Sugestii din cartea lui Dale Carnagie

Studiile realizate în timp au concluzionat că oamenii sunt interesaţi de :
 Sănătate
 Cum să-şi înţeleagă semenii şi să se înţeleagă cu aceştia
 Cum să-i determenii pe alţii să-i placă şi cum să-şi impună punctul de
vedere
Sugestii:
1.manifestaţi o voinţă profundă şi fermă de a stăpâni principiile relaţiilor
interumane.
2.recitiţi fiecare capitol înainte de a trece la următorul
3.reflectaţi la modul de aplicare a fiecărei sugestii
4.sublinierea şi marcarea fiecare ideea importantă
5.recitiţi pasajele însemnate în fiecare lună
6.Aplicaţi aceste principii cu fiecare ocazie. Învăţarea este un proces activ.
Numai ştiinţa aplicată va rămâne în minte, astfel formăm noi deprinderi.
7.Transformaţi
experienţa
într-o
provocare
continuă.
Acceptaţi

fiţi ,,amendaţi” când greşiţi sau nu respectaţi un principiu
8.Verificaţi săptămânal progresul pe care îl înregistraţi. Întrebaţi-vă/analizaţi
ceea ce aţi greşit, cum aţi îndreptat, ce lecţii aţi reţinut pentru viitor... ajută
capacitatea de a lua decizii corecte.
9. notaţi realizările-concret(nume, date,rezultate,metode)