun bir sözleşme hazırlanması gerekmektedir. Yatırımcı bulmak genellikle işin daha hızlı büyümesine katkı sağlamasından dolayı kazançlı bir işlem olup girişimci için uğraşmaya değer bir faaliyettir. • Potansiyel yatırımcılarla yapılan her görüşmede en önemli üç yatırım kriterinin (yönetim ekibi. yatırımcıyı iyi tanımalı fakat bir gün ilişkinin de bitebileceğini unutmamalıdır. ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Bu sebeple girişimcinin rakamlara hakim. sadece sayısal bir değerlemeden ibaret değildir. Yatırımcılar. sinerji oluşturularak hedeflenen çıktıların gerçekleşmesi durumunda her iki tarafın da kazanmasını sağlayacak işlemler bütünüdür. Yatırımcı için ise mevcut kazançlarından daha fazla bir kazanç sağlama ihtimali barındırmasından dolayı tercih edilebilir. yatırım fırsatını kısa ve öz bir biçimde satmaktır. • Potansiyel yatırımcı. Bu sebepten dolayı girişimcilerin bu süreçlere haiz olması ve gerekli yerlerdeki hamlelerini mevcut durumlara göre yapması gerekmektedir. genellikle elini taşın altına koyan girişimcilerle çalışmak ister. • Yatırımcı ile girişimci arasındaki ilişki. esnek bir işletme yapısına sahip olması Genellikle tüm hissedarlar için değeri maksimize eden bir modeldir. Yatırımcı.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Yönetici özeti Bu kitapçık girişimcilerin özellikle melek yatırımcılar kanalıyla öz kaynak (sermaye yatırımı) bulma süreciyle ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanmıştır. sektörüyle alakalı potansiyel yatırımcılar hakkında araştırma yapmalı. Yönetici özetinin amacı işletmeyi anlatmak değil. Süreç. Yatırımcı bulmak. yatırımcı için önemli düzeyde getiri üretebilecek. 7 . Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. çıkış fırsatı ve gelir potansiyeli) vurgulandığından emin olunmalıdır. • Girişimcinin Şirket değer beklentisi gerçekçi olmalıdır. • En iyi iş planlarının mükemmel yönetici özetleri bulunur. Bu sebeple girişimci sermayeye ihtiyacı olmadan önce ilişkiyi erkenden kurmalı. • Girişimin. • Yatırım sonrası en iyi çıkış modeli. “boşanmayı planlayarak evlenmeye” benzer. • Yatırım anlaşması. • Girişimci. Kitabın geri kalan kısmında girişimcilere genel olarak aşağıdaki tavsiyeler verilmiş olup konular hakkında detaylandırmalar yapılmıştır.

Melek yatırımcılar yatırım yaptıkları şirketlerin yönetim organlarında genellikle icracı olmayan pozisyonlarda bulunurlar. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Girişimci Bu kitapçıkta girişimci. 15 Şubat 2013 tarihinde T. Melek yatırımcılık. bir fikri ve buna bağlı bir iş planı olan ve girişimini büyütmek için sermayeye ihtiyaç duyan kişiyi tanımlamaktadır. Türkiye’de ise melek yatırımcılık. tedarikçilerin. Melek yatırımcılar sadece nakit katkıda bulunmakla kalmazlar. Giriş Bu kitapçıkta. Melek yatırımcı ağlarının ortaya çıkmasıyla birlikte. çekirdek sermaye fonlarına paralel olarak giderek yaygınlaşan bir uygulamadır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 1. riski ve kazancı girişimciyle paylaşır. halka açık olmayan özel şirketlere yapılan öz kaynak finansmanını ifade etmektedir.000 TL) varlıklı şahıslardır. Yatırımcı. girişimciler ile potansiyel yatırımcılar arasında gerçekleştirilecek sermaye yatırımı sürecinin doğru tanımlanabilmesi için gerekli temel bilgilerin aktarılması amaçlanmıştır. öncesinde sadece konunun uzmanları tarafından bilinirken.000 TL ila 1. Melek yatırımcılar Melek yatırımcılar. Sağlanan nakit teminatsızdır ve Şirket’in kalıcı sermayesidir. kredibiliteyi yükseltir.500. müşterilerin. Bu bir borç verme değil.C. Teknolojinin ilerlemesi ve özellikle ABD’deki teknoloji girişimlerinin dünya devi şirketlere dönüşmesi ile birlikte girişimciliğin önemi her geçen gün artmıştır. ©HBAN 2013 . melek yatırımcıların sermaye yatırımları Avrupa’da giderek daha önemli bir rol oynamaya başlamıştır. personelin ve diğer finansörlerin yatırıma duyduğu güveni artırır. yatırım işlemidir. Yatırımcı. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. 8 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. çoğu risk sermayesi kuruluşunun yatırım yapamayacağı kadar erken aşamadaki girişimlere genellikle küçük miktarlarda finansman sağlayan (100. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” ile birlikte yaygınlaşmaya başlamıştır. çoğu zaman sektör tecrübelerinden ve bağlantılarından da girişimcinin yararlanmasını sağlarlar. Genel Terimler Sermaye Yatırımı (Öz Kaynak Yatırımı) Bu kitapçıkta sermaye yatırımı. Sermaye yatırımı büyümeyi hızlandırır. koyduğu nakit karşılığında Şirket’ten hisse satın alır.

Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Melek yatırımcıların vergi avantajları Dünyada birçok ülkeden farklı olarak İrlanda. İrlanda ve İngiltere’de de benzeri vergi indirim kurguları gerekli şartları sağlayan yatırımcılar için uygulanmaktadır. İngiltere. TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen araştırma. Bunlardan Türkiye. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında son 5 yıl içinde desteklenmiş girişimlere yatırım yapan melek yatırımcılar için teşvik oranı %100'e yükselmektedir. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. 2013 yılı başlarında Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı’nın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe soktuğu “Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” ile birlikte Türkiye’de melek yatırımcılar için %75’lik bir vergi indirimi getirilmiştir. Finlandiya. Portekiz ve Türkiye’de. Yurt dışındaki ülkelerde melek yatırımcılara verilen teşvikleri araştırmak için EBAN tarafından her yıl yayınlanan Vergi Teşvikler Derlemesi bu konuda yardımcı olabilir. Fransa. 9 . özel şirketlere yatırım yapan melek yatırımcılar için vergi teşvikleri uygulanmaktadır. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. İrlanda ve İngiltere’yi incelediğimizde aşağıdaki bilgilere rastlamaktayız. ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Bunun yanında Bilim.

sermaye bulma ihtiyacını duymadan çok önce başlayın. para talep eden bir girişimci. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. bu sürecin ilk aşaması ‘flört’ aşamasıdır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 2. yatırım süreci evliliğe benzetilebilir. Her yatırımcının görüşleri farklı olduğundan. yatırımcıdan aktif bir biçimde para istediğinde. Bu süreç içinde ve sonrasında önemli ölçüde çaba göstermeye hazırlıklı olmak gerekir. bir yatırımcının o girişime yatırım yapmak istememesi girişimcinin mutlaka başarısız olacağı anlamına gelmez. “Boşanmayı planlayarak evlenmek” Daha önce de ifade edildiği üzere. Fakat burada boşanma önceden planlanmıştır (çıkış). Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Bir yatırımcıyla görüşürken. Şu bir gerçektir ki girişimci. Tavsiye talep edildiği zamanlarda para alınması gibi cazip durumlar nadir de olsa gerçekleşmektedir. mekanik bir kredi süreci olmadığını göstermektedir. Yatırımcı muhtemelen Şirket’in Yönetim Kurulu’nda yer almak ve iş geliştirme süreçlerine aktif bir biçimde katılmak isteyecektir. girişimci ‘ihtiyaç içerisinde’ imiş imajı oluşturabilir. geri dönüş olarak genellikle para yerine tavsiye alır. ©HBAN 2013 . Bu aşamada girişimci. yatırımcının isteklerinin tespit edilmesine ve dikkatinin çekilmesine yardımcı olacaktır. Yatırım talebinin başarıya ulaşması için yapılan önerinin cazip olması ve ‘ihtiyaç içerisinde olma’ vurgusu taşımaması kilit önem taşır. Bu. 10 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Sermaye yatırımı bulma süreci Yatırımcılardan sermaye bulunması. “Flört” süreci Yine evlilik benzetmesi üzerinden gitmek gerekirse. Yatırımın güvencesi bulunmadığından yatırımcı. yatırımcı ile arasında sağlam bir iş ilişkisi kurar. Yatırımcıların neleri cazip bulduklarını anlamak Her ilişkide olduğu gibi belli bir yatırımcı için neyin cazip olduğunu anlamak temel önem taşır. Girişimci de bu talebi olumlu karşılamalıdır. desteklediği girişimciyle son derece rahat iletişim kurabilmek ve çalışabilmek ister. Bu da. Aynı bir flört sürecinde olduğu gibi cazibe ilişkiyi inşa etmeye yardımcı olurken ‘ihtiyaç içerisinde olmak’ genellikle tam ters etki yaratır. her iki taraf için de olumlu bir süreç olup firmanın daha şeffaf yönetilebilmesine ve kurumsal olarak gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. girişimciler için son derece yorucu bir süreçtir. sermaye bulma sürecinin örneğin bir ev satın alırken ipotek kredisine başvurmak gibi. Bu kitapçık. Tavsiye: İlişkinin inşa sürecine.

