You are on page 1of 12
30 (50) DECEMBER 2014 .3 .5 .6
30 (50) DECEMBER 2014 .3 .5 .6
30 (50)
30 (50)

DECEMBER

2014

30 (50) DECEMBER 2014 .3 .5 .6
30 (50) DECEMBER 2014 .3 .5 .6
30 (50) DECEMBER 2014 .3 .5 .6
30 (50) DECEMBER 2014 .3 .5 .6
.3
.3
30 (50) DECEMBER 2014 .3 .5 .6
30 (50) DECEMBER 2014 .3 .5 .6
30 (50) DECEMBER 2014 .3 .5 .6
30 (50) DECEMBER 2014 .3 .5 .6
30 (50) DECEMBER 2014 .3 .5 .6
.5
.5
.6
.6
w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

3-4 , 2014

3 დეკემბერს, ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის რუსთავის სასწავლო უნივერსიტეტში და 4 დეკემბერს გორის უნივერსიტეტში “სიდას" ორგანიზებით ფილმის ,,რა უნდა იცოდეს საბერძნეთში და თურქეთში გამგზავრების მსურველმა“ ჩვენება გაიმართა.

ფილმი შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეს თურქეთში ან საბერძნეთში წასვლის მსურველმა საქართველოს მოქალაქემ. მასში ასახულია ის პრაქტიკული რჩევები, რომელიც საქართველოდან ჩასულ მიგრანტს გაუადვილებს ახალ ქვეყანაში და ახალ გარემოში ადაპტაციას. ფილმი მოგვითხრობს იმაზე, თუ რა საფრთხეები არსებობს უცხო ქვეყნებში, რას უნდა მოერიდონ იქ ჩასული მიგრანტები, როგორია სიტუაცია დასაქმების მხრივ და რა უნდა გააკეთონ ქალბატონებმა ტრეფიკინგის საფრთხისგან თავის ასარიდებლად.

ზურა წურწუმია, პროექტის წარმომადგენელი: ,,პროექტის ფარგლებში საქართველოს 5 რეგიონის 50 სოფელში გახსნილია საკონსულტაციო ცენტრები, ასევე ჩვენი პროექტის ფარგლებში საქართველოს საზღვრებს გარეთ თურქეთში და საბერძნეთში ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების საშუალებით გახსნილია საკონსულტაციო ცენტრები ათენში და სტამბოლში.“

და

მაყვალა

უსაფრთხოების“ წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ კარგი იქნება თუ ეს ინფორმაცია ფართო მასებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი, რათა ყველა პოტენციურმა ემიგრანტმა იცოდეს რა ელოდება უცხო ქვეყანაში.

ჩვენება პროექტის „ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს“ (G-PAM) ფარგლებში გაიმართა. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.

ბერიშვილი,

მოძრაობა

,,ქალები

მშვიდობისა

2014 30 (50)
2014
30 (50)

DECEMBER

DECEMBER 3-4, 2014

FILMS SCREENINGS AT GORI AND RUSTAV UNIVERSITIES

I

On December 3 and 4 CiDA and its local partner organizations hosted screenings of the migration themed film entitled “What should a woman know if she wants to go to Greece and Turkey”. The screenings took place at the Rustavi Teaching University and Gori University. The film gives some recommendations and suggestions aimed to ease the process of adaptation for new migrants. It also warns potential migrants about the threats they may face in a new country and gives information about the employment situation in Turkey and Greece. “Consultative centers are opened in about 50 villages of Georgia within the framework of this project. There, local residents can get information about those two countries in one place. In addition, consultative centers are also opened in Greece and Turkey, which will help any Georgian residents who will arrive there as migrants,” Zura Tsurtsumia, a project assistant, said. Makvala Berishvili, representative of movement Women for Peace and Security, says that as many people will see this films more people will have useful information about migration and the problems they may face when they go abroad. According to her, every future migrant should know what kind of rights she has, how she should behave when she faces illegal actions against her and so on.

