Nr 1

1. metode si tehnici utilizate pt eficienta organizatiei si eficacitatea functionarilor publici
2. managementul bazat pe performanta
1.
Notiunea de “eficienta economica” este abordata in studiile de specialitate si in practica in 2 sensuri:
a) performanta unor activitati;
b) efect maxim al unor activitati in raport cu resursele alocate sau consumate (costuri minime).
Din punct de vedere al formelor de exprimare, se poate spune ca eficienta poate fi cuantificabila (in special efectele
economice) si necuantificabila (efectele sociale). Eficienta in origanizatiile din sect pub exista at cand acestea
realizeaza si furnizeaza serv pub corespunzatoare dpdv cantitativ si calitativ, asigurand o gestionare corecta a
tuturor resurselor, potrivit nivelurilor stabilite. Prin urmare, o IP este eficienta at cand reuseste sa-si realizeze
misiunea si obiectivele cu costurile planificate sau mai mici.
Eficienta activitatii autoritatii adm pub se concretizeaza in:
- calitatea actului adm-iv;
- competentele, capacitatea de lucru si de exercitare a atributiilor;
- capacitatea aut-lor locale de a rezolva problemele de politici publice in timp util;
Eficienta IP este influentata de multiple aspecte de ordin social, uman, politic, juridic si tehnic. Cele mai importante
aspecte sunt cele legate de pregatirea profesionala a personalului IP, recrutarea si repartizarea acestuia, aprecierea si
promovarea in diferite functii. Factorul uman reprezinta, asadar, factorul cheie al activitatii si performantelor din
sect. pub.
Eficacitatea, calitatea de a produce efectul asteptat, influenteaza in mod direct eficienta, in special pe cea a
personalului, ambele fiind caracteristici esentiale si indispensabile ale muncii FP.
Activitatile de pregatire si perfectionare a pregatirii FP constau in desfasurarea unui proces coerent si continuu de
programe pentru insusirea si/sau dezvoltarea cunostiintelor si abilitatilor. Pasii care ar trb parcursi pentru
desfasurarea acestor activitati sunt:
1. identificarea si definirea nevoilor de training;
2. identificarea cerintelor incluse in procesul de invatare;
3. precizarea obiectivelor activitatii de training;
4. planificarea programelor de training;
5. alegerea furnizorului de training;
6. desfasurarea efectiva a trainingului;
7. evaluarea trainingului;
8. imbunatatirea si extinderea activitatii de training.
Pe de alta parte, motivarea reprezinta un factor important in asigurarea eficacitatii personalului. Motivarea de catre
mgr pub a FP consta in ansamblul proceselor de man prin care reuseste sa det FP sa participe la realizarea
obiectivelor, folosind ptr aceasta un instrumentar variat de cointeresare: recompense publice si recunoastere pentru
serviciile prestate, sistem de stimulente (sporuri, prime speciale,etc)
Prin urmare, valoarea I si A din sect pub nu sta atat in mijloacele materiale sau financiare, cat mai ales in potentialul
uman.
2.
- orice initiativa trb sa fie determinata de interesul public si orientata in totalitate catre satisfacerea acestuia; trb sa
aiba in vdr anumite criterii de performanta care se exprima prin cei trei E : economie, eficienta si eficacitate;
Cristeriul economic inseamna gasirea celui mai mic cost necesar IP pentru a satisface dpdv calitativ si cantitativ
interesul pub. Eficienta consta in obtinerea de maximum posibil de rezultate cu nivelul det de resurse sau cu unul
mai mic, iar eficacitatea – realizarea obiectivelor definite de mgr pub.
- Performanta unei O pub este styabilita in functie de modul in care resursele umane, materiale , informationale si
financiare sunt utilizate pentru a realiza obiectivvele propuse la nivelul asteptarilor beneficiarilor de servicii.
Asadar, problema principala ar fi gestionarea cat mai eficienta a resurselor publice ptr satisfacerea nevoilor
sociale generale si obtinerea unui nivel cat mai bun de performanta, in conditiile asigurarii unei functionari
eficiente a sist din care face parte si IP.
