You are on page 1of 42

Mesyuarat AJK PSS

Tarikh
4 Februari 2013
Tempat
Bilik Gerakan

Agenda Mesyuarat AJK PSS


Ucapan Aluan
Bidang Tugas AJK PSS
Pembentangan Belanjawan PSS dan
Program Tahunan
Post Mortem Penilaian PSS Tahun 2012
Laporan Unit NILAM, BBM, Bilik
Tayangan, Galeri Panglima dan Pondok
Ilmu
Hal-hal lain

JAWATANKUASA INDUK PSS 2013


PENGERUSI
PENGETUA
PIBG
TIMBALAN PENGERUSI
PK 1
PK HEM

PK KOKURIKULUM

PK TINGKATAN 6

PK PEND KHAS

SETIAUSAHA
GPM
AJK

GURU KANAN
M/P
MAT & SAINS

GURU KANAN
M/P
BAHASA

KETUA PANITIA
BIDANG
MAT & SAINS

KETUA PANITIA
BIDANG
BAHASA

SEMUA
GURU
CEMERLANG

GURU KANAN
M/P
KEMANUSIAAN

GURU KANAN
M/P
TEK & VOK

KETUA PANITIA
BIDANG
KEMANUSIAAN

KETUA PANITIA
BIDANG
3
TEK & VOK

JAWATANKUASA KERJA PSS 2013


TIMBALAN PENGERUSI
PN. MASAYU
SETIAUSAHA
PN.ZAHIDAH
AJK

BILIK TAYANGAN
PENYELARAS

NILAM
S/U NILAM

BBM
PENYELARAS

GALERI TERBUKA
PENYELARAS

PN SARAH FADHLINA

PN. ZAINUMA

CIK HASMILA AZLIN

PN. TUTI MALINDAWATI

GURU PERPUSTAKAAN
PN. NIK SANTANA
GURU PENGAWAS PSS
PN. SARIMAH
PN.ZAWIAH
PENGAWAS PSS
(55 ORANG )

RANGKAIAN SUMBER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AJK LORONG NILAM


AJK BILIK R & D
AJK BILIK BOSS
AJK MAKMAL KBSM
AJK LAMAN PIBG
AJK PONDOK ILMU
AJK LORONG PEND
ISLAM
AJK TAMAN ORKID
AJK TAMAN
FERTIGASI

BIDANG TUGAS AJK


BIL

AJK

BIDANG TUGAS

1.

Guru Perpustakaan
Nik Santasa Bt Nik Mustafa

Membantu tugas-tugas GPM


(Pekeliling Tugas Guru Perpustakaan &
Media)

2.

NILAM
Zainuma Bt Jusoh
Wong Cheng Fong

Memastikan semua murid ada buku


NILAM
Pengiktirafan pencapaian semua murid
direkodkan dalam sistem i-NILAM
Melaksanakan Majlis Anugerah NILAM
pada 21.08.2013 (Rabu)
Memastikan sijil NILAM dicetak pada
21 Oktober 2013 dan diedarkan kepada
pelajar sebelum cuti persekolahan akhir
tahun

BIDANG TUGAS AJK


BIL

AJK

BIDANG TUGAS

3.

Guru Pengawas PSS


Sarimah Bt Ismail
Zawiah Bt Hapsah

Memastikan pengawas bertugas

4.

BBM
Hasmila Azlin Bt Omar

Memastikan bahan BBM diurus dengan


baik.
Memastikan guru dan pelajar merekod
bahan yang dipinjam

Pondok Ilmu
Norsita Bt Samah

Mempamerkan informasi yang sesuai


kepada pelajar

5 Pameran
(10 markah)

Melaksanakan aktiviti pameran dari


semasa ke semasa berasaskan tema.
Contoh: sambutan Bulan Merdeka, Hari
Guru, Maal Hijrah dan lain-lain.

Galeri Terbuka (Kantin)


Tuti Malindawati Bt Tandjung
Muslim

Mempamerkan bahan-bahan sekolah


yang sesuai.

6.

BIDANG TUGAS AJK


BIL
7.