EU funded project "Georgia - Personalized Assistance for Migrants" (GPAM) is implemented by CiDA and aims at supporting Georgia to better manage migration processes.

7-10 , 2014 7-10 დეკემბერს, „სიდას” ორგანიზებით და

7-10 , 2014

7-10 დეკემბერს, „სიდას” ორგანიზებით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით საბერძნეთის ორ ქალაქში ათენში და თესალონიკში გაიმართა შეხვედრები ქართველ ემიგრანტებთან.

შეხვედრა მიზნად ისახავდა დამსწრე საზოგადოებისთვის საქართველოში არსებული მცირე და საშუალო ბიზნეს შესაძლებლობების გაცნობას, ასევე ემიგრაციაში მყოფი ქართველების პრობლემების გამოვლენას შემდგომი რეაგირების მიზნით.

ს ო ფ ლ ი ს მ ე უ რ ნ ე ო ბ ი ს პ რ ო ე ქ ტ ე ბ ი ს მ ა რ თ ვ ი ს ს ა ა გ ე ნ ტ ო ს წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე დაწვრილებით ისაუბრეს საქართველოში მიმდინარე პროექტების, კერძოდ: „აწარმოე საქართველოში“ და „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ პროგრამებით გათვალისწინებულ შესაძლებლობებზე. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მრჩეველი - გიორგი მერაბიშვილი. თესალონიკში ქართველ ემიგრანტებთან შესახვედრად მივიდა ასევე ამბელოკიპი-მენემენის მერი ლაზაროს კირიზოგლუ.

შეხვედრები გაიმართა პროექტის „ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს“ (G-PAM) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდას" მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.

7-10 DECEMBER, 2014

MEETING WITH MIGRANTS

On December 7-10 CiDA organized meetings with the Georgian migrants in two cities in Greece: Athens and Thessaloniki.

The aim of the meetings was to introduce the conditions of existing small and medium size enterprises in Georgia; also, meetings were oriented to find out the main problems the Georgian women migrants have in a foreign country.

Representatives of Enterprise Development Agency briefed on the conditions of current project “Produce in Georgia” and talked about the small and medium size business possibilities in the country. Giorgi Merabishvili from the Ministry of Diaspora Issues talked about the future plans of the Ministry in relation with migration to Turkey. After presentations discussion was held where the Georgian migrants raised the most acute problems they face abroad. Mayor of Thessaloniki, Lazaros Kirizoglou also attended the meeting with the Georgian migrants.

The meetings were held as part of the EU funded project "Georgia - Personalized Assistance for Migrants" (GPAM) which is implemented by Civil Development Agency – CiDA and aims at supporting Georgia to better manage migration processes.

2014

30 (50)
30 (50)
w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t
w e c o n n e c t 10 , 2014 ACCESS DECEMBER 10, 2014
w e c o n n e c t 10 , 2014 ACCESS DECEMBER 10, 2014

10 , 2014

ACCESS

DECEMBER 10, 2014

ACCESS PROJECT PRESENTATION WAS HELD IN RUSTAVI

10 დეკემბერს, რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, აღმოსავლეთ- დასავლეთის მართვის ინსტიტუტმა გამართა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და მოქალაქეების ჩართულობის (ACCESS) პროექტის პრეზენტაცია. პროექტის მიზანია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებრივი

ორგანიზაციების გაძლიერება და ისეთი ორგანიზაციების მხარდაჭერა, რომლებიც

ს ა რ გ ე ბ ლ ო ბ ე ნ მ ა თ მ ი ე რ წ ა რ მ ო დ გ ე ნ ი ლ ი თ ე მ ი ს

ი თ ა ნ ა მ შ რ ო მ ლ ე ბ ე ნ ხ ე ლ ი ს უ ფ ლ ე ბ ა ს თ ა ნ უ ფ რ ო გ ა მ ჭ ვ ი რ ვ ა ლ ე ანგარიშვალდებული მმართველობის ხელშესაწყობად.

