You are on page 1of 2

Nom

:

Data:

EXCURSIÓ A TARRAGONA, 1r TRIMESTRE

Trajecte:
Hora de sortida:
Hora d’arribada:
Transport:
Activitat 1:
Activitat 2:
Què cal portar?
Preu:

Nom: Data: Escriu algunes paraules relacionades amb la sortida i fes un dibuix. .