You are on page 1of 36

RANCANGAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TINGKATAN 3 2013
MINGGU

TUNJANG

PK
1. KESIHATAN DIRI
& KELUARGA

1. Kesihatan Diri

PJ
1. KECERGASAN

(a) Daya Tahan Kardiovaskular

02/0104/01

KEMAHIRAN/TAJUK

Daya tahan kardiovaskular merujuk kepada


kecekapan jantung, salur darah dan sistem
pernafasan untuk membekalkan oksigen
kepada otot secara berterusan pada jangka
masa yang panjang semasa latihan.

2
07/0111/01

PJ
1. KECERGASAN

CADANGAN/
STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat:

Pengambilan sesuatu makanan secara


berlebihan boleh menyebabkan masalah
kesihatan seperti berlebihan berat badan.

(i) Cadangan Aktiviti:

HASIL PEMBELAJARAN

Paarlouf
Larian Piramid
Lompat tali

Aras 1

Menyatakan sebab berlakunya


amalan pengambilan makanan
yang berlebihan.

KBKK
Penilaian
Kendiri

Murid dapat:
Aras 1
Menyatakan maksud daya tahan
kardiovaskular, parlov, jump
rope, dan larian piramid.
Melakukan sekurang-kurangnya
satu aktiviti daya tahan
kardiovaskular dengan kaedah
yang betul.

KBKK
PAK
KTV
BCB

KBKK
PAK
KTV
BCB

Perbincangan tentang
kesan pengambilan
makanan berlebihan.

Melakukan aktiviti daya


tahan
kardiovaskular
secara individu dan
berkumpulan.
Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan aktiviti
parlof, larian
piramid dan jump
rope.

Aras 3
Menjelaskan perubahan kadar nadi
sebelum dan selepas melakukan
latihan kardiovaskular.
Mengenal pasti otot-otot utama yang
terlibat dalam aktiviti daya tahan
kardiovaskular.
Mengira dan menentukan kadar
nadi latihan individu

(a) Daya Tahan Kardiovaskular

Murid dapat:

(ii) Kaedah latihan

Prinsip-prinsip latihan

Prosedur latihan

Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam
melaksanakan aktiviti daya tahan

Membincangkan kesan
latihan daya tahan
kardiovaskular

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

(iii) Faedah latihan

3
14/0118/01

PK
1. KESIHATAN DIRI
& KELUARGA

PJ
1. KECERGASAN

kardiovaskular.

(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:

Latihan yang sistematik

Mengenal pasti kemampuan


tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.

Kesesuaian pakaian.

Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Penyeliaan, arahan dan bimbingan.

Perlakuan aktiviti.

Disiplin murid.

Aras 2

Kesihatan Diri

Murid dapat:

(a)

Aras 1

Amalan pengambilan makanan secara


berlebihan
(i) Sebab pengambilan makanan berlebihan

Kebiasaan yang tidak dapat


dikawal

Pengambilan terlalu banyak

(b) Daya Tahan Otot


Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot
untuk melakukan kerja berulang kali dalam
tempoh masa yang panjang tanpa merasa
letih.

CADANGAN/
STRATEGI

terhadap kesihatan
individu.
Menunjuk cara
mengambil dan
mengira kadar nadi
sebelum dan
selepas aktiviti daya
tahan
kardiovaskular.
Mengira kadar nadi
latihan.
Menamakan otot
utama yang terlibat
dalam aktiviti daya
tahan
kardiovaskular.

Menyatakan kesan terhadap


kesihatan individu akibat
penglibatan dalam aktiviti daya
tahan kardiovaskular.
Menyatakan kaedah latihan dan
faedah latihan daya tahan
kardiovaskular.
Aras 3
Menjelaskan perubahan kadar nadi
sebelum dan selepas melakukan
latihan kardiovaskular.
Mengenal pasti otot-otot utama yang
terlibat dalam aktiviti daya tahan
kardiovaskular.
Mengira dan menentukan kadar
nadi latihan individu

Menyatakan sebab berlakunya


amalan pengambilan makanan
yang berlebihan.

KBKK
PAK
KTS
BCB

Aras 3

Menghuraikan cara mengatasi


amalan pengambilan makanan
secara berlebihan.
Murid dapat :
Aras 1
Menyatakan maksud daya tahan
otot.
Melakukan sekurang-kurangnya

CADANGAN AKTIVITI

KBKK
PAK
KTV
BCB

Perbincangan tentang
kesan pengambilan
makanan berlebihan.
Menyediakan folio
murid.

mengira kadar nadi


sebelum dan
selepas aktiviti

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK
(i) Cadangan Aktiviti:

Bench press
Hamstring curl
Genggam tangan
Bangkit tubi silang
Half squat

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

empat aktiviti daya tahan otot


dengan kaedah yang betul.

daya tahan
kardiovaskular.
Mengira kadar nadi
latihan.
Menamakan otot
utama yang terlibat
dalam aktiviti daya
tahan
kardiovaskular.
Melakukan aktiviti daya
tahan otot.
Menunjuk cara
melakukan aktiviti
daya tahan otot
dengan kaedah
yang betul.

Aras 2
Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot
dalam kehidupan harian, sukan
dan permainan.
Aras 3
Menamakan lima otot utama yang
terlibat dalam aktiviti daya tahan
otot.
Merancang dan melaksanakan
aktiviti selain daripada yang
dicadangkan untuk
meningkatkan daya tahan otot.

4
21/0123/01

PJ
1. KECERGASAN

(b) Daya Tahan Otot

Murid dapat:

(ii) Kaedah latihan

Prinsip-prinsip latihan
Prosedur latihan

Aras 2
Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot
dalam kehidupan harian, sukan
dan permainan.
Menyatakan kaedah dan faedah
melakukan aktiviti daya tahan
otot.

(iii) Faedah latihan

Aras 3
Merancang dan melaksanakan
aktiviti selain daripada yang
dicadangkan untuk meningkatkan
daya tahan otot.

CADANGAN AKTIVITI

KBKK
PAK
KTV
BCB

Melakukan aktiviti daya


tahan otot.
Menunjuk cara
melakukan aktiviti
daya tahan otot
dengan kaedah
yang betul.
Membincangkan
faedah kecergasan
daya tahan otot
dalam kehidupan
harian dan dalam
sukan dan
permainan.
Melabel dan
menamakan otototot utama yang
terlibat dalam
aktiviti daya tahan
otot.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

Membincangkan
CADANGAN AKTIVITI
aktiviti aktiviti selain
daripada yang
dicadangkan untuk
meningkatkan daya
tahan otot.

PK
1. KESIHATAN DIRI
& KELUARGA

29/011/02

1. Kesihatan Diri

Murid dapat:

(b)

Aras 1

Amalan pengambilan makanan secara


berlebihan

Pengambilan makanan tidak seimbang

Menyatakan sebab berlakunya


amalan pengambilan makanan
yang berlebihan dan tidak
seimbang.

KBKK
PAK
KTS
BCB

Perbincangan tentang
kesan pengambilan
makanan berlebihan.
Menyediakan folio
murid.

Aras 3

Menghuraikan cara mengatasi


amalan pengambilan makanan
secara berlebihan dan tidak
seimbang.
PJ
1. KECERGASAN

(b) Daya Tahan Otot

Murid dapat :

Aspek-Aspek Keselamatan:

Latihan yang
sistematik.

Mengenal pasti
kemampuan tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.

Kesesuaian pakaian.

Persekitaran atau
tempat beraktiviti.

Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.

Perlakuan aktiviti.

Disiplin murid.

Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam
melaksanakan aktiviti daya tahan
otot.

KBKK
PM
PAK

Membincangkan
aspek-aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam melakukan
aktiviti daya tahan
otot.

MINGGU

PJ
2. KEMAHIRAN

2. Olahraga
(a) Balapan
Kemahiran:
- Acara Jalan Kaki

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

04/0208/02

Fasa seretan
Fasa tolakan
(ii)

7
18/0222/02

PK
1. KESIHATAN DIRI
& KELUARGA

Aspek-aspek keselamatan:
Latihan yang sistematik
Mengenal pasti kemampuan
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.
Kesesuaian pakaian.
Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
Perlakuan aktiviti.
Disiplin murid.

1. Kesihatan Diri
(i) Kesan amalan pengambilan makanan
berlebihan
Berat badan berlebihan
Obesiti

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan kemahiran asas jalan
HASIL PEMBELAJARAN
kaki dengan teknik yang betul
dan selamat.
Menyatakan aspek- aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam acara jalan kaki.

KBKK
PM
CADANGAN/
STRATEGI

Melakukan kemahiran
asas
CADANGAN AKTIVITI

KTV
PAK

dalam acara jalan kaki.


Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan acara jalan
kaki.
Menamakan otot-otot
yang digunakan
dalam acara jalan
kaki.
Membincangkan
aspek- aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam acara jalan
kaki.

Aras 2
Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam acara jalan
kaki.
Aras 3
Menganalisis fasa pergerakan
dalam acara jalan kaki.

Murid dapat:
Aras 1

Menyatakan maksud berlebihan


berat badan, obesiti dan indeks
jisim badan.

KBKK
PM
KTV
PAK

Perbincangan tentang
kesan pengambilan
makanan berlebihan.
Menyediakan folio
murid.

Aras 3

Menghuraikan kesan amalan


pengambilan makanan secara
berlebihan.
PJ
1. KECERGASAN

(c) Kekuatan Otot


Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk

Murid dapat :
Aras 1

KBKK

Melakukan aktiviti
kekuatan otot.
Melabel dan

menghasilkan daya bagi mengatasi rintangan.

MINGGU

(i) Jenis Aktiviti:

Bench press

Hamstring curl

Bangkit tubi
(bersama beban)

Half squat
KEMAHIRAN/TAJUK

TUNJANG

Menyatakan maksud kekuatan otot.


Melakukan sekurang-kurangnya tiga
aktiviti kekuatan otot dengan
kaedah yang betul.

KTV
PAK

Aras 2
Mengaplikasi aktiviti kekuatan
HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

Aras 3
Menamakan lima otot utama yang
terlibat dalam aktiviti kekuatan
otot.
Merancang dan melaksanakan
aktiviti selain daripada aktiviti
yang dicadangkan untuk
meningkatkan kekuatan otot.

04/0308/03

PJ
2. KEMAHIRAN

2. Olahraga

Murid dapat :

(a)

Aras 1
Menyatakan aspek- aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam acara jalan kaki.
Melakukan kemahiran asas jalan
kaki dengan teknik yang betul
dan selamat.

Balapan
(i) Kemahiran:

Acara Jalan
Kaki
- Fasa sokongan sebelah kaki
- Fasa pemulihan
- Undang-undang dan peraturan
o
K
edudukan pejalan kaki dalam
lorong. Susunan pejalan kaki di
dalam lorong.
Aspek-aspek keselamatan:

Latihan yang sistematik

Mengenal pasti kemampuan


tahap dan kecergasan murid semasa

Aras 2
Menyatakan undang-undang dan
peraturan dalam acara jalan kaki.
Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam acara jalan
kaki.
Aras 3

Menganalisis fasa

CADANGAN AKTIVITI
Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan aktiviti
kekuatan otot.
Membincangkan
aktiviti-aktiviti selain
daripada aktiviti
yang dicadangkan
untuk meningkatkan
kekuatan otot.

otot dalam kehidupan harian,


sukan dan permainan.

menamakan otototot utama yang


terlibat dalam
aktiviti kekuatan
otot.

KBKK
KP
KTV
KTS

Melakukan kemahiran
asas dalam acara
jalan kaki.
Membincangkan
aspek- aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam acara jalan
kaki.
Membincangkan
tentang undangundang dan
peraturan asas
dalam acara jalan
kaki.
Menyediakan folio
individu berkaitan

melakukan aktiviti.

Kesesuaian pakaian.

Persekitaran atau tempat


beraktiviti.

Penyeliaan, arahan dan


bimbingan.

Perlakuan aktiviti.

Disiplin murid.

MINGGU

TUNJANG

PK
1. KESIHATAN DIRI
& KELUARGA

1. Kesihatan Diri

Murid dapat :

(iii) Cara mengatasi berat badan


berlebihan dan obesiti

Makan mengikut masa

Makan makanan seimbang mengikut


piramid makanan

Mengurangkan pengambilan kuantiti


makanan mengikut keperluan kalori

Aras 1

Menghuraikan cara mengatasi


amalan pengambilan makanan
secara berlebihan.

PJ
1. KECERGASAN

(c) Kekuatan Otot

Murid dapat :

11/0315/03

KEMAHIRAN/TAJUK

pergerakan dalam acara jalan


kaki.

(ii) Kaedah latihan

Prinsip-prinsip latihan

Prosedur latihan

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melaksanakan aktiviti
kekuatan otot.
Aras 2
Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot
dalam kehidupan harian, sukan
dan permainan.
Menyatakan kaedah dan faedah
latihan kekuatan otot.
Aras 3
Merancang dan melaksanakan
aktiviti selain daripada aktiviti

dengan acara jalan


kaki.
Menamakan otot-otot
yang digunakan
dalam acara jalan
kaki.

CADANGAN/
STRATEGI

KBKK
BCB
PM
KTV
KP

KBKK
PM
KTV
PAK

CADANGAN AKTIVITI

Perbincangan tentang
cara mengatasi
amalan pengambilan
makanan berlebihan.
Menyediakan folio
murid.

Melakukan aktiviti
kekuatan otot.
Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan aktiviti
kekuatan otot.
Membincangkan
Kaedah kekuatan
otot dalam
kehidupan harian,
sukan dan
permainan.
Membincangkan
aktiviti-aktiviti selain
daripada aktiviti
yang dicadangkan
untuk meningkatkan

yang dicadangkan untuk


meningkatkan kekuatan otot.

MINGGU
10
18/0322/03

TUNJANG
PJ
2. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

2. Olahraga

Murid dapat:

(b) Padang

Aras 1
Melakukan kemahiran acara lempar
cakera dengan teknik yang betul
dan selamat.

(i)

Kemahiran:

Acara Lempar
Cakera
Teknik pegangan
Fasa persediaan
Fasa putaran
- Undang-undang dan peraturan
- Aspek-Aspek Keselamatan:
Latihan yang sistematik.

Mengenal pasti kemampuan tahap


dan kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.
Kesesuaian pakaian.

Persekitaran atau tempat


beraktiviti.

Penyeliaan, arahan dan


bimbingan.
Perlakuan aktiviti.

Aras 2
Menyatakan undang-undang dan
peraturan dalam acara lempar
cakera.
Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam acara lempar
cakera.
Menyatakan teknik lakuan yang
betul.
Aras 3
Menganalisis fasa pergerakan
dalam acara lempar cakera.
Menganalisis hasil lemparan.

kekuatan otot.

CADANGAN/
STRATEGI

KBKK
PM
KTV
PAK

CADANGAN AKTIVITI

Melakukan kemahiran
asas dalam acara
lempar cakera.
Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan acara
lempar cakera.
Membincangkan fasafasa pergerakan
dalam acara lempar
cakera.
Menamakan otot-otot
utama yang
digunakan dalam
acara lempar
cakera.
Membincangkan hasil
pergerakan
lemparan.
Membincangkan
tentang undangundang dan
peraturan asas
dalam acara lempar
cakera.
Membincangkan

Disiplin murid.

MINGGU

TUNJANG

11

PK
1. KESIHATAN DIRI
& KELUARGA

01/0405/04

aspek- aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam acara lempar
cakera.

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

1. Kesihatan Diri

Murid dapat:

(a) Indeks Jisim Badan = Body Mass Index


(BMI)
(i) Definisi
(ii) Formula BMI
Berat badan (kg)
Tinggi (m2)

Aras 1

Menyatakan maksud berlebihan


berat badan, obesiti dan indeks
jisim badan.

CADANGAN/
STRATEGI

KBKK
BCB
PAK

Aras 2
Mengira status berat badan
berdasarkan formula BMI.
Aras 3
Menilai status berat badan mengikut
kategori.

PJ
1. KECERGASAN

(d) Komposisi Badan


Komposisi badan merujuk kepada peratusan
lemak badan berbanding dengan isi
kandungan otot, tulang dan tisu badan yang
lain. Lebihan peratusan lemak dalam badan
akan menimbulkan masalah kegemukan
(obesiti).
(i) Cadangan Aktiviti:

Teknik menggunakan
kaliper lipatan kulit.

Merekod perubahan
komposisi badan.

Mengira indeks jisim

Murid dapat :
Aras 1
Menyatakan maksud komposisi
badan.
Mengukur komposisi lemak badan
dengan kaliper sekurangkurangnya di tiga bahagian
badan.
Aras 2
Menyatakan prosedur- prosedur
yang perlu diambil kira semasa
mengukur komposisi lemak.
Menyatakan cara mengira indeks

KBKK
BCB
PAK

CADANGAN AKTIVITI

Perbincangan tentang
cara mengatasi
amalan pengambilan
makanan berlebihan.