AJK
Ketua Bidang &
Ketua Panitia
5 Aktiviti
(10 markah)

8.

Guru Cemerlang
(10 markah)

BIDANG TUGAS
Berkolaborasi dengan guru panitia / guru lain untuk
melaksanakan aktiviti kemahiran berfikir KBKK
seperti membuat analisis seperti banding beza,
klasifikasi, menilai, menyusun atur, menaakul,
menentukan sumber, menjana idea, membuat
sintesis, menyelesaikan masalah, pembelajaran
koperatif, dll. (Ada dokumen sokongan)
Menghasilkan bahan dan perisian bagi membantu
literasi maklumat dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
Kemudahan disediakan
( 2 markah )
(ruang; peralatan; platform)
Bahan dihasilkan
( 4 markah )
- jenis bahan (cetak, bukan Cetak, digital)
- menepati topik /sesuai, menyokong P&P
Direkod secara berpusat (2 markah )
Bahan digunasama
( 2 markah )

BIDANG TUGAS AJK


BIL
9.

AJK
Kaunselor
5 Aktiviti
(10 Markah)

BIDANG TUGAS
Berkolaborasi dengan Guru Kaunseling / JK
Bimbingan dan Kaunseling untuk melaksanakan
aktiviti kemahiran belajar seperti
membaca cepat,
SQ3R,
skimming,
scanning,
mencatat nota, dll. (Ada dokumen sokongan)

WAKTU OPERASI PSS


HARI PERSEKOLAHAN
ISNIN KHAMIS :
7.10 PG HINGGA 3.30 PTG

JUMAAT
:
7.10 PG HINGGA 12.30 TGH

CUTI
SEKOLAH
9.00 Pagi
hingga
12.00 tgh

Beroperasi sepanjang waktu persekolahan


Dibuka sebelum waktu persekolahan
Dibuka waktu rehat
Dibuka selepas waktu persekolahan
Dibuka waktu cuti persekolahan

4 markah
2 markah
1 markah
1 markah
2 markah

Jumlah Markah

10 markah

JADUAL WAKTU BERTUGAS


HARI

GURU

ISNIN

PN.ZAHIDAH BT HARUN

SELASA

PN. ZAWIAH BT HAPSAH

RABU

PN. ZAHIDAH BT HARUN

KHAMIS

PN. NIK SANTANA BT NIK MUSTAFA

JUMAAT

PN. ZAHIDAH BT HARUN

BIDANG TUGAS
Urusan Awam
1. Memastikan pintu
dibuka sebelum waktu
persekolahan
2. Memastikan bilik
sentiasa kemas, bersih
dan teratur
3. Memastikan pintu
dikunci selepas waktu
persekolahan
4. Memastikan edar surat
khabar (jika GPM tiada)

Jadual waktu guru bertugas


Jadual waktu penggunaan bilik perpustakaan
Jadual waktu penggunaan bilik tayangan
Jadual waktu penggunaan bilik SAL / makmal
Jadual waktu pengawas bertugas

2 markah
2 markah
2 markah
2 markah
2 markah

Jumlah Markah

10 markah

JADUAL WAKTU PENGGUNAAN PSS


ISNIN
NAMA
GURU

TANDATANGAN
GURU

MASA

KELAS

KELAS

7.30 8.10

BI 1RA 017

BI 4JU 028

BI 3GI 020

BI 3US 015

NAMA
GURU

TANDATANGAN
GURU

8.10 8.50
8.50 9.30
9.30 .

BM 4GI 091

.- 10.30

BI 1US 017

BI 1GI 077

10.30 11.10

BI 1BE 077

BM 3BE 005

11.10 11.50

BI 2US 077

BM 1JU 013

11.50 12.30
12.30 1.10

BM 2BU 009

1.10 1.50

BM 5AK 051

1.50 2.30

BM 2AK 012

BI 3JU 084

015: HASMILA AZLIN


077: SITI RAHAYU

017: KANIAMAH
084: WONG CHENG FONG

020: KOH WIN NIE

028: MOHD SHUKRI

005: ARBAAYAH

009: AZIZI

012: FAUZIAH HANIM

051: NOR RIZAN

091: ZAINUMA

GURU WAKTU TERAKHIR SILA PASTIKAN SUIS LAMPU, KIPAS, PENGHAWA DINGIN DITUTUP

JADUAL WAKTU PENGGUNAAN PSS


SELASA
MASA

KELAS

7.30 8.10

BI 2RA 077

NAMA
GURU

TANDATANGAN
GURU

8.10 8.50

NAMA
GURU

KELAS

TANDATANGAN
GURU

BI 4AK 074

8.50 9.30

BM 3GI 012

BI 3RA 084

9.30 .

