El Alcalde Chuck Reed, el Concejo Municipal y el Grupo de Prevención de Pandillas

Te invita a una:

Junta Comunitaria Pandillas y Violencia

Déjanos saber lo que está sucediendo y lo que está viendo en su comunidad Proveer ideas, recomendaciones y posibles soluciones para nuestras comunidades Establecer una nueva visión y dirección

Este Abril 24, 2008 6:00-8:30PM Alum Rock Youth Center 137 N. White Rd. San Jose, CA 95127 Sur Mayo 1, 2008 6:00-8:30PM Southside Community Center 5585 Cottle Rd. San Jose, CA 95123

Oeste Abril 28, 2008 6:00-8:30PM Franklin McKinley School District 645 Wool Creek Dr. San Jose, CA 95112 Central May o19, 2008 6:00-8:30PM City Hall: Committee Rooms 200 E. Santa Clara St. San Jose, CA 95113

Se servirán refrescos de 6:00-6:30PM

Habrá actividades para jóvenes

Para preguntas y información adicional favor llamar

408.277.2741

Para hacer los arreglos necesarios bajo el Acta de Americanos con Discapacidades para participar en esta junta comunitaria, favor de llamar al (408) 979-7913 o (800) 735-2929 (TTY) por lo menos 48 horas antes de la junta.

Thị Trưởng Chuck Reed và Hội Đồng Thành Phố kính mời quí vị tham gia buổi họp của Lực Lượng Đặc Nhiệm Phòng Ngừa Băng Đảng của Thị Trưởng và toàn thành phố San Jose

Buổi họp cộng đồng về Băng Đảng và Bạo Lực Thiếu Niên
• Xin cho thành phố biết những sự việc đang xảy ra và những điều bạn đang thấy trong cộng đồng của bạn. Xin quí vị cho ý kiến và đề nghị những giải pháp cho khu vực của quí vị Giúp tạo ra một viễn ảnh và phương hướng mới Foothill April 24, 2008 6:00-8:30PM Alum Rock Youth Center 137 N. White Rd. San Jose, CA 95127 Southern May 1, 2008 6:00-8:30PM Southside Community Center 5585 Cottle Rd. San Jose, CA 95123 Western April 28, 2008 6:00-8:30PM Franklin McKinley School District 645 Wool Creek Dr. San Jose, CA 95112 Central May 19, 2008 6:00-8:30PM City Hall: Committee Rooms 200 E. Santa Clara St. San Jose, CA 95113

Sẽ có giải khát từ 6:00-6:30PM

Sẽ có sinh hoạt giải trí cho thiếu nhi

Muốn thêm chi tiết xin gọi

408.535.4813

Để dàn xếp một phương tiện nhu cầu dưới Bộ Luật Dành Cho Người Mỹ Khuyết Tật, xin vui lòng gọi (408) 9797913 hoặc (800) 735-2929 (D.t. chữ TTY) ít nhất 48 giờ trước khi buổi họp bắt đầu.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.