You are on page 1of 1

B c nhiu cng dng trong lm p v dng da, chnh v th hm nay M phm 3C s chia s

cho cc bn mt cng thc lm p t b l


Pha ch B dng th vi B ht m v B cacao
Nguyn liu m phm chun b nh sau
Thnh phn A
Du ht Macadamia (cht lm mm) 15g
B ht m (cht lm mm) 5g
B cacao (cht lm mm) 3g
Sorbitan Stearate (cht nh ha) 1.5g
Polysorbate (cht nh ha) 3g
Cn (cht to c) 20 git
Vitamin E Acetate (cht chng oxy ha)1g
Thnh phn B
Nc ct m (cht pha long) 10 git
Xanthan Gum (cht to c) 0.5g
EDTA (cht n nh) 0.2g
Glycerin (cht lm m) 4g
Thnh phn C
Aloe Vera 10x C c (tho dc) 1g
Phenoxyethanol/SA (cht bo qun)1.5g
Hng liu (ty chn) 5 git
Cng thc pha ch
Cho thnh phn A vo mt cc thy tinh chu nhit kh trng v un nng n nhit 66oC
lm tan cc cht. Cho thnh phn B vo mt cc khc v khuy k ha tan cht gm. Trn
hn hp A v B vo nhau v khuy u, nhc hn hp khi l un v khuy cho n khi n tr
thnh bt mn ng nht. Khi nhit ch cn 40oC, cho thm thnh phn C vo v tip tc
khuy hn hp. Sau y hn hp vo cc l.
c tnh
B dng th mm mn, d chu s mang li cho bn mt ln da mm mi v lun c dng
m. y chnh l sn phm rt tt dnh cho da kh.
Nu c bt k thc mc g, ng ngi ngng. c t vn v cung cp nguyn liu lm m
phm tt nht, qu khch vui lng lin h M phm 3C
Website: http://www.thammyhoc.com/
Hng dn lm m phm:http://mypham3c.vn/
ST:0905 856 115
Chc cc bn thnh cng !