seçilen şirketlerle irtibata geçip yatırımcıların beklentileri ve Şirket’in kendini nasıl daha iyi sunabileceği konusunda koçluk hizmeti verir. Yatırım şartları ve müzakereler İnceleme sonrası yatırımcıların şirkete olan ilgisinin sürmesi durumunda sıra protokollerin1 hazırlanması ve şirket değerinin müzakere edilmesine gelir. mali tablolarının ve sözleşmelerinin değerlendirilmesi. firmanın yapısının. akıl hocalığı yapar ve sahip oldukları uzmanlık ve bağlantılarıyla şirkete yardımcı olurlar. üyelerin çevreleri ve sistemdeki diğer aktörlerle ilişkiler kanalıyla gerçekleşir. Kaynak: OECD (2011a). Proje bulma genellikle melek yatırımcı ağı üyeleri. Yatırım İlgilenen yatırımcılar tek tek veya bir birlik oluşturarak firmaya yatırım yapabilirler. ürünün ve fikri mülkiyetinin doğrulanması. Genel olarak 2 . Ayrıca yatırımcılar uygun zamanda çıkışı kolaylaştırmak için genellikle Şirket ile yakın işbirliği yaparlar. EBAN ve Tech Coast Angel dokümanlarından özetlenmiştir.4 firma bulunur. Ardından. 1 Protokol. gerçekleştirilen etkinlikler sırasında melek yatırımcılara sunum yapmaya çağrılabilir. yatırımcılar kapalı oturumda firmayla ilgili hususları ve anlaşma olasılığını tartışırlar. Melek Yatırım Ağları ilk taramayı yapar. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Firma sunumları Seçilen şirketler. mevzuata uyumla ilgili konuların ve ekibin referanslarının kontrolü. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. 11 . imza edilir ve kararlaştırılan şirket değeri firmaya ödenir. ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Genellikle bir avukatın da dahil olduğu bu süreçte sözleşme ve diğer belgeler tamamlanır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Melek yatırım süreci (yatırımcı gözünden) Yatırım amaçlı proje bulma İlk geribildirim / koçluk Proje bulma süreci proaktif ya da reaktif olabilir. ACA. yatırımcılar genellikle firmayı izler. yatırımcıların hisse adet ve oranları da dahil olmak üzere önerilen yatırımın ana koşullarını özetler. Ön inceleme Ön inceleme işlemi normalde resmi olarak gerçekleştirilir ve şu başlıkları kapsar: Rekabet analizi. Yatırım sonrası destek Yatırım gerçekleştirildikten sonra.

genellikle alıcıların ve satıcıların avukatlarının müşterek kontrolünde olan banka hesaplarıdır. Örnek: ‘Firma hiçbir yasal işleme konu değildir ve borçluları borçlarını ödeyecektir’ vb. planlama aşamasından sermaye yatırımının gerçekleşmesine kadar geçen süre ortalama bir yıldır. Melek yatırımcıların genellikle web siteleri ya da halka açık bilgileri olmadığından bunu yapmak çok kolay olmayabilir ancak en iyi ve en doğru yatırımcıları şirkete çekebilmek için bu araştırmaların önemi büyüktür. Zira. Yatırım süresi Anlaşma süreci genel olarak 3-6 ay arası bir zaman almaktadır. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Taahhüt. fona acil ihtiyaç duyulduğu bir anda müzakere ediyor olmanın yaratacağı ‘muhtaç olma’ imajı yatırımcıyı geri tutabilir. Şirket’in vadettikleri ile ilgili beyan ve görüşleri doğrulama ve teyit etme sürecidir. Ancak bu sürelerin daha uzun sürebileceği göz önünde bulundurularak planlar yapılmalıdır. taahhütte bulunan kişinin bildiği kadarıyla belli hususların doğru olduğunu teyit eden yasal beyandır. ©HBAN 2013 . taahhütlerle bağlantılı olarak gelebilecek talepleri karşılamak amacıyla satıştan elde edilen tutarın bir bölümünün sınırlı süreyle3 emanet hesabına4 yatırılması bir çözüm olabilir. Ön inceleme. 4 Bunlar. Bu süre altı ay ile iki yıl arasındadır. genellikle çıkış işlemiyle sona erer. Bu husus. yeni girişimlere yatırım yapmaya karar vermeden önce Şirket hakkında bir ön inceleme gerçekleştirir. üçüncü kişilere yapılan satışlarda genellikle taahhütte bulunması beklenir. Bu sorunu aşmak için. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Farklı çıkış türleri bir sonraki bölümde açıklanmaktadır. Yatırımcıların da bu taahhütlere iştirak etmesi giderek daha fazla beklenir hale gelse de bu. 2 3 12 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Yatırımcı ön incelemesi Yatırımcılar. esas olarak girişimcinin sorumluluğundadır. Çıkış Yatırımcı ilişkisi. Sonrasında. Vergiyle ilgili taahhütlerde daha uzun da olabilir. Çıkış sürecinde satıcıların taahhütleri Çıkış sürecinde dikkate alınması gereken hususlardan biri de satıcı tarafın verdiği taahhütlerdir.2 Satıcıların. Tavsiye: Sizin de yatırımcının geçmiş yatırımlarında gerçekleştirdiği destekleri ve diğer hususları araştırarak potansiyel yatırımcınız hakkında ön inceleme gerçekleştirmeniz faydalı olacaktır. yatırımcılar ile girişimciler arasında bazı ihtilaflara neden olabilir.

Ankete6 göre. Soru: 100. Yukarıdakilere baktığımızda. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. gelişmiş bir yönetim ekibinin en azından planlama aşamasında olduğunu görebilmek isterler. Melek yatırımcılar için de bu faktörlerin geçerli olacağı varsayılabilir/varsayılmalıdır. Gelir potansiyeli. Çıkış fırsatı 3. 1. Yönetim ekibi 2. sahip oldukları deneyimlerden Şirket’e katma değer olarak yarar sağlayabilmek adına Şirket’in ne iş yaptığı konusuna ilgi gösterseler de yatırımcılar için söz konusu ‘satış’ bir ‘ürün satışı’ değil bir ‘ticari fırsatın satışı’dır. yatırımcılar için en önemli kriterdir. Bir yönetim ekibinin birden fazla kişiden oluşması gerekmektedir. İrlanda’daki risk sermayesi fonu yöneticileri arasında yapılan bir ankettir. Yatırımcılar iş ve fikirden daha çok insanlara yatırım yaparlar. Erken aşamadaki işletmelerde çoğunlukla tam zamanlı bir ekip bulunmaz. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Yatırımcılar. Dışarıdan danışmanlık hizmeti alınıyor olması.000 liranızı bir kişiye vermeden önce o kişiyi ne kadar iyi tanımak istersiniz? Yatırımcılar. 13 . Tavsiye: Potansiyel yatırımcılarla her irtibatınızda bu üç yatırım kriterine bir biçimde değindiğinizden emin olun. InterTradeIreland. işletme büyüyüp geliştikçe yönetim ekibindeki boşlukların nasıl doldurulacağının da iş planında belirtilmesi gerekir.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 3. Yatırımcılar genellikle tek kişiye bağlı olan sistemleri desteklemezler. Yönetim ekibi Yönetim ekibi. Muhatap olduğunuz yatırımcı için neyin cazip olduğunu kendiniz tespit etmeniz yerinde olacaktır. girişimcinin yatırımcı gözündeki kredibilitesini daha da arttıracaktır. Bu tür yatırımcılar genellikle yaptıkları yatırımdan nasıl para kazanacaklarına bakmaktadırlar.) işletmenin yönetiminde aktif rol aldığı şirketlere de genellikle sıcak bakmazlar. Melek yatırımcılar. yönetim ekibine ve Şirket’e alışana kadar uzunca bir zaman geçirmek isteyebilirler. Bu nedenle. 5 6 ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Yatırımcılar. Girişimcinin pazar bilgisini ve o pazardaki fırsatları analiz edip iş planını icra edebilme yeteneğini değerlendirirler. en önemli üç kriter şunlardır: 1. Mayıs 2011. En önemli üç yatırım kriteri Risk sermayesi yatırımcıları arasında yapılan bir anket5. Uyarı: Bazı yatırımcıların hangi kriterlerin en önemli olduğu konusunda çok farklı görüşleri olması mümkündür. Kendi risk listelerine aile ilişkilerinden dolayı yaşanabilecek problemleri de ilave etmek istemezler. Yönetim ekibinin geçmiş performansı ve başarıları masaya yatırılır. aile üyelerinin (eş. kardeş vb. bir yatırım teklifinin cazibesini değerlendirmek için kullanılan en önemli üç kriterin altını çizmiştir. Şirket’in ne iş yaptığının risk sermayesi yatırımcısı için genellikle pek de önemli olmadığı dikkat çekmektedir (ilk üç kriter arasında ürün ya da hizmet yer almamaktadır).

Dolayısıyla. halka arz ve firmanın satılmasıdır. bu süre zarfında yatırımlarını gerçekleştirmeleri ve geri dönüş elde etmeleri gereklidir. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Yatırımcının yaptığı yatırımdan mümkün olduğunca fazla para kazanmak arzusunda olduğu gözden kaçırılmamalıdır. yatırımcının hisselerini geri satın alır. yatırım getirisini maksimize etmek için en iyi çıkış seçeneği firmanın nakit karşılığı satılmasıdır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 2. • • • Hisse geri satma seçeneğinde girişimci. Bu sebeple bu yöntem tercih edilen bir yaklaşım değildir. yatırımcılar gelir getirisinden (örn. sektördeki birleşme ve satın alma faaliyetlerinden de bahsedilmelidir. yönetim tarafından satın alma -Management buy-outs. Melek yatırımcılar bu kısıtlamalara tabi olmasalar da yatırımlarının getirisini. Bir yatırımcının en önemli beklentisi günün sonunda elde edeceği gelirdir. 7 Derinlik: Günlük işlem gören hisse adedinin dolaşımdaki toplam hisse sayısına oranı 14 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. isteğe bağlı veya iflas nedeniyle tasfiye (isteğe bağlı veya iflas nedeniyle) gibi). Şirket hisselerinin borsaya kote edilmesi ve böylece yatırımcının hisselerini borsada serbestçe satabilmesidir. Diğer çıkış türleri mevcut olsa da (örn. Bu yaklaşımda firma üçüncü bir kişiye (genellikle başka bir firmaya) satıldığından tüm hissedarlar aynı anda çıkış yaparlar. Çıkış fırsatı Yatırımcılar için en önemli ikinci kriterdir. temettü) daha çok sermaye getirisi elde etme peşindedirler. Başlıca üç tip yatırımcı çıkış şekli bulunur. Çoğu yatırımcı yatırımın sonunda sermaye kazancı sağlamak için yatırım yapar. buna karşılık girişimcinin mümkün olduğunca düşük değerden satın almak isteyeceği bu düzende yatırımcı ile girişimci karşı karşıya gelir. ©HBAN 2013 . derinliği7 nispeten az olan halka açık bir şirket hisselerinin büyük bir miktarının satılmasının hisse fiyatı üzerinde önemli etkisi olacağından. herkes için değeri maksimize eden yöntem şirketin üçüncü bir yatırımcıya satılmasıdır. Çıkarların bu şekilde aynı tarafta olması herkesin kazanması anlamına gelir ve yukarıda tanımlanan hisse geri satma seçeneğinin tam tersini teşkil eder. Genellikle. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Risk sermayesi fonlarının ömrünün genellikle on yıl olduğu göz önüne alındığında. İş planında. Halka Arz. genellikle bu yöntem yatırımcılar için nakde dönme seçeneği olarak görülmez. Yatırımcının firmaya olabildiğince yüksek değer biçtiği. Bir şirkete ‘ebediyen’ bağlı kalmak istemezler. genel olarak beş yıllık bir süre içerisinde alıp ceplerine koymak isterler. firmayı satma hedefini biraz olsun somutlaştırabilmek amacıyla. Bunlar hisseleri girişimciye geri satma. Ancak.

