You are on page 1of 1

THANK YOU

Umagang may dala
Ng bagong pag-asa
Tibok ng puso
Bawat hininga
Kislap ng bituin
Lamig ng hangin
Sagot sa panalangin
Di man natin hingin
Ang Pasko’y paalala
Na bawat isa’y pagpapala
Mula na sa Kanya na unang
biyaya
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko’y kayo
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko’y kayo
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo
Thank you (oohhh)
Thank you (oohhh)
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo
Nadapa man kahapon
Bukas ay babangon
Lahat ng pagkakataon
Ako’y iyong inaahon
Kislap ng bituin
Lamig ng hangin
Sagot sa panalangin
Di man natin hingin
Ang Pasko’y paalala
Na bawat isa’y pagpapala
Mula na sa Kanya na unang
biyaya

Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko’y kayo
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko’y kayo
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko’y kayo
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko’y kayo
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo
Higit pa sa sapat
Binigay Niya na’ng lahat
Maraming dahilan
Maraming paraan
Para sa inyo ay
magpasalamat
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko’y kayo
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko’y kayo
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko’y kayo
Thank you
Thank you

Ang babait ninyo
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko’y kayo
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo
Thank you
Thank you
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko’y kayo
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo
Kaya ngayong Pasko
Ang blessings ko’y kayo
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo
Thank you
Thank you
Thank you
Thank you
Ang babait ninyo