ACCESS პროექტი არის 5,5 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების მქონე 5 წლიანი პროექტი, რომელიც დაფინანსებულია USAID-ის მიერ და ხორციელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) მიერ. პროექტის პარტნიორები არიან ,,სიდა“ და კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC).

საქართველოში ACCESS გააძლიერებს სამოქალქო საზოგადოებას ოთხი მიმართულებით:

მოქალაქეები უფრო ინფორმირებული და ჩართულები იქნებიან სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობებში;

გაუმჯობესდება ქვეყნის მასშტაბით არსებული სამოქალქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მენეჯმენტი, ორგანიზაციული შესაძლებლობები და ფინანსური მდგრადობის საკითხები;

სამოქალაქო საზოგადოებივ ორგანიზაციებს ექნებათ უფრო რფექტური მონიტორინგისა და სახელმწიფო პოლიტიკასა და პროცესებზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა;

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრები ჩამოყალიბდებიან ისეთ ადგილობრივ ორგანიაციება რომ მათ, როგორც საჯარო დისკუსიებისათვის პოლიტიკურად ნეიტრალურმა შეკრების ადგილებმა, შეძლონ ფუნქციონირების გაგრძელება.

ACCESS -ის პროექტი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის ,,საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვიტარების“ (G-PAC) პროექტის შედეგებზე დაყრდნობით განაგრძობს საქმიანობას. G- PAC –მა ხელი შეუწყო სამოქალქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერებას და გაზარდა ამ ორგანიზაციების გავლენა პრიორიტეტული საჯარო პოლიტიკის საკითხების გადაწყვეტაზე.

დ ა

მ ხ ა რ დ ა ჭ ე რ ი თ ,

2014 30 (50)
2014
30 (50)

DECEMBER

On December 10, The East-West Management Institute held a new project Advancing CSO Capacities and Engaging Society for Sustainability (ACCESS) presentation at Rustavi Democratic Engagement Center.

ACCESS is a USAID-funded civil society development project implemented by the East-West Management Institute in the country of Georgia. ACCESS will combine grants and technical assistance programming to strengthen Georgian civil society organizations (CSOs) and increase their impact in addressing priority public issues in Georgia.

ACCESS will focus specifically on increasing citizen engagement in CSO activities, empowering CSOs to address priority public issues, and promoting the sustainability of Georgian civil society organizations.

ACCESS will strengthen civil society in Georgia by working toward four objectives:

Citizens become more aware of and involved in CSO activities;

leadership, organizational capacity, and

CSO

sustainability are improved among organizations throughout Georgia;

CSOs are able to effectively monitor and influence key government policies and processes;

The USAID-supported Centers for Civic Engagement (CCEs) establish local ownership so that they continue to operate as politically neutral gathering spaces for public discourse.

ACCESS is a five-year $5.5 million USD project funded by USAID and implemented by East- West Management Institute (EWMI) and its local partners, the Centre for Training and Consultancy (CTC) and the Civil Development Agency (CiDA).

50 2014 წლის სექტემბრიდან G-PAM პროექტის ფარგლებში

50

2014 წლის სექტემბრიდან G-PAM პროექტის ფარგლებში დაიწყო პროფესიული გადამზადებისა და სტაჟირების პროგრამა, რომელშიც მონაწილეობას იღებს საქართველოს 5 რეგიონის 50 სოფელი. პროგრამა ხორციელდება G-PAM პროექტის რეგიონული პარტნიორებისა და „კომპიუტერული ცოდნის გამავრცელებელი საზოგადოების“ თანამონაწილეობით და მიზნად ისახავს პოტენციური მიგრანტების სხვადასხვა სფეროში პროფესიულ გადამზადებას.