©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. 3. Tavsiye: Şirket. Pazar büyüklüğünü tanımlamak: Anlamlı bir iş kurabilmeye yetecek kadar büyük olmalıdır (ihracat potansiyelinin de olması değer katar). 15 . Rakipleri ve benzer firmaları tanımlamak: Sektördeki mevcut rakipler ve büyüme performansları yatırımcıya sunulmalıdır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 3. İş planındaki gelir öngörüsü. Mevcut siparişleri ve nakit akışını belirtmek. 2. Gelir potansiyeli Yatırımcı için en önemli üçüncü kriterdir. yatırımcı için anlamlı getiri üretme yeteneğine sahip olmalı ve büyüme potansiyelini kanıtlayabilmelidir. Bu potansiyeli kanıtlayabilmek için girişimcinin aşağıdaki noktalara değinmesi önemlidir: 1. Şirket’in büyüme potansiyeli taşıdığını gösterebilmelidir. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş.

Yatırımcının ilgisini çekerek okumaya devam etmesini sağlamalıdır. yönetici özeti bir . 3. Yönetici özetinin amacı yalnız işi tarif etmek değil. Spesifik olunmalı. Önerilen yatırımların önemli risk faktörleri bu kısımda belirtilmelidir. Eğer yönetici özetini okuduktan sonra yatırımcı işin ne ile ilgili olduğunu anlamış ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsa. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. hizmet mi. yasal düzenlemelerin bulunup bulunmadığı açıklanmalıdır. Yönetici özeti. Yönetici özetinin ana unsurları şunlardır: 1. Bu genellikle. İşin başarıya ulaşması için ürün lisansı veya ruhsat alma gibi gereklilikler. Finansal projeksiyonun kritik noktaları özette yer almalıdır (örn. kısa ve vurucu yanıtlar verebilmelidir. şirketlerle veya kurucularla çalışılmış veya çalışılıyorsa. Eğer bu alanda faaliyet göstermiş uzman kişilerle. 2. İşin amaç ve kapsamını açık. İdeal olarak. tanımlanan soruna ikna edici bir çözüm olarak ne sunulduğu açık bir dille anlatılmalıdır. 16 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. maksimum finansman/yatırım ihtiyacı. eğer yoksa da zamanlaması ve gelir beklentileri detaylandırılmalıdır. bir iş planının en önemli bölümüdür. yatırım fırsatını kısa ve öz bir biçimde satabilmektir. Yatırımcının temel sorularına net. İş planında en son hazırlanacak bölümdür ve potansiyel yatırımcılara yapılan yatırım teklifinin ana unsurlarını özetlemelidir. Girişimci. kısa ve öz bir biçimde açıklamalıdır. Tavsiye: En iyi iş planlarının mükemmel yönetici özetleri bulunur. bunu belirtmekte fayda vardır. yatırım yapma kararının dayandığı hususları açıkça ele almalıdır. ürün mü. Eğer şirketin müşterileri var ve gelir üretmeye başlamış ise açıkça belirtilmeli. Yazılım mı. işletmenin yönetimi. faaliyetleri ve pazardaki konumu hakkında güçlü noktaların altını çizmelidir. geri dönüş süresi vb. yoksa bunların bir kombinasyonunun mu sunulduğu açıklanmalıdır. Kısaltmalar kullanılmamalı. başa baş noktası. bulunan çözümün büyük bir sorunu çözmek için neden benzersiz olduğuyla ilgilidir. donanım mı. Açılış: Girişimin neden mükemmel olduğu konusunda en ikna edici cümle ile açılış yapılmalıdır. Girişimin değer zincirindeki yeri ve sektördeki aktörlerin bu girişim ile neden çalışmaya istekli olacağının da açıklanması gerekebilir. yönetici özeti başarılı olmuş demektir. Firma yönetici özeti Yönetici özeti. Problem: Müşterilerin yaşadığı ve girişimcinin çözmeyi önerdiği problemi (mevcut veya ortaya çıkmakta olan bir problem olabilir) net bir biçimde açıklamalıdır. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. belirsiz ifadeler kullanılmamalıdır.iki sayfayı aşmamalıdır. Çözüm: Çözümün kime ne önerdiği belirtilmelidir.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 4. ©HBAN 2013 .).

iş planının kısa ve öz bir özeti olmalıdır. Eğer bunlar inandırıcı değilse. İş Modeli: Kimden ve nasıl gelir elde edileceği belirtilmelidir. Getiri: Finansal projeksiyon özetinin. Yönetici özeti. Örnek Yatırım Özeti Ek A’da sunulmaktadır. 6. O yüzden. müşteri sayısı ve satılan ürün sayısı gibi kilit faktörlere de yer vermek gerekli olabilir. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. çok az zamanı olan bir kişiye işiniz hakkında bir fikir vermek için de son derece yararlıdır. Yönetim Ekibi: Yatırımcılar için en önemli kriterdir. Bazı durumlarda. Üç ile beş yıl zarfında hangi seviyeye ulaşılacağı belirtilmelidir. Rekabet Avantajı: Her girişimin rakipleri vardır. hedeflenen pazar ile alakalı olmalıdır. Belirtilen tüm rakamlar. Yönetici özeti. gelirler. yatırımcının sermayesi üzerinden önemli bir getiri elde edeceğini göstermesi gerekmektedir. Her ekip üyesinin deneyimlerinin işin başarısı için önemli her bir faktör ile nasıl ve neden ilgili olduğu açıklanmalı ve mümkünse. geniş bir içindekiler tablosu gibi olmamalıdır. nakit akımı ve çalışan sayısı özet halinde gösterilmelidir. Dünyada bir yerlerde başka birileri muhtemelen önerilen girişimi zaten yapmaktadır. bu finansmanın büyüklüğü konusunda da bir fikir verilmelidir. sürdürülebilir rekabet avantajının ne olduğunu açıkça belirtmek gerekir. kâr vb. Yatırımcıyı yakalayabilmeli ve daha fazla okumaya teşvik etmelidir. potansiyel yatırımcılara göndermek için yararlı bir araç olabilir. çok büyük ve olgun bir pazarda küçük bir payı hedeflemekten daha ikna edici olacaktır. Dikkati çekebilen kısa. İyi tanımlanmış. Yönetici özeti baz alınarak hazırlanmış tek sayfalık bir el broşürü.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 4. Rakip yoksa çözüm için herhangi bir pazar da yoktur.) değerlendirileceğinin gösterilmesi gerekir. En azından. girişimcinin tüm çabaları çöpe gidecektir. ekip üyelerinin daha önce çalıştıkları büyük firmalar belirtilmelidir. parasal büyüklük. Üç ile beş yıllık gelirleri. adetler. Modelin nasıl ölçeklenebilir olduğu ve işin nasıl (müşteriler. Tek rekabet avantajının ‘ilk olmak’ olması. vurucu bir yönetici özeti bir yatırıma ya da kârlı bir iş ilişkisine kapı açabilir. sabit giderleri. büyüyen bir pazarda makul bir payı hedeflemek. Tam anlamıyla. Pazar Fırsatı: Pazar tanımlanırken segmentasyon. büyüme potansiyeli. Gereken Finansman: Şu an için ne kadar finansmana/yatırıma ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir. yatırımcıları nadir olarak ikna edecektir. 7. müşteri ve rakip sayısı gibi faktörler ve etkiler yer almalıdır. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. 17 . Benzersiz yarar ve avantajların açıkça belirtilmesi gerekir. İş fikrinin mesajını kısa. 8. 9. lisanslar. girişimin mevcut iş yapma şekliyle rekabet ediyor olması gerekir. öz ve net biçimde iletmeli. 5. kâr / zarar rakamları. Ekibin neden başarılı olacağı açıklanmalıdır. Eğer gelecekte de finansman gerekecekse. Bu rakam bir sonraki önemli kilometre taşına ulaşım için yeterli olmalıdır. hiçbir temel konuyu atlamamalı ve hiçbir eklenti yapılmamalıdır.

©HBAN 2013 . Girişimciden beklenen. Ayrıca. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Ancak planları ve hedefleri yazıya dökmek yine de önemlidir. Projeksiyonların gerçekçi olması. gelir tablosu ve bilanço projeksiyonlarının yanı sıra nakit akımı tablolarını içermelidir. Aynı şekilde. ilk yıl için aylık. Hesapların detayları iş planının eklerinde yer almalıdır. işin ve büyüme planlarının titizlikle düşünüldüğünü göstermeli ve inandırıcı olmalıdır. Etrafta çok sayıda standart iş planı şablonu mevcuttur. 6. Kendi içerisinde bir akıcılığı yoktur. Gerekli finansal bilgiler aşağıda özetlenmiştir: Geçmiş Dönem Mali Bilgiler İş planındaki standart mali bilgiler. Finansal Projeksiyonlar İş planı. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Öneride bulunan kişi bazen soruları bile yazar. finansal bilgiler önemli bir yere sahiptir. projeksiyonlara kaynak teşkil eden varsayımlar açıkça belirtilmelidir. rakamlar konusunda soru geldiğinde anlayabilmesi ve rakamlara hakim olmasıdır. bu tabloların içeriği de iş planının ana metni içerisinde açıklamalarla birlikte özetlenmelidir. Tavsiye: Girişimcinin projeksiyonlardaki rakamlara hakim olması büyük önem taşır. Finansman Gerekliliği Başarılı bir iş planında.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 5. Yatırımcılar. 18 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Bunlardan bazıları. İyi şekilde tasarlanmış bir iş planı. öneride bulunan kişinin yanıtladığı bir dizi soru formatındadır. sonrası için ise üç aylık veya yıllık hazırlanması gerekir (detaylı projeksiyonlar iş planının eklerinde yer almalıdır). varsa faaliyet gösterilen yıllardaki gelir tablosu ve bilançonun bu tarihe kadarki durumunu özetlemeli ve bunlara ilişkin kısa açıklamalar içermelidir. İş Planı Tavsiye: İkna edici bir iş planı şarttır. bir muhasebeci detayında bilgi sahibi olması değil. Bu şekilde bir format pek de etkileyici olmaz. özellikle de yeni kurulan şirketler için hazırlanan iş planının ve gerçekleşen sonucun farklı olabileceğini bilirler.

