You are on page 1of 1

MĂRIRE ’NTRU CELE ’NALTE

Cântările Sfintei Liturghii, E.I.B.M.B.O.R., București, 1999, pag. 355

M

glas

Ni

H rC s

s ce ~2!S
4
z ri sre
!e’n
_
ă 1
tru @
u1
e le ’!
nal !
te !
toaA 1
te s"!
ste #
le 3
le

s și ~2!S
2!S
z te !
s ce _
! !
e să !
sal0cC
te 4
sal 1
e ru @
ul 1
i pă mân
tul !
și A1
să s"

!#32
!S vân
! 0
la u de e Cu
tul

A

cC

Ni

(Refren)

#
s ! sfin
! S 1'
a 3x
ceas 0
tă f=
zi prea
ți !
tăS#
și 3x
săr 0
bă =s
toa
di

' !S 1
!
!S 1
w ani
! !
re slă
vi !S
tă #
u 3x
răm 0
la =s
toți !
să !
văS 1
fi e’n
tru ~ mulți
cu \!!S
bu u
Ni

4
' #
! !
cu $
ri 0x
e cV
a 3x
ceas 0
tă =s
zi prea
sfin S 1'
ți !
tăS #
și 3x
săr 0
bă =s
toa
di

!
!S 1
! !
re !
slăS 1
vi !S
tă #
u 3x
răm 0
la =s
toți !
să !
văS 1
fi ' e’n
tru ~w
mulți ani
cu \!!S
bu u
Ni

4$D
N
cu ri o
i s1
e xn

Î

Ni

ultima
cu finalul

Ni

4
cu $0s
ri e 0
e k

1z
!S !
#3
n 1
tru s!
ce _
ei de @
e s1
su ~2
us mă
ri !
re !
și A 1
pe s" !
pă mânt

2
!S !i 0
z toți s!
ă ciu
re cC 4
la 1
oa _
a me @
e s1
ni ~2
ii !
să S !
fi !e !
deA 1
a s"

! #
cum
pâ 32!S
nă ă’n ve !
ci 0cC
e

(Refren)
141