You are on page 1of 1

Tip theo lot bi v chm sc tc, hm nay m phm 3C s chia s cho cc bn cng thc lm

Du dng tc dng kem


1.Nguyn liu m phm lm Du dng tc dng kem
Thnh phn A
Nc ct (cht pha long) 195g
Guar Gum (cht to c/cht dng tc) 1.2g = 1/4 tha c ph
Glycerin (cht lm m) 4.8g = 1 tha c ph
Thnh phn B
Cn (cht to c/ cht lm mm nc cng) 4.8g = 1 tha c ph
CramMaker CAT (hn hp nh ha dng tc) 14.4g = 1 tha canh
Du ht Meadowfoam (cht lm mm) 7.2 g = 1.5 tha c ph
Du Oliu (cht lm mm) 2.4 g = tha c ph
Thnh phn C
Cyclo-Dimethicone (cht lm mm) 2.4 g = tha c ph
Vitamin E Acetate (cht chng oxy ha) 25 git
Provitamin B5 (hot cht) 25 git
Phenoxyethanol/SA (cht bo qun) 80 git
Hng liu 25 git
Citric Acid (cht lm du) 1/8 tha c ph
2.Cng thc pha ch lm Du dng tc dng kem
Cho thnh phn A vo mt cc thy tinh kh trng, khuy u ha tan guar gum. Cho
thnh phn B vo mt cc khc v un nng n nhit 160F/71C cho n khi cc cht rn tan
chy. Trn 2 hn hp A v B vo nhau v khuy cho n khi hn hp ng nht. Mang hn hp
khi l un. Lm mt hn hp n nhit 100F/40C ri ln lt va cho tng cht trong thnh
phn C vo hn hp va khuy hn hp lin tc. iu chnh PH n mc 4-5.5 bng citric
acid v kim tra PH. Nu nng qu cao th cho thm citric acid.
3.c tnh
Du dng tc vi cc cht lm mm v vitamin c gi tr s nui dng v lm tc mm mt.
Lm m tc ri thoa du ln tc, trong mt vi pht, sau gi li vi nc sch.
c t vn v cung cp nguyn liu lm m phm tt nht, qu khch vui lng lin h M
phm 3C
ST: 0905 856 115
Website: http://www.thammyhoc.com/
Hng dn lm m phm:http://mypham3c.vn/