- In procesul de masurare a performantei in s4ect public voi tine cont de anumite sisteme de indicatori de
performanta, prin care voi putea aprecia pe o scala valorica pana la ce nivel au fost satisfacute interesele pub si
cu ce cheltuieli. Acest proces este dificil din mai multe motive:

dificultati in realiz. publ. din tarile dezvoltate ce au relevanta si pentru managementul public din tara noastra. Etapele propuse pt elaborarea auditului si schimbarea culturii organizationale 1. .particularizarea abordarii la fiecare domeniu al sect pub. o infl valorilor politice. MPBP poate fi implementat daca sunt considerate si abordate urmatoarele aspecte ca premise fundam: . publ. .existenta unui cadru de referinta general – definitii comune asupra perfomantelor (financiara.proiectele propuse in instit. altor activ.elab unui sistem la nivel national si regional de monitorizare.definirea structurii proiectului . Functia de previziune consta in ansamblul proceselor de man desfasurate in IP prin care se determina principalele prioritati si obiective ale acestora in stransa interdependenta cu cele ale altor I din sect pub si in fct de nev pub gen si specifice. Atat previziunea. sunteti manager public la o primarie si va aflati intr-un process decizional strategic. Managementul proiectelor intr-un mediu complex (MPMC) – una dintre cele mai flexibile metode de MP ce reuneste cateva componente clare in proc. . resursele necesare si termenele.evitarea apritiei problemelor minore cu impact major asupra instit. desfas. . . metodologice de baza in aplicarea acestei metode sunt: . publ si comunitatii Elem. modernizarea instrumentarului managerial utilizat in institutiile publice si impactul acestei masuri asupra cresterii eficientei organizatiilor publice 2. bugetara. Nr 2 1. de evaluare a performantelor manageriale si de amplificare a initiativei individuale. Nr 3 1.continuitatea in aplicarea sistemului indicatorilor de performanta. cat si MPO trb sa tina cont de cadrul legislativ si de influentele reprezentantilor politicului in stabilirea obiectivelor. iar mai presus de toate de sistemul de nevoie generale si specifice ale clientilor.presiuni de timp in realiz. publ. sunteti manager public si intentionati sa auditati cultura organizationala. politica si profesionala). interdependente intre functia de previziune si managementul prin obiective 2.adaptarea metodelor de analiza la diversitatea serv si particularitatilor contextuale la nivel central si local. o inexistenta unui mediu concurential. urmarind cresterea eficientei MO si asigurand participarea angajatilor la stabilirea si realizarea obiectivelor conducerii. o complexitate mediului socio-politic. proiectului .formarea echipei care va fi implicata in elab. Sunt prezentate doua metode de management foarte frecvent utilizate in instit. de realizare a obiectivelor unei instit.o multitudinea si diversitatea stakeholderilor alaturi de diferentele de valori si perceptii despre performanta pe care acestia le au. . Functia de previziune este una din cele mai importante functii ale MP datorita faptului ca orice IP trebuie sa aiba definite obiective. .elab unui sistem unitar de indicatori de performanta. Prezentati o situatie din agenda publica 1. asistenta si consultanta.studierea necesitatii si oportunitatii apelarii la metoda MPMC . MPMC se recomanda in anumite situatii particulare: . deficitara a activ. modalitatile de realizare. ce au implicatii in diverse domenii . . obiectivelor derivate de care depinde desfas. Man prin obiective reprezinta o modalitate de stabilire a scopurilor. si implem. o natura serv pub oferit.stabilirea unui sistem de control si raportare .elaborarea planului proiectului . publ. unor sarcini . manageriala. ale sarcinilor pentru funct. dar si diversificat.calitat.inexistenta unei repartizari coresp.

participa la stabilirea si la realizarea obiectivelor conducerii. criteriilor de evaluare pt tot proiectul . integrate in fazele proiectului . si sarcinile ce revin fiecarui participant Etapele de initiere a proiectului: .perform. informationale si materiale -elab .managerul de proiect .evaluarea si analiza investitiei(metoda analizei cost-beneficiu) . termenilor de referinta ia proiectului . -elaborarea sistemului de obiective -repartizarea obiectivelor -definitivarea si repartiz. Prin aplicarea MO se urmareste cresterea eficientei manag. de derularea activ.elaborarea planului proiectului . Acesta ofera cadrul general pentru o actualizare permanenta a obtiectivelor de realizat. propunerilor de imbunatatire a utilizarii metodei -efectuarea ajustarilor si continuarea aplicarii MO Avantajele majore MO: -cresterea gradului de motivarea funct publ -accentuarea dimensiunii participative a manag publ -imbunatatirea utilizarii timpului de catre managerii publici -intarirea responsab fata de realizarea obiectivelor -crearea unui sistem de diferentiere a veniturilor funct publici .activ.echipele de lucru . . documentelor necesare implem.Cele 5 elemente cheie care trebuie luate in considerare : -structura organizatorica -planul de ansamblu al proiectului si planurile individuale -controlul permanent pentru identificarea si remedierea problemelor aparute -rezultatul final si cele intermediare -activitatile pentru managerii publici O instit. managementului prin obiective -monitorizarea procesului de implementare -evaluarea rezultatelor -aplicare de recompense si sanctiuni -elab.propuneri de adaptare a continutului metodei MPMC . -elab.precizarea fazelor proiectului Etapa de finalizare : raport final care sa aiba urm.calitatea obtinuta .a proiectului . proiectului .elaborarea planului de calitate al proiectului . manag.stab. publ de niv. organizatiei. aspecte: .preciz. superior al instit.managerii resp. a continutului sarcinilor . executivi. intermediare si finale -alocarea resurselor financiare.productivitatea obtinuta . . care aplica MPMC cuprinde: .proiectarea structurii organiz. obiectivelor pt fiecare funct. fundam. superior si manag. Etapele MO: -precizarea perioadei pt care se stabilesc obiective -selectarea obiectiv.conducerea proiectului . publ. prin care se permite o evaluare a modului in care resursele umane si financiare sunt folosite eficient pentru atingerea nivelului de performanta previzionat. programelor de actiune -stabilirea termenelor initiale.manag.sefii de echipe .incheierea proiectului Managementul prin obiective – o cale prin care angajatii unei org.