BI 4BE 068

BI 4BU 020

.- 10.30

BM 2GI 036

BM 2US 009

BM 3JU 076

BI 2BE 020

10.30 11.10
11.10 11.50
11.50 12.30

BM 4RA 051

12.30 1.10

BI 1BU 071

BM 4US 091

1.10 1.50

BI 5AK 068

BM 1BE 091

1.50 2.30

BM 2JU 089

BI 4RA 010

010: FARIDAH HANIM


074: SAMINDER KAUR

020: KOH WIN NIE


077: SITI RAHAYU

068: SUZALINA
084: WONG CHENG FONG

071: SHAHRUL HIZAM

009: AZIZI
036: NURULAZMA
091: ZAINUMA

005: ARBAAYAH
051: NOR RIZAN

009: AZIZI
076: SALONA

012: FAUZIAH HANIM


089: ZAWIYAH

GURU WAKTU TERAKHIR SILA PASTIKAN SUIS LAMPU, KIPAS, PENGHAWA DINGIN DITUTUP

JADUAL WAKTU PENGGUNAAN PSS


RABU
MASA

KELAS

NAMA
GURU

7.30 8.10
8.10 8.50

TANDATANGAN
GURU

NAMA
GURU

KELAS

TANDATANGAN
GURU

BM 4AK 041
BM 4BU 001

BI 5BU 028

8.50 9.30
9.30 .
.- 10.30

BI 4US 068
BM 1BU 082

10.30 11.10

BI 2GI 071
BI 4GI 010

11.10 11.50
11.50 12.30

BI 2AK 084

12.30 1.10

BM 1GI 082

BI 1AK 015

1.10 1.50
1.50 2.30

010: FARIDAH HANIM


071: SHAHRUL HIZAM

015: HASMILA AZLIN

028: MOHD SHUKRI

001: AHMAD AL HASSORA

041: NURUL AIN

082: TUAN ROZILA

068: SUZALINA

GURU WAKTU TERAKHIR SILA PASTIKAN SUIS LAMPU, KIPAS, PENGHAWA DINGIN DITUTUP

JADUAL WAKTU PENGGUNAAN PSS


KHAMIS
MASA

KELAS

7.30 8.10

BI 5RA 011

NAMA
GURU

8.10 8.50

TANDATANGAN
GURU

NAMA
GURU

KELAS
BI 5JU 010
BM 5BE 064

8.50 9.30

BM 2BE 089

BI 1JU 071

9.30 .

BM 5JU 029

BM 5US 051

.- 10.30

BM 1US 036

BM 1RA 013

10.30 11.10

BI 5US 074

BI 5BE 010

11.10 11.50

BI 2BU 011

BM 2RA 076

11.50 12.30
12.30 1.10

TANDATANGAN
GURU

BM 4JU 064
BM 3AK 063

BM 5GI 041

BM 3RA 012

BI 3BU 084

1.10 1.50
1.50 2.30

010: FARIDAH HANIM


084: WONG CHENG FONG

011: FATEMAH A.R

009: AZIZI
012: FAUZIAH HANIM
036: NURULAZMA
041: NURUL AIN
064: ROSILAH 076: SALONA 089: ZAWIYAH

071: SHAHRUL HIZAM

074: SAMINDER KAUR

013: FARIDAH RAHMAN


051: NOR RIZAN

029: MOHD TAWPIK


063: ROSMAWATI

GURU WAKTU TERAKHIR SILA PASTIKAN SUIS LAMPU, KIPAS, PENGHAWA DINGIN DITUTUP

JADUAL WAKTU PENGGUNAAN PSS


JUMAAT
MASA

KELAS

NAMA
GURU

TANDATANGAN
GURU

NAMA
GURU

KELAS

TANDATANGAN
GURU

7.30 8.10
8.10 8.50

BM 3JU 076

BI 5GI 068

8.50 9.30

BM 5BU 064

9.30 .