Diğer finansörlerin de olması yatırımcıyı rahatlatır. Tavsiye: Bir yatırımcı nadir olarak işletmenin %100’ünü finanse etmek ister. Finansmanın kullanımı bin TL 8 Geliştirme bedeli İşletme sermayesi İş geliştirme ve devamlılığı Sabit kıymet harcaması Emniyet marjı (olası durumlar için) 250 100 200 150 150 Toplam 850 Finansman kaynak tablosu Aynı şekilde. Maliyetler genellikle bilinir.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Projeksiyonlar için profesyonel yardım alınması Mali tablo ve projeksiyonlar hazırlanırken bir danışmandan profesyonel yardım alınması uygun olsa da girişimcinin sunulan bilgi ve rakamların ne anlama geldiğini bilmesi gerekir. bir aylık nakit ihtiyacı şöyle tanımlanır: Nakit ihtiyacı= [Aylık brüt gider . Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. 19 . ancak gelecekteki gelirler garanti edilemeyeceğinden aylık nakit ihtiyacını hesaplamak için kullanılan formül. Aşağıdaki gibi bir finansman kullanım tablosunun hazırlanması girişimcinin elini güçlendirecektir. aşağıdaki örnekteki gibi bir tablo özetini göstermekte fayda vardır. 18 aylık finansmanın bulunması durumunda bir yıllık finansman ihtiyacı da karşılanmış olacaktır. Finansmanı bulmak yaklaşık 6 ay sürmektedir. Bu nedenle. Buradaki rakamlar örnek olarak verilmiştir. hedef olarak makuldür. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. bulunan finansman rakamının 18 ay yetmesini güvence altına almalıdır. finansman kaynakları için. 8 ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Bu rakamlar her işletme için farklıdır. Ne kadar para gerekli? Genel kural/kanı. Bu ideal çok yüksek olabilir ve bulabilmek her zaman mümkün olmayabilir. Ancak.Aylık garanti edilen (taahhüt edilen) gelir] Finansman kullanım tablosu Talep edilen paranın ne için kullanılacağı açıkça belirtilmelidir. erken aşama bir şirket için 18 aylık nakit değer karşılığına gelen kaynağın bulunması gerektiğidir. finansman tahsisi için tavsiye niteliğinde değildir.

Tavsiye: Kurucuların ideal olarak firmaya nakit öz kaynak yatırımı yapmış veya yapacak olmaları doğru bir hamledir.hibe Banka borcu Toplam Durum 850 Her iki tablonun toplamları eşit olmalıdır. 9 Buradaki rakamlar örnek olarak verilmiştir ve finansman kaynak tahsisi için tavsiye niteliğinde değildir.özel yatırımcılar Devlet kurumları . ©HBAN 2013 . 20 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Görüşmeler 500 devam etmektedir. Kredi kuruluşuna diğer 50 taahhütlerin yerine gelmesine bağlı olarak başvurulacaktır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Finansman kaynağı bin TL 9 Taahhüt edildi. Genç firmalarda kurucuların bedelsiz çalışması veya düşük maaş alması ‘temel varsayımlardır’ ve firmanın değerlemesine yansıtılır. Diğerlerinin temin 50 edilmesine bağlı olarak işleme konulacaktır. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. 250 Girişimciler Sermaye Yatırımı . Yatırımcılar ayrıca girişimcinin de firmaya nakit sermaye yatırımı yaparak ‘taşın altına elini koymasını’ isterler.

Değerleme ve Yatırım Şartları Genç firmalara değer biçmek hiç de kolay değildir ve bir bilim olmaktan çok sanat olarak değerlendirilebilir. • Vergi sonrası kâr çarpanı. Sektörde daha önce gerçekleşen şirket satışları. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Dolayısıyla. Bu nedenle. Çoğu sermaye yatırımı anlaşması hisselerin. yukarıda çıkış bölümünde de açıklandığı gibi gelecekteki potansiyel değer ile daha çok ilgilenirler. 21 . Ancak hesaplanan değer. • EBITDA (FVAÖK10) çarpanı. Bu nedenle. ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. • Her aktif kullanıcı / müşteri için değer. Yatırımcının yaptığı yatırım karşılığında cazip bir getiri elde etmesi gerekir. vergi ve amortisman öncesi kâr. Bir şirketin değerinin hesaplanması. Yatırımcılar. Ancak. yatırımcı gözünde artı puan olacaktır. %20’si ile %40’ı aralığındadır. Hesaplanan değer. Yatırımcının beklentisi Yatırımcı. Değerleme çarpanları / ölçütleri Gelir ve/veya kâr olan yerde değeri tespit etmek için birçok farklı çarpan ve ölçüt kullanılabilir. Halka açık firmalar işlem detaylarını açıklamak zorunda olsa da halka açık olmayan şirketlerde böyle bir zorunluluk yoktur. ancak mevcut hissedarlara motivasyonlarını kaybettirmeyecek kadar da yüksek olmalıdır. bu konuda bilgi sahibi olunması.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 7. Aynı ölçütler gelecekteki gelirlere ve/veya kazançlara da uygulanabilir ve bugünün değerine iskonto edilir. şirkete koyduğu sermaye ile orantılı olarak söz sahibi olmak ister. Örnek: • Satış çarpanı. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. şirkete yakın bir örnek bulmak kolay olmayabilir. yatırımcının cazip bir getiri elde edebileceği ölçüde düşük olmalı. eğer varsa sektörde daha önce satılmış olan firmalara ait çarpan ve ölçütleri vurgulamak önem taşır. önerilen sermaye oranının düşük olması yatırımcılar için cazip olmayacaktır. fiyatı belirleyen tek faktör değildir. Tavsiye: Şirket değeri konusunda beklentiniz gerçekçi olsun. yatırımın şartları da önem taşır. 10 FVAÖK – Faiz. sermaye yatırımı anlaşması için ‘fiyat’ belirlenmesini içerir. hangi çarpanların önemli olduğunu ortaya çıkartabilir.

Her şirket ve sektör için farklılık gösterebilir. borçlar düşülmeden önce işletmenin değeri anlamına gelir 14 Öz kaynak değeri. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Benzer borsaya kote ya da satışı gerçekleşmiş şirketlerin çarpanlarını ifade etmektedir.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Gelecek varsayımlara dayanan basit bir değer hesaplama işlemi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.000 TL olmaktadır. (örnek protokol için bkz.000 2.000 4 12. Yatırım şartları Bir sermaye yatırımının ana şart ve koşulları genellikle bir protokolde belirtilir. 13 Şirket değeri. Bu rakamlar her işletme için farklıdır. ancak yatırımın diğer şartları da bulunmaktadır. Yatırım şart ve koşulları aşağıdakileri içerir: • • • • • • • • • Yatırım tutarı ve nasıl kullanılacağı Hisse (pay) oranı Öz kaynak ve borç yapısı Temettü hakları Oy hakkı Yönetici teşvik uygulamaları Çıkış opsiyonları Yönetim değişiklikleri Yatırımcının yönetim kurulunda temsili Buradaki rakamlar örnek olarak verilmiştir ve finansman tahsisi için tavsiye niteliğinde değildir. ©HBAN 2013 . Gelecekteki değere dayalı değerleme – örnektir Gelecekteki FVAÖK (A) Çarpan12 – örnek (B) Gelecekteki şirket değeri13 (C= A*B) Gelecekteki borç – örnek (D) Gelecekteki öz kaynak değeri14 (E= C-D) Yatırımcı Getiri Beklenti Oranı – örnek (F) Bugünkü değer (G=E/F) Talep edilen sermaye tutarı – örnek Gerekli öz kaynak payı (300 / 1000) bin TL11 3.000 10. nakit yatırım yapıldıktan sonraki değerdir. firmanın çıkartılmış sermaye paylarının tamamının değeri olup hissedarların alacağı rakamdır. Bu durumda yatırım öncesi şirket değeri bu durumda 700. Hesaplanan değer önemlidir. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Ek B).000 300 %30 Bu örnekte 1 milyon TL değeri.000 10 kat 1. 11 12 22 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Tavsiye: Bir yatırım anlaşması sadece sayısal değerlemeden ibaret değildir.

Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı • • • • • Yatırımcının veto hakkı Raporlama gereklilikleri Giderlerin tanımlanması Gizlilik Kapanış adımları Yasal sözleşmeler Yatırım koşullarının yazılı bir sözleşme ile resmiyete dökülmesi temel bir gerekliliktir. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. genellikle yatırımcının tercihine bağlı olarak. hamili olunan toplam adi hisse adedinin şirketin toplam hisse adedine bölünmesi ile bulunur. 23 .Hisse türleri Bir şirkete sermaye yatırımı bir veya birden fazla enstrüman kullanılarak yapılabilir. Başlıca yasal sözleşmeler şunlardır: • Yatırım sözleşmesi (hissedarlık sözleşmesi olarak da adlandırılır) • Ana sözleşme (tadil edilmiş şekliyle) • Üst yönetim personel/hizmet sözleşmesi Yatırım Enstrümanları . ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. çıkartılmış toplam hisse paylarına oranla belirlenir. Verilen kredi üzerinden faiz işletilebilse de faiz ödemesi gelecekteki bir tarihe tahakkuk ettirilir. Bu tercih hakkı genellikle sabit olsa da değişkenlik gösterebilir. Hisse başına alınan tutar. Adi hisse hamilleri. Hisseye dönüştürme oranı (örn: şirkete biçilen değer) ileri bir tarihte belirlenebilir. Başlıca yatırım enstrümanları şunlardır: Adi hisse En basit hissedarlık şeklidir. tüm alacaklı ödemeleri. ileri bir tarihte hisseye (genellikle adi hisse) dönüştürülebilen bir kredi veya borç şeklinde de yatırılabilir. borçlardan ve diğer sınıf hissedarlara ödeme yapıldıktan sonra temettü ve çıkış gelirinden paylarını alırlar. İmtiyazlı hisse İmtiyazlı hisse. Şirketteki hissedarlık payı. hamiline temettüler ve çıkış gelirleri üzerinde adi hisselere göre üstünlük hakkı tanır. Hisseye dönüştürülebilir krediler Nakit.