publ. Modificarile in strucutra si continutul valorilor culturii organizationale trebuie sa s adapteze permanent la contextul economic. locale de a rezolva probleme de politici publice in timp util Etapele propuse pt elaborarea auditului si schimbarea culturii organizationale Schimbarile din mediul extern instit.-imbunatatirea semnificativa a procesului de planificare si coortdonare a activitatii -cresterea semnificativa a eficientei org publ 2. De folosirea eficienta personalului.7 si 10. politic. aspecte de eficacitate si eficienta. abordarile procesului decisional si reflectarea continutului ei in noul management public (4. de eficienta muncii lui depinde insasi calitate si eficenta activ adm publ.1) 2. care sa ofere manag publici posib alegerii alternativi optime -reducerea numarului de alternative decizionale -gradul ridicat de informare a funct publ -luarea in consid a ierarhiei -stimularea formarii unei culturi a org publice Modelul rational-comprehensiv : derularea procesului dec. din instit publ -Elaborearea recomandarilor legate de rez cercetarii Nr 4 1. in special efectele economice si necuantificabila – efectele sociale. formularea alternativelor/ alegerea celei mai bune alternative) maximizarea eficientei si eficacitatii specializarea accentuata a funct publici implicati luarea in considerare a costulu total Abordarea politica a procez decizional Abordarea legala a proc decizional . initiale. social. fundamentale din instit publ.performanta – rez. Factorul uman reprez.efect maxim al unor activ in raport cu resursele alocate sau consumate Eficienta poate fi cuantificabila. Eficienta in sect public. Abordarea manageriala accentueaza necesitatea permanentei rationalizarii a cestuia si ofera posib managerilor publici de a fundamenta decizii luand in consid. Auditul culturii – evaluarea ubtebsitatii de manifestare a componentelor culturale si indentificarea modalitatilor manageriale de actiunein vederea modificarii sau consolidarii valorilor culturii org. Eficienta activitatii : -calitatea actului adm -competentele. legislativ. determina flexibilizarea de valori care formeaza cultura organizationala. . deosebit de bun al unor activ . publ. elem. Doua sensuri: . schimbarilor org. cheie al activitatii si performantelor din sectorul public. sunteti functionar public si cum aplici etapele managementului calitatii totale (11. si a intensitatii de manifestare a acestora audit global/ specializat/ partial -Desfasurarea auditului culturii org. administrativ existent. in instit.identificarea necestitatii de evaluare a variabilelor culturii org.4) 1. si eficacitate -proiectarea unui sistem coerent de relatii intre elem. O instit publ este eficienta atunci cand reuseste sa realizeze misiunea si obiectivele cu costurile planificate sau mai mici. Caracteristici: -accentuarea necesitatii permanentei rationalziarii -considerearea unor aspecte de efic. -Formularea cincluziilor cercetarii asupra culturii org. Una din coordonatele fundamentale prin intermediul careia trebui gandit si implementat cont. Etap ale auditului: -Fundamentarea auditului culturii org. capacitatea de lcuru si de exercitare a atributiilor -capacitatea autorit. in trei etape ( determinarea obiectivelor.

flexibil ce permite imbunatatirea permanenta a calitatii serv publice .satisfactia clientiulor Coordonatele de baza ale abordarii MCT .adaptarea permanenta a instit publ.formularea recomandarilor . eficacitatea functionarului public.crearea unui sistem de pregatire continua .realizarea unor produse si servicii de calitate Abordarea MCT presupune o succesiune de activitati: .orientarea pe leg.concentrarea supra imbunatatirii procesului de manag.cresterea eficientei si eficacitatii .imbunatatirea procesulu ide administrare a resurselor umane .5) 2. Valori de baza pt implementarea manag.introducerea inficatorilor de performanta . Continutul noului manag public : .pregatirea resurselor umane .stabilirea unui standard de perform. etapele implementarii managementului prin cunostinte.simplificarea proceselor de management si de executie . publ.RESPONSABILITATE 2.retrospectiva sau prospectiva Sistemul de valori fundamentale ale Noului manag.monitorizarea implementarii .sistem de manag. numit 0 defecte .atentie deosebita acordata fundamentarii s irealizarii obiectivelor . REZULTATE.crearea sistemului intern de calitate . public.considerearea calitatii ca un parametru fundamental .Adjudecarea. calitatii totale: . eficienta institutiilor publice din prisma principiilor fundamentale ale manag public (vezi sub 11 pct 2 + 1.standarde de performanta .5) 1 .crearea unui sistem prin care furnizorul sa realizeze produsle si serviciile la nivelul asteptat .evaluarea rezultatelor .analiza cazuala a rez auditului .formulare propunerilor de imbunatarire a noului sistem de management public bazat pe calitate Avantaje MCT: .responsabilitate .integrarea in gandirea mangeriala a celor 3 E .orientarea catre paiata OBIECTIV. la noile cerinte .implementarea noului sistem .elaborarea unui audit intern .crestearea gradului de autonomie si felxib manageriala .accentul pus pe responsabilitatea individuala a manag publici . Manag. calitatii totale in instit publ. permanenta cu clientii .performantele profesionale si rezultate .imbunatatirea procesului de coordonare si comunicare Nr 5 1.criteriu de masurare este costul prodului Principii ale MCT: .etape si in ce consta (11.nevoi ale clientilor si utilizatorilor de srvicii .amplificarea gradului de motivare a functionarilor pentru calitate . .