BI 3BE 015

.- 10.30

BM 5RA 041

10.30 11.10

BM 3US 063

BI 3AK 020

BM 4BE 001

BM 1AK 036

11.10 11.50
11.50 12.30
12.30 1.10
1.10 1.50
1.50 2.30

015: HASMILA AZLIN

020: KOH WIN NIE

068: SUZALINA

001: AHMAD AL HASSORA


064: ROSILAH

036: NURUL AZMA


076: SALONA

041: NURUL AIN

063: ROSMAWATI

GURU WAKTU TERAKHIR SILA PASTIKAN SUIS LAMPU, KIPAS, PENGHAWA DINGIN DITUTUP

JADUAL WAKTU PENGGUNAAN


BILIK TAYANGAN
PENGGUNAAN BAHAN / PERALATAN
MASA

KELAS

SUBJEK

NAMA GURU

PERALATAN
KOMPUTER /
LCD

PERISIAN / EBAHAN

AUDIO
VISUAL /
EDUWEBTV

TV
PENDIDIKAN/
KAMPUS
ASTRO

7.30 8.10
8.10 8.50

8.50 9.30
9.30 .
.- 10.30
10.30 11.10
11.10 11.50
11.50 12.30
12.30 1.10
1.10 1.50
1.50 2.30

GURU WAKTU TERAKHIR SILA PASTIKAN SUIS LAMPU, KIPAS, PENGHAWA DINGIN DITUTUP

PENGGUNAAN KEMUDAHAN DI BILIK TAYANGAN


JANUARI 2013
KATEGORI
BAHAN

PERALATAN
KOMPUTER /
LCD

PERISIAN / EBAHAN

AUDIO
VISUAL /
EDUWEBTV

TV
PENDIDIKAN
/ KAMPUS
ASTRO

GURU

8 ORANG /
131

8 ORANG /
131

6%

6%

Memberi kemudahan menggunakan bahan bukan cetak termasuk peralatan,


perisian, e-bahan
Pinjaman guru (> 70%)
- > 70% - 5 markah
- 60-69% - 4 markah
- 50-59% - 3 markah
- 40-49% - 2 markah
-01-39% - 1 markah
-

GURU
Pn. Tan, Pn. Pakayati
Pn. Zahidah , Pn. Nor Azma
Pn. Wong Cheng Fong
Pn. Arbaayah , Pn. Nor Suria
Pn. Kaniamah
Ust Shaharuddin

PENGURUSAN KEWANGAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH
TAHUN 2013

PENGURUSAN KEWANGAN 2013


BIL
BUTIRAN
01 Buku

HURAIAN
Pembahagian buku
a) Fiksyen
b) Bukan Fiksyen
c) Panduan PMR, SPM, STPM
Jumlah

02 Majalah
(Langganan
Setahun)

1. Readers Digest
2. Health Today
3. National Geography
4. Sedap
5. Fokus
6. Dewan Bahasa
7. Majalah PC
8. Solusi
9. Gen Q
10. 10 QA

JUMLAH (RM)

PENGURUSAN KEWANGAN 2013


BIL
BUTIRAN
03 Akhbar
(Langganan
Jan hingga
Nov)

HURAIAN
1. Berita Harian
2. News Strait Time
3. Sinar (Berkala)

JUMLAH (RM)

Jumlah
04 Bahan-bahan 1. Slip Tarikh (2 Paket x RM17.50)
proses teknik 2. Scoth (10 x RM 10.00)
3. Kertas label buku (3 x RM 45.00)
4. Label
Jumlah

PENGURUSAN KEWANGAN 2013


BIL
BUTIRAN
HURAIAN
05 Alat Tulis dan 1. Laminating Film (1 kotak x RM45.00)
Peralatan
2. Map pin
(5 x RM 2.80)
3. Stapler Tembak
4. Kertas Sijil NILAM (3 x RM45.00)
Jumlah
06 Permainan
Dalaman