პროგრამის ფარგლებში G-PAM-ის სოფლის კონსულტანტებმა მიიღეს დავალება თავიანთ სოფლებში მოეძიათ ისეთი ცენტრები, რომლებშიც შესაძლებელი იქნებოდა პროფესიული გადამზადება ან სტაჟირების გავლა. სულ შეგროვდა 151 დაწესებულება/საწარმო. გამოიკვეთა პრიორიტეტული სფეროები: სამკერვალო, სასათბურე მეურნეობა, სტილისტი, სამშენებლო სფერო და ვულკანიზაცია. მაქსიმალურად დიდი რაოდენობის სტაჟიორების ასაყვანად შეირჩა ის საწარმოები, რომლებიც ოპტიმალურ ფასად შეძლებდნენ მაქსიმალურად მეტი სტაჟიორის აყვანას. საწარმოებთან მოლაპარაკებების შედეგად დადგინდა სტაჟიორთა რაოდენობა, სტაჟირების ხანგრძლივობა, ასევე სტაჟირება/გადამზადებისთვის საჭირო თანხის რაოდენობა და გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულებები.

სოფლის კონსულტანტებმა პროფესიული გადამზადებისა და სტაჟირების პროგრამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელეს სოფლებში, რის შედეგადაც 14 საწარმოში 80 ბენეფიციარი უსასყიდლოდ გადის სტაჟირებას, რომლის ხანგრძლივობაც 1-3 თვეა.

პროექტს „ინდივიდუალური დახმარება ქართველ მიგრანტებს“ (G-PAM) ახორციელებს „სიდა“ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.

VOCATIONAL

UNDERWAY IN 50 VILLAGES OF GEORGIA

TRAINING

PROGRAMS

Since September 2014, a vocational training program within the G-PAM project has been launched, involving 50 villages of five regions. This program aims to train potential migrants in different fields and is being carried out by regional partner organizations of G-PAM together with the Computer Literacy Foundation. Consultants were required to find centers where people would have possibility to retrain. Overall, there have been found 151 such centers and priority fields have been identified, including: design, greenhouse agriculture, construction, car repair, etc. Following the talks with enterprises, a number of interns as well as duration of internships and amount of money for retraining and internships were agreed and agreements have been formed. Consultants released information in their villages about retraining/internships as a result of which 80 beneficiaries have been employed as unpaid interns. Duration of internships is about 1-3 months.

EU funded project "Georgia - Personalized Assistance for Migrants" (G-PAM) is implemented by Civil Development Agency – CiDA and aims at supporting Georgia to better manage migration processes.

2014

30 (50)
30 (50)
w e c o n n e c t 19 , 2014 " " 19
w e c o n n e c t 19 , 2014 " " 19
w e c o n n e c t 19 , 2014 " " 19
w e c o n n e c t 19 , 2014 " " 19
w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t

19 , 2014

" "

19 დეკემბერს, კამპანიამ "ეს შენ გეხება", ე.წ. მოსმენებთან დაკავშირებით მიღებული კანონი გააპროტესტა. აქციაში მონაწილეობა "ეს შენ გეხებას" წევრებმა მიიღეს. ისინი რუსთაველის გამზირზე, ტროტუარებზე განლაგდნენ და ტრანსპარანტებითა და სასტვენებით მიღებული კანონი გააპროტესტეს. როგორც აქციის წევრებმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადეს, ამ კანონის მიღებით საქართველოში კვლავ გაგრძელდება მახინჯი სისტემა და შსს-მ კვლავ შეიძლება უკანონო მოსმენები აწარმოოს.

ზვიად დევდარიანი: ,,ეს მავნე პრაქტიკა, რომელიც აქამდე არსებობდა წლების განმავლობაში და რომელმაც სამწუხაროდ ახლა უკვე კანონის სახეც მიიღო, რომ ის შეიცვალოს. ჩვენ ვგეგმავთ სხვადასხვა ინსტრუმენტების გამოყენებას. დღევანდელი აქცია არის ერთ-ერთი ფორმა, რომლითაც ვცდილობთ, მოსახლეობის ყურადღება კვლავ გავამახვილოთ ამ თემაზე."

