You are on page 1of 2

JADUAL PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR

SESI DISEMBER 2014
TARIKH

AKTIVITI

12/12/2014

BAYARAN

 Pelajar Sem 2, 3, 5 dan 6
 Pelajar Sem 4 (program DKA dan
DIS sahaja)
1. Yuran Pengajian : RM 200
2. Bayaran Pelbagai : RM 70
 Pelajar Tahan Latihan Industri
 Pelajar Balik Latihan Industri/ Laut
 Pelajar Tangguh Pengajian

24/11/2014
hingga

KUMPULAN PELAJAR

Pembayaran
Yuran

1. Yuran Pengajian : RM 200
 Pelajar yang melebihi tempoh
pengajian 6 semester/ Mengulang 2. Bayaran Pelbagai : RM 90
Semester
 Pelajar Mengulang Penilaian (MP1. Bayaran Pelbagai : RM 20
tidak masuk kelas)
1. Yuran Pengajian : RM 200
2. Bayaran Pelbagai : Rujuk
 Pelajar Tukar Politeknik
JHEP

CATATAN

Yuran Pengajian:
Bayar melalui Perbankan
Internet / Mesin ATM /
Mesin Cash Deposit (CDM)
BIMB atas nama POLI

Bayaran Pelbagai:
Bayar melalui Perbankan
Internet / Mesin ATM /
Mesin Cash Deposit (CDM)
BIMB atas nama PUO

Rujuk Jabatan masing-masing untuk maklumat lebih lanjut.JADUAL PENDAFTARAN PELAJAR SENIOR SESI DISEMBER 2014 TARIKH AKTIVITI 25/11/2014 hingga 12/12/2014 Mendaftar secara on-line di eportal 25/11/2014 hingga 07/12/2014 08/12/2014 hingga 04/01/2015 26/11/2014 Mendaftar kursus secara on-line di ipuo Tambah/ Gugur Kursus Pelajar senior melapor diri di Jabatan masing-masing Masa: 08. Pelajar Tukar Politeknik/ Tangguh/ Tukar Program Sila bawa surat pertukaran politeknik/ tangguh/ pertukaran program dan salinan slip peperiksaan setiap semester. CATATAN Pendaftaran secara online melalui e-portal selepas 1 hari pembayaran. . Rujuk dengan Penasihat Akademik. Pendaftaran secara online melalui ipuo. Semua pelajar yang telah mendaftar secara on-line.30 pagi 27/11/2014 Mendaftar di kaunter JHEP KUMPULAN PELAJAR Pelajar yang telah membayar yuran pengajian dan bayaran pelbagai bagi kategori berikut:  Pelajar senior yang lulus peperiksaan sesi Jun 2014  Pelajar balik Latihan Industri/ Laut  Pelajar yang menangguh pengajian Semua pelajar yang telah mendaftar secara on-line di e-portal. Pelajar yang bermasalah dengan pendaftaran kursus.30 -10.