Menyediakan
folio murid

Mengira
Indeks Jisim Badan
mengikut peringkat
umur.
Mengambil ukuran
komposisi lemak
badan dengan
kaliper lipatan kulit.
Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan prosedurprosedur yang
perlu diambil kira
semasa mengambil
ukuran komposisi
badan dan
merekodkan
perkembangan
komposisi badan
dalam folio.

badan (BMI).

jisim badan (BMI).


Aras 3
Merekod dan menganalisis data
komposisi lemak badan dengan
merujuk kepada Jadual
Peratusan Lemak.

MINGGU
12
08/0412/04

TUNJANG
PJ
2. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

2. Olahraga

Murid dapat:

(b) Padang

Aras 1
Melakukan kemahiran acara lempar
cakera dengan teknik yang betul
dan selamat.

(i) Kemahiran:

Acara Lempar
Cakera
Fasa lemparan
sudut pelepasan
kedudukan badan
Fasa ikut lajak
- Undang-undang dan peraturan
- Aspek-Aspek Keselamatan:
Latihan yang sistematik.

Mengenal pasti kemampuan tahap


dan kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.
Kesesuaian pakaian.

Persekitaran atau tempat


beraktiviti.

Penyeliaan, arahan dan


bimbingan.
Perlakuan aktiviti.
Disiplin murid.

Aras 2
Menyatakan undang-undang dan
peraturan dalam acara lempar
cakera.
Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam acara lempar
cakera.
Menyatakan teknik lakuan yang
betul.
Aras 3
Menganalisis fasa pergerakan
dalam acara lempar cakera.
Menganalisis hasil lemparan

CADANGAN/
STRATEGI

KBKK
PM
KTV
KTS
PAK
ICT

Mengira indeks jisim


badan.
Membincangkan
keputusan ukuran
komposisi badan
dengan merujuk
kepada Jadual
Peratusan Lemak.
CADANGAN AKTIVITI

Melakukan kemahiran
asas dalam acara
lempar cakera.
Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan acara
lempar cakera.
Membincangkan fasafasa pergerakan
dalam acara lempar
cakera.
Menamakan otot-otot
utama yang
digunakan dalam
acara lempar
cakera.
Membincangkan hasil
pergerakan
lemparan.
Membincangkan
tentang undangundang dan
peraturan asas
dalam acara lempar
cakera.
Membincangkan
aspek- aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira

dalam acara lempar


cakera.

MINGGU

TUNJANG

13

PK
1. KESIHATAN DIRI
& KELUARGA

15/4-19/4

KEMAHIRAN/TAJUK
3. Institusi Kekeluargaan
Institusi kekeluargaan terbentuk melalui ikatan
perkahwinan. Kedua-dua pasangan mestilah
berusaha untuk mengekalkan perkahwinan
mereka. Seks sebelum kahwin adalah
perbuatan yang dilarang oleh agama dan
masyarakat.
Institusi kekeluargaan
(i)
Perkahwinan
Ikatan yang sah antara lelaki dan
perempuan
Mengikut hukum agama dan norma
masyarakat
(ii)

14
22/4-26/4

PJ
1. KECERGASAN

Kebahagiaan dalam
hidup berkeluarga
Bertanggungjawab menjaga nama baik
keluarga
Saling memahami, menyayangi dan
menghormati

(c) Kekuatan Otot


(iii) Faedah latihan
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:

Latihan yang
sistematik.

Mengenal pasti
kemampuan tahap dan kecergasan
murid semasa melakukan aktiviti.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat:
Aras 1
Menjelaskan tentang institusi
perkahwinan.
Menerangkan tanggungjawab setiap
ahli keluarga bagi memupuk
sebuah keluarga
bahagia.
Mengenal pasti cara menyatakan
'tidak' apabila menghadapi
sesuatu situasi.

KBKK
KTV
KTS
BCB
ICT

Perbincangan dalam
kumpulan kecil.

KBKK
PM
KTV
PAK

Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan aktiviti
kekuatan otot.
Membincangkan
aspek-aspek
keselamatan yang

Menyediakan folio.
Perbincangan dengan
bimbingan guru
tentang
kekeluargaan dan
masalah isu seks.

Aras 2

Membincangkan ciri keluarga


bahagia.
Aras 3
Membincangkan isu-isu semasa
kekeluargaan

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melaksanakan aktiviti
kekuatan otot.
Aras 2
Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot

Kesesuaian pakaian.
Persekitaran atau tempat
beraktiviti.

Penyeliaan, arahan dan


bimbingan.Perlakuan aktiviti.

Disiplin murid.
MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

dalam kehidupan harian, sukan


dan permainan.
Menyatakan kaedah dan faedah
latihan kekuatan otot.

perlu diambil kira


dalam melakukan
aktiviti kekuatan
otot.
Membincangkan
faedah kekuatan
otot dalam
kehidupan harian,

Aras 3
Menamakan lima otot utama
HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

yang terlibat dalam aktiviti


kekuatan otot.
Merancang dan melaksanakan
aktiviti selain daripada aktiviti
yang dicadangkan untuk
meningkatkan kekuatan otot.

15
29/403/05

PK
1. KESIHATAN DIRI
& KELUARGA

3. Institusi Kekeluargaan

Murid dapat:

(iii) Seks sebelum kahwin

Mengapa seks
sebelum kahwin dilarang?

Belajar
menyatakan 'tidak' kepada seks sebelum
kahwin

Aras 1
Mengenal pasti cara menyatakan
'tidak' apabila menghadapi
sesuatu situasi.
Aras 2

Membincangkan ciri keluarga


bahagia.

sukan dan
permainan.
Membincangkan
aktiviti-aktiviti selain
daripada aktiviti
yang dicadangkan
untuk meningkatkan
kekuatan otot.

KBKK
KTV
PM
BCB
PAK
ICT

Aras 3
Membincangkan isu-isu semasa
kekeluargaan
PJ
1. KECERGASAN

CADANGAN AKTIVITI

Perbincangan dalam
kumpulan kecil.
Menyediakan folio.
Perbincangan dengan
bimbingan guru
tentang
kekeluargaan dan
masalah isu seks.

Murid dapat :
(e) Kuasa
Kuasa bermaksud kebolehan melakukan suatu
pergerakan yang pantas dengan daya

Aras 1
Menyatakan maksud kuasa.
Melakukan sekurang-kurangnya
empat aktiviti kuasa dengan

KBKK
KTV

Melakukan aktiviti
kuasa secara
individu.

maksimum dalam masa yang singkat.


(i) Cadangan Aktiviti:

lombol.

segar.
MINGGU

TUNJANG

Lompat ke atas peti


Bounding.
Tekan tubi condong.
Lompat kangaroo.
Bangkit tubi bola

KEMAHIRAN/TAJUK

kaedah yang betul dan selamat.


Aras 2
Menyatakan perkaitan antara
bebanan dan ulangan untuk
meningkatkan kecergasan kuasa.

HASIL PEMBELAJARAN

PM
BCB
PAK
ICT

CADANGAN/
STRATEGI

06/0510/05

PJ
1. KECERGASAN

(e) Kuasa
(ii) Kaedah latihan

CADANGAN AKTIVITI
Membincangkan
perkaitan antara
bebanan dan
ulangan untuk
meningkatkan
kuasa.

Aras 3
Mengenal pasti otot utama yang
terlibat dalam aktiviti kuasa.

16

Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan aktiviti
kuasa.
Menamakan lima otot
utama yang terlibat
dalam aktiviti
kuasa.

Murid dapat :
Prinsip-prinsip latihan
Prosedur latihan

(iii) Faedah Latihan


(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:
Latihan yang sistematik.
Mengenal pasti kemampuan tahap dan
kecergasan murid semasa melakukan
aktiviti.
Kemudahan peralatan.

Persekitaran atau
tempat beraktiviti.

Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.

Perlakuan aktiviti.

Aras 1
Menyatakan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melakukan aktiviti
kuasa.
Aras 2
Menyatakan faedah latihan kuasa.
Menyatakan perkaitan antara
bebanan dan ulangan untuk
meningkatkan kecergasan kuasa.
Aras 3
Mengenal pasti otot utama yang
terlibat dalam aktiviti kuasa.
Membandingkan di antara prinsip
lakuan daya tahan otot, kekuatan

KBKK
KTV
PM
BCB
PAK
ICT

Melakukan aktiviti
kuasa secara
individu.
Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan aktiviti
kuasa.
Membincangkan
aspek-aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam melakukan
aktiviti kuasa.
Membincangkan
kaedah dan faedah
latihan kuasa.
Membincangkan

MINGGU
17
13/0517/05

TUNJANG
PK
2. GAYA HIDUP
SIHAT

KEMAHIRAN/TAJUK

1. Pemakanan
Pengambilan makanan harian hendaklah
mengikut umur, jantina, aktiviti dan fisiologi.
Keperluan diet harian hendaklah mengikut
jadual RDA.
(a)

Makanan yang diambil hendaklah


mengikut
(i) Umur

(b) Keperluan Diet Harian (RDA)

PJ
1. KECERGASAN

otot dan kuasa.


