You are on page 1of 1

Autoturisme utilizate in folos personal. Amortizare.

Avantaj de natura salariala


Irina Dumitrescu, valabil la 15-Aug-2013
Intrebare: Autovehiculele societatii sunt folosite in interes personal in weekend in baza aprobarilor
date de directorul general al firmei. Mentionam ca cheltuielile cu combustibilul este suportat de
angajat.
Cheltuielile cu amortizarea se considera a fi o cheltuiala nedeductibila aferenta acestor zile (2 zile
din 7zile/saptamana)?
Raspuns:
Utilizarea unui vehicul de orice tip din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe
distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca este considerata avantaj si asimilata salariilor in
vederea impunerii, in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (3) lit. a) din Legea 571/2003
privind Codul fiscal
Pct. 70 lit. a) din Titlul III al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal
prevede ca la stabilirea venitului impozabil se au in vedere si avantajele primite de persoana fizica, cum
ar fi folosirea vehiculelor de orice tip din patrimoniul afacerii, in scop personal.
Conform pct. 75 lit. a) si 76 lit. a) evaluarea folosintei cu titlu gratuit a vehiculului se face aplicandu-se un
procent de 1,7% pentru fiecare luna, la valoarea de intrare a acestuia. In cazul in care vehiculul este
inchiriat de la o terta persoana, avantajul este evaluat la nivelul chiriei. In cazul utilizarii in scop personal
a bunurilor din patrimoniul afacerii cu folosinta mixta avantajul se determina proportional cu numarul de
kilometri parcursi in interes personal din totalul kilometrilor.
Potrivit pct. 109 drepturile salariale acordate in natura, precum si avantajele acordate angajatilor se
evalueaza conform pct. 74-76 si se impoziteaza in luna in care au fost primite. Documentele referitoare la
calculul contravalorii veniturilor si avantajelor in natura primite de angajat se vor anexa la statul de plata.
Asadar, avantajul constand in utilizarea in scop personal a vehiculului, evaluat in conformitate cu cele
mai sus mentionate, se include in veniturile din salarii si se impoziteaza conform prevederilor art. 57
din Codul fiscal
si intra in baza de calcul a contributiilor sociale, cu exceptia situatiei in care acesta este imputat
salariatului.
Conform art. 21 alin. (3) lit. i) din Codul fiscal
, amortizarea este deductibila la determinarea profitului impozabil in limita prevazuta la art. 24.
Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii
mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit
prevederilor art. 24 din Codul fiscal
si normelor metodologice de aplicare. Pct. 70 indice 2 din Normele metodologice date in aplicarea art. 24
stabileste ca, pentru perioada in care mijloacele fixe amortizabile nu sunt utilizate cel putin pe o perioada
de o luna, recuperarea valorii fiscale ramase neamortizate se efectueaza pe durata normala de utilizare
ramasa, incepand cu luna urmatoare repunerii in functiune a acestora, prin recalcularea cotei de
amortizare fiscala.
In cazul prezentat nu se recalculeaza cota de amortizare fiscala stabilita conform art. 24 din Codul fiscal