Catur
(15 x RM10.00)
Sahiba
(3 x RM 35.00)
Congkak
Jumlah

JUMLAH (RM)

PENGURUSAN KEWANGAN 2013


BIL
BUTIRAN
07 Program
Tahunan

HURAIAN
1. Program Bacaton
2. Anugerah NILAM
3. Aktiviti Literasi Maklumat

08 Aktiviti
1. Kursus Pemantapan Kualiti
Pengawas PSS
Pengurusan PSS
2. Majlis Apresiasi Pengawas PSS
3. Lawatan
09 Ladap

1.
2.
3.
4.
5.

Pengurusan PSS
Penghasilan Bahan Power Point
Site Pembelajaran
Penggunaan peralatan ICT
Kemahiran ICT

JUMLAH (RM)

PENGURUSAN KEWANGAN 2013


BIL
BUTIRAN
10 Penjilidan

HURAIAN
1. Soalan PMR, SPM, STPM 2012

11 Keceriaan

Pondok Ilmu
Galeri Panglima
Perpustakaan

12 Penyelenggar
aan alatan/
servis / baik
pulih

JUMLAH (RM)

PROGRAM UTAMA TAHUNAN PSS


BIL
1

Program /
Aktiviti
Program
Bacaton

Tarikh
13.02.2013
(Prospektus)

20.02.2013 (Tukar)
2.

Anugerah
NILAM

21.08.2013
(Prospektus)

PROGRAM BACATHON &


PESTA PENDIDIKAN BERITA HARIAN
TARIKH
20 FEBRUARI 2013 (RABU)
TEMPAT
SMK TPPTM
PESERTA
PELAJAR SR & SM
IBU BAPA
GURU & PEGAWAI PENDIDIKAN
MASYARAKAT SETEMPAT

TENTATIF PROGRAM ( SLOT 1)


MASA : 7.30 9.30 PAGI
Perhimpunan Kokurikulum
Nyanyian Lagu Negaraku, Lagu Negeri Pahang dan
Lagu Sekolah
Bacaan Doa
Ucapan Pengetua
Senamrobik bersama Ayamas (Bawa Buku)

MASA: 7.30 10.00 PAGI


Bengkel SPM
1 subjek core

PESERTA
Pelajar
Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Pend.Khas

PESERTA
Tingkatan 5

MASA : 8.00 9.30 pagi


Bengkel ADD / NIE untuk 50 guru-guru

PESERTA
2 wakil guru
SMKTPPTM

LOKASI
Tapak
perhimpunan

LOKASI
Dewan
Panglima

LOKASI
Bilik Gerakan

TENTATIF PROGRAM (SLOT 2)


MASA : 10.30 12.30 TGH
Ceramah Pendidikan Kesihatan Reproduktif Sosial
LPPKN
*11.00 12.30tgh
MASA : 10.30 12.30 TGH
Kemahiran Belajar

MASA : 10.30 12.30 TGH

Spelling Is Fun (MBMMBI) WAKTU NILAM


10.30 11.10 pagi
11.50 12.30 pagi
12.30 1.10 tgh

PESERTA
Tingkatan 4
4 Rajin
4 Budiman
4 Jujur
PESERTA
1 Bestari, 1 Rajin

PESERTA
4 Gigih
2 Aktif,
1 Aktif

LOKASI
Bilik Gerakan

LOKASI
Pusat
Sumber
LOKASI
B. Tayangan

TENTATIF PROGRAM (SLOT 3)


MASA : 10.30 12.30 TGH
Whos The Genius Challenge?

