You are on page 1of 3

SKIM PERKHIDMATAN

PEMBANTU OPERASI GRED N11
KLASIFIKASI

:

KUMPULAN PERKHIDMATAN
TARAF JAWATAN
KEKOSONGAN
JADUAL GAJI

:
:
:
:

1.

PERKHIDMATAN
PENTADBIRAN DAN
SOKONGAN
PELAKSANA
TETAP
2
GAJI MINIMUM
- RM802.00
GAJI MAKSIMUM
- RM2,663.00
KADAR KENAIKAN GAJI - RM80.00
TAHUNAN

SYARAT LANTIKAN
Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:(a)

Warganegara Malaysia;

(b)

berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)

(i)

Penilaian Menengah Rendah atau atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred N11 : RM847.99)

(ii)

PMR atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
dan memiliki lesen memandu kelas B2/B/D/E2/E1/E yang
dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (kecuali lesen
memandu dalam tempoh percubaan (P)).
(Gaji Permulaan ialah pada Gred N11: RM894.14)

(d)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa
Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan yang
diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

1

tidak disertakan salinan dokumen yang diperlukan. tidak lengkap dan tidak terang.p: Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan) ) (b) Tarikh tutup : 30 September 2014 2 . PERMOHONAN YANG DITOLAK Permohonan berikut akan ditolak tanpa diberi sebarang jawapan:i. Permohonan hendakah dibuat dengan menggunakan BORANG LPSVN 1/94 (Pindaan 2013) yang boleh didapati secara percuma daripada Bahagian Khidmat Pengurusan LPSVN atau boleh dimuat turun daripada laman web LPSVN www. Disudut sebelah kiri sampul hendaklah ditulis nama jawatan yang dipohon. tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam iklan.my . Ketua Pengarah Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara No. iii. Semua permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar terbaru berukuran pasport. 3. v. iv.2.CARA MEMOHON 1.artgallery. salinan sijil kelahiran. salinan sijilsijil persekolahan dan kelulusan yang berkelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan. 2. ALAMAT DAN TARIKH TUTUP PERMOHONAN (a) Permohonan hendaklah disampaikan kepada. vi. tidak disertakan gambar berukuran pasport. tidak menggunakan Borang LPSVN 1/94 (Pindaan 2013). Borang salinan pendua boleh digunakan. salinan kad pengenalan. Jalan Temerloh Off Jalan Tun Razak 53200 Kuala Lumpur (u.gov. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dalam sampul surat berukuran 23cm x 30cm. tidak menandatangani borang permohonan. ii.

(c) Segala perbelanjaan menghadiri temuduga adalah ditanggung sepenuhnya oleh pemohon. 3 .CATATAN AM (a) Hanya pemohon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil menghadiri temuduga. (b) Permohonan yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah dianggap tidak berjaya.