You are on page 1of 8

SULIT

JBA7015
Bahasa Arab
Mac
2014

........................................ : ‫المسم‬
....................................... : ‫الصف‬

‫قسم تطوير المناهج‬
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMBANG,
85100 BATU ANAM, SEGAMAT,
JOHOR DARUL TAKZIM.

‫ اللغة العربية‬1 ‫امتحان الشهر‬
‫للصف اللول‬
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.

Calon dikehendaki menjawab semua soalan di dalam kertas soalan ini.

2.

Calon dinasihatkan membaca arahan dengan teliti sebelum menjawab.

3.

Calon dikehendaki menjawab soalan dengan menggunakan pensil 2B.

JBA7015 ©2014 Hak cipta Unit Penilaian dan Peperiksaan

(Lihat Sebelah)
SULIT

........ : ‫المسم‬ ..... Calon dikehendaki menjawab semua soalan di dalam kertas soalan ini... Calon dikehendaki menjawab soalan dengan menggunakan pensil 2B... ‫ اللغة العربية‬1 ‫امتحان الشهر‬ ‫للصف الثاني‬ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 85100 BATU ANAM...SULIT JBA7015 Bahasa Arab Mac 2014 ........... Calon dinasihatkan membaca arahan dengan teliti sebelum menjawab...... JOHOR DARUL TAKZIM......... SEGAMAT........... : ‫الصف‬ ‫قسم تطوير المناهج‬ SEKOLAH KEBANGSAAN TAMBANG.. JBA7015 ©2014 Hak cipta Unit Penilaian dan Peperiksaan (Lihat Sebelah) SULIT ......... 2.............. 3.....

: ‫المسم‬ ........... Calon dikehendaki menjawab semua soalan di dalam kertas soalan ini...... Calon dikehendaki menjawab soalan dengan menggunakan pensil 2B. 85100 BATU ANAM...... JOHOR DARUL TAKZIM............. : ‫الصف‬ ‫قسم تطوير المناهج‬ SEKOLAH KEBANGSAAN TAMBANG...... 2...... Calon dinasihatkan membaca arahan dengan teliti sebelum menjawab..... 3... SEGAMAT.......... SULIT JBA7015 Bahasa Arab Mac JBA7015 ©2014 Hak cipta Unit Penilaian dan Peperiksaan (Lihat Sebelah) SULIT . ‫ اللغة العربية‬1 ‫امتحان الشهر‬ ‫للصف الثالث‬ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1....SULIT JBA7015 Bahasa Arab Mac 2014 ..................

..... Calon dikehendaki menjawab semua soalan di dalam kertas soalan ini...... 85100 BATU ANAM. 3........... : ‫المسم‬ ...............2014 ......... SULIT JBA7015 Jawi Mac 2014 JBA7015 ©2014 Hak cipta Unit Penilaian dan Peperiksaan (Lihat Sebelah) SULIT ..................... Calon dikehendaki menjawab soalan dengan menggunakan pensil 2B..... Calon dinasihatkan membaca arahan dengan teliti sebelum menjawab...... 2.. ‫ اللغة العربية‬1 ‫امتحان الشهر‬ ‫للصف الرابع‬ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. SEGAMAT... : ‫الصف‬ ‫قسم تطوير المناهج‬ SEKOLAH KEBANGSAAN TAMBANG. JOHOR DARUL TAKZIM....

.... Calon dinasihatkan membaca arahan dengan teliti sebelum menjawab. ‫ جالوي‬1 ‫ألوجين بولنن‬ ‫تاهون مساتو‬ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1......... SULIT JBA7015 Jawi Mac 2014 ......... JOHOR DARUL TAKZIM... 3..... : ‫نام‬ .... Calon dikehendaki menjawab soalan dengan menggunakan pensil 2B............................................... 85100 BATU ANAM.. : ‫نام‬ JBA7015 ©2014 Hak cipta Unit Penilaian dan Peperiksaan (Lihat Sebelah) SULIT .. : ‫كلس‬ SEKOLAH KEBANGSAAN TAMBANG......... 2...................... SEGAMAT. Calon dikehendaki menjawab semua soalan di dalam kertas soalan ini............

... : ‫نام‬ ..... 3............... ‫ جالوي‬1 ‫ألوجين بولنن‬ ‫تاهون دلوا‬ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. 85100 BATU ANAM.. SEGAMAT................... Calon dinasihatkan membaca arahan dengan teliti sebelum menjawab....... JOHOR DARUL TAKZIM................ Calon dikehendaki menjawab semua soalan di dalam kertas soalan ini........ : ‫كلس‬ SEKOLAH KEBANGSAAN TAMBANG............ Calon dikehendaki menjawab soalan dengan menggunakan pensil 2B.......... 2.............. SULIT JBA7015 Jawi Mac 2014 .............. : ‫كلس‬ JBA7015 ©2014 Hak cipta Unit Penilaian dan Peperiksaan (Lihat Sebelah) SULIT ...

... : ‫نام‬ .. SEGAMAT....... Calon dikehendaki menjawab soalan dengan menggunakan pensil 2B... ‫ جالوي‬1 ‫ألوجين بولنن‬ ‫تاهون تيض‬ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.. Calon dikehendaki menjawab semua soalan di dalam kertas soalan ini..SEKOLAH KEBANGSAAN TAMBANG......... 2... 85100 BATU ANAM....................... SULIT JBA7015 Jawi Mac 2014 ......... Calon dinasihatkan membaca arahan dengan teliti sebelum menjawab................ 3... : ‫كلس‬ JBA7015 ©2014 Hak cipta Unit Penilaian dan Peperiksaan (Lihat Sebelah) SULIT ... JOHOR DARUL TAKZIM.....

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMBANG. 3. ‫ جالوي‬1 ‫ألوجين بولنن‬ ‫تاهون امفت‬ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Calon dikehendaki menjawab soalan dengan menggunakan pensil 2B. 85100 BATU ANAM. 2. JOHOR DARUL TAKZIM. JBA7015 ©2014 Hak cipta Unit Penilaian dan Peperiksaan (Lihat Sebelah) SULIT . Calon dinasihatkan membaca arahan dengan teliti sebelum menjawab. Calon dikehendaki menjawab semua soalan di dalam kertas soalan ini. SEGAMAT.