You are on page 1of 2

Liceul Greco-Catolic ” Timotei Cipariu”

Examen de corigenţă - sesiunea septembrie 2014

Catedra de fizică

Clasa a VII-a

EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA FIZICĂ
AN ŞCOLAR 2013 – 2014
VARIANTA I
1. Definiţi lentila.

1 pct.

2. Precizaţi unităţile de masură în S.I. pentru urmatoarele mărimi fizice: presiune, greutate, caldură, putere
mecanică.

1 pct.

3. Enunţaţi legile frecării.

2 pct.

4. Alegeţi varianta corectă :

1 pct.

o În cazul unui scripete fix relaţia dintre forţa activă şi cea rezistentă este:
a) F=R ;

b)

F=R/2 ;

c)

F=2/R ;

d)

R=F/2 .

o Energia mecanică are ca formulă de definiţie :
a) E  Ec  E p ;

b)

E  Ec  E p ;

c) E  Ec  E p ; d) E 

Ec
.
Ep

o Apa îngheaţă la temperatura:
a) 0˚C ;

b) 0  K ;

c) 100˚C ;

d) 60˚C .

o Care din relaţiile de mai jos exprimă corect capacitatea unui sistem?
a)

C  Q T

;

b)

C  Q m  T

;

c) C  m  c ; d)

C  Q m T

.

5. Determinaţi energia cinetică a unei maşini cu masa m  8t , care se deplasează cu viteza v  108 km .

h

2pct.
6. Lucian poartă o pereche de ochelari cu convergenţa C  2,5 dioptrii.De ce defect de vedere suferă el? Ce
distanţă focală au lentilele ochelarilor lui?

2 pct.

Notă: - Toate subiectele sunt obligatorii.
- Se acordă 1 punct din oficiu.
- Timp de lucru: 90 min.

D I R E C T O R,
Prof. Maria Fodoca

PROFESORI EXAMINATORI,
Prof. Delia Scripcaru
Prof. Marinela Ruset

Liceul Greco-Catolic ” Timotei Cipariu” Examen de corigenţă . 3. F c) L  F  d .Care este energia cinetică dezvoltată h de pui? 2pct. viteză. 2 pct. Prof.I. c) F  bF  R  bR . temperatură. o Apa se fierbe la temperatura: a) 0˚C . c) c  m  C . Un pui de balenă cu masa m  1t se deplasează cu viteza v  50 km . 4. b) F  bF  R  bF . Delia Scripcaru Prof. Enunţaţi legile reflexiei luminii.Se acordă 1 punct din oficiu. Notă: . d) L  F  d . 1 pct.Care este numărul de dioptrii pe care medicul trebuie să le folosească? De ce defect de vedere suferă Miruna? 2 pct. Un optician are de realizat o pereche de ochelari pentru Miruna. d b) L  d . c) 100˚C . Alegeţi varianta corectă : o Condiţia de echilibru a unei pârghii se realizează cu ajutorul relaţiei : a) F  bR  F  bF . 5. d) c  Q  m . b) 0  K . 1 pct. Definiţi forţa. 1 pct. . d) 60˚C o Care din relaţiile de mai jos exprimă corect căldura specifică a unei substanţe? a) c  Q T . Precizaţi unităţile de masură în S. Maria Fodoca PROFESORI EXAMINATORI. b) c  Q m  T . Prof. o Lucrul mecanic are ca formulă de definiţie : a) L  F . 6. pentru urmatoarele mărimi fizice: lucru mecanic. 2. Marinela Ruset . d) R  bF  F  bR . D I R E C T O R.sesiunea septembrie 2014 Catedra de fizică Clasa a VII-a EXAMEN DE CORIGENŢĂ LA FIZICĂ AN ŞCOLAR 2013 – 2014 VARIANTA II 1.Timp de lucru: 90 min. greutate. .Toate subiectele sunt obligatorii.Ea are o reţetă pe care e scrisă valoarea + 40cm.