Ko sam?

ta sam? - Jesenjin

Ko sam? ta sam? Ja sam samo sanjar,
Ciji pogled gasne u magli i memli,
ivio sam usput, ko da sanjam,
Kao mnogi drugi ljudi na toj zemlji.
I tebe sad ljubim po navici ,dete,
Zato to sam mnoge ljubio, boleciv,
Zato usput, ko to palim cigarete,
Govorim i apcem zaljubljene reci.
"Draga moja","mila","znaj, doveka"
A u du i vazda ista pusto zraci;
Ako dirne strast u covekovu bicu
Istine, bez sumnje, nikad nece naci.
Zato moja du a ne zna to je jeza
Odbijenih elja, neshvacene tuge.
Ti si, moja gipka, lakonoga breza,
Stvorena za mene i za mnoge druge.
Ali ako tra ec neku srodnu du u,
Vezan protiv elje, utonem u seti,
Nikad necu da te ljubomorom gu im,
Nikad necu tebe grditi ni kleti.
Ko sam? Sta sam? Ja sam samo sanjar,
Ciji pogled gasne u magli i memli,
I volim te usput, ko da sanjam,
Kao mnoge druge na toj zemlji.

Related Interests