Hayatboyu Öğrenme Programı

(ERASMUS)

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Sokrates
(genel eğitim) Erasmus Comenıus Grundtving Mınerva Lingua Gözlem ve yenilikler Ortak Faaliyetler

Leonardo Da Vinci
eğitim, yaşam boyu eğitim)
(mesleki

Gençlik (15-25 yaş
Eylem 1 Eylem 2 Eylem 3 Eylem 4 Eylem 5

A Tipi Projeler B ve C tipi Projeler

Destek Faaliyetler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları(2007-2013)

Gençlik Programları

Hayatboyu Öğrenme Programı

Kültür

Avrupa için vatandaşlar

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI(LLP)
Ortak Konulu Programlar Sektörel Programlar Jean Monnet Programı

Leonardo Da Vinci

• Ortak Konulu Programlar
– Politika Geliştirme – Dil öğretimi – Yaşam boyu öğrenme ve daha önceki iyi uygulamalı programların sonuçlarını yaygınlaştırıcı faaliyetler

• Jean Monnet Programı
– Amaç Türkiye'nin Avrupa Birliğine entegrasyonunu hızlandırmak – En önemlisi Jean Monnet bursu ayrıntılara www.jeanmonnet.org.tr – Öğretim üyeleri,öğrenciler ve diğer bireylere yurt dışında kariyer

Hayat boyu Öğrenme Programı nedir?

Toplumun her kesiminden bireylere hitap eder
 İlk-Orta

öğretim öğrencileri,  Üniversiteden öğrencileri,  Mesleki eğitim stajyerleri v.b bireylere olanak sağlar  Yaşlılar,işsizler, memurlar,işçiler

 Bu

bireylerin eğitim ve öğretimlerinin geliştirilmesine olanak sağlar,mali katkıda bulunur

COMENIUS PROGRAMI
Okul öncesi eğitim, ilköğretim,ortaöğretim ve eğitim fakültelerinin yanı sıra eğitim ile ilgili tüm kamu ve özel kuruluşları kapsar Amaç, eğitim öğretim kalitesini artırmak eğitimde Avrupa boyutunu güçlendirmektir dil öğrenmeyi teşvik etmektir. Ayrıcalıklı hedefi, çok kültürlü ortamlarda öğrenme, dezavantajlı grupların desteklenmesi, okullardaki düşük başarı problemleri ve dışlanma/yabancı düşmanlığı ile mücadele edilmesi

COMENIUS PROGRAMI FAALİYET ALANLARI

Comenius 1: Okul Ortaklıkları: Üç tip projeyi kapsar. Okul projeleri, dil projeleri, okul gelişim projeleri . Comenius 2 :Okul Eğitim Kadrosunun Eğitimi: İki tür projeyi içerir.Çok yönlü işbirliği, bireysel yurtdışı eğitim desteği Comenius 3: Comenius Ağları: Vatandaşlık, çevre eğitimi, kültürler arası eğitim gibi özel konularda Comenius projelerinde deneyim kazanmış ve uzmanlık oluşturmuş kuruluşlar tarafından hazırlanır

LdV Mesleki Eğitim Programı
Leonardo da Vinci programı nedir?
Temel mesleki eğitimle ilgili bireylerin ülkeler arası hareketliliğini artırmak, yenilikleri desteklemek ve eğitim kalitesini arttırmak için eğitim kuruluşları, üniversiteler, işletmeler, ticaret odaları gibi mesleki eğitim alanında yer alan değişik paydaşlar arasındaki işbirliğine dayanan projelere destek veren mesleki eğitim programıdır.

LdV Mesleki Eğitim Programı Faaliyet Alanları
 Hareketlilik

(Mobility) Projeler

Meslekî eğitim almakta olan ve/veya meslekî eğitimden sorumlu olan kişilerin organize faaliyetlerle AB üyesi ülkelere gönderilmesi ile ilgili projeler….
Bu projeler yeni dönemde Erasmusa devredilmiştir

LdV Mesleki Eğitim Programı Faaliyet Alanları
 PILOT

PROJELER (B ve C Tipi) Amaç,
 Mesleki

eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri ile dil yeterlilikleri de dahil olmak üzere her alanda meslek eğitimini geliştirmek,  Mesleki eğitimde kalite ve yeniliklerin transferine yönelik ülkelerarası pilot projeleri desteklemek  Mesleki yeniliklere ve yapısal değişikliklere uyum sağlama konusunda mesleki eğitimde bilgi sağlanması ve danışmanlık için yenilikçi araçların geliştirilmesini teşvik etmek.

