INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BIHOR COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU” Clasa a VII-a A Disciplina: Cultură civică Aria curriculară

: Om şi societate Data: 17.IX.2009 Propunător: Neagu Carmen

PLAN DE LECŢIE

Capitolul 1. : Persoana umană Tema : Asemănări şi diferenţe între oameni Lecţie mixtă Obiectiv cadru : Utilizarea conceptelor specifice ştiintelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală. Obiectiv de referinţă : 1.1.Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte. 1.2.Identificarea, în diferite contexte, a drepturilor omului şi a responsabilităţilor asociate fiecărui drept. Obiective operaţionale : 01.să definescă discriminarea 02.să cunoască regulile generale 03. să facă diferenşa între valorile umane Metode de predare : explicaţia şi problematizarea Mijloace de predare : tabla şi creta, lucrul pe grupe, joc de rol. Momentele lecţiei 1.Organizatoric Activitatea cadrului didactic -Se face prezenţa; -Severifică tema Activitatea elevilor -Elevii răspund la prezenţă; Timpul

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BIHOR COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU” Clasa a VII-a A Disciplina: Cultură civică Aria curriculară: Om şi societate Data: 17.IX.2009 Propunător: Neagu Carmen

dată pentru acasă; -Se organizează clasa în vederea începerii orei;

-Elevii prezintă tema pentru acasă; -Elevii se organizează în vederea începerii orei;

3 min.

2.Reactualizarea cunoştinţelor

Profesorul pune întrebări din lecţia precedentă: -Prin ce se deosebesc oamenii unii de alţii? -Care este distincţia dintre persoana civilă şi persoana juridică? -Care sunt actele ce probează identitatea şi starea civilă a persoanei?

Elevii răspund la întrebări

10 min.

3.Dirijarea învăţării

Titlul lecţiei despre -Elevii participă care vom vorbi astăzi este: Asemănări şi interactiv prin întrebări. -Aceştia scriu

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BIHOR COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU” Clasa a VII-a A Disciplina: Cultură civică Aria curriculară: Om şi societate Data: 17.IX.2009 Propunător: Neagu Carmen

diferenţe între oameni.Studiul acestei lecţii vă va ajuta să distingeţi prin ce o persoană în care intercţionează cu ceilalţi. Valoarea este aprecierea pe care o manifestă o persoană faţă de un obiect în funcţie de nevoile şi aspiraţiile sale Profesorul organizează clasa pentru un joc de rol pe tema discriminării. Stabileşte echipele şi dă o identitate fiecărui grup

conţinutul predat în caiete. -Elevii participă activ la jocul de roc, vin cu idei, joacă teatru, creează un afiş, scriu poezii. 30 min.

este unică şi modul crează cantece,

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BIHOR COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU” Clasa a VII-a A Disciplina: Cultură civică Aria curriculară: Om şi societate Data: 17.IX.2009 Propunător: Neagu Carmen

Ex:pe naţionalităţi -români -rromi -negri -italieni Profesorul îi pune să îşi aleagă activitatea pe care o vor desfăşura: -joc de rol -scrierea unui cântec - scrierea unei poezii -crearea unui afiş anti-discriminare 4.Fixarea şi consolidarea Ce înţelegeţi prin: -discriminare? -conflicte interindividuale? 5.Evaluarea şi notare Profesorul face aprecieri şi Elevii prezintă carnetele pentru 2 min. Elevii răsound la întrebările puse de 5 min.

-egalitate de şanse? profesor.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BIHOR COLEGIUL NAŢIONAL „EMANUIL GOJDU” Clasa a VII-a A Disciplina: Cultură civică Aria curriculară: Om şi societate Data: 17.IX.2009 Propunător: Neagu Carmen

observaţii cu privire la implicarea unui elev/a mai multora în cadrul orei Profesorul acordă note /calificative

notare şi uneori îşi argumentează răspunsurile

BIBLIOGRAFIE: Manual de Cultură Civică, Autori: Elena Nedelcu, Ecaterina Morar Editura All

Data întocmirii: 17.IX.2009

Întocmit de studenta: Neagu Carmen