Ex. 1.

Indicaţi prin săgeţi tipul reacţiei folosind drept criteriu natura particulei
transferate.
Zn + 2HCl =ZnCl2 + H2
Reacţii cu transfer
2H2 + O2 = 2H2O
de protoni
CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4
2K + 2H2O = 2KOH + H2
CaO + H2O = Ca(OH)2
Reacţii cu transfer
NaOH + HCl = NaCl + H2O
de electroni
Na2CO3 + H2O = NaOH + NaHCO3
MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Ex.2. La următoarele afirmaţii încercuiţi răspunsul (sau răspunsurile) corect(e).
I.
Numerele de oxidare ale oxigenului în speciile H2O, H2O2, F2O, O2 au
valorile:
A.
-2, -1, +2, 0.
B.
-2, +2, -1, 0.
C.
+2, -1, -2, 0.
D.
-2, -1, 0, +2.
II.
Numerele de oxidare la carbonului în compuşii CH3OH, CH2O,
HCOOH, CO2 au valorile:
A.
-1, 0, -2, +4.
B.
-2, 0, -2, +4.
C.
-2, -2, -2, +4.
D.
-2, 0, -1, +4.
III.
Când un atom acceptă electroni acesta :
A.
se oxidează.
B.
se reduce.
C.
nu suferă modificarea numărului de oxidare.
IV.
În reacţia Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
A.
clorul se reduce.
B.
clorul se oxidează.
C.
zincul este agent reducător.
D.
zincul este agent oxidant.
V.
În reacţia: Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O
A.
clorul se oxidează.
B.
clorul se reduce.
C.
clorul este atât agent oxidant, cât şi reducător.
D.
clorul nu îşi modifică numărul de oxidare.
VI.
În reacţia redox 3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O, numărul de
oxidare al azotului se modifică astfel:
A.
de la +5 la +2.
B.
De la +3 la +2.
C.
De la +5 la +2 şi rămâne +5.

3. Adăugaţi picătură cu picătură Ce observaţi? Introduce-i în soluţia apă oxigenată. Adăugaţi de sulfat de fier (II) acidulată cu acid picătură cu picătură apă oxigenată. Ce concluzii extrageţi despre proprietăţile oxido-reducătoare ale apei oxigenate? Fişă de studiu individual. Scrieţi în soluţia obţinută soluţie de hidroxid ecuaţia reacţiei. precizaţi rolul apei oxigenate.D. precizaţi rolul apei de sodiu. sulfuric. Nu se modifică rămânând +5. Ce observaţi? Grupa I Grupa II Grupa III H2S + H2SO4  S + H2O SO2 + HNO3 + H2O  H2SO4 + NO Cr2O3 + Br2 + NaOH  Na2CrO4 + NaBr + H2O Cl2 + KOH  KCl + KClO3 + H2O KClO3  KClO4 + KCl K2MnO4 + CO2  KMnO4 + MnO2 + K2CO3 NH4NO3  N2O + H2O Pb(NO3)2  PbO + NO2 + O2 (NH4)2Cr2O7  N2 + Cr2O3 + H2O Ce caracteristică comună au cele trei reacţii din fiecare grup? . Stabiliţi particulele ce conţin speciile respective. Stabiliţi coeficienţii în ecuaţiile redox date. Precizaţi specia oxidantă şi reducătoare. Ex. oxigenate în acestă reacţie. Stabiliţi care este aceea şi explicaţi incorectitudinea celorlalte: a) 3H2S + 3K2Cr2O7 +10 H2SO4 = S + 3Cr2(SO4)3 + 3K2SO4 + 13H2O b) 3H2S + 2K2Cr2O7 + 7H2SO4 = 2S + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 10H2O c) 3H2S + K2Cr2O7 + 4H2SO4 = 3S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O Experiment Introduceţi într-o eprubetă 1ml soluţie Introduceţi într-o eprubetă 1 ml soluţie de iodură de potasiu. Scrieţi ecuaţia reacţiei. Ce observaţi? Adăugaţi obţinută o hârtie de amidon. Dintre cele trei ecuaţii chimice numai una singură este corectă.

Related Interests