Örneğin. Birlikte satışa zorlama hükmü. kalan hissedarlar da hisselerini aynı şartlarla satmak mecburiyetindedir. kendi hissesini satan hissedar ile aynı fiyattan satma hakkı tanır. yatırımdan sonra çıkış esnasında hisseler satılırken uygulanır. diğer hissedarların hisselerini. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. diğer hissedarlara da hisselerini. Azınlık hisse sahiplerinin haklarını korumaya yönelik bir hükümdür.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Birlikte Satışa Zorlama ve Birlikte Satma Hükümleri Bu hükümler. Örneğin. ©HBAN 2013 . Birlikte satma hükmü. hissedarların %51’i (bu oran hisse devir sözleşmesinde belirlenmelidir) hisselerini üçüncü bir kişiye satmak istiyorsa. kendi hissesini satan hissedar ile aynı fiyattan satmaya mecbur bırakır. Genellikle birlikte satışa zorlama ve birlikte satma hükümleri birlikte işler. Çoğunluk hisse sahiplerinin haklarını korumaya yönelik bir hükümdür. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. 24 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. hissedarların %51’i (bu oran hisse devir sözleşmesinde belirlenmelidir) hisselerini üçüncü bir kişiye satmak istiyorsa kalan hissedarlar da satıcı hissedara katılarak kendi hisselerini aynı şartlarla satabilirler.

Yukarıdaki tavsiyeleri hatırlatmak gerekirse. Girişimcinin bu süreçte kendini koruması kadar potansiyel yatırımcıyı da düşünmesi ve her iki tarafın menfaatlerine uygun bir sözleşme hazırlanması gerekmektedir. diğer finansman yöntemlerinden farklıdır. yaptığı yatırım karşılığında cazip bir getiri elde etmelidir ve girişimci bunları kağıt üzerinde doğru bir şekilde yatırımcıya aktarabilmelidir. Potansiyel yatırımcılar genellikle elini taşın altına koyan girişimcilerle çalışmak isterler. Bu anlaşma. bu nedenle uğraşmaya değer. genel özelliklerini ve yatırım kriterlerini tespit etmelidir. Bu sebepten ötürü girişimci sermayeye ihtiyacı olmadan önce ilişkiyi erkenden kurmalı. “boşanmayı planlayarak evlenmeye” benzer. Yönetici özetinin amacı işletmeyi anlatmak değil. Potansiyel yatırımcılarla yapılan her görüşmede ilk üç yatırım kriterinin (yönetim ekibi. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. sermaye yatırımı bulmak daha değerli ve kazançlıdır. • • • • • • • • • Yatırımcı ile girişimci arasındaki ilişki. Girişimcinin şirket değer beklentisi gerçekçi olmalıdır. yatırımcıların neyi cazip bulduklarını. esnek bir işletme yapısına sahip olması gerekmektedir. Genellikle tüm hissedarlar için değeri maksimize eder. çıkış fırsatı ve gelir potansiyeli) vurgulandığından emin olunmalıdır. 25 . Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Yatırım sonrası en iyi çıkış modeli nakit karşılığı şirketin başka bir yatırımcıya satılmasıdır. yatırım fırsatını kısa ve öz bir biçimde satmaktır. Girişimcinin de ideal olarak şirkete nakit sermaye yatırımı yapmış veya yapacak olması potansiyel yatırımcı tarafından beklenen bir durumdur. Yatırım anlaşması. Eğer yatırımcı cazip bir getiri elde edeceğini düşünüyorsa. sadece sayısal bir değerlemeden ibaret değildir. iş planının ise ikna edici nitelikte olması gerekmektedir. girişimci çok daha iyi bir getiri elde edecek demektir. yatırımcıyı iyi tanımalı fakat bir gün ilişkinin de bitebileceğini unutmamalıdır. Sonuç Sermaye yatırımı bulmak. Girişimin yatırımcı için önemli düzeyde getiri üretebilecek. Bu sebepten girişimcinin rakamlara hakim olması. En iyi iş planlarının mükemmel yönetici özetleri bulunur. her iki tarafın da kazanacağı bir ilişkiye dönüşür. Sermaye maliyetinin borçlanma maliyetinden genellikle daha fazla olması ve finansman kaynaklarının sınırlı olmasından dolayı. Girişimci sektörüyle alakalı potansiyel yatırımcılar hakkında araştırma yapmalı. ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 7. Yatırımcı.

Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Ek A Ek B 26 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. ©HBAN 2013 . Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş.

Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Çoğunlukla web.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Ek A Tek sayfa yatırım özeti örneği Şirket Profili: Mavi Bilişim Limited 2013 yılında kurulmuş bir start-up şirketidir. Fikri Mülkiyet Hakları Stratejisi: MBL yazılımını kendi geliştirmiştir ve Fikri Mülkiyet Haklarına sahiptir. önceden belirlenmiş potansiyel müşteri listeleri doğrultusunda mevcut ilişkiler sürdürülerek doğrudan satış yaklaşımı izlenecektir.000 TL tutarında öz kaynak finansmanı aramaktadır.%xx %xx Çalışan Sayısı 5 17 24 Yönetim ve Hissedarlık Yapısı: Ömer Karababa. Satış ve Pazarlama: MBL. Sektörde kıdemli ve deneyimli iki uzman işe alınacaktır. Toplam Satış xxx xxx xxx Satış Giderleri xxx xxx xxx Hedef Pazar: Fırsat ve Türkiye’de 12. İngiltere’de de 900 potansiyel müşteri Genel Giderler FVAÖK xxx xxx xxx bulunmaktadır. Özet Gelir Tablosu Mali Bilgiler (TL): Bin 2013 2014 2015 Giriş seviyesinde müşteri ayda 50 TL ödeyecektir.475.000 TL 6. ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. MBL markasını kilit pazarlarda konumlandırmak ve büyütmektir. CEO: BigCo firmasında global satış ve servis yönetiminde 25 yıllık deneyime sahiptir.511. Avrupa genelindeki müşteri sayısı 132. özel sektör ve kamu kuruluşlarında görev almıştır. İTÜ Endüstri Mühendisliği’nde lisans eğitimini tamamlamıştır.000’dir. Çalışan Sayısı: 5 Kuruluş Tarihi: Mart 2013 Sektör: Teknoloji-Yazılım Finansal Bilgiler Gelirler: 2013 2014 2015 Gerekli Yatırım : : : 213. Diğer uluslararası pazarlarda da ek fırsatlar mevcuttur. Yatırım arama sebebi: Mavi Bilişim Limited (MBL). Firma: Mavi Bilişim Ltd. ODTÜ Elektronik Mühendisliği’nde lisans eğitimini tamamlamıştır.000 TL : 750.000 TL Amaç. COO: Teknoloji işletmelerini kurma ve işletme konusunda 4 yılı aşkın deneyime sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde lisans. telefon ve tablet uygulamaları alanlarında çözümler üretmektedir.000. Daha büyük müşteriler için. Koç Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamlamıştır. CTO: CRM ve mobil projelerde 5 yıllık deneyime sahip olan Atalay. pazarlama ve satış operasyonunu büyütmek ve uluslararası satış amaçlı bir iştirak ağı oluşturmak amacıyla 750. kendi işi için doğru bilgileri hazırlamalıdır. ABD’de 55. Mehmet Atalay. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. İngiltere ve ABD pazarları öncelikli olmak üzere hedef müşterilerine odaklanacaktır. Hedef müşteri sayısı 2013’teki 340 düzeyinden 2015’te 4088’e yükselecektir. Mevcut Durum: Ürün geliştirilmiş ve Türkiye’de pilot çalışması yapılmıştır. Sistem Türkiye ve İngiltere’de tamamen işler durumdadır ve yeni ürün bir hafta içerisinde devreye alınabilecek durumdadır. Daha küçük müşteriler için MBL kapsamlı bir pazarlama kampanyası yürütecektir. Nurdan Gül. Kâr . 27 . Türkiye. NOT: Verilen isimler ve verilen değerler hayali olup girişimci. Yenilikçi danışmanlığın kurucusu olarak farklı sektörlerde uluslararası ölçekte müşteri deneyim projelerinde yer almıştır.000 TL 2.000.