MASA : 10.30 12.30 TGH


Pertandingan Mewarna KOKO
Pertandingan Melukis

MASA : 10.30 12.30 TGH


Bengkel Kraftangan Anjung Seri

MASA : 9.30 12.30 TGH


Pameran Bas e-Pustaka,
Pameran U-Pustaka
Pameran Promosi Buku-Buku Baru
(Perpustakan Negeri & Desa)

PESERTA
Sekolah Rendah

PESERTA
Sekolah Rendah
Sekolah Menengah

PESERTA
Terbuka
Ting 4 Elektif Seni
Ibu bapa, Guru
PESERTA
Terbuka

LOKASI
Foyer Ting 6

LOKASI
Dewan

LOKASI
Dewan

LOKASI
Luar Dewan

TENTATIF PROGRAM (SLOT 3)


MASA : 10.30 12.30 TGH
Ayamas Cooking Challenge

MASA : 10.30 12.30 TGH


Pencarian Bakat Dutch Lady

MASA : 10.30 12.30 TGH


Pertandingan Sukan Minda
Reading Race
Giant XOXO
Win, Lose or Draw
MASA : 10.30 12.30 TGH
Kelas Masakan bersama Maggi

PESERTA
Sekolah Rendah

PESERTA
Sekolah Rendah

PESERTA
Sekolah Rendah
Sekolah Menengah

PESERTA
Terbuka
Ibu bapa
Guru

LOKASI
Luar Dewan

LOKASI
Luar Dewan

LOKASI
Luar Dewan

LOKASI
Luar Dewan /
Bilik Jamuan

TENTATIF PROGRAM (SLOT 4)


MASA : 1.10 - 2.30 PETANG

Majlis Perasmian Penutup

Ketibaan tetamu jemputan


Nyanyian lagu Negaraku,
Nyanyian lagu Membaca Gaya Wawasan
Ucapan perasmian penutup
Penyerahan Replika Sumbangan PIBG bagi
projek ICT Bilik SAL
Penyerahan pinjaman buku berkelompok
daripada Perpustakaan Desa
Penyampaian Hadiah dan Sijil

PESERTA
Semua pelajar

LOKASI
Dewan

POST MORTEM PENILAIAN PSS


TAHUN 2012

INSTRUMEN: RANCANGAN KEWANGAN


RANCANGAN JANGKA PANJANG

MARKAH

SUMBER KEWANGAN
Merancang dan melaksanakan aktiviti yang
khusus dan berterusan untuk menambah
sumber kewangan.
2 markah untuk setiap aktiviti

10 MARKAH
LANGGANAN AKHBAR
PAMERAN BUKU

PEMBANGUNAN STAF
Perancangan Pembangunan Staf

2 MARKAH

Pelaksanaan Pembangunan Staf


(2 markah untuk setiap aktiviti pembangunan
staf)

8 MARKAH

INSTRUMEN: PENGGUNAAN PSS (30%)


PINJAMAN

GURU (131 ORANG)

MURID (1374 116 = 1258 ORG

BAHAN CETAK
(BUKU)

Pinjaman guru (> 50%)


- > 50% - 5 markah
- 40-49% - 4 markah
- 30-39% - 3 markah
- 20-29% - 2 markah
- 01-19% - 1 markah

Pinjaman murid (> 70%


enrolmen )
- > 70% - 5 markah
- 60-69% - 4 markah
- 50-59% - 3 markah
- 40-49% - 2 markah
- 01-39% - 1 markah

Pinjaman guru (> 70%)


- > 70% - 5 markah
- 60-69% - 4 markah
- 50-59% - 3 markah
- 40-49% - 2 markah
- 01-39% - 1 markah

Pinjaman murid (> 50%


enrolmen)
- > 50% - 5 markah
- 40-49% - 4 markah
- 30-39% - 3 markah
- 20-29% - 2 markah
- 01-19% - 1 markah

BAHAN BUKAN
CETAK
(PERISIAN
E-BAHAN)

INSTRUMEN: PENGGUNAAN PSS (30%)


PINJAMAN

GURU

MURID

PERALATAN
KOMPUTER
LCD
RADIO
GLOBE
PERMAINAN

Pinjaman guru (> 50%)


- > 50% - 5 markah
- 40-49% - 4 markah
- 30-39% - 3 markah
- 20-29% - 2 markah
- 01-19% - 1 markah

Pinjaman murid (> 70%


enrolmen )
- > 70% - 5 markah
- 60-69% - 4 markah
- 50-59% - 3 markah
- 40-49% - 2 markah
- 01-39% - 1 markah