Principiul perfect continue – manag public trebuie imbunatatit in functie de gradul de realizare a obiectivelor previzionate. public.cunostinte . Bunastarea unui popor. pornind de la aceeasi perceptie reflectata intr-o viziune comuna. in funct de domeniile in care se aplica si de diversitatea intereselor publice generalesi specifice identificate. functionalitatea unui sistem adm. prin intermediul proceselor si relatiilor de management a gestionarii eficiente a tuturor categoriilor de reurse atrase si destinate realizarii obiectivelor previzionate. Managementul bazat pe cunostinte Specialistii considera ca noua tendinta manifestata in MP implica cateva concepte importante: . coerenta asupra sectorului public.competenta .Principiul conducerii unitare – definirea si aplicarea de catre toti factorii de decizie a conceptelor fundamentale de management public. Maximizarea gradului de satisfacere a nevoilor sociale prin serviciile publice oferite in conditiile minimizarii costului atras. bazat pe cunostinte. structurarea si cominarea proceselor si relatiilor manageriale. Acest proces este unul amplu.cultura org poatea avea un impact semnificativ asupra perform economice pe termen lung a IP cultura org va deveni probabil un factor tot mai important in determinarea succesului sau esecului unei org in urmatorul deceniu desi rezistente la schimbare. a cauzelor si efectelor. culturile puternice pot contribui la amplificarea performantelor IP Culturile bazate pe performanta promoveaza pe scara larga urmatoarele practici: delegarea de sarcini. sunteti manager public intr-o autoritate publica. -Identificarea. ca urmare a unei gestionari coresp. Princ administrarii eficiente – realiz.managementul bazat pe cunostinte Manag. competente si responsabilitati lucrul in echipa cu un puternic leadership . de analiza care ar trebui sa inceapa cu sesizarea diferentelor intre obiectivele previzionate si rez. a tututor categ.capacitate de invatare .invatare . diseminarea si utilizarea cunostintelor necesare -Redefinirea culturii organizationale si a stilului de management Nr 6 1. porevederile legsilative considerandu-se ca o baza legala de luat in considerare si nu ca scop in sine 2. conducerii autonome – particularizarea continutului manag . Princ. Princ. clara. dar si de schimbarile aparute pe plan intern si international. obtinute. Un studiu complex derulat pe o perioada de 4 ani in SUA a demonstrat ca exista o legatura puternica intre cultura org si performantele unei IP deoarece: . In vederea intaririi capacitatii administrative a institutiei pe care o conduceti ati decis sa proiectati sis a implementati un system de management public bazat pe o profesionalizare a functiei publice 1. de resurse. si viabilitatea unei instit publ sunt influentate de respectarea acestui princ. legalitatii – dimensionarea. influenta culturii organizationale in institutiile publice asupra eficacitatii functionarilor publici din perspective managementului proiectelor intr-un mediu complex 2. unitara. bazat pe cunostinte are ca si obiectiv crearea unei organizatii in care angajatii sunt incurajati sa utilizeze eficient si eficace cunostintele ETAPELE MBCSP: -Indentificarea potentialulu ide cunostinte -Elaborarea strategiei institutiei publice in care managementul public bazat pe cunostinte devine optiunea strategica principala -Elaborarea planului de actiune strategic orientat pe cunostinte in functie de rezultatele documentarii si continutul strategiei manag.