ეკა გიგაური: ამ კანონით უკანონო მოსმენები ფაქტობრივად დაკანონდა და ყველანი ჩვენ, როგორც ჩანს შსს-ს მიერ განვიხილებით როგორც კრიმინალები და ზუსტად ამიტომ უნდათ, რომ ყველა ადამიანს მოუსმინონ."

ლაშა ტუღუში: "გვინდა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ, დავამთავროთ ის სიმახინჯე, რომელიც წლებია ქვეყანაში გვჭირს. ამ ქვეყანაში ჩვენმა მოქალაქეებმა თავი უნდა იგრძნონ დაცულად და აღარ უნდა იყოს ის მაიმუნობა და ის სამარცხვინო პრაქტიკა, რომელიც არ გვმატებს ღირსებას. ჩვენ გვეკუთვნის სხვა ცხოვრება, სხვანაირი გარემო, არ შეიძლება იქექებოდე ადამიანის გულში, თავში, ჯიბეში."

ბანერები, რომლებიც პარლამენტიდან ოპერისა და ბალეტის თეატრამდე იყო გამოფენილი, შემდეგი შინაარსის იყო: "გვისმინეთ, ნუ გვისმენთ", "მოქალაქეებზე კონტროლის გაუმჯობესების მიზნით, თქვენი საუბარი იწერება", "შინაგან საქმეთა სამინისტრო, შენი ერთგული მესაიდუმლე," "ჩვენ გვესმის თქვენი ისე, როგორც არავის. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო." "უკონტროლო მოსმენები დაკანონდა!" "დეპუტატებო, ამომრჩეველს უსმენენ."

კამპანიის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ საპროტესტო აქციები გაგრძელდება და ისინი 30 ნოემბერს მიღებულ კანონს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ.

DECEMBER 19, 2014

“IT AFFECTS YOU” HELD A RALLY

On December 19, "It Affects You" campaign participants, consisting of NGOs and civil society representatives, held a rally on Rustaveli Avenue, Tbilisi. Rally participants protested the bill adopted by parliament with regard to wiretapping earlier this month. The bill envisages granting the Ministry of Interior Affairs (MIA) and the Personal Data Protection Inspector exclusive access to surveillance.

Zviad Devdariani: “this is an unhealthy practice, which existed in previous years, and now it has become legal. It must be changed. We have some tools for changing the law on surveillance. One of those tools is this rally. With the protest action we are trying to direct people's attention to the issue.”

Eka Gigauri: “With this law the Parliament made illegal surveillance legal. The government sees a potential criminal in every person, that's why they want to eavesdrop on everyone.”

Lasha Tughushi: “We should end this illegal action in the country. Each citizen of Georgia should feel themselves protected. This is a shameful practice and we do not gain any dignity with it. We deserve better conditions, and better life. Nobody should put their nose where it is not required.”

Huge banners containing different messages covered almost whole of Rustaveli Avenue: “For making better control of citizens your phone conversation is recorded”, “Ministry of Internal Affairs – your best secret keeper”, “We hear your voice as nobody else – Ministry of Interior”, “Illegal surveillance now became legal”, etc.

Rally organizers unanimously state that they will continue protest and address the constitutional court for appealing the case.

2014 30 (50)
2014
30 (50)

DECEMBER

24 , 2014 24 დეკემბერს, ფონდმა „ღია საზოგადოება
24 , 2014 24 დეკემბერს, ფონდმა „ღია საზოგადოება
24 , 2014 24 დეკემბერს, ფონდმა „ღია საზოგადოება

24 , 2014

24 დეკემბერს, ფონდმა „ღია საზოგადოება საქართველომ“ და თვითმმართველობის თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამართეს ღონისძიება „თვითმმართველობის რეფორმის გამოწვევები - თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის პერსპექტივები“. შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოს ორგანულ კანონში ,,ადგილობრივი

თვითმმართველობის კოდექსის" ცვლილების პროექტის შესახებ, რომელიც თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების გაუმჯობესებას და სოფლის საზოგადოებრივი დარბაზების

პ რ ო ე ქ ტ ი ს

შ ე ქ მ ნ ა ს ი თ ვ ა ლ ი ს წ ი ნ ე ბ ს . ა ს ე ვ ე , გ ა ი მ ა რ თ ა

„თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმების შექმნის ხელშეწყობის“ ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების შედეგების პრეზენტაცია.