yeni çıkarılan hisseler için değil. Bu hesaplanan şirket değerinden yatırım tutarı düşülerek yatırım öncesi değer bulunur. 28 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. muhtemel müzakerelerin olumlu şekilde sonuçlanmasına. 6. Herhangi bir şekilde icap veya kabul niteliği taşımadığı gibi Aktif Bank veya işbu tanıtım metninde sayılan diğer kurum ve kuruluşlar üzerinde herhangi bir yükümlülük veya taahhüt doğurmayacaktır. 9. Yatırım Şekli [ Adi hisse. [Yatırımcı 2] ve [Yatırımcı 3]. Sözleşmesel Ön Alım Hakkı (Right Of First Refusal) ROFR de rüçhan hakkı gibi bir ön alım hakkıdır. Bu kılavuzda kullanılan tüm veriler. Okuyucuların işbu bilgileri değerlendirirken her bir şirket türü ve tescile tabi işlemler bakımından uygulamada farklılıklar gösterebileceğini dikkate alması gerekmektedir.] 5. Aşağıda sıralanan ön protokol maddelerin bir kısmı ön protokol metinlerinde genel olarak kullanılan hükümler olmakla birlikte bir kısmı da uygulamada nadir olarak kullanılmaktadır ve sadece fikir vermek amacıyla okuyucuların bilgisine sunulmuştur. imtiyazlı hisse veya hisseye dönüştürülebilir kredi vb. [İsim 2] ve [İsim 3] 3. Hissedarlar [İsim 1].]TL’ye kadar yapılacak yatırım için Ön Protokol (Term sheet) 1. Yatırımcılar [Yatırımcı 1]. Şirket [Şirket Ünvanı] 2. Kapanış Şartları • Ön inceleme çalışmalarının yatırımcıları tatmin edecek şekilde sonuçlanması • Fikri mülkiyet haklarının şirkete tatminkâr biçimde devri • [Diğer (varsa)]. yatırım kararının ve işlemlerin yatırımcıların yetkili yönetim organları tarafından verilecek yazılı onayına bağlı olacaktır. hisselerini üçüncü bir tarafa satacağı zaman. Ancak ROFR. Koruma hükümleri Ek 2’de -belirtilen hususlarda yatırımcıların sahip oldukları payların çoğunluğunun (“Yatırımcıların Çoğunluğu”) onayı gereklidir. hüküm ve şartlar üzerinde tarafların karşılıklı mutabakatına. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Ek B Bağlayıcı olmayan ön protokol şablonu (Term Sheet) İşbu ön protokol sadece bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. 7. Yatırım öncesi değer Şirket’in hangi tip hisselerinin hangi oranda alınacağı ve bu hisseler karşılığında bağlayıcılığı olmayan ödeme miktarı belirtilir. Hissedar Yapısı Şirket’in kapanış öncesi ve sonrası sermaye yapısı Ek 1’deki gibidir. ifade edilen diğer hüküm ve koşullar. Ödeme miktarı EBITDA * X gibi bir çarpan olabileceği gibi sabit bir değer de olabilir. Örneğin ortaklardan biri. potansiyel yatırımcıların yatırım kararı alması. hâlihazırda var olan hisseler için geçerlidir. [Şirket] şirketinde [. 8. öncelikli olarak bu tür ön alım hakkı olan bir ortağa hisseleri aynı koşullarla önermek zorundadır. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. ©HBAN 2013 .

esas sermayenin artırılmasına. azınlık hissedarının da aynı koşullarla satışa zorunlu olmasıdır. söz konusu kurucunun azledilmesi sonucunu doğuracaktır.] Ayrıca yatırımcı ve girişimci ayrı ayrı avukatlar tutabilir ve ilgili giderler kendileri tarafından karşılanabilir. (Preemption) Bu hak. her ortak. Rekabet etmeme Kurucuların her biri. [. Şirket. yatırımcıların çoğunluğunun ise birini ya da Yönetim Kurulu gözlemcisini atama hakkı olacaktır. 17. Rüçhan hakkı. mevcut paylarının sermayeye oranına göre satın alma hakkına sahip olması demektir. bu hak da bir rüçhan hakkıdır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 10. Birlikte Satma Hakkı (Tag-along) Azınlık hisse sahibini korumaya yönelik bir haktır. yatırımcının makul ölçüde kabul edilebilir bulacağı bir iş sözleşmesi imzalayacak (genel rekabet etmeme ve personel çalmama yükümlülüklerini içerir). Şirket.]TL’lik bir tutarı peşinen ödeyecektir. Kurucu 2 ve Kurucu 3]’ün yaşamlarını Şirket lehine kilit personel sigortasıyla sigorta ettirebilir. Yatırımcılar dışındaki hissedarların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisini. azınlık hisse sahibinin de kendi hisselerini aynı koşullarla satmaya hakkı olur. ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu maksimum [üç ] üyeden oluşacaktır. [Şirket. Birlikte satışa zorlama hakkı (Drag-along) Büyük hissedarın hisselerini üçüncü bir tarafa satması durumunda. Şirket sözleşmesinde veya sermaye artırma kararında aksi öngörülmemişse.]TL miktarında huzur hakkı ödeyecektir. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Kilit Personel Sigortası Şirket. Belgeler Yatırımcının avukatı yatırımı gerçekleştirmek için gerekli belgeleri hazırlayacak ve bu belgeler içerisinde anlaşmalar. 13. tüm mesailerini ve dikkatlerini Şirket’e vermeyi ve yatırımcıların çoğunluğunun izni olmadan başka işlerde çalışmamayı kabul edecektir. 18. Masraflar Satın alım sürecindeki masrafların kim tarafından karşılanacağı belirtilir. Bilgi Edinme Hakkı Her yatırımcı Şirket’ten aylık yönetim hesaplarını (her ay sonunu takip eden 5 gün zarfında). 12. pay sahibinin Şirket’teki sermaye oranının korunması amacıyla öngörülmüş olan bir kural olup her pay sahibinin yeni çıkarılan payları. anlaşma gerçekleştikten sonra [mümkün olan en kısa sürede]. 29 . Ortaklar sözleşmesinde birlikte satma hakkı maddesinin yer alması durumunda. Bu taahhütlerden herhangi birinin ihlali. 15. [Kurucu 1.]TL’yi aşmamak kaydıyla tüm yatırımcıların çıkarlarını temsil eden bir avukatın makul masraflarını karşılayabilir. Şirket’in (yatırım tutarıyla sınırlı) ve Kurucuların taahhütleri ve beyanları yer alacaktır. 14. yıllık mali tabloları (her yılsonunu takip eden 90 gün zarfında) ve yatırımcının makul çerçevede ihtiyaç duyabileceği diğer bilgileri alma hakkına sahiptir. 11. çoğunluk hisse sahibinin hisselerini kısmen ya da tamamen üçüncü bir tarafa satması durumunda. esas sermaye payı oranında katılma hakkına sahip olduğundan. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. bu şekilde görevlendirilmiş yatırımcıların çoğunluğunu temsil eden kişiye yıllık [. işbu Protokolün imzalandığı tarihte yatırımcıların söz konusu masraflarına istinaden [. 16. Çok iyi bir anlaşma olanağı olması durumunda küçük yatırımcının engelleyici tutumunu önlemek için işe yarar.

(hissedarlarına ve profesyonel danışmanlarına yapması gereken dışında) Şirket dışında paylaşmamayı. müzakere etmemeyi ve kabul etmemeyi taahhüt ederler. içeriğini ve varlığını açıklamamayı taahhüt eder. 30 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 19. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. yatırım veya burada öngörülen yatırım koşullarıyla çatışan diğer bir işleme ilişkin öneriyi görüşmemeyi. Münhasırlık Yatırımcıların zamanlarını işbu protokolde öngörülen yatırım süreci için vermiş ve masraf yapmış olmaları karşılığında Kurucular ve Şirket de işbu protokolün imza edildiği tarihi müteakip 60 gün boyunca hiçbir satış. ©HBAN 2013 . Gizlilik Şirket ve Kurucular işbu protokolü gizli tutmayı. 20. yatırımcının izni olmadan. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır.

kredi vermek (normal ticari operasyonlar kapsamı dışında). borç vermek (normal operasyonu mevduat kabul etmek olan bir kurum veya bankaya para yatırılması hariç). Çıkartılmış sermaye paylarının sayısını artırmak. 2. 3. Tasfiye kararı almak veya kayyum atanması için başvuruda bulunmak (acze düşülmesi durumu hariç). ortaklık veya ortak girişime (şirket kurarak veya diğer şekilde) iştirak etmek. 31 . 4. 6. diğer şekilde kefalet (normal ticari operasyonlar kapsamı dışında) veya teminat vermek. 1. İştirak kurmak veya diğer şirketlerden pay satın almak.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Ek 1: Anlaşma Öncesinde ve Sonrasında Hissedar Yapısı Bölüm A: Anlaşma Öncesinde Hissedar Yapısı Hissedar Hisse tipi Hisse adedi Kurucu 1 Kurucu 2 Kurucu 3 Tutar Hisse oranı TL TL TL %• %• %• Tutar Hisse oranı TL TL TL TL TL TL %• %• %• %• %• %• Bölüm B: Anlaşma Sonrasında Hissedar Yapısı Hissedar Hisse tipi Hisse adedi Kurucu 1 Kurucu 2 Kurucu 3 Yatırımcı 1 Yatırımcı 2 Yatırımcı 3 Ek 2: Koruyucu Hükümler Yatırımcıların çoğunluğunun onayını gerektiren işlemler Aşağıdaki işlemlerin yapılabilmesi için genellikle yatırımcıların çoğunluğunun önceden yazılı izni aranmaktadır. 5. ©HBAN 2013 Ana sözleşme hükümlerinde veya Şirket hisselerine bağlı haklarda herhangi bir değişiklik yapmak. Hisselerinin veya tahvillerinin borsada veya diğer piyasalarda işlem görmesi için başvuruda bulunmak. Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Finansal kaynak bulmak veya herhangi bir kişiyle veya şirketle finansal kaynak için anlaşma yapmak. kendi hisselerini geri almak veya satın almak ya da hisseler üzerinde düzenlemeler yapmak. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. hisseler üzerinde başka bir opsiyon veya hak vermek.