Menilai keupayaan kuasa melalui
ujian lompat Sargent.

Disiplin murid.

(f) Kelajuan
Kelajuan bermaksud kebolehan seseorang
melakukan pergerakan pantas dalam masa

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

perkaitan antara
bebanan dan
ulangan untuk
meningkatkan
kuasa.
Membincangkan
prinsip lakuan daya
tahan otot,
kekuatan otot dan
kuasa.
Merekod pencapaian
ujian lompat
Sargent.
CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat:
Aras 1

Mengenal pasti keperluan


makanan mengikut umur.
Menyatakan Keperluan Diet
Harian (RDA) mengikut
kumpulan umur.

Aras 2
Menerangkan kandungan kalori
makanan mengikut keperluan.
umur
Memberi contoh : jenis makanan
yang bersesuaian dengan
kandungan kalori.
Mengenal pasti cara meningkatkan /
mengurangkan kalori

Murid dapat :
Aras 1

KBKK
KTV
PM
ICT

Perbincangan kelas
dengan
pembentangan
menu merujuk
jadual Keperluan
Diet Harian (RDA).
Perbincangan dalam
kumpulan kecil.
Perbincangan dalam
kumpulan.
Kajian kes.
Membuat peta minda.
Forum.
Perbahasan.
Melawat agensi yang
berkaitan.
Melakukan aktiviti
kelajuan.
Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan aktiviti

yang singkat.
(i) Cadangan Aktiviti:

Melantun bola sambil


berlari 30meter.

Berlari sambil
mengawal bola hoki 30 meter.

Lompat tali

MINGGU
18

TUNJANG
PJ
2. KEMAHIRAN

20/0424/04

KEMAHIRAN/TAJUK
1. Permainan
(a) Bola Tampar
(i)
Kemahiran:
Menyangga
Servis

kelajuan.
Melabel dan
menamakankan
otot-otot yang
terlibat dalam
aktiviti kelajuan.
Membincangkan
sistem tenaga yang
terlibat dalam
aktiviti kelajuan.

Menyatakan maksud kelajuan.


Melakukan sekurang-kurangnya dua
aktiviti kelajuan dengan betul dan
selamat.

Aras 2
Mengaplikasikan kelajuan dalam
acara sukan dan permainan.
Aras 3
Mengenal pasti otot utama yang
terlibat dalam aktiviti kelajuan.
Mengaitkan sistem tenaga dalam
aktiviti kelajuan.
HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan sekurang-kurangnya dua
kemahiran asas bola tampar
dengan teknik yang betul dan
selamat.

KBKK
PM
KTV
PAK

Aras 2
Menyatakan sekurang-kurangnya
empat kesalahan teknik lakuan
dalam permainan bola tampar.
Mengenal pasti sekurang-kurangnya
lima otot utama yang digunakan
dalam latihan dan permainan bola
tampar.

19
10/0614/06

PK
2. GAYA HIDUP
SIHAT

1. Pemakanan
(a) Makanan yang diambil hendaklah mengikut
(ii)
Jantina

CADANGAN AKTIVITI

Melakukan kemahiran
dan strategi asas
bola tampar.
Membincangkan
kesalahankesalahan teknik
lakuan dalam
permainan bola
tampar.
Menamakan otot-otot
yang digunakan
dalam latihan dan
permainan bola
tampar.
Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan kemahiran
asas bola tampar.

Murid dapat:
Aras 1

Mengenal pasti keperluan

KBKK
KTV

Perbincangan kelas
dengan

(b) Keperluan Diet Harian (RDA)

makanan mengikut jantina.


Menyatakan Keperluan Diet
Harian (RDA) mengikut
kumpulan umur dan jantina.

PM
ICT

Aras 2

pembentangan
menu merujuk
jadual Keperluan
Diet Harian (RDA).
Perbincangan dalam
kumpulan kecil.

Menerangkan kandungan kalori


makanan mengikut keperluan.

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

umur dan jantina.


Memberi contoh : jenis makanan
yang bersesuaian dengan
kandungan kalori.
Mengenal pasti cara meningkatkan /
mengurangkan kalori
PJ
2. KEMAHIRAN

1. Permainan
(a) Bola Tampar
(i) Kemahiran:
Mengumpan

Murid dapat:
Aras 1
Melakukan kemahiran asas
mengumpan bola tampar dengan
teknik yang betul dan selamat.
Aras 2
Menyatakan sekurang-kurangnya
empat kesalahan teknik lakuan
dalam permainan bola tampar.
Mengenal pasti sekurang-kurangnya
lima otot utama yang digunakan
dalam latihan dan permainan bola
tampar.

KBKK
PM
KTV
PAK

Melakukan kemahiran
dan strategi asas
bola tampar.
Membincangkan
kesalahankesalahan teknik
lakuan dalam
permainan bola
tampar.
Menamakan otot-otot
yang digunakan
dalam latihan dan
permainan bola
tampar.
Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan kemahiran
asas bola tampar.

20

PJ
2. KEMAHIRAN

1. Permainan
(a) Bola Tampar
(i) Kemahiran
Merejam
Menghadang

MINGGU

TUNJANG

Murid dapat:
Aras 1
Melakukan sekurang-kurangnya dua
kemahiran asas bola tampar
dengan teknik yang betul dan
selamat.

KEMAHIRAN/TAJUK

17/0621/06

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2

21
24/0628/06

PK
2. GAYA HIDUP
SIHAT

1. Pemakanan
(a) Makanan yang diambil hendaklah mengikut
(iii)
Aktiviti
(iv)
Fisiologi
(b) Keperluan Diet Harian (RDA)

KBKK
PM
KTV
PAK

CADANGAN/
STRATEGI

Melakukan kemahiran
dan strategi asas
bola tampar.
Membincangkan
kesalahankesalahan teknik
CADANGAN AKTIVITI
lakuan dalam
permainan bola
tampar.
Menamakan otot-otot
yang digunakan
dalam latihan dan
permainan bola
tampar.
Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan kemahiran
asas bola tampar.

Menyatakan sekurangkurangnya empat kesalahan teknik


lakuan dalam permainan bola
tampar.
Mengenal pasti sekurangkurangnya lima otot utama yang
digunakan dalam latihan dan
permainan bola tampar.

Murid dapat:
Aras 1

Mengenal pasti keperluan


makanan mengikut umur, jantina,
aktiviti dan fisiologi.
Menyatakan Keperluan Diet
Harian (RDA) mengikut
kumpulan umur dan jantina.

Aras 2
Menerangkan kandungan kalori
makanan mengikut keperluan.
umur, jantina, aktivai dan
fisiologi.

KBKK
KTV
PM
ICT

Perbincangan kelas
dengan
pembentangan
menu merujuk
jadual Keperluan
Diet Harian (RDA).
Perbincangan dalam
kumpulan kecil.

Memberi contoh : jenis makanan


yang bersesuaian dengan
kandungan kalori.
Mengenal pasti cara meningkatkan /
mengurangkan kalori

MINGGU
22

TUNJANG
PJ
2. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK
1. Permainan
(a) Bola Tampar

01/0705/07

(i) Kemahiran
Undang-undang dan peraturan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

Latihan
yang sistematik

Mengenal
pasti kemampuan tahap dan
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.

23

08/07-

PK
2. GAYA HIDUP
SIHAT

2. Pengurusan Konflik dan Stres


(a)

Situasi yang menyebabkan stres


Peperiksaan
Masalah perhubungan rakan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat:
Aras 1

Menyatakan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam permainan bola
tampar.

Menyatakan situasi yang


menyebabkan stres.

KBKK
PM
KTV
PAK
ICT

Aras 2
Menyatakan undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan
bola tampar.

Melakukan kemahiran
dan strategi asas
bola tampar.
Membincangkan
aspek-aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam permainan
bola tampar.
Membincangkan
tentang undangundang dan
peraturan asas
dalam permainan
bola tampar.
Membincangkan
kesalahankesalahan teknik
lakuan dalam
permainan bola
tampar.

Murid dapat:
Aras 1
Menyatakan jenis situasi yang
menyebabkan stres.

KBKK
KTV
PM

Perbincangan dalam
kumpulan.
Kajian kes.

12/07

sebaya dan keluarga


Aras 2

Mengenal pasti cara mengatasi


stres.

ICT

Aras 3

Membincangkan cara mengatasi


stres.

Mengaitkan nilai diri dengan stres.