პროექტი მიზანად ისახავს მოქალაქეების, სათემო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მაქსიმალური ჩართულობისა და მათთან კონსულტაციების გზით თვითმმართველობაში მონაწილეობის დღეს არსებული მექანიზმების გადახედვას და „მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმების შექმნის“ შესახებ ახალი კანონპროექტის მომზადებას სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად პროექტს ახორციელებენ ფონდი ,,ღია საზოგადოება - საქართველო, “სიდა" და სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონულ ქსელში (R-CSN) შემავალი ორგანიზაციები.

DECEMBER 24, 2014

CHALLENGES OF SELF-GOVERNANCE DISCUSSED IN TBILISI

On December 24, Open Society Georgia Foundation gathered Civil Society Organizations representatives to discuss current challenges of self-governance reforms and citizens' involvement perspectives in the implementation process. In addition, there has been held a presentation of works during which regional CSOs had a number of meetings in different municipalities and with local populations to discuss alternative forms of local communities roles in self-governments, the idea of which is to involve citizens in the implementation processes of local self-government reform. Those meetings have been held within the project Supporting Additional Forms of Citizen Involvement in Local Government.

CiDA itself held 10 meetings in five municipalities of the Kvemo Kartli region.

The project aims to encourage citizens, representatives of the NGO sector, local government bodies and local community representatives to jointly review the current mechanisms through which they can become involved in local government processes. This project is implemented by the Open Society Georgia Foundation with the support of partner organizations including CiDA.

2014

30 (50)
30 (50)
25 , 2014 ,, " კამპანიის "ეს შენ გეხებას - ისევ
25 , 2014 ,, " კამპანიის "ეს შენ გეხებას - ისევ

25 , 2014

,, "

კამპანიის "ეს შენ გეხებას - ისევ გვისმენენ" წარმომადგენლებმა საახალწლო საჩუქრები გაუგზავნეს იმ დეპუტატებს, რომლებმაც ფარული მოსმენების შესახებ მიღებულ კანონს დაუჭირეს მხარი.

კონვერტებში დევს გასაღების ფორმის მეხსიერების ბარათი, რომელზეც საახალწლო სიმღერებია ჩაწერილი და ასევე, მისალოცი ბარათი, რომელზეც ფარული მოსმენების საკითხზე "ეს შენ გეხებას" მესიჯებია განთავსებული. "ეს შენ გეხება" ამ გზავნილით ეუბნება დეპუტატებს - მოუსმინონ საშობაო სიმღერებს და არა - ხალხს.

2014 30 (50)
2014
30 (50)

DECEMBER

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t
- ხალხს. 2014 30 (50) DECEMBER w e c o n n e c t DECEMBER

DECEMBER 25, 2014

'IT AFFECTS YOU' SENT GIFTS TO THE MPs

'It Affects You' campaign participants, consisting of NGOs and civil society representatives who are against illegal surveillance, sent symbolic gifts and post cards and flash drives with Christmas songs to the MPs who voted for the bill that envisaged providing key access to surveillance to the Ministry of Internal Affairs ( MIA).

The 'It Affects You' campaign participants appealed to the appropriate bodies and figures to listen to Christmas songs rather than illegally eavesdrop on people.

26 , 2014 პროექტი სახელწოდებით ,,საზოგადოების
26 , 2014 პროექტი სახელწოდებით ,,საზოგადოების

26 , 2014

პროექტი სახელწოდებით ,,საზოგადოების ცოდნის გაძლიერება და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა რეგიონულ დაგეგმარებაში" იწყება, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო განვითარების სააგენტო „სიდა“ და სამოქალქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რეგიონული ქსელი (R-CSN) გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით. პროექტი ხორციელდება „რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების გაძლიერების“ პროგრამის ფარგლებში, შვეიცარიის განვითარების სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) დაფინანსებით.