takyidat veya diğer teminat hakkı oluşturmak veya oluşturulmasına müsaade etmek. 20. memuru veya çalışanı işten çıkartmak.000] TL’yi aşan gider oluşmasına neden olabilecek veya bir yıl içerisinde tamamlanamayacak herhangi bir anlaşma veya taahhüt altına girmek. 32 İşletme kapatmak veya zaman içerisinde iştiraklerinde sahip olduğu haklarını elden çıkartmak. 10.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 7. Şirket’in maddi varlıkları veya işlerinin tamamı veya bir bölümü veya hisselerinden herhangi biri üzerinde ipotek.] TL’yi aşan artış yapmak. tercih veya muvafakat işlemi yapmak. Toplamda [10. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. kefalet veya teminat vermek veya bir kişinin borcunu üstlenmek. 8. 18. hisse opsiyonu. direktörleriyle veya bu kişilerle bağlantılı herhangi bir kişiyle.000] TL’yi aşan tutarda kıdem tazminatı veya diğer giderler doğuracak veya ödemeyi kabul edecek şekilde herhangi bir direktörü. Şirket veya işleriyle ilgili olarak vergiyle ilgili bir konuda vergi veya gelir idaresi makamlarıyla herhangi bir anlaşma yapmak veya herhangi bir beyan. Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. (a) Şirket’in denetçilerini ya da (b) mali yılsonunu değiştirmek. 13. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. 11. Dava açmak. memurlar veya çalışanlar için her ne nitelikte olursa olsun herhangi bir kâr paylaşımı. Yıllık mevcut İş Planı’nı değiştirmek ya da İş Planı’nda öngörülmeyen ve [30. her ne nitelikte olursa olsun herhangi bir işlem veya düzenleme yapmak (Yönetim Kurulu’nun onayladığı durumlar hariçtir). 17. 16. rehin. Şirket’in mensupları.] TL’yi aşan ücret ödemeyi kabul etmek (ücret veya diğer şekilde) ya da bu kişilerin ücretlerinde yıllık [. 15. İşin doğal seyrinin dışında kalan bir işlem veya ilişki kurmak. 21. 12. emeklilik planı. yükümlülük reddi beyanı. Temettü açıklamak veya yedek akçesinden dağıtımda bulunmak Herhangi bir kişinin yükümlülüğüyle ilgili olarak garanti. uzlaşmak veya Şirket aleyhine açılmış/açılacak dava ve yasal işlemlerde (işin olağan akışında gerçekleşen borç takibat işlemleri hariç) feragat etmek ya da Şirket ile ilgili herhangi bir konuda tahkim ya da alternatif ihtilaf çözüm yollarına gitmeyi kabul etmek. 19. ikramiye veya diğer teşvik uygulaması oluşturmak veya mevcutları değiştirmek. ©HBAN 2013 . Başka bir şirket veya ticari teşebbüsle birleşmek. Şirket çalışanlarından veya danışmanlarından herhangi birine yıllık [. Şirket’in olağan işleri için kullandığı veya sahip olduğu fikri mülkiyet hakları üzerinde başkalarına hak vermek (lisans yoluyla veya diğer şekilde). Direktörler. 9. 14.

Koruma Hükümleri 9. 8. Değer hesaplamanın güç olduğu durumlarda hisseye dönüştürülebilir kredi yaklaşımı iyi bir yöntem olabilir. Yatırım Öncesi Değerleme tekniği. Kuruculardan genel olarak bu taahhütleri desteklemeleri beklenir. Bu kişilerden genel olarak Şirket’in anlaşma anındaki durumu. Yatırımcılar bazı imtiyazlı hakları talep edebilir. imtiyazlı hisse (bazı konularda Kurucuların önünde) ya da hisseye dönüştürülebilir kredi şeklinde yatırım yaparlar. Yatırım Şekli Genel olarak yatırımcılar adi hisse (Kurucularla eş düzeyde). Bunlar Şirket’in büyümesine liderlik eden kişilerdir. 5. üçüncü bir kişiye satmak istemeleri durumunda diğer Şirket (Right Of First hissedarlarının teklif edilen fiyattan öncelikli satın alma hakkına sahip olmasıdır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Ön Protokolle İlgili Açıklamalar 1. Refusal ) Bunlar genel olarak bir dizi pozitif (Şirket’in A. Bu durum Şirket’in faaliyetlerinin devamlılığı için ve yatırımcılar tarafından kararlaştırılan hedeflerin gerçekleştirilmesinde önem arz etmektedir. Bazı durumlarda (örn. hukuki veya gerektiği durumlarda ticari ve teknik detaylı durum tespit çalışmaları yapılır. ©HBAN 2013 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Bu durumda imtiyazlı hisse almak isterler. kurucularla eşit düzeyde olurlar. Kapanış öncesi genel olarak finansal. hesaplanan değer üzerinde anlaşılamadığında veya kısa süre içerisinde daha yüksek bedelle tekrar yatırım bulunması öngörülüyorsa) yatırımcıya güvence olarak hisseye dönüştürülebilir kredi uygun bir yöntem olabilir. 33 . 10. Sözleşmesel Ön alım hakkı. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Yapısı 7. Şirket’in işlerini yürütme şekli ve yatırımcıların çıkarlarının korunmasıyla ilgili çeşitli taahhütlerde bulunmaları (“taahhütler”) istenir. 2. B ve C işlemlerini yapması) ve negatif (Şirket’in yatırımcıdan izin almadan X. Rüçhan Hakkı Hissedarların ileride yapılacak sermaye artırım tutarlarına iştirak ederek (Preemption) baştaki hissedarlık oranlarını koruma hakkıdır. hedef Şirket’in tam ünvanı yazılmalıdır. Yatırımcıların birden fazla olması durumunda Şirket’in sadece bir yatırımcıya karşı sorumlu olacağı bir mekanizma kurulması gerekmektedir. Hissedar Şirket’in anlaşma öncesinde ve sonrasındaki hissedar yapısı hakkında fikir sunar. Yatırımcılar 4. Y ve Z işlemlerini yapmaması) taahhütlerdir. Bu bölüme. Bu durumda yatırımcılar. Şirket Hissedarlar 3. Kapanış Şartları Kapanış koşulları genellikle hisse devir sözleşmesinde belirlenir. yatırımcıların. Kurucular genel olarak adi hisse çıkartmayı tercih ederler. girişimcilerin ve/veya diğer hissedarların mevcut Ön Alım Hakkı Şirket hisselerini. 6. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. süreci ve doğurduğu sonuçlar her iki tarafça tam olarak Değer anlaşılmalıdır.

ne zaman yapacağını belgelendirmek önem taşımaktadır. 12. Görüşmelerin erken aşamasında yatırımcılar kanıtlanmamış ve bilinmeyen fikirlerin gizliliği konusunda kendilerini bağlamak istemeyecektir. geçici veya kalıcı olarak yerine başkasını bulmayı kolaylaştırabilir. Masraflar Yatırımcılar için bir avukatın (bazı durumlarda bir de mali danışmanın) ücreti Şirket tarafından karşılanabilir. stratejik olarak Şirket hisselerinin büyük bir çoğunluğuna sahip olan hissedarların Şirket hisselerinin tamamının alınması yönünde bir teklif alması durumda. kural olmamakla birlikte. azınlık hissedarlarını hariç tutarak (Tag-along right) satmasına karşı korumasıdır. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu’nun yapısı firmanın önemli unsurlarından biridir. bazı yatırımcılar da Şirket’in faaliyetlerinde uzman olmaları sebebiyle kontrolün kurucularda kalmasını isteyebilmektedir. Rekabet Etmeme Bu hüküm. Birlikte Satışa Zorlama (Drag-along right) Bu önemli hüküm. Yasal Bağlayıcılık 34 Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Münhasırlık Yatırım için harcanan zaman. 15. stratejik olarak başvurulan Birlikte Satma Hakkı. Hakkı çoğunluk hissedarların hissesini. ©HBAN 2013 . 19. Ön Protokol’de hangi kısımların yasal bağlayıcılığı olduğu. Bilgi Edinme Hakkı Yatırımcıların Şirket hakkında bilgi alma ve inceleme hakkı bulunmaktadır. potansiyel yatırımcının son dakikada fiyat artışıyla karşılaşmaması için bu münhasırlık hükmü uygulanır. 21. 17. azınlık hissedarlarının keyfi olarak bu satış işlemini kendi hisselerinin satışına onay vermeyerek bloke etmesini önleme amaçlıdır. kontrolün kendisinde olmasını isterken. 18. 13. Gizlilik Müzakereler ciddi bir biçimde başladıktan sonra gizliliğin güvence altına alınması tipik bir uygulamadır. 16.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı 11. Kilit Personel Sigortası Kilit Personel Sigortası. Yatırımcı bazında değişmekle beraber bazı yatırımcılar. Birlikte Satma Kural olmamakla birlikte. Şirket tarafından karşılanan ve kıdemli yöneticiler için sunulan yaşam sigortasıdır. 14. 20. enerji ve yapılan masraflar dikkate alınarak. neyi. hangi bölümlerin sadece ticari niyet beyanı niteliğinde olup yasal bağlayıcılığı olmadığı açıkça belirtilmelidir. Belgeler İşlemi kontrol altında tutabilmek için kimin. Vefat eden yöneticinin hisselerini satın almayı. Kurucuların benzer alanlarda faaliyet göstermelerini engellemek ve sadece Şirket faaliyetlerine odaklanmalarını sağlamak için bu ön protokole dahil edilmiştir.

Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Potansiyel yatırımcılarla bağlantı kurma sürecinde mümkün olduğunca nitelikli bir tanıtım yapılmalıdır. Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. Her şey plana uygun giderse yatırım gerçekleşir ve hissedarlar Şirket’in faaliyetlerini geliştirmeye devam ederler. Hazırlanan yatırım belgeleri (taahhüt sözleşmesi. hissedarlık sözleşmesi vb. Yatırımcılar Şirket hakkında ön incelemelerini yaparak sorun olmadığından emin olurlar. Detaylar sonraya bırakılır. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır.Akış Şeması Planlama Bağlantı Kurma Müzakere Değerlendirme Uygulama Kapanış ©HBAN 2013 Yatırımcılara yaklaşmadan önce Şirket’in net ve icra edilebilir bir iş planı olmalıdır. 35 . Bağlantı kurulduktan sonra taraflar protokolün başlıkları üzerinde anlaşmalıdır.) yatırımcılar ve girişimciler tarafından karşılıklı incelenir.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Yatırım Süreci .

.