MINGGU
23

TUNJANG
PJ
1. KECERGASAN

15/7-19/7

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

(iv) Aspek-Aspek Keselamatan:


Latihan yang sistematik.
Mengenal pasti kemampuan tahap dan
kecergasan murid semasa melakukan
aktiviti.

Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam melaksanakan
aktiviti kelajuan.
Melakukan sekurang-kurangnya dua
aktiviti kelajuan dengan betul dan
selamat.
Aras 2

Aras 3

22/7-26/7

CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat :
(ii) Kaedah latihan
Prinsip-prinsip latihan
Prosedur latihan

PJ
3. PENDIDIKAN
PERGERAKAN

Membuat peta minda.


Forum.
Perbahasan.
Melawat agensi yang
berkaitan.

(f) Kelajuan

(iii) Faedah latihan

24

CADANGAN/
STRATEGI

(a) Gimnastik Artistik


Gimnastik artistik menekankan tiga aktiviti
utama iaitu imbangan, ketangkasan dan
lombol. Strategi pengajaran dan
pembelajaran adalah secara formal dan
terancang. Teknik dan gaya pelaksanaan
sesuatu kemahiran pergerakan adalah

KBKK
PM
PAK
KTV

Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan aktiviti
kelajuan.
Membincangkan
aspek-aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam melakukan
aktiviti kelajuan.
Membincangkan
kaedah dan faedah
latihan kelajuan.

Membincangk
an sistem tenaga
yang terlibat dalam
aktiviti kelajuan.

KBKK
PM
PAK
KTV
KTS

Melakukan kemahiran
asas gimnastik
artistik secara
kumpulan.
Membincangkan

Menyatakan
faedah melakukan aktiviti
kelajuan.
Mengaplikasikan
kelajuan dalam acara sukan dan
permainan.
Mengaitkan sistem tenaga
dalam aktiviti kelajuan.

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melakukan aktiviti
gimnastik artistik.

khusus.
(i) Pola Pergerakan :
Pola 4:- Putaran

Putaran Roda

Pusingan Setempat

Guling depan

Guling Belakang

MINGGU

TUNJANG

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

Latihan yang
sistematik.

Mengenal
pasti kemampuan tahap dan kecergasan
murid semasa melakukan aktiviti.
KEMAHIRAN/TAJUK

Melakukan kemahiran gimnastik


artistik dengan teknik yang betul
dan selamat.

aspek-aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam pergerakan
gimnastik artistik.
Merancang aktiviti latih
tubi kemahiran asas
gimnastik artistik
dalam kumpulan.
Menjelaskan tiga
kesalahan biasa
yang dilakukan oleh

Aras 2
Mengenal pasti tahap ansur maju
yang perlu dibuat sebelum
kemahiran sepenuhnya
dilakukan.
Aras 3
Menganalisis bentuk pergerakan
yang sempurna.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

rakan semasa latihan.


Membincangkan
bentuk perlakuan
yang sempurna.

Kesesuaian
pakaian.

Persekitaran
atau tempat beraktiviti.

CADANGAN AKTIVITI

Penyeliaan,
arahan dan bimbingan.

Perlakuan
aktiviti.

25
29/0702/08

PK
2. GAYA HIDUP
SIHAT

Disiplin murid.

2. Pengurusan Konflik dan Stres


(b) Perhubungan kendiri

Meningkatkan nilai diri

Murid dapat :
Aras 1
Menyatakan jenis situasi yang
menyebabkan stres.
Aras 2

Mengenal pasti cara mengatasi


stres.
Aras 3

Membincangkan cara mengatasi


stres.

KBKK
PM
PAK
KTV
KTS

Perbincangan dalam
kumpulan.
Kajian kes.
Membuat peta minda.
Forum.
Perbahasan.
Melawat agensi yang
berkaitan.

PJ
3. PENDIDIKAN
PERGERAKAN

(a) Gimnastik Artistik


(i) Pola Pergerakan :

Pola 7: - Rangkaian
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

Latihan yang
sistematik.

Mengenal
pasti kemampuan tahap dan kecergasan
murid semasa melakukan aktiviti.

Kesesuaian
pakaian.

Persekitaran
atau tempat beraktiviti.

Penyeliaan,
arahan dan bimbingan.

Perlakuan
aktiviti.

Disiplin murid.

MINGGU

TUNJANG

Mengaitkan nilai diri dengan stres.

KEMAHIRAN/TAJUK

Murid dapat:
Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melakukan aktiviti
gimnastik artistik.
Melakukan kemahiran gimnastik
artistik dengan teknik yang betul
dan selamat.

KBKK
PM
PAK
KTV
KTS

Aras 2
Mengenal pasti tahap ansur maju
yang perlu dibuat sebelum
kemahiran sepenuhnya dilakukan.
Menyatakan sekurang-kurangnya
tiga teknik lakuan dalam
pergerakan putaran dan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

rangkaian.

19/0823/08

PJ
3. PENDIDIKAN
PERGERAKAN

(b) Gimnastik Irama


Gimnastik irama bermaksud pergerakan yang
dilakukan segerak dengan ritma untuk
menghasilkan pergerakan tubuh badan yang
estetik dan berkoordinasi dengan penggunaan

CADANGAN AKTIVITI
yang dilakukan oleh
rakan semasa
latihan.
Membincangkan
bentuk perlakuan
yang sempurna.

Aras 3
Merancang dan mempersembahkan
rangkaian pergerakan.
Menganalisis bentuk pergerakan
yang sempurna.

26

Melakukan kemahiran
asas gimnastik
artistik secara
kumpulan.
Membincangkan
aspek-aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam pergerakan
gimnastik artistik.
Merancang aktiviti latih
tubi kemahiran asas
gimnastik artistik
dalam kumpulan.
Menjelaskan tiga
kesalahan biasa

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melakukan aktiviti

KBKK
PM
PAK

Melakukan kemahiran
asas gimnastik
artistik secara

alatan.
(i) Jenis Pergerakan :
Pergerakan 4
- Gerak edar

Langkah Waltz
Langkah Waltz dengan manipulasi alatan
Langkah Schottische
Langkah Schottische dengan
manipulasi alatan

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

Latihan yang sistematik.

Mengenal pasti kemampuan tahap dan


kecergasan murid semasa melakukan
aktiviti.

Kesesuaian pakaian

Persekitaran atau tempat beraktiviti.

MINGGU
27
26/0830/08

TUNJANG
PK
2. GAYA HIDUP
SIHAT

PJ
3. PENDIDIKAN
PERGERAKAN

KEMAHIRAN/TAJUK
3. Penyalahgunaan Bahan

gimnastik irama.
Melakukan kemahiran gimnastik
irama dengan teknik yang betul
dan selamat.
Aras 2
Menyatakan tahap ansur maju yang
perlu dibuat sebelum kemahiran
sepenuhnya dilakukan.
Menyatakan kemahiran asas gerak
edar dalam gimnastik irama.
Menyatakan kesalahan-kesalahan
teknik lakuan semasa
mempersembahkan rangkaian
pergerakan.
Aras 3
Menganalisis bentuk perlakuan
gerak edar dan rangkaian
pergerakan yang sempurna.
Menghuraikan komponen
kecergasan yang diaplikasikan
dalam acara gimnastik irama.
HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1

Menyatakan kronologi
pengambilan dadah.

(a) Kronologi pengambilan dadah

Pencetus pengambilan dadah

Pengambilan dadah

kesan pengambilan dadah

Aras 3
Membuat kesimpulan tentang kesan
pengambilan dadah yang
menjejaskan kesejahteraan
negara.

(i) Jenis Pergerakan :


Pergerakan 9
- Rangkaian pergerakan

CADANGAN/
STRATEGI

kumpulan.
Membincangkan
aspek-aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam pergerakan
gimnastik artistik.
Merancang aktiviti latih
tubi kemahiran asas
gimnastik artistik
dalam kumpulan.
Menjelaskan tiga
kesalahan biasa
yang dilakukan oleh
rakan semasa
latihan.
Membincangkan
bentuk perlakuan
yang sempurna.

CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat:

Pengambilan dadah adalah amalan yang boleh


menggugat kesejahteraan keluarga, sosial,
ekonomi, dan politik negara.

(b) Gimnastik Irama

KTS

KBKK
PM
KTS
ICT

Perbincangan dalam
kumpulan.
Kajian kes.
Membuat peta minda.
Forum.
Perbahasan.
Melawat agensi yang
berkaitan.

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil

KBKK
PM

Melakukan kemahiran
asas gimnastik
artistik secara

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

Latihan yang sistematik.

Mengenal pasti kemampuan tahap dan


kecergasan murid semasa melakukan
aktiviti.