LdV’de Değişiklikler
2000- 2006 Geçen Dönem 2007-2013 Yeni Dönem( LLP)

Temel mesleki eğitim görmekte olan öğrenciler ERASMUS Öğrenci Yerleştirme A tipi Projeler Hareketlilik- Yerleştirme Çalışma hayatındaki kişiler, işsizler v yeni e PL1- PL2- PL3 mezunlar (PLM) Hareketlilik v Değişim Projeleri Mesleki Eğitim v Öğretim Uzmanları e e EX1, EX2 VETPRO Leonardo Çok Taraflı Projeler- Yenilik Transferi Pilot Projeler Leonardo Çok Taraflı Projeler-Yenilik geliştirme Dil Yeterlilikleri Transnational Networks Ağ Geliştirme

GRUNDTVING

Grundtving nedir? Yetişkin eğitim programıdır. Eğitimin yaşam boyu sürmesi gerekliliğini destekleyen bir programdır. Amaç ;

Yetişkinlere temel eğitim nitelikleri kazandırmayı ve öğrenmeyi öğretmek için yapılan girişimleri destekleyen, ve bu girişimleri geliştirmeyi ve bunun için eğitim yollarını aramak

Grundtving Faaliyetleri

Avrupa İşbirliği projeleri

Yetişkin eğitiminde yer alan kurumlar arasında yenilikçi, ürün merkezli projeler Kolay erişim,yetişkin eğitiminde süreç merkezli işbirliği projeleri Yetişkin eğitimcileri ve Avrupa kursları ve diğer eğitim faaliyetleri alanındaki diğer yetişkin eğitim personeli için bireysel destekler Genel yetişkin eğitimi alanında tematik bir alanda geniş çaplı Avrupa ağı

Öğrenme Ortaklıkları

Eğitim Hibeleri

İşbirliği ve iletişim ağları

ERASMUS
Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir.
Buna göre;
Üniversiteler arasında, ülkelerarası işbirliğini teşvik etmek,

Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlamak, Avrupa Birliği ülkelerindeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınmasını sağlamak, Şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak, Avrupa boyutunu gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Avrupa'da üniversiteler arasındaki çağdaş eğitim farkını azaltmak

2007-2013 yeni dönem neler getiriyor?
KALİTE ve HACİMDE ARTIŞ Öğrenci ve Personel Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları Arasında Çok Taraflı Ortaklıklar Yükseköğretim Kurumları ile İş Dünyası İşbirliği ŞEFFAFLIK VE UYUM

Erasmus Faaliyetleri 1

Avrupa İşbirliği Projeleri
Müfredat Geliştirme Programları Yoğun Programlar

Müfredat Geliştirme Programı
Nedir? Yüksek öğretim kurumları arasında ortak müfredat gelişimi ve uygulamalarını destekleyen alt Erasmus programıdır. Müfredat geliştirme projeleri 2 çeşittir;
lisans ve lisansüstü düzeyde ortak ders programları geliştirmek için projeler özel dil modüllerini de içeren ortak Avrupa modülleri geliştirmek için projelerdir.

Amacı: Yüksek öğretim kurumlarının birbirleriyle tecrübelerini paylaşmaları dolayısıyla Avrupa'da yüksek öğretimin kalite düzeyini ve Avrupa boyutunu arttırmaktır

Müfredat Geliştirme Programı
Katılım şartları
En az 3 farklı ülkeden yüksek öğretim kurumu (biri mutlaka AB üyesi olmalı) Projenin bütçesi yıllık 30.000 - 80.000 Avro arasında olmalı Bu kapsamda Avrupa modülleri geliştirilmesi için yazılan projeler2 ,tam müfredat geliştirilmesi için yazılan projeler3 sene desteklenir. Başvurular her yıl komisyonun ilan ettiği tarihten 1 mart gününe kadar Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne yapılmalıdır.

Yoğun Programlar
Nedir?
Avrupa'daki en az 3yüksek öğretim kurumlarından öğrenci ve öğretim elemanlarının bir araya geldiği, aktif sınıf ortamında işlenen kısa süreli ders programlarıdır. Başka türlü öğretilemeyen veya yaygın olarak öğretilmeyen uzmanlık alanlarında çok uluslu ve verimlilik düzeyi yüksek bir eğitimi teşvik etmek Öğrenci ve öğretim elemanlarına çok uluslu bir grupta birlikte çalışmakla, tek bir kurumda mevcut olmayan özel öğrenme ve öğretme metotlarından faydalanmalarına imkan tanımak ve çalışılan akademik konuda yeni bakış açıları kazandırmak Öğretim elemanlarına öğretilen konunun içeriği ve yeni müfredat yaklaşımları konusunda görüş alışverişi ve uluslararası sınıf ortamında öğretim metotlarını deneme imkanı tanımaktır