000’den fazla noktaya para transferleri yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin ilk ve tek yerli global para transferi markası ve Türkiye’nin en yaygın ve ucuz para transfer sistemi olan Ucuz Para Transferi® (UPT®) ile 4. www. telemarketing ve mobil platformları ile potansiyel sigortalı ihtiyaçlarına göre şekillendirdiği sigorta ürünlerini karşılaştırmalı.upt. Banka. www. Sigortayeri aracılığıyla sigorta müşterilerine karar verme süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak kısa sürede yüzbinlerce kullanıcıya ulaşmıştır. Birçok yeniliği hayata geçirmiş “Dünyanın En Yenilikçi Bankası” ödülü de dahil olmak üzere 50’nin üzerinde uluslararası ödül almıştır. Aktif Bank şubesi olmayan bir banka olarak 10. Sigortayeri’nin hizmet verdiği fiziksel noktalar. hızlı ve kolay anlaşılır şekilde müşterilerine sunmaktadır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Aktif Bank Türkiye’nin en büyük yatırım bankasıdır. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. GSM TL yükleme.700 PTT işyeri Türk bankacılık sistemine entegre edilmiştir. yüzbinlerce kredi veren.000’nin üzerinde temas noktasında ürün ve hizmetlerini sunan. Önümüzdeki dönemde ise bu ürünün elektronik versiyonunu devreye alma planı bulunmaktadır. Bu hacimler UPT®’yi Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışında en yaygın transfer sistemi haline getirmiştir. fatura tahsilatı. her bir fatura için kurumların farklı lokasyonlarda bulunan tahsilat ofislerine gitmeden. 2013 yılında yapılan geliştirmeler ve yurt dışı bankaları. kataloglu ürün satışı gibi çeşitli hizmetleri tüketiciyle. ihtiyacın oluştuğu anda ve yerde buluşturduğu yeni bir dağıtım ağına sahip olmuştur. sigorta satışı. hızlı para transferi şirketleri ve diğer para transferi yapma lisansına sahip finans kuruluşları ile yapılan hızlı para transferi anlaşmaları ile 5 kıtada toplam 145 ülke ve 300. Avrupa’nın en prestijli finans ve bankacılık ödüllerinden EFMA’da birinciliğe layık görülmüştür. 73 ilde 3. abonelerin.000. ödemelerini güvenle ve zamandan tasarruf ederek gerçekleştirmelerine imkân sağlanmıştır. 37 . sigortacılık sektöründeki iştiraki “Sigortayeri” sektörün en büyük brokerlarından biridir. Yatırımlarını insana.com ©HBAN 2013 Aktif Bank. 2013 yılı içerisinde hayata geçirdiği NKolay İşlem Merkezi isimli proje kapsamında İstanbul’da abonelerin tüm faturalarını tek bir merkezden ödeyebilmelerine olanak sağlayan 300 noktalı bir network oluşturmuştur. milyonlarca para transferi. sigorta ve tahsilat işlemleri yapan bir bankadır. Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış.com.tr Aktif Bank’ın 2010 yılında hayata geçirdiği. 2013 yılında TÜBİTAK AR-GE desteği sayesinde hayata geçirdiği NKolay İşyeri ile müşterilerin hayatlarının kolaylaşmasını sağlayacak. iş fikirlerine ve teknolojiye yapar. Aktif Bank.000 bayisi ile aylık 1. Aktif Bank. Kendini “Yeni Jenerasyon Banka” olarak tanımlamaktadır.000 işlem sayısına ulaşan Aktif Nokta İşyeri projesi ile daha şimdiden başarılı rakiplerini geride bırakan Aktif Bank. e-ticaret. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş.sigortayeri. Özel müteşebbisler aracılığıyla yürütülen Nkolay İşlem Merkezi projesi sayesinde.

PASSOLİG www. Önümüzdeki dönemde PassoLig kartları spor ve eğlence dünyasına giriş kartları olarak kişilerin hayatında önemli bir yere sahip olacaktır.passolig. özellikle mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen üretici firmaların bayilerine hizmet vermektedir. Bu program kapsamında projenin kendisi teminat olarak değerlendirilmekte. Banka. kartsız ve kefilsiz olarak anında sunduğu kredi imkânı sayesinde hem bayiler için kritik bir iş ortağı. Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği e-bilet projesi kapsamında stadyumlara girişi sağlayan ve kişiye özel bir sportif kimlik kartı olmanın yanı sıra alışveriş ve anlaşmalı şehirlerde ulaşım kartı başta olmak üzere günlük hayatın birçok alanında kullanılabilecek PassoLig kredi kartı. ön ödemeli banka kartı ve Passolig Cüzdan olarak müşterilerin kullanımına sunmuştur.000’i aşkın satış noktası ile anlaşmalı olan Aktif Bank. bu kapsamda faaliyete geçirdiği Passolig Kart programları sayesinde müşterilerine tüm spor ve eğlence aktivitelerine kolayca. Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. indirim fırsatları ve alışveriş olanakları da sunmaya başlamıştır. ©HBAN 2013 . İlk defa 2010 yılında hizmete sunulan Passo Kredi. 2013 yılı içerisinde hayata geçirdiği “Passo” dünyası ile spor ve eğlence sektörlerine de hızlı bir giriş yapmıştır. anlaşmalı şehirlerde ulaşımın yanı sıra çeşitli kampanyalar. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. hem de müşteriler için önemli bir finansal çözüm kaynağı olmaktadır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı PASSO Aktif Bank. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Tüketici finansmanı sektöründe Passo Taksit markasıyla 2. Müşterilerine satış noktasında.tr PASSO KREDİ PASSO TAKSİT www. böylece girişimcilerin ihtiyaç duyduğu teminat mektubunun edinimi ipotek vb.com 38 Aktif Bank.argefinans. PTT Kredisi iş ortaklığının öncüsü ve lideri olan Aktif Bank’ın ürünü Passo Kredi. Bu proje ile sayısı milyonlarla ifade edilen futbol seyircisinin statlara kombine konforunda güvenli ve kolay bir şekilde girişleri sağlanacaktır.com. Aktif Bank’ın Arge Finans Programı adındaki projesi ile girişimcilerin TÜBİTAK/TEYDEB ön ödemeleri kapsamında ihtiyacı olan teminat mektubu başvuru ve edinim süreçleri WEB tabanlı akıllı bir platform üzerine taşınarak kolaylaştırılmış ve aynı anda birçok müşteriye hizmet verebilecek bir altyapı oluşturulmuştur. sadece PTT işyerlerinden ve PTT’den emekli maaşı alan müşterilere özel olarak sunulmaktadır. maddi teminatlar olmaksızın kolaylaştırılmakta ve girişime ve girişimciye destek olunmaktadır. hızlı değerlendirme süreci ile geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştır.

Böylece yeni bir piyasa oluşturmuştur ve şu anda bu alanda sektördeki tek oyuncu konumundadır. 2013 yılında da İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin proje finansmanı amaçlı iki kira sertifikası ihracına aracılık etmiştir. özellikle metropolleşen şehirlerde değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek için “sadece o şehre konsantre olarak” 19’u büyükşehir olmak üzere 35 şehir ve 45 noktada hizmet vermektedir. verdiği kredileri menkul kıymetleştirerek BİST’te satmaktadır ve bugüne kadar yaklaşık 13 milyar TL’lik menkul kıymetleştirme gerçekleştirmiştir.e-kent. 2012’de Türkiye’nin ilk İslami Katılım sertifikasını çıkartmıştır.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Sermaye Piyasaları: Aktif Bank.com. “Şehir teknolojileri inşa eder” www. Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış. ilişkili kuruluşu E-Kent aracılığıyla. 2011’de Türkiye’nin ilk varlığa dayalı menkul kıymetini (VDMK) ihraç etmiş. Bu ihraçlarda yine bir yeniliğe imza atılarak faizsiz finansman yöntemi olan kira sertifikası Türkiye’de ilk defa proje finansmanı amacıyla kullanılmıştır. Aktif Bank sermaye piyasalarında da yeniliklerine hız kesmeden devam edecektir. Hizmet verdiği şehirlerde yaşayanlar ulaşımda nakit yerine ulaşım kartlarını kullanmakta ve diğer pek çok akıllı şehir hizmetinden faydalanabilmektedirler.tr ©HBAN 2013 Şehir Bankacılığı: Aktif Bank. 2009’da ilk banka bonosunu. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. 39 .

Kurumsal Finansman ve Yatırımlar Grubu GİRİŞİM SERMAYESİ/ MELEK YATIRIMLAR BÖLÜMÜ M&A BÖLÜMÜ KURUMSAL DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ 40 • Yeni iş planlarının ve fikirlerinin değerlendirilmesi ve yatırım yapılacak potansiyel firmaların tespiti • M&A bölümü ile entegre çalışarak firma değerlendirme süreçlerinin birlikte yönetilmesi • Ortaklık kurulan firmaların büyüme ve kârlılık artışları sağlanarak en doğru çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi • Birleşme ve Satın Alma Süreçlerinin Yönetimi • Satıcı / Alıcı Taraf Danışmanlık ve Aracılık Hizmetleri • Proje ve Firma Değerleme Hizmetleri • İş Planlarının ve Stratejilerinin Oluşturulması • Müzakere Stratejilerinin Tespiti ve Sürecin Yönetimi • Kapanış İşlemleri Bu bölümde yatırım yapılan firmalara. Önümüzdeki dönemlerde de bu faaliyetlerin artarak devam edeceği yadsınamaz bir gerçektir. grup şirketlerine ve grup dışı yurt içi ve yurt dışı müşterilere hizmet verilmektedir. M&A ve Kurumsal Danışmanlık” olmak üzere üç farklı alanda faaliyet gösterilmektedir. Aktif Bank tarafından Türkçeye çevrilmiş ve Türkiye’ye uyarlanmıştır. • Kurumsal Kapasite Geliştirme Hizmetleri • Sektörel ve Ticari Danışmanlık Hizmetleri • Stratejik Yönetim Danışmanlığı • İyileştirme ve İş Geliştirme Çalışmaları • Borç Yapılandırması Hizmetleri Bu kitapçık HBAN tarafından hazırlanmış.Melek Yatırımcı Bulma Kılavuzu Girişimciler İçin Bilgilendirici El Kitabı Kurumsal Finansman ve Yatırımlar Grubu Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik istikrar ortamı. genç ve dinamik nüfus. ©HBAN 2013 . doğru tasarımlar gerçekleştirerek katma değerli hizmetler sunmak en önemli hedefimizdir. grup şirketlerimizin ve özel yatırımcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda doğru ve etkin yatırımları bulmak. ülkemizin uluslararası alanda tanınmış yabancı yatırımcıların da ilgi odağı olmasına sebep olmuştur. Bu grup bünyesinde “Girişim Sermayesi/Melek Yatırımlar. yüksek büyüme potansiyeli olan projelerin ve firmaların varlığı. Avrupa için EBAN tarafından adapte edilmiş. Bu kapsamda Aktif Bank 2013’ün ikinci yarısında Kurumsal Finansman ve Yatırımlar Grubu’nu kurmuştur. Bankamızın.

.

org www.aktifbank.melekyatirimcilardernegi.org | www.hban.com.org | www.com .linksangelban.eban.www.tr | www.