Kesesuaian pakaian

Persekitaran atau tempat beraktiviti.

MINGGU
28
02/0906/09

TUNJANG
PJ
2. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK
(b) Sofbol
(i) Kemahiran :
Membaling dan menyambut
Memukul

kira dalam melakukan aktiviti


gimnastik irama.
Melakukan kemahiran gimnastik
irama dengan teknik yang betul
dan selamat.

kumpulan.
Membincangkan
aspek-aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam pergerakan
gimnastik artistik.
Merancang aktiviti latih
tubi kemahiran asas
gimnastik artistik
dalam kumpulan.
Menjelaskan tiga
kesalahan biasa
yang dilakukan oleh
rakan semasa
latihan.
Membincangkan
bentuk perlakuan
yang sempurna

PAK
KTV
KTS
ICT

Aras 2
Menyatakan tahap ansur maju yang
perlu dibuat sebelum kemahiran
sepenuhnya dilakukan.
Menyatakan kemahiran asas gerak
edar dalam gimnastik irama.
Menyatakan kesalahan-kesalahan
teknik lakuan semasa
mempersembahkan rangkaian
pergerakan.
Aras 3
Menganalisis bentuk perlakuan
gerak edar dan rangkaian
pergerakan yang sempurna.
Menghuraikan komponen
kecergasan yang diaplikasikan
dalam acara gimnastik irama.
HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam permainan
sofbol.
Melakukan sekurang-kurangnya dua
kemahiran asas sofbol dengan
teknik yang betul dan selamat.
Aras 2
Menyatakan sekurang-kurangnya
empat kesalahan teknik lakuan
dalam permainan sofbol.
Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam permainan

PAK
KBKK
KTV
PM
KTS

Melakukan kemahiran
asas dalam permainan
sofbol secara
berpasangan.
Membincangkan aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam permainan
sofbol.
Membincangkan
kesalahan-kesalahan
teknik lakuan dalam
permainan sofbol.

sofbol.

29

PK
2. GAYA HIDUP
SIHAT

09/0913/09

3. Penyalahgunaan bahan
Pengambilan dadah adalah amalan yang boleh
menggugat kesejahteraan keluarga, sosial,
ekonomi, dan politik negara.
(b) Implikasi pengambilan dadah kepada:
(i) Sosial
(ii)
Ekonomi
(iii)
Politik

Murid dapat:
Aras 1
Menyatakan implikasi pengambilan
dadah terhadap sosial, ekonomi
dan politik.

KBKK
KMD
ICT
PM
KTS

Aras 2

Membincangkan
tindakan berbahaya
dalam situasi
permainan.
Menamakan otot
utama yang digunakan
dalam permainan
sofbol.

Perbincangan dalam
kumpulan.
Kajian kes.
Membuat peta
minda.
Forum.
Perbahasan.
Melawat agensi yang
berkaitan

Memberi contoh implikasi


pengambilan dadah.
MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

Aras 3
Membuat kesimpulan tentang kesan
pengambilan dadah yang
menjejaskan kesejahteraan
negara.
PJ
2. KEMAHIRAN

(b) Sofbol
(i) Kemahiran :

Menampan
Pitching

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam permainan
sofbol.

PAK

Melakukan kemahiran
asas dalam permainan
sofbol secara
berpasangan.
Membincangkan aspek

Melakukan sekurang-kurangnya dua


kemahiran asas sofbol dengan
teknik yang betul dan selamat.
Aras 2
Menyatakan sekurang-kurangnya
empat kesalahan teknik lakuan
dalam permainan sofbol.
Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam permainan
sofbol.

KBKK
KTV
PM
KTS

MINGGU
30

16/0920/09

TUNJANG
PJ
2. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK
(b) Sofbol
(i) Kemahiran :
Pitching
Larian anak tapak

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam permainan
sofbol.
Membincangkan
kesalahan-kesalahan
teknik lakuan dalam
permainan sofbol.
Membincangkan
tindakan berbahaya
dalam situasi
permainan.
Menamakan otot
utama yang digunakan
dalam permainan
sofbol.

CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam permainan
sofbol.
Melakukan sekurang-kurangnya dua
kemahiran asas sofbol dengan
teknik yang betul dan selamat.
Aras 2
Menyatakan sekurang-kurangnya
empat kesalahan teknik lakuan
dalam permainan sofbol.
Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam permainan

PAK
KBKK
KTV
PM
KTS

Melakukan kemahiran
asas dalam permainan
sofbol secara
berpasangan.
Membincangkan aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam permainan
sofbol.
Membincangkan
kesalahan-kesalahan
teknik lakuan dalam
permainan sofbol.

sofbol

31

PK
3. KEBERSIHAN &
KESELAMATAN
PERSEKITARAN.

23/0927/09

1.

Keselamatan

Murid dapat:

Kerajaan telah menggubal akta dan


undang-undang berkaitan dengan
pencegahan dan kawalan penyakit
berjangkit pada tahun 1988.

Aras 1
Menyatakan peruntukan yang
terdapat dalam akta bagi
mencegah penyakit daripada
merebak.
Menyatakan kesalahan dan
hukuman yang boleh dikenakan
di bawah akta ini

Akta dan undang-undang


(i)
Akta Pencegahan dan
Kawalan
Penyakit Berjangkit 1988

MINGGU
32
17/1018/10

TUNJANG
PJ
2. KEMAHIRAN

KEMAHIRAN/TAJUK
(b) Sofbol
(i) Kemahiran :
Memadang
Undang-undang dan peraturan

HASIL PEMBELAJARAN

ICT
PM
KBKK
KTV
KTS

CADANGAN/
STRATEGI

Membincangkan
tindakan berbahaya
dalam situasi
permainan.
Menamakan otot
utama yang digunakan
dalam permainan
sofbol.

Perbincangan dalam
kumpulan kecil.
Menyediakan folio
berkaitan dengan
akta pencegahan dan
kawalan
penyakit berjangkit
1988.

CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam permainan
sofbol.
Melakukan sekurang-kurangnya
empat kemahiran asas sofbol
dengan teknik yang betul dan
selamat.
Aras 2
Menyatakan undang-udang dan
peraturan asas dalam permainan
sofbol.

PAK
KBKK
KTV
PM
KTS

Melakukan kemahiran
asas dalam
permainan sofbol
secara
berpasangan.
Membincangkan aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam permainan
sofbol.
Membincangkan
kesalahan-

Menyatakan sekurang-kurangnya
empat kesalahan teknik lakuan
dalam permainan sofbol.
Mengenal pasti otot utama yang
digunakan dalam permainan
sofbol.

kesalahan teknik
lakuan dalam
permainan sofbol.
Membincangkan
tindakan berbahaya
dalam situasi
permainan.
Menamakan otot
utama yang
digunakan dalam
permainan sofbol.

Aras 3
Merancang strategi asas dalam
permainan bola tampar.
Merancang dan mengelolakan
pertandingan.
33

PK
3. KEBERSIHAN &
KESELAMATAN
PERSEKITARAN

1.

Keselamatan

Murid dapat:

Kerajaan telah menggubal akta dan


undang-undang berkaitan dengan
pencegahan dan kawalan penyakit
berjangkit pada tahun 1988.

Aras 1

Menjelaskan peranan dan fungsi


agensi berkaitan dalam
pencegahan dan kawalan
penyakit berjangkit.

Menerangkan peranan murid


membantu melaksanakan akta
ini.

(ii)

MINGGU

TUNJANG

Agensi berkaitan

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

Aras 3

Membuat inferens
penguatkuasaan pencegahan
dan kawalan penyakit berjangkit.
PJ
2. KEMAHIRAN

(b) Sofbol
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

Latihan yang sistematik.

Mengenal pasti kemampuan tahap


dan kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.

Kesesuaian pakaian.

Perbincangan dalam
kumpulan kecil.
Menyediakan folio
berkaitan dengan
akta pencegahan
dan kawalan
penyakit berjangkit
1988.

KTS
ICT
PM

CADANGAN AKTIVITI

Lawatan ke
agensi berkaitan.

Membincangkan aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam permainan
sofbol.

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan dalam permainan
sofbol.
Aras 3

PAK
KBKK
KTV
PM
KTS


Persekitaran atau tempat beraktiviti.

Penyeliaan, arahan dan bimbingan.

Perlakuan aktiviti.
Disiplin murid.

34

PJ
3. Pendidikan
Pergerakan

21/1025/10

Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan


dalam pendidikan gimnastik yang memberi
tumpuan kepada pembelajaran individu yang
unik dari segi gaya pergerakan, pembelajaran
dan perkembangan pelajar.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

Latihan yang sistematik.

