You are on page 1of 18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

MATEMATIK TAHUN 5
MINGGU

TAJUK / BIDANG

1
01-03 JAN

1.0 NOMBOR BULAT
1.1 Nombor bulat hingga
1 000 000

2
06-10 JAN

1.2 Tambah dalam
lingkungan 1 000 000.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN
1.1.1 Menamakan sebarang nombor hingga 1 000 000
i. Menama dan menulis nombor hingga 1 000 000.
ii. Menentukan nilai setiap digit dalam sebarang nombor tujuh digit hingga
1 000 000.
iii. Membandingkan nilai nombor hingga 1 000 000.
iv. Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, dan ratus
ribu yang terdekat.
1.2.1 Menambah sebarang nombor hingga 1 000 000.
i. Menambah sebarang dua hingga empat nombor tidak melebihi
1 000 000.
ii. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan.

1.3 Tolak dalam
1.3.1 Menolak sebarang nombor daripada suatu nombor yang kurang
lingkungan 1 000 000.
daripada 1 000 000.
i. Menolak satu nombor daripada suatu nombor yang lebih besar kurang
daripada 1 000 000.
ii. Menolak berturut-turut daripada suatu nombor yang lebih besar kurang
daripada 1 000 000.
iii. Menyelesaikan soalan melibatkan penolakan.
3
13-17 JAN

1.4 Darab dengan hasil
darab sehingga
1 000 000.

20-Jan
4
21-23 JAN

6
03-07 FEB

1.5 Bahagi dengan hasil
bahagi sehingga
1 000 000

5
5

3
3

5
5

5

10

5

5

5

10

5

10

5

5

5

10

5

5

1.5.1 Membahagi sebarang nombor kurang daripada 1 000 000
dengan nombor dua digit.
i. Membahagi sebarang nombor hingga enam digit dengan :
a) nombor satu digit
b) 10, 100 dan 1 000
c) nombor dua digit
ii. Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian.

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

CUTI MAULIDUR RASUL
1.6 Operasi bergabung

2.0 PECAHAN
2.1 Pecahan tak wajar.
2.2 Nombor bercampur

7

3
3

CUTI KEPUTRAAN SULTAN KEDAH

24-Jan
5
27-31 JAN

1.4.1 Mendarab sebarang dua nombor dengan hasil darab sehingga
1 000 000.
i. Mendarab sebarang nombor hingga lima digit dengan :
a) nombor satu digit.
b) nombor dua digit.
c) 10, 100 dan 1 000.
ii. Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban.

KONTRAK LATIHAN
OBJ
SUB

10-14 FEB

1.6.1 Melaksanakan operasi bergabung yang melibatkan darab
dan bahagi.
i. Murid melaksanakan operasi bergabung terhadap nombor
bulat yang melibatkan darab dan bahagi.
ii. Menyelesaikan masalah melibatkan operasi bergabung darab
dan bahagi.
2.1.1 Memahami pecahan tak wajar.
i. Menamakan dan menulis pecahan tak wajar yang penyebutnya
sehingga 10.
ii. Bandingkan nilai antara dua pecahan tak wajar.

2.2.1 Memahami nombor bercampur.
i. Menama dan menulis pecahan tak wajar dengan penyebut
5
sehingga 10.
ii. Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan
5
sebaliknya.
CUTI TAHUN BARU CINA / CUTI PERISTIWA / CUTI BERGANTI

5
5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 MINGGU 8 17-21 FEB 9 24-28 FEB TAJUK / BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN 2. Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban dalam pecahan. iii. iii. 2. Menolak dua nombor bercampur dengan penyebut yang sama hingga 10.2. Menolak satu nombor perpuluhan daripada nombor perpuluhan lain sehingga tiga tempat perpuluhan.0 PERPULUHAN 10-14 MAC 3.3.1 Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata berkaitan perpuluhan. ii. ii. a) nombor perpuluhan dan nombor perpuluhan.3 Penambahan pecahan. yang terdekat 12 17-21 MAC 22-30 MAC 13 3.1 Nombor Perpuluhan. 5 10 5 5 5 10 5 10 5 5 5 10 5 5 . Menolak dua nombor bercampur dengan penyebut berlainan hingga 10. Menukar pecahan per seribu kepada nombor perpuluhan dan sebaliknya.5 Pendaraban pecahan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor perpuluhan. 2. 15 3. Menama dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan dua nombor bercampur. 3. Mendarab mana-mana nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan: a) nombor satu digit b) nombor dua digit b) 10.2 Tambah perpuluhan 31-04 APR 14 7-11 APR 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 UJIAN BULAN MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 / TEKNIK MENJAWAB UPSR 3. b) nombor bulat dan nombor perpuluhan. iii. Mengenalpasti nilai tempat per seribu.4 Penolakan pecahan.1 Tambah dua nombor bercampur. ii. ii. i.1 Menolak nombor bercampur. i. Menambah mana-mana dua hingga empat nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. ii.3.1 Menambah nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. 100 and 1 000. Menyelesaikan masalah melibatkan penggunaan nombor perpuluhan.5. i.1. 10 2. i. 03-07 MAC 2. iv. i. ii. Tambah dua nombor bercampur dengan berlainan penyebut sehingga 10.1 Mendarab sebarang pecahan wajar dengan nombor bulat sehingga 1000. ii. Mendarab nombor bulat dengan pecahan wajar. i. Tambah dua nombor bercampur dengan penyebut yang sama sehingga 10. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor bercampur. Bundarkan nombor perpuluhan kepada : a) persepuluh b) perseratus . 2. 3.1 Mendarab nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat. 11 3.4.4. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor perpuluhan.4 Darab perpuluhan 14-18 APR KONTRAK LATIHAN 3.3 Penolakan perpuluhan 3.1 Menolak nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. i. Menolak mana-mana dua nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. iii.

