You are on page 1of 2

"mystiFicovať"

predstaviť volebný program občanom

"mumiFicovať"
zachovať posledné zvyšky Leninových myšlienok na Slovensku

"gloriFicovať"
informovať o nielen ekonomických úspechoch vlády

"spaciFicovať"
aplikovať stratégiu politiky vlády voči opozícii a médiam

"veriFicovať"
spätne nejako potvrdiť pravdivosť premiérových slov, myšlienok a vízií

"plynoFicovať"
neustále otvárať kohútik na kauze SPP

"elektriFicovať"
dostať pod svoj vplyv osadenstvo Elektry

"špeciFicovať"
uviesť, kto kráča správnym Smerom

"klasiFicovať"
rozdeliť médiá na zlé a ešte horšie

"kodiFicovať"
uzákoniť právo premiéra na primeranú odpoveď

"autentiFicovaný"
stav po použití správneho vstupného hesla

príklady správnych hesiel:


"Smerom k ľuďom okrem ľudí z Pezinka a Poltára!"
"Preč s úspešnými ekonomickými reformami!"
"Druhý pilier nevýhodný!"

"proFíci"
úspešní účastníci výberových konaní nielen PPP

"Science Ficion"
podpora vedy a vzdelávania na Slovensku

"filozoFický"
v súlade marxisticko-leninistickým učením

"magniFicat"
mediálne prezentovanie spolupráce ľavice s cirkvami

"preFícanosť"
umná a efektívna propaganda premiéra

"rozFickať"
zvyšovať výdavky v štátnom rozpočte

"oFiciálne"
ústami Glendovej
"graFické rozlíšenie"
mediálne šírenie propagandy, že z grafov sa nenajeme

"Ficus"
obľúbená izbová rastlina pre cca. 40% populácie

"oFiciér"
šéf rezortu obrany navrhnutý premiérom

"deFicit"
aby bolo z čoho prerozdeľovať

"konFickácia"
aby bolo na čom stavať diaľnice

"signiFicantný"
dôležitý pre sponzorov, ktorí kráčajú správnym smerom

"nainFicovať"
nakaziť sociálnou demagógiou

"vaša magniFicencia"
docent práva ľavicovým premiérom

"demograFický problém"nárast vzdelanosti a informovanosti obyvateľstva