Mengenal pasti kemampuan tahap


TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

35

PK
3. KEBERSIHAN &
KESELAMATAN

Membincangkan
kesalahan-kesalahan
teknik lakuan dalam
permainan sofbol.
Membincangkan
tindakan berbahaya
dalam situasi
permainan

(c) Gimnastik Pendidikan

(i) Tema gimnastik pendidikan :

Tema 5
- Kesedaran beban

MINGGU

Merancang dan mengelolakan


pertandingan

dan kecergasan murid semasa


melakukan aktiviti.
Kesesuaian pakaian
Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
Perlakuan aktiviti
Disiplin murid

1. Keselamatan

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan kemahiran gimnastik
pendidikan dengan teknik yang
betul dan selamat.
Aras 2
Menyatakan kesalahan-kesalahan
yang biasa dilakukan semasa
latihan.

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3
Merancang dan melaksanakan
variasi pergerakan mengikut
tema.

Murid dapat :

KBKK
PAK
PM
KTV

CADANGAN/
STRATEGI

Melakukan
pergerakan yang
bertemakan
kesedaran beban.

Membincangkan
komponen kecergasan
yang diaplikasikan
dalam aktiviti
gimnastik pendidikan.

Membincang
CADANGAN AKTIVITI

kesalahan-kesalahan
yang biasa dilakukan
oleh rakan semasa
latihan.
Membincangkan
bentuk perlakuan
yang sempurna bagi
pergerakan
bertemakan
kesedaran beban

PERSEKITARAN
21/1025/10

Kerajaan telah menggubal akta dan undangundang berkaitan dengan pencegahan dan
kawalan penyakit berjangkit pada tahun 1988.
Akta dan undang-undang
(iii) Peranan agensi berkaitan

Aras 2

Menjelaskan peranan dan fungsi


agensi berkaitan dalam
pencegahan dan kawalan
penyakit berjangkit.

Menerangkan peranan murid


membantu melaksanakan akta
ini.

PM
KPS
KBKK
KTV

PAK
PM
KBKK
KTS
KTV

Perbincangan
dalam kumpulan
kecil.

Aras 3

PJ
3. Pendidikan
Pergerakan

(d) Pergerakan Kreatif


Pergerakan kreatif bermaksud intepretasi
idea, perasaan serta tanggapan deria yang
dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.
(i) Tema pergerakan :
Tema 8
- Ritma berkaitan dengan
pekerjaan

MINGGU

TUNJANG

KEMAHIRAN/TAJUK

Tema 9
- Kesedaran bentuk
pergerakan

Membuat inferens
penguatkuasaan pencegahan
dan kawalan penyakit berjangkit.

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melakukan aktiviti
pergerakan kreatif.
Melakukan kemahiran pergerakan
kreatif dengan teknik yang betul
dan selamat.
HASIL PEMBELAJARAN
Aras 2
Menyatakan kesalahan lakuan
berdasarkan tema.
Menghuraikan komponen
kecergasan yang diaplikasikan
dalam pergerakan kreatif.
Aras 3
Menganalisis bentuk perlakuan
berdasarkan tema.
Merancang dan mempersembahkan
rangkaian pergerakan
berdasarkan tema

CADANGAN/
STRATEGI

Melakukan pergerakan
kreatif berdasarkan
tema.
Membincangkan
aspek-aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam pergerakan
CADANGAN AKTIVITI
kreatif.
Membincangkan
komponen
kecergasan yang
diaplikasikan dalam
acara pergerakan
kreatif.

36

PJ
3. Pendidikan
Pergerakan

21/1025/10

(d) Pergerakan Kreatif


(i) Tema pergerakan:

Tema 10
- Transisi lapan daya asas
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

Latihan yang sistematik.

Mengenal pasti kemampuan


tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.

Murid dapat :
Aras 1
Melakukan langkah-langkah
keselamatan yang perlu diambil
kira dalam melakukan aktiviti
pergerakan kreatif.
Melakukan kemahiran pergerakan
kreatif dengan teknik yang betul
dan selamat.
Aras 2

Aras 3

MINGGU

TUNJANG
PJ
1. REKREASI &
KESENGGANGAN

KEMAHIRAN/TAJUK
4. Rekreasi dan Kesenggangan
(a) Rekreasi
Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk
memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan
pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran
dan badan.
(i)

Menjejak
Konsep menjejak
- menjejak bermaksud merentas
sesuatu kawasan dari titik mula

PAK
PM
KBKK
KTS
KTV

Menyatakan kesalahan
lakuan berdasarkan tema.
Menghuraikan komponen
kecergasan yang diaplikasikan
dalam pergerakan kreatif.

Menganalisis bentuk perlakuan


berdasarkan tema.
Merancang dan
mempersembahkan rangkaian
pergerakan berdasarkan tema.

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

Melakukan
pergerakan kreatif
berdasarkan tema.
Membincangkan
aspek-aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam pergerakan
kreatif.
Membincangkan
komponen kecergasan
yang diaplikasikan
dalam acara
pergerakan kreatif.
Membincangkan
kesalahan-kesalahan
lakuan yang tidak
menepati tema.
Membuat
persembahan
rangkaian pergerakan
berdasarkan tema
CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat:
Aras 1
Menyatakan maksud menjejak.
Menyatakan formasi dalam aktiviti
menjejak.
Menyatakan aspek keselamatan
yang perlu diambil kira dalam
melakukan aktiviti menjejak.
Aras 2
Menyatakan kepentingan formasi

KBKK
KTV
KP
KTS
PM
ICT
KMD

Membincangkan aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam aktiviti menjejak.
Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan aktiviti
menjejak.
Membincangkan

ke garisan penamat

dalam aktiviti menjejak.


Menjelaskan faedah yang diperolehi
daripada aktiviti menjejak.

faedah yang diperolehi


daripada aktiviti
menjejak

Aras 3
Merancang dan melaksanakan
aktiviti menjejak.
37
21/1025/10

PK
3. KEBERSIHAN &
KESELAMATAN
PERSEKITARAN

3. Pertolongan cemas
Prosedur pertolongan cemas ECC dan CPR
adalah menyelamatkan mangsa yang
mengalami kelemasan.
(i)

Prinsip dan prosedur ECC


E = External (luaran)
C = Cardiac (kardiak)
C = Compressions (tekanan

Murid dapat:
Aras 1

Aras 2

Aras 3

MINGGU

TUNJANG
PJ
1. REKREASI &
KESENGGANGAN

KEMAHIRAN/TAJUK
4. Rekreasi dan Kesenggangan
(i)

Menjejak
Formasi
- pasukan bergerak secara
beratur bagaikan keretapi
hadapan: pointer atau recce.
tengah: keselamatan atau
perubatan
belakang: sweeper atau anchor.

Menyatakan prinsip dan


prosedur ECC .

PM
ICT
KTS
KTV

Mengenal pasti indikasi/


keadaan yang memerlukan
ECC..

Tunjuk cara.
Menyediakan
folio murid.
Menonton video
berkaitam
pertolongan cemas.

Menunjuk cara pelaksanaan


pertolongan cemas mengikut
prosedur ECC

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN/
STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat :
Aras 1
Menyatakan formasi dalam aktiviti
menjejak.
Menyatakan aspek keselamatan
yang perlu diambil kira dalam
melakukan aktiviti menjejak.
Aras 2
Menyatakan kepentingan formasi
dalam aktiviti menjejak.

KBKK
KTV
KP
KTS
PM
ICT
KMD

Membincangkan
formasi dalam aktiviti
menjejak.
Membincangkan aspek
keselamatan yang
perlu diambil kira
dalam aktiviti
menjejak.
Menyediakan folio

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:

Latihan yang sistematik.

Mengenal pasti kemampuan


tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.

Kesesuaian pakaian.

Persekitaran atau tempat


beraktiviti.

Penyeliaan, arahan dan


bimbingan.

Perlakuan aktiviti.

Disiplin murid.
38

PJ
3. KESUKANAN

1. Pengurusan
Pasukan sukan, persatuan dan kelab
sukan dan permainan:

Penubuhan

Pemilihan AJK melalui mesyuarat

Perancangan aktiviti

21/1025/10

Menjelaskan faedah yang diperolehi


daripada aktiviti menjejak.

Aras 3
Merancang dan melaksanakan
aktiviti menjejak.

Murid dapat :
Aras 1
Menyatakan pasukan sukan,
persatuan sukan dan kelab sukan
dan permainan yang terdapat di
Malaysia.
Menyatakan cara pemilihan ahli
jawatankuasa dalam pasukan
sukan, persatuan dan kelab sukan
dan permainan.