პროექტის ფარგლებში, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, შესაძლებელი გახდება მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა და ჩართვა ფართო კონსულტაციებში 2016–2018 წლების რეგიონების განვითარების სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ფორმირებაში 6 რეგიონის მასშტაბით: ქვემო ქართლი, გურია, სამეგრელო–ზემო სვანეთი, იმერეთი, რაჭა–ლეჩხუმი–ქვემო სვანეთი, მცხეთა–მთიანეთი. პროექტის აქტივობების საფუძველზე გაიზრდება სამიზნე რეგიონების მოსახლეობის ცნობიერება დაგეგმარების პროცესებში ჩართულობის მნიშვნელობისა და აუცილებლობის შესახებ.

პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია საჯარო შეხვედრების მოწყობა და რეგიონების განვითარების სტრატეგიების სამოქმედო გეგმის ფართო აუდიტორიისთვის გაცნობა. პროცესში ჩართული იქნება 11 რეგიონული

სამოქალაქო

ორგანიზაციის

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების რეგიონულ ქსელში (R-CSN) არიან გაერთიანებული და პარტნიორული ურთიერთობის 3 წლიანი გამოცილება აქვთ.

პროექტის ბიუჯეტი შეადგენს 80 000 აშშ დოლარს და მისი ხანგრძლივობაა 6 თვე.

15

წარმომადგენელი,

რომლებიც

DECEMBER 26, 2014

CiDA STARTS A NEW PROJECT

To address the regional and local development goals and objectives, UNDP has launched a new project entitled “Fostering Regional and Local Development in Georgia” with funding from SDC and ADA. Project which should enhance citizen's engagement in regional and local development processes, will be implemented by CiDA with at least 11 local NGOs (members of Regional Civil Society Network (R-CSN).

Fostering Regional and Local Development in Georgia project aims to advance decentralization, regional and local governance reform and development through strengthening capacities of central and sub-national authorities. The project places an emphasis on developing the policy formulation and implementation capacities of Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia and other national stakeholders for the regional and local governance reform and development.

The project will cover six regions of Georgia: Kvemo Kartli, Guria, Samegrelo-Zvemo Svaneti, Imereti, Racha-Lechkhumi-Zemo Svaneti and Mtskheta-Mtianeti. Project beneficiaries will be citizens of beneficiary regions, regional CSOs, local self- governments, regional state-representative Governors' offices and Ministry of Regional Development and Infrastructure.

Project budget is 80 000 USD and its duration is six months.

2014

30 (50)
30 (50)

MEDIA ABOUT US

w e c o n n e c t
w e
c o n n e c t
MEDIA ABOUT US w e c o n n e c t 2014 30 (50) DECEMBER
MEDIA ABOUT US w e c o n n e c t 2014 30 (50) DECEMBER
MEDIA ABOUT US w e c o n n e c t 2014 30 (50) DECEMBER
MEDIA ABOUT US w e c o n n e c t 2014 30 (50) DECEMBER
MEDIA ABOUT US w e c o n n e c t 2014 30 (50) DECEMBER
MEDIA ABOUT US w e c o n n e c t 2014 30 (50) DECEMBER
MEDIA ABOUT US w e c o n n e c t 2014 30 (50) DECEMBER
MEDIA ABOUT US w e c o n n e c t 2014 30 (50) DECEMBER
2014 30 (50)
2014
30 (50)

DECEMBER

P. 10

2014 30 (50) . 11
2014 30 (50) . 11
2014 30 (50) . 11
2014 30 (50) . 11
2014 30 (50) . 11
2014 30 (50) . 11
2014 30 (50) . 11
2014 30 (50) . 11

2014

30 (50)
30 (50)