Amacı:

Yoğun Programlar
Katılım Şartları
Programın yapılacağı ev sahibi ülkeye programa katılan diğer ülkelerden gelecek öğrenci sayısı en az on olmalıdır. Bir Yoğun Programın süresi 2 – 10 hafta olmalıdır IP projeleri araştırma faaliyeti veya konferanstan ibaret olamaz, aktif sınıf ortamında ders işlenmesi zorunludur. Destek projenin toplam maliyetinin %75'ini geçemez. Destek, doküman veya kullanılacak eğitim araçlarının üretimi, idari görevler, organizasyon masraflarını karşılamaya olduğu kadar öğrenci ve öğretim elemanlarının YP ye katılımlarına bağlı seyahat, iaşe ve ibate giderlerini karşılamaya yöneliktir.

Yoğun Programlar
Başvuru ve Yönetim
Başvurular önceki gibi Yürütme ajansına( executive agency) değil, Ulusal Ajans’a yapılmalıdır. Projelerin yönetim ve yürütülmesi de Ulusal Ajansa bırakılmıştır

Erasmus Faaliyetleri 2

Ülke Merkezli Faaliyetler
Öğrenci-Öğretim Elemanı,İdari Personel Hareketliliği Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Çalışmaları(AKTS) Değişim Organizasyonu Erasmus Yoğun Dil Kursları

….

Erasmus ne değildir?

Bir ‘ yabancı dil öğrenme’ programı değildir… Karşılıksız bir ‘burs’ programı değildir… bir ‘diploma’ programı değildir…

Öğrenci Hareketliliği
Değişim(Mobility) Yerleştirme(Placement)

Öğrenci Değişimi
Yararlanıcılar Programa katılan ülke vatandaşları ve bu ülkelerde mülteci, vatansız ve daimi ikamet sahibi EÜB sahibi kurumda tam zamanlı öğrenci EÜB sahibi kurumda lisans,yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak (tez dönemleri de dahil)

Öğrenci Değişimi
ŞARTLAR Öğrencisi olunan bölüme ait ikili anlaşma(lar) bulunması. UA‘nın her yıl akademik yıl başlamadan önce belirlediği ulusal öncelikler ve kriterlere uygun olunması Lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması. (2+ sınıf) 3-12 ay arasında Akademik tanınma (öğrenim anlaşması, transkript v.b.)

Nedir?

Öğrenci Hareketliliği (Yerleştirme)

Yerleştirme, bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Yararlanıcılar?
Meslek Yüksek Okulları Öğretim programları gereği, staj yapma zorunluluğu bulunan 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumları ( yüksek lisans ve doktora öğrencileri dahil) İşletmeler

Öğrenci Hareketliliği (Yerleştirme) Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler olabilir?
İşletmeler Eğitim Merkezleri Araştırma merkezleri Diğer kuruluşlar

Yararlanıcılar?
Meslek Yüksek Okulları Öğretim programları gereği, staj yapma zorunluluğu bulunan 4 yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumları ( yüksek lisans ve doktora öğrencileri dahil) İşletmeler

Öğrenci Yerleştirme
İşletme nedir?
Büyüklükleri,yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim Avrupa kurumları ile, AB programlarını yürüten kuruluşlar, ev sahipliği yapamazlar

Öğrenci Yerleştirme
Şartlar
Yerleştirme 3-12 ay arasında olmalı (Ön Lisans Öğrencileri için en az 2 ay olmalı) 30 Mart 2007 tarihine kadar her kurum/kuruluş kendi Ulusal ajansına başvurmalı Akademik Tanınma ( Transkript, eğitim anlaşması) Destek miktarı en çok kişi başı 5000 Euro ’ dur İkili Anlaşma ( Interinstitutional Agreement)

Öğrenci DeğişimiYerleştirme
Lisans öğrencileri için 1. yılın tamamlanması. (2+ sınıf) Toplam süre 3-12 ay arası en az 1 ay yerleştirme + 2 ay öğrenim Faaliyet dönemleri birbirini takip edecek (yerleştirme ve öğrenim arasında zaman farkı olmamalı) Yerleştirme misafir olunan kurumun idaresinde olacak

Personel Hareketliliği
Öğretim Elemanı Değişimi Akademik-İdari Personel Değişimi

Personel Hareketliliği
Yararlanıcılar

Programa katılan ülke vatandaşları ve bu ülkelerde mülteci, vatansız ve daimi ikamet sahibi EÜB sahibi kurumun akademik ve idari personeli İşletmeler