BBKK
KP
KMD
KTS
PM

Aras 2
Menjelaskan proses penubuhan
pasukan sukan, persatuan,kelab
MINGGU

TUNJANG

individu berkaitan
dengan aktiviti
menjejak..
Membincangkan
langkah untuk
memulihara dan
memelihara alam
semula jadi.
Membincang kesan
kemusnahan alam
sekitar.

KEMAHIRAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 3

sukan dan permainan.


Menjelaskan peranan
jawatankuasa dalam pasukan
sukan, persatuan dan kelab
sukan dan permainan

CADANGAN/
STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI

Merancang dan
mengelolakan aktiviti pasukan

Menamakan
pasukan sukan,
persatuan dan kelab
sukan dan permainan
yang terdapat di
Malaysia.
Membincang
pemilihan ahli
jawatankuasa dalam
pasukan sukan,
persatuan dan kelab
sukan dan permainan.

Membincangkan
peranan jawatankuasa
dalam pasukan sukan,
persatuan dan kelab
sukan dan permainan
Merancang aktiviti dan
menyediakan takwim
pasukan sukan,
persatuan dan kelab

sukan, persatuan dan kelab


sukan dan permainan di
peringkat sekolah.

39

PK
3. KEBERSIHAN &
KESELAMATAN
PERSEKITARAN

28/101/11

3. Pertolongan cemas
Prosedur pertolongan cemas ECC dan CPR
adalah menyelamatkan mangsa yang
mengalami kelemasan.
(ii)

PJ
3. Pendidikan
Pergerakan

Prinsip dan prosedur teknik resusitasi


kardiopulmonari (CPR)

(c) Gimnastik Pendidikan


Gimnastik pendidikan ialah satu pendekatan
dalam pendidikan gimnastik yang memberi
tumpuan kepada pembelajaran individu yang
unik dari segi gaya pergerakan,
pembelajaran dan perkembangan pelajar.

MINGGU

TUNJANG

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:


Latihan yang sistematik.

Mengenal pasti kemampuan tahap dan


kecergasan murid semasa melakukan
aktiviti.
KEMAHIRAN/TAJUK

Kesesuaian pakaian
Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
Perlakuan aktiviti
Disiplin murid

sukan dan permainan.


Membincangkan
pengelolaan
pertandingan dari segi
sistem pertandingan
dan kemudahan

Murid dapat
Aras 3
Menunjuk cara pelaksanaan
pertolongan cemas mengikut
prosedur ECC dan CPR.

PM
ICT
KTS
KTV

KBKK
PAK
PM
KTV

Menonton video
berkaitan CPR

Membincangkan
komponen kecergasan
yang diaplikasikan
dalam aktiviti
gimnastik pendidikan.
Membincang
kesalahan-kesalahan
yang biasa dilakukan
oleh rakan semasa

Murid dapat
Aras 1
Melakukan kemahiran gimnastik
pendidikan dengan teknik yang
betul dan selamat.
Aras 2
Menyatakan kesalahan-kesalahan
yang biasa dilakukan semasa
latihan.
HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3
Merancang dan melaksanakan
variasi pergerakan mengikut
tema.

CADANGAN/
STRATEGI

CADANGAN AKTIVITI
latihan

40

PJ
3. KESUKANAN

2. Kerjaya dalam sukan


Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh
menghasilkan pulangan atau pendapatan
secara langsung atau tidak langsung.

28/101/11

Industri Sukan:

Jenis kerjaya
Peluang kerjaya

Murid dapat :
Aras 1
Menyatakan maksud kerjaya dalam
sukan.
Menjelaskan jenis-jenis kerjaya
dalam sukan.

KMD
ICT
KBKK
KTS

28/101/11

PK
3. KEBERSIHAN &
KESELAMATAN
PERSEKITARAN

3. Pertolongan cemas
Prosedur pertolongan cemas ECC dan CPR
adalah menyelamatkan mangsa yang
mengalami kelemasan.
(iii)

MINGGU

TUNJANG
PJ
3. KESUKANAN

Prinsip dan prosedur teknik resusitasi


kardiopulmonari (CPR)

KEMAHIRAN/TAJUK
3.

Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani dan


Sukan
(i)

Keagresifan dalam sukan dan


permainan

Punca keagresifan

Akibat keagresifan

Aras 2
Menyatakan peluang-peluang
kerjaya dalam sukan.

Aras 3
Membincangkan mengenai kerjaya
yang ada kaitan dengan sukan
dan permainan.

41

Membincangkan
jenis-jenis kerjaya
dalam sukan.
Menggunakan
rujukan pelbagai
media berkaitan
dengan peluangpeluang kerjaya dalam
sukan.
Menyediakan
folio berkaitan dengan
kerjaya dalam sukan.

Murid dapat :
Aras 3
Menunjuk cara pelaksanaan
pertolongan cemas mengikut
prosedur ECC dan CPR.

HASIL PEMBELAJARAN

PM
ICT
KTS
KTV

CADANGAN/
STRATEGI

Menonton video
berkaitan CPR

CADANGAN AKTIVITI

Murid dapat:
Aras 1
Menyatakan maksud keagresifan
dalam sukan.
Mengetahui komersialisme dalam
sukan.

KMD
ICT
KTS
KTV

Mencatatkan maksud
keganasan dalam
sukan.
Membincangkan

(ii)

Komersialisme dalam sukan

Kebaikan dan keburukan

Aras 2
Menjelaskan langkah-langkah bagi
mengelakkan keagresifan dalam
sukan.
Menghuraikan punca-punca dan
akibat keagresifan dalam sukan.
Menjelaskan kebaikan dan
keburukan komersialisme dalam
sukan.

KBKK

Aras 3
Mengulas laporan isu-isu
keagresifan daripada keratan
akhbar.

42

PJ
3. KESUKANAN

Etika

Murid dapat :

Etika dalam sukan bermaksud panduan


tentang peranan peserta dalam sukan dan
peranan penonton yang menyaksikan
sesuatu pertandingan atau permainan.

28/101/11

MINGGU

4.

TUNJANG

punca-punca dan
akibat keganasan
dalam sukan.
Membincangkan
langkah-langkah
pencegahan
keganasan dalam
sukan.
Membahaskan
komersialisme dalam
sukan.
Menyediakan folio
tentang keagresifan
dalam sukan dan
permainan.
Menyediakan folio
tentang komersialisme
dalam sukan dan
permainan.

Semangat Kesukanan(penonton):
Maksud semangat kesukanan.
Ciri-ciri semangat kesukanan.
Kejayaan diri berasaskan semangat
kesukanan.
Kejayaan pasukan berasaskan
KEMAHIRAN/TAJUK
semangat kesukanan.

Aras 1
Menyatakan maksud semangat
kesukanan.
Menjelaskan ciri-ciri semangat
kesukanan penonton.
Aras 2
Menghuraikan kaitan antara
semangat kesukanan penonton
dengan kejayaan
pasukan/negara.

HASIL PEMBELAJARAN
Aras 3
Membincang dan menilai kejayaan
pasukan yang berasaskan
semangat kesukanan.
Mencadangkan cara memupuk
semangat kesukanan penonton.

KMD
ICT
KTS
KTV
KBKK

CADANGAN/
STRATEGI

KMD
ICT
KTS
KTV
KBKK

Membahaskan
komersialisme dalam
sukan.
Menyediakan folio
tentang komersialisme
dalam sukan dan
permainan

CADANGAN AKTIVITI

Mencatatkan maksud
semangat kesukanan.

Membincangkan
kejayaan diri dan
kejayaan pasukan

berasaskan semangat
penonton.

Membincangkan ciriciri semangat


kesukanan.

Membincangkan caracara memupuk


semangat kesukanan
penonton.

Murid dapat:
PJ
1. KECERGASAN

(g) Prinsip Latihan


Untuk memperolehi faedah daripada sesuatu
latihan, setiap program latihan perlu
berlandaskan beberapa prinsip-prinsip latihan
seperti:
Prinsip Latihan:

Kebolehbalikan

Perbezaan individu

Aras 1
Menyatakan maksud
kebolehbalikan.
Menyatakan maksud perbezaan
individu.
Aras 2
Merancang jadual program
kecergasan diri berasaskan
prinsip kebolehbalikan dan
perbezaan individu.
Aras 3

Menghubungkaitkan antara
prinsip-prinsip latihan dalam
sukan dan permainan.

KTS
PM
KBKK
PAK

Menyediakan folio
individu berkaitan
dengan prinsipprinsip latihan.
Membincangkan
konsep memanas
dan menyejukkan
badan dalam
kumpulan.
Membincangkan
prinsip-prinsip
latihan.
Membincangkan jadual
program kecergasan
diri yang berkaitan
dengan prinsip
latihan.