comunicarea. selectie si creare in cadrul IP a unui corp de FP specializat in domeniul MP. monitorizarea. precum si pt alta infractiune savarsita cu intentie. creativitatea/inovarea. pregatirea res umane pt implementarea strategiilor 5. sist de MAN Cat 3: satisfactia in munca.morala si democratia). implementarea strategiilor de res umane si motivarea res umane 7. Al treilea pas a constat in declansarea procesului de formare si dezvoltare a noului sistem de valori care in cel mai scurt timp sa conduca la obtinerea unui nivel de performanta in sect pub cel putin la nivelul asteptarilor cetatenilor din tarile respective. evaluarea si adaptarea strategiei globale si a celei in domeniul res umane. istorioare.valorile fundamentale ale institutiilor(etica.- corelarea si integrarea resurselor umane cu tehnologia. productivitatea serviciilor publice. vezi nr 12 2. sa aplice metode. asigurarea climatului organizational 6. elaborarea unui amplu studiu de diagnosticare in domeniul resurselor umane 2.sunteti manager de resurse umane. elaborarea strategiei globale si a strategiei in domeniul resurselor umane in adm si in celelalte domenii de activitate din sect pub 4. . ceremonii Cat 2: misiunea IP si viziunea managerilor publici. In sistemul de MP din RO profesionalizarea MP este necesara daca se doreste orientarea sist administrativ si a statului nostru catre valorile promovate in democratiile occidentale. abilitatile de leadership. etc Nr 11 1. 2. Nr 10 1. In acest sens. angajatii fiind cei care raspund de modul in care valorifica potentialul tehnic pt a pune mai bine in valoare potentialul uman si a amplifica performantele orientarea catre un scop comun Pt a explica interdependentele intre cultura org si eficienta org in IP este important sa luam in considerare cel putin 3 categorii de elemente: Cat 1: valori.ce anume tre sa indeplineasca 1. ritualuri. daca postul respectiv a fost scos la concurs sa se respecte conditiile generale si specifice cu privire la varsta. motivarea. aptitudini. Al doilea pas a fost acceptarea faptului ca profesionalizarea MP necesita o redefinire a continutului activitatilor de formare si perfectionare a pregatirii FP. Formarea profesionala si perfectionarea pregatirii profesionale a FP si a personalului atras in IP au devenit o necesitate stringenta in multe din IP din tarile dezvoltate. tehnici si abordari. perform individuala. efortul integrat.principiile fundamentale ale mp şi cum sunt reflectate acestea in noul management public. Profesionalizarea MAN pub consta intr-un proces amplu de atragere. costurile si veniturile 2. care o fac incompatibila cu functia pe care urmeaza sa o ocupe sa fie apta dpdv medical pt indeplinirea functiei respective sa posede studiile si vechimea de specialitate cerute de lege pt functia pe care urmeaza sa o ocupe sa fie declarat admis. pt o infractiune de serviciu. sa aiba domiciliul in Romania si sa cunoasca limba romana sa aiba capacitate deplina de exercitiu a drepturilor sa nu fie condamnata pt infractiune intentionata contra vietii. care sa exercite functiile MP. simboluri. fundamentarea strategiei globale in domeniul resurselor umane in sect pub 3. Conditiile privind investirea in functie publica: sa fie cetatean roman. gradul de implicare. primul pas a fost stabilirea clara a rolului si a limitelor de competenta ale reprezentantilor politicului in MP. care sa conduca la obtinerea in IP a unor performante deosebite raspunzand asteptarilor celorlalte institutii din cadrul aparatului administrativ si cetatenilor. contra autoritatii. avutului particular sau public.precizati conditiile necesare angajarii / numirea unui functionar public. eroi. Etapele importante ale acestui proces sunt 1.

f cognitiva . organismul este in realitate imposibil de definit.transpunerea in realitate a vointei cetatenilor unei tari . Intre ele nu exista un acord. unde institutiile statului au fost transformate in instrumente de dominare de catre o minoritate sociala privilegiata a unei majoritati a societatii. Fiecare are relevanta deosebita asupra comportamentului organizational. abordate frecvent ca valori fundamentale. Particularitatea se explica prin aceea ca majoritatea populatiei. care sa gandeasca si sa actioneze prospectiv. sub semnul acestor norme supuse aprecierii colective si individuale. f persuasiva.metoda cointeresarii Metoda constrangerii La aceasta metoda se apeleaza in special in statele totalitare. in general. 2. In statele nedemocratice. iar integritatea unui sistem este puternic determinata de un set de valori si principii fundamentale ce precizeaza. neimbinand niciodata enunturile generale cu realitatile experientei practice si ocolind pana si observarea unor deosebiri importante existente intre abstractii. 1. lipsita de drepturi si saraca.metoda constrangerii . care cuprinde atat normele. Metode de executare: . implicit. sunt unice si imposibil de definit. principiile care reglementeaza relatiile umane si tipurile umane de activitati.distribuirea si repectarea unei diversitati de libertati Este necesar ca cetatenii sa identifice prin reprezentantii politici actorii si structura aparatului guvernamental reprezentativ. Etica are misiunea de a realiza un acord optim intre natura si nivelul existentei sociale si constiinta morala. prin continutul lor. asupra comportamentului individual al resurselor umane din institutiile publice si. Despre morala se spune ca este o forma a constiintei sociale care cuprinde normele de convietuire. Teoria democratiei presupune trei obiective importante: . cu efecte declarative si fara efecte palpabile resimtite de membrii societatii. coordonatele de baza intre care functioneaza componentele intregului. rolul lor in viata sociala. Despre etica se spune ca este un domeniu al stiintei care studiaza principiile morale. metoda constrangerii este principala metoda de asigurare a executarii deciziilor administrative. Cateva din valorile cu impact deosebit asupra managementului institutiilor publice. legile de dezvoltare istorica a acestora. pentru ca elementele teoriei democratiei sa poata deveni o realitate