BAHAN AUDIOVISUAL

Pinjaman guru (> 50%


enrolmen)
- > 50% - 5 markah
- 40-49% - 4 markah
- 30-39% - 3 markah
- 20-29% - 2 markah
- 01-19% - 1 markah

RANCANGAN TV/
KAMPUS ASTRO Pnp
MINIMUM 10 KALI

2 MARKAH

INSTRUMEN: PENGGUNAAN PSS (30%)


PINJAMAN

GURU (131 ORANG)

PINJAMAN
SECARA
BERKELOMPOK

Pinjaman guru (> 50%)


- > 50% - 5 markah
- 40-49% - 4 markah
- 30-39% - 3 markah
- 20-29% - 2 markah
- 01-19% - 1 markah

BUKU KERJA
PANITIA
PENGGUNAAN
BAHAN SALC /
PPAK

MURID (1374 116 = 1258 ORG

(berdasarkan enrolmen murid)


- > 50% - 10 markah
- 40-49% - 8 markah
- 30-39% - 6 markah
- 20-29% - 4 markah
- 01-19% - 2 markah

INSTRUMEN: LITERASI MAKLUMAT (15%)


KEMAHIRAN

MARKAH

DOKUMEN

KEMAHIRAN BERFIKIR
Berkolaborasi dengan guru mata
pelajaran, panitia / guru lain
2 markah untuk setiap jenis aktiviti
kemahiran berfikir
Banding beza, klasifikasi, menilai,
menyusun atur, menaakul, menentukan
sumber, menjana idea, membuat sintesis,
menyelesaikan masalah, pembelajaran
koperatif, dll.

10 MARKAH

TIADA DOKUMEN
SOKONGAN

INSTRUMEN: LITERASI MAKLUMAT (15%)


KEMAHIRAN

MARKAH

DOKUMEN

KEMAHIRAN BELAJAR
2 markah untuk setiap jenis aktiviti
kemahiran belajar
Berkolaborasi dengan Guru Kaunseling /
JK Bimbingan dan Kaunseling untuk
melaksanakan aktiviti kemahiran belajar
seperti membaca cepat, SQ3R, skimming,
scanning, mencatat nota, dll.

10 MARKAH

TIADA DOKUMEN
SOKONGAN

INSTRUMEN: LITERASI MAKLUMAT (15%)


KEMAHIRAN

MARKAH

DOKUMEN

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
2 markah untuk setiap jenis aktiviti
kemahiran komunikasi
Berkolaborasi dengan guru mata pelajaran,
panitia / guru lain, guru Persatuan / Kelab
untuk melaksanakan aktiviti kemahiran
komunikasi (mengumpul dan
menyampaikan maklumat secara bertulis
atau verbal) seperti bertanya, menemu
ramah, membuat persembahan, menulis
laporan, dll

10 MARKAH

TIADA DOKUMEN
SOKONGAN

INSTRUMEN: LITERASI MAKLUMAT (15%)


KEMAHIRAN

MARKAH

DOKUMEN

AKTIVITI LAWATAN SAMBIL


BELAJAR
2 markah untuk setiap jenis aktiviti lawatan
sambil belajar

4 MARKAH

Melaksanakan aktiviti carian / jejak


maklumat semasa lawatan

6 MARKAH

TIADA DOKUMEN
SOKONGAN

INSTRUMEN: LITERASI MAKLUMAT (15%)


KEMAHIRAN

PENGHASILAN BAHAN DAN


PERISIAN

MARKAH

DOKUMEN

2 MARKAH

Kemudahan disediakan
(ruang; peralatan; platform)
Bahan dihasilkan
- jenis bahan (cetak, bukan
Cetak, digital)
- menepati topik /sesuai, menyokong P&P
Direkod secara berpusat
Bahan digunasama

4 MARKAH

2 MARKAH
2 MARKAH

MODUL PANITIA

LAPORAN AJK KERJA


NILAM
BILIK BBM
BILIK TAYANGAN
PONDOK ILMU
GALERI TERBUKA

HAL-HAL LAIN
FROG VLE
KIOSK PANGLIMA