You are on page 1of 3

3C COSMETICS CO. TD.

Cng ty m phm 3C
in thoi: 0905856115
Web: www.thammyhoc.com
Mail: thammyhoc.com@gmail.com

CNG THC PHA CH M PHM


Kem dng m lm da tay vi du jojoba
Thnh phn A..................Trng Lng %............theo t l 240g
Du Jojoba (cht lm mm).17%............40 g / 2 tha canh 2 tha c ph
Sorbitan Stearate (cht nh ha)1%.............2.4 g / tha c ph
Polysorbate 60 (cht nh ha)2%..............4.8 g / 1 tha c ph
Cetyl Alcohol (cht lm c / cht lm mm).2%..............4.8 g / 1 tha c ph
Stearic Acid (cht nh ha).....3%................7.2 g / tha c ph
Thnh phn B
Nc ct nng (pha long)69%.................65.6 g / 2/3 cc
Glycerin (cht gi m)..3%...................7.2 g /1 tha c ph
Xanthan Gum (cht lm c)..0,5%................1.2 g / tha c ph

3C COSMETICS CO. TD.

Thnh phn C
Allantoin (tc nhn khng vim)0,2%...............0.5 g / 1/8 tha c ph
Provitamin B5 (cha bnh, tc nhn lm du)..1%................2.4 g / tha c ph
Paraben-DU (cht bo qun) hoc Phenoxyethanol / SA Blend1%..............2.4 g / 50 git
hng liu.0.3%............0.7 g / 15 git

3C COSMETICS CO. TD.


Cng thc pha ch
Cho thnh phn A vo mt cc thy tinh kh trng v un nng n nhit 66oC lm tan chy
cc thnh phn. Cho thnh phn B vo mt cc thy tinh khc v khuy u ln ha tan xanthan
gum. Trn hn hp A v B ri khuy u cho n khi c mt hn hp ng nht. Sau khi nhit
hn hp xung di 38oC, ta cho thnh phn C vo hn hp A/B ri khuy u. Thnh phn
GelMaker EMU s lm c hn hp. Cui cng cho tng cht c trong thnh phn D vo hn hp v
khuy u. iu chnh nng PH mc 4-5.5 bng citric acid. 1/16 tha c ph c th khng
lm gim nng PH. V vy vn kim tra nng PH sau cng.
c tnh
Kem dng m lm da tay vi du jojoba, cht lm du provitamin B5 v allantoin. Hy tn hng
mt bn tay mm du sau khi s dng
c t vn v cung cp nguyn liu lm m phm tt nht, qu khch vui lng lin h M phm
3C
ST: 0905 856 115
Website: http://www.thammyhoc.com/
Hng dn lm m phm:http://mypham3c.vn