concreta si nu doar o ideologie formala. “obiceiurile inimii” cum le numea Tocqueville. colectiv.2. Organizatiile publice nu pot exista in afara unui sistem. de comportare a oamenilor intre ei si in societate. a initiativelor institutiilor si autoritatilor statului. in general. f normativa.asigurarea egalitatii de sanse pentru toti cetatenii . iar ceea ce face ca el ca sa functioneze. cat si toate manifestarile realizate in diverse grade si modalitati. va opune rezistenta executarii deciziilor de management public sau administrative . si individual. respectiv totalitatea normelor de conduita morala corespunzatoare ideologiei unei societati sau unui grup reprezentativ din cadrul acesteia. fiind constienta de faptul ca AP serveste o grupare minoritara dominanta. asupra modalitatilor de actiune pentru care opteaza managerii publici in special si fiecare functionar public antrenat in procesele de MAN si de executie prin care sunt realizate si furnizate serviciile publice.metoda convingerii . Eforturile catre cristalizarea unei teorii a democratiei demonstreaza tendinta regretabila catre o gandire limitata la abstractii.eficienta si eficacitatea institutiei si a functionarului public. In ceea ce priveste democratia. lectura selectiva a catorva lucrari fundamentale prin care se incearca definirea acesteia denota ca exista raspunsuri diferite. Trei functii ale eticii: . sunt etica. in general. ceea ce presupune eliminarea mentalitatilor intarziate si contributia la modelarea unor constiinte care sa devanseze existenta sociala actuala. Morala este un fenomen real. deoarece elementele masinariei nu sunt detasabile. morala si democratia. ele nu formeaza un sistem. Parerea specialistilor este ca statele aflate in plin proces de construire a democratiei nu pot prelua nimic din ceea ce democratiile dezvoltate au in propriul lor sistem de valori.

Sistemul se valori ale managementului public: o promovarea competiţiei între furnizorii de servicii. • introducerea indicatorilor de performanţă pentru măsurarea gradului de realizare a obiectivelor fundamentale şi individuale. interdependente intre val. in special. Stimulentele folosite amplifica gradul de cointeresare a FP. Un aspect este evident şi suficient de clar după această prezentare şi anume faptul că noul model al managementului public surclasează efectiv modelul tradiţional al administraţiei publice. Nr 12 1. In statele in care se foloseste cu precadere met convingerii. Explicati cum procedati in maxim o pagina 1. constienti fiind ca prin aceasta actioneaza in propriul lor interes. La acestea se adauga si mijloacele folosite de stat pt determinarea unor persoane sa respecte si sa execute corespunzator deciziile de MAN pub sau administrative. o promovarea mecanismelor de piaţă în locul celor birocratice. de asemenea. • accentul pus pe responsabilitatea individuală a managerilor publici pentru realizarea obiectivelor. Metoda convingerii In tarile democratice in care institutiile statului de drept apara si promoveaza interesele cetatenilor si actioneaza cu consecventa pentru cresterea bunastarii materiale si spirituale a membrilor societatii este folosita metoda convingerii. in statele democratice se ofera conditii politice. Este. nevoile sociale sunt satisfăcute. Astfel. o descentralizarea autorităţii şi încurajarea managementului participativ. • orientarea către piaţă şi deplasarea centrului atenţiei de la modul de desfăşurare a proceselor asupra gradului în care. o accentuarea dimensiunii previzionale a managementului public de anticipare a conţinutului serviciilor şi de prevenire a apariţiei unor situaţii problemă. o concentrarea energiilor în atragerea şi câştigarea de resurse şi nu pentru consumarea acestora. fundamentale ale mp cu continutul noului man pb 2. economice. o orientarea conducerii instituţiilor publice către realizarea obiectivelor derivate din misiune şi nu pentru aplicarea unor acte normative. sociale pt ca FP si membrii societatii sa aiba o conduita corespunzatoare. eficienţă şi eficacitate. Metoda cointeresarii presupune elaborarea unor sisteme de indicatori pt sensibilizarea angajatilor IP fata de realizarea intereselor publice generale. o măsurarea performanţei instituţiilor publice în funcţie de rezultatele obţinute şi nu de volumul şi valoarea intrărilor. însemnând economie. Metoda cointeresarii Se pot acorda recompense pt realizarea obiectivelor individuale de catre FP sau de catre ceilalti reprezentanti ai MAN pub. regulamente şi norme metodologice. in dauna populatiei majoritare asuprite. foarte clar faptul că noua abordare schimbă semnificativ modul de desfăşurarea a activităţii în instituţiile publice şi totodată rolul managerului public şi funcţionarilor publici de execuţie. deciziile si actele normative sunt respectate si executate de bunavoie de catre FP si de membrii societatii. respectiv cetăţenii. o considerarea beneficiarilor de servicii drept clienţi cărora li se pune la dispoziţie o ofertă variată de servicii de către diverşi furnizori. • integrarea în gândirea managerială a celor „3E”.sau nu le va executa si respecta de buna voie intrucat se considera ca aceste decizii sau acte nu fac altceva decat sa promoveze interesele gruparii aflate la conducere. • creşterea gradului de autonomie şi flexibilitate managerială. sunteti manager de resurse umane si in urma evaluarii anuale doriti sa implementati un sistem de perfectionare a functionarilor publici. Convingerea in legatura cu necesitatea adoptarii sau aplicarii unei decizii de management public sau administrative presupune un proces de informare a cetatenilor si FP direct si/sau indirect implicati sau interesati de continutul unor acte normative. juridice. . in deplina concordanta cu prevederile normelor statului de drept. politicile publice. prin rezultatele oferite. Sistemul de valori fundamentale ale Noului management public • atenţie deosebită acordată fundamentării şi realizării obiectivelor. o dezvoltarea dimensiunii participative a managementului public prin exercitarea controlului din afara sistemului birocratic de către membrii comunităţii.

accesul la informaţiile publice conferă transparenţă procesului de management şi în mod cert susţine dezvoltarea societăţii în ansamblul ei o nouă soluţie a venit în sprijinul instituţiilor administrative. 2. promovare şi satisfacţie în muncă. 4.16 1.În această etapă este important să se stabilească nu numai ce trebuie învăţat. se poate conclude că training-ul este necesar pentru că: există o permanentă presiune din partea cetăţenilor ale căror exigenţe cresc. Accesul la informaţiile publice conferă transparenţă procesului de management şi în mod cert susţine dezvoltarea societăţii în ansamblul ei. Pregătirea şi perfecţionarea pregătirii funcţionarilor publici Paşii care ar trebui parcurşi pentru desfăşurarea acestor activităţi de pregătire şi perfecţionare a pregătirii funcţionarilor publici sunt: 1. Informatizarea institutiilor publice 2. preocupat permanent de actualizarea cunoştinţelor. 5. Principalele avantaje ale introducerii intranet-ului în instituţiile publice sunt: • suport pentru un număr mare de utilizatori. dar şi ce trebuie să fie capabili funcţionarii publici să facă după încheierea programului de training.o coordonarea şi integrarea elementelor sistemului de servicii publice furnizate de sectorul public sau privat pentru a soluţiona problemele specifice ale comunităţilor. a apărut un nou tip de organizaţie. există încă numeroase disfuncţionalităţi datorate pregătirii necorespunzătoare a funcţionarilor publici. solicitând existenţa unor funcţionari publici bine pregătiţi profesional.încât să corespundă nevoilor şi obiectivelor strategice. Îmbunătăţirea şi extinderea activităţii de training .Aceasta presupune analiza la nivel de individ sau grup a necesităţii de a dobândi noi deprinderi sau cunoştinţe sau de a îmbunătăţi competenţele existente ale funcţionarilor publici. Desfăşurarea efectivă a training-ului . considerată de specialişti organizaţia noului secol şi mileniu.Este important să se stabilească dacă training-ul va fi asigurat din interiorul instituţie publice sau din afara acesteia sau chiar prin intermediul unui program internaţional de către echipe de experţi internaţionali. care poate fi definit ca o implementare a tehnologiei internet în cadrul unei instituţii şi autorităţi sau ca un world wide web particular. • prevenirea supraîncărcării informaţionale. Evaluarea training-ului . Precizarea obiectivelor activităţii de training . Nr.Este necesar să se specifice cât mai clar posibil ce abilităţi şi cunoştinţe vor fi însuşite în urma procesului de trainig.Eficacitatea training-ului este urmărită pe parcursul desfăşurării programelor. ce competenţe trebuie dezvoltate şi ce atitudini trebuie schimbate. în majoritatea domeniilor. 3. 7. . iar. Kewitt. Sintetizând. cea informaţională. 2. cunoştinţele însuşite prin formarea iniţială în cadrul sistemului de învăţământ sunt uşor perisabile în condiţiile accelerării procesului schimbărilor. natura cererilor şi a nevoilor necesare a fi satisfăcute este foarte diversă şi în permanentă schimbare. sigură şi uşor de apelat pentru comunicarea interdepartamentală. In accepţiunea lui David Mc. intranet-ul este apreciat ca o cale rapidă. • securitatea sistemului. impactul se reflectă în măsura în care obiectivele instituţiei publice au fost realizate. Alegerea furnizorului de training . intranet-ul. Identificarea şi definirea nevoilor de training . 6. Planificarea programelor de training trebuie concepute astfel . • asigurarea integrităţii informaţiei.În urma evaluării se va decide măsura în care este necesară îmbunătăţirea programelor de training şi cum vor fi satisfăcute cererile de training în perioada următoare în funcţie de schimbările apărute în politicile şi strategiile specifice domeniului resurselor umane. mai târziu. Valorile fundamentale pt organizatiile publice (vezi nr 11) 2.Frecvent se apelează la metode şi tehnici interactive pentru facilitarea procesului de dobândire de abilităţi şi cunoştinţe noi. • accesul permanent la informaţiile necesare. reforma în sectorul public impune crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti. un apreciat specialist în domeniul managementului public. există la nivelul fiecărui individ dorinţa de perfecţionare. Informatizarea institutiilor publice Se constată din ce în ce mai mult că. Identificarea cerinţelor incluse în procesul de învăţare . Astfel. 8.