Öğretim Üyesi Değişimi
Şartlar
Kurum/Kuruluşlar arası Anlaşma Öğretim Programı(teaching programme) 1- 6 hafta arasında Haftada en az 5 saat iş yükü(seminer,ders verme v.b)

Destek
Günlük/haftalık hibe + seyahat masrafları

Öğretim Üyesi Değişimi
Teaching Programme( Öğretim Programı)
Değişim amacı, katma değeri Öğretim programının amacı ve beklenen hedefleri

Öğretim Programı iki tarafça da onaylanmalı

Akademik- İdari Personel Değişimi
Şartlar Üniversitelerarası Anlaşma Üniversite-İşletme arasında ise anlaşmaya gerek yok.. Karşı kurumdan gönderen üniversiteye davetiye Çalışma programı ( iki taraftan da onaylanmalı) 1- 6 Hafta

Destek
Günlük/haftalık hibe + seyahat masrafları

Akademik- İdari Personel Değişimi
Destek Kapsamı
İşletmelere ; seminer, ‘workshop’, kurs vermek İşletmelerden: kurs v.b eğitimi almak

Çalışma Programı
Yapılacaklarla ilgili genel amaç ve hedefler Verilecek veya alınacak eğitimden beklenenler Faaliyet planı, program özeti Çalışma Programı iki tarafça da onaylanmalı

İkili Anlaşmanın Önemi
Eski adı ‘ Bilateral Agreement’ yeni adı Interinstitutional Agreement Karşı üniversitenin bir merkezine veya herhangi bir kuruluş( araştırma merkezleri, sanayi kuruluşları, Erasmus Faaliyetleri kapsamında hareketlilik (değişim) ancak ikili anlaşmanın olması sonucu gerçekleşebilir İki yüksek öğretim kurumu veya yüksek öğretim kurumu-İşletme arasında Erasmus programı kapsamında imzalanan, tarafların beklentilerinin belirtildiği niyet mektubu niteliğinde yazılı dokümandır.

partnerlik için…

Öneriler……
Avrupa'da çeşitli üniversitelerdeki iletişimde oldukları öğretim üyeleri ile anlaşma yapmak üzere kendilerini teşvik etmek. Yurtdışında çeşitli dönemlerde doktora veya çeşitli çalışmalarda bulunan akademisyenlerde konuyla ilgili farkındalık yaratmak Kongre, Konferans ve yurtdışı organizasyonlarda aktif kişisel girişimlerde bulunmak İkili anlaşma imzalatılarak değişimin başlatılması sadece kendi bölüm ve üniversitemize değil ülke yararına yapılan en büyük katkıdır.

İmza aşamasında….
Anlaşmayı imzalayacak kişi için unvan (Yrd.Doç, Doç Dr. veya Prof. Dr) gibi bir kısıtlama yoktur. Öğretim görevlisi veya akademik personel olmak yeterlidir. Eğer anlaşma kabul edildiyse mutlaka gerekli mercilerin anlaşmadan haberdar edilmesi gerekir. (Bölüm Başkanlığı,Enstitü Müdürlüğü, Dekanlık v.b.) Kuruluşun güvenilir olmasına dikkat…

Değişim Organizasyonu
Hangi faaliyetler için kullanılır? Giden değişim öğrencileri Giden Akademik ve İdari Personel İşletmelerden Gelen Eğiticiler Giden yerleştirme öğrencileri

Değişim Organizasyonu
Hangi faaliyetlerde kullanılır? Öğrenci ve personel hareketliliğini(gelen-giden) destekleyecek her türlü çalışmalar Kırtasiye Bilgilendirme Toplantıları Oryantasyon haftası Dil hazırlığı Akademik tanınırlık çalışmaları

Erasmus Yoğun Dil Kursları
İngiltere,Fransa,Almanya, İspanya hariç Sadece Erasmus Öğrencileri için Akademik yıl veya dönem başlamadan 3-6 hafta aralığında(minimum 60 ders saati) Herhangi bir yoğunlaştırılmış dil programı değildir.

 

Uluslar arası Staj Degisim Programi Uluslar arası Staj Degisim Programi www.aiesec.org.tr/antalya/medyakosesi.htm www.aiesec.org.tr/antalya/medyakosesi.htm AB egitim ve genclik programlari AB egitim ve genclik programlari www.ua.gov.tr/ www.ua.gov.tr/ Young Professional Program (ypp) Young Professional Program (ypp) http://bit.ly/7opvbr (unicef) http://bit.ly/7opvbr (unicef)

 

 

TESEKURLER TESEKURLER

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful