O solutie apoasa de glucoza si fructoza cu masa de 270g consuma pentru hidrogenarea totala 6,72L(cn) de H2.

O alta proba din aceeasi solutie, cu masa de 27g, depune prin tratare cu reactiv Fehling 2,88g de precipitat rosu.
Considerand ca reactia de oxidare decurge fara degradarea mocelulelor de zaharide,sa se determine compozitia
solutiei initiale exprimata in procente de masa si in procente molare.
Se noteaza cu:
a numarul de moli de glucoza
b numarul de moli de fructoza
1 mol glucoza = 180 g
1 mol fructoza = 180 g
Se determina volumul de H2 consumat la hidrogenarea a a moli glucoza
Ecuatia reactiei este:
1 mol.........22,4L
C6H12O6 + H2 → C6H14O6
a moli...........x
x=22,4a L H2
Se determina volumul de H2 consumat la hidrogenarea a b moli fructoza
Ecuatia reactiei este:
1 mol.........22,4L
C6H12O6 + H2 → C6H14O6
b moli...........x
x=22,4b L H2
22,4a + 22,4b = 6,72
Precipitatul rosu format la oxidare cu reactiv Fehling este Cu2O
Cu reactivul Fehling reactioneaza doar glucoza
Se determina numarul de moli si masa de glucoza din 27 g solutie
1 mol Cu2O = 2∙64 + 16 = 144 g
1 mol..............................................144 g
С6Н12О6 + 2Сu(ОН)2 = С6Н12О7+Сu2О +2Н2О.
a moli..............................................2,88 g
a= 0,02 moli Glucoza
1 mol glucoza = 180 g
0,02 moli glucoza = 0,02 ∙ 180 = 3,6 g glucoza
Se determina numarul de moli (a) si masa de glucoza din 270 g solutie
27 g solutie.............0,02 moli glucoza
270 g solutie.............x
x= 0,2 moli glucoza
masa celor 2 moli de glucoza = 0,2∙180 = 36 g
Se determina numarul de moli (b) si masa de fructoza
22,4a + 22,4b = 6,72 |:22,4
a + b = 0,3
0,2 + b = 0,3

.... Ionii Ag+ se precipita cu 200 ml de solutie de acid clorhidric 2M........y.......................56 moli apa Compozitia in procente molare 1......2 moli HCl 200 ml solutie..1 moli fructoza...................3 moli total 12....y x= 13.......1 moli fructoza 1 mol fructoza = 180 g 0..2 + 0.....1 moli fructoza = 0...33 g glucoza y= 6...66 g fructoza Procentul de apa 100 .....1 + 12 = 12....b= 0........x..13....62 moli glucoza y= 0....................36 g glucoza.. 80...1∙180 = 18 g fructoza Rezulta ca in 270 g solutie initiala sunt 36 g glucoza si 18 g fructoza Se determina concentratia solutiei 270 g solutie..01 g apa Compozitia in procente de masa: 13..................z x= 1......33% glucoza........0...........66% fructoza...66 = 80.0..x...33 ..12 moli apa 100 moli solutie......4 moli HCl ...........18 g H2O x moli H2O.....62% glucoza...216 g H2O x=216/18 = 12 moli H2O Se determina compozitia molara a solutiei Numarul total de moli = 0..01% apa Se determina masa de apa din 270 g solutie pentru calcularea compozitiei molare masa de apa = 270-36-18=216 g apa Se determina numarul de moli de apa 1 mol H2O...............81 moli fructoza z= 97.... Dupa indepartarea solutiei................... Concentratia molara a solutiei de glucoza este? ltum Ecuatiile reactiilor care au loc 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 Problema se rezolva de la sfarsit spre inceput a) Se calculeaza cati moli de HCl sunt in 200 ml solutie de concentratie 2M 1000 ml solutie....18 g fructoza 100 g glucoza...3 moli solutie.56% apa 200 ml de solutie de glucoza se trateaza cu reactivul tollens in exces... aceasta se "dizolva" in acid azotic........................ Se observa aparitia oglinzii de argint..................... 90... 0.....81% fructoza...2 moli glucoza..... 6.....6....x x=0........

...............2 moli glucoza 1000 ml solutie..........0.......................................................0......................b) Se calculeaza cati moli de AgNO3 reactioneaza cu 0...4 moli de AgNO3 3 moli........3 moli 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O x moli......4 moli x=0.............4 moli AgNO3 c) Se calculeaza numarul de moli de Ag din care se formeaza 0.........2 mol x moli ..4 moli x=0..4 moli Ag d) Se determina din cati moli de glucoza se formeaza 0......................................................................4 moli Ag 1 mol..0....................1 mol AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 x..............................................................4 moli x=0...4 moli de HCl 1 mol.x x=1 mol Cm = 1M .......2 moli glucoza e) Concentratia molara a solutiei de glucoza 200 ml solutie......0....