furnizarea apei. • creşterea productivităţii şi competitivităţii.) Sistemul Informaţional Geografic poate conţine informaţii despre: • caracteristicile geografice ale unui spaţiu: formă. naţional. modelarea ergonomică. .P. zonal.). • planificarea bugetară Sistemele Informatice Suport pentru Deciziile Administrative susţin managerii publici în fundamentarea variantelor decizionale pentru diverse decizii administrative. video etc. sol. instalaţii telefonice. • interfaţa utilizatorilor unică pentru toate aplicaţiile. Sistemul Informaţional Geografic este un sistem suport al deciziilor. • reducerea costurilor sistemului informaţional. microanaliza. • creşterea eficienţei. • evidenţa încasărilor din taxe şi impozite. Metodologiile folosite în procesul de modelare sunt: analiza input-output. • interoperabilitatea dintre aplicaţii prin utilizarea protocoalelor şi standardelor deschise. • evidenţa veniturilor şi cheltuielilor. • varietatea formelor de lucru: text. analiza teritorială şi dinamica sistemului.A.). Dintre activităţile desfăşurate în instituţii publice din administraţie care pot fi integrate şi realizate printr-un astfel de Sistem Informaţional Managerial enumerăm: • evidenţa cetăţenilor. comerciale.I. culturale. • accesul restricţionat la aplicaţii: autentificarea utilizatorilor. sunete. ale contextului etc. • utilizarea domeniului public pentru destinaţii rezidenţiale. • evidenţa documentelor. Sistemul Informaţional Managerial (S. • posibilitatea îmbunătăţirii permanente a programelor de tip client. • evidenţa vehiculelor motorizate. depozitarea deşeurilor. Sistemul Informaţional Managerial este un sistem care furnizează managerilor publici informaţiile necesare pentru fundamentarea managerială şi economică a deciziilor administrative. parcuri. cu depozitele de date.M. • servicii şi utilităţi: energie.D. industriale. grafică.I. Pentru a sprijini managerii publici şi funcţionarii publici de execuţie au fost elaborate diverse tehnologii printre care amintim: Sistemul Informaţional Geografic (S. metodele probabilistice. • transporturi şi comunicaţii: legăturile variate între diferite puncte din mediul urban şi cel interurban.• scăderea redundanţei reţelei. • posibilitatea unei interogări dinamice cu sistemele existente de baze de date. reţeaua de electrificare etc.. certificate. care trebuie elaborate în situaţii de risc şi incertitudine. programarea liniară. particularităţile domeniului public etc. • evidenţa contractelor. proiectat special pentru a lucra cu informaţii spaţiale sub formă de hărţi (reţeaua stradală. protocoale de securitate. În Europa experienţa daneză merită o menţiune specială: • ADAM (The Annual Danish Aggregate Model) este un model macroeconomic de tip keynesist cu ajutorul căruia se elaborează previziunile în ceea ce priveşte economia naţională şi evaluarea politicilor implementate. distribuirea populaţiei în teritoriu. Sistemul Informatic Suport pentru Deciziile Administrative (S. metodele algebrice. canalizare. • utilizare uşoară de către nespecialişti.G). de mediu. resurse de apă. • evidenţa proprietăţilor imobiliare. cu departamentele de stocare a datelor. amatori şi începători. sociale.I. • caracteristicile economice.

Informatizarea serviciilor având ca beneficiari cetăţenii şi agenţii economici. Informatizarea activităţilor din instituţiile publice care să conducă la o creştere a eficienţei operaţionale în cadrul organismelor administraţiei centrale şi locale. În acest context se remarcă atenţia acordată tendinţei de informatizare a sistemului administrativ din ţara noastră. . care se va realiza pe trei coordonate majore: 1. Abordări recente în managementul public internaţional şi oportunitatea adaptării şi implementării lor în instituţiile publice din România 3. 2. fapt care implică adesea integrarea serviciilor prestate de organizaţii de servicii din administraţia centrală şi locală.• RIMO (Regional Interactive Model) este un model economicodemografic folosit de administraţia locală şi de pieţele de muncă regionale pentru a urmări creşterea populaţiei. în general. dinamica ocupării forţei de muncă şi alte caracteristici sociale. creşterea economică. Asigurarea accesului la informaţii prin tehnologia informaţională pentru utilizatorii finali ai serviciilor administraţiei centrale.

Related Interests