minit dan saat dalam bentuk pecahan dan perpuluhan.1 Perkaitan pecahan dan perpuluhan dengan peratus. Menukar minit kepada saat dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. v.2. Menukar hari kepada jam. vi. i. Membahagi nombor bulat dengan a) 10 b) 100 c) 1000 ii.1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 000. Menyelesaikan masalah bahagi dengan nombor perpuluhan. Membahagi satu nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor a) satu digit b) dua digit c) 10 d) 100 iv.0 Peratus 4. Menukar jam kepada minit dan saat dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. 5.1.1 i. Melaksanakan operasi bergabung darab dan bahagi melibatkan wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 000. Membahagi sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan pembahagi hingga RM100 000.1. Menukar masa daripada sistem 24 jam kepada sistem 12 jam dan sebaliknya.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK / BIDANG 16 3. Menukar pecahan wajar persepuluh kepada peratus. 20. Membahagi nombor bulat dengan nombor a) satu digit b) dua digit iii.5. i. 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 5 5 10 10 10 5 5 10 10 5 10 5 10 .1 Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan wang. Mendarab sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dengan nombor bulat. b) abad kepada dekad dan sebaliknya.1 i. 18 5-9 MEI 4. 4. 6. Hubungkan masa dalam sistem 24 jam kepada sistem 12 jam. iii.0 MASA DAN WAKTU 6. i. Membaca dan menulis masa dalam sistem 24 jam. Membaca dan menulis nilai wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 000. Menambah sejumlah wang dalam ringgit dan sen hingga RM100 000. 6.2 Mengguna dan mengaplikasi konsep matematik yang melibatkan wang hingga RM100 000. Menukar pecahan perseratus kepada peratus dan sebaliknya.5 Bahagi perpuluhan. 19 20 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 MINGGU ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / KEM UPSR 2013 12-16 MEI 19-23 MEI 5. pecahan atau perpuluhan yang hasil darab dalam lingkungan RM100 000.1 Bahagi nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan satu nombor bulat. iii. i. Menolak sebarang nilai wang dalam ringgit dan sen dalam lingkungan RM100 000. iii. 5. ii.2 Hubungan unit dalam masa dan waktu Memahami istilah yang berkaitan dengan masa dan waktu.0 Wang 5. waktu iii. iv. 4. 6. 21-25 APR 17 28-2 MEI OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN 3. ii. iv. perpuluhan kepada peratus iii. KONTRAK LATIHAN 5.1 Membaca dan menulis ii.2.1.1 Memahami hubungan di antara unit dalam masa dan waktu i. 25 dan 50 kepada peratus.1 Wang hingga RM100 000 22 16-20 JUN 23 23-27 JUN 5 CUTI HARI PEKERJA 1 MEI 21 9-13 JUN Memahami dan menggunakan peratus Menama dan menulis simbol peratus. ii.1 Menukar pecahan dan ii. Menukar peratus kepada pecahan dalam bentuk termudah. iv. Menukar pecahan wajar dengan penyebut 2. Menukar unit dalam masa daripada a) abad kepada tahun dan sebaliknya. 4. 6. Menukar peratus kepada nombor perpuluhan dan sebaliknya. Menyatakan pecahan perseratus dalam bentuk peratus.

1 Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa. darab dan bahagi yang melibatkan unit masa. Mendarab dan membahagi unit ukuran panjang dalam kilometer melibatkan pertukaran unit a) Satu digit b) 10. Menentukan masa mula atau masa tamat dalam sesuatu acara daripada tempoh masa yang diberi.2 Operasi asas melibatkan8. darab dan bahagi melibatkan unit ukuran panjang.1 Tambah.0 JISIM 8. Menghitung tempoh masa sesuatu acara melibatkan a) jam.4.1 i. ii. dan / atau perpuluhan dalam jam. tolak. 28 29 4-5 OGOS Tambah. 8. ii. iii. Menukar unit timbangan jisim dalam pecahan dan perpuluhan dari kilogram kepada gram dan sebaliknya.1 Mengukur dan membanding jarak. Menimbang dan merekod jisim objek dalam kilogram dan gram.3 Operasi asas melibatkan masa dan waktu. Menambah dan menolak unit ukuran panjang yang melibatkan penukaran unit dalam a) Kilometer b) Kilometer dan meter ii.1. 6. Membahagi masa dalam jam. i. 30 18-22 OGOS 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 7. Hubungkait antara meter dan kilometer.2 Memahami hubungan antara unit dalam ukuran panjang.2 Memahami hubungan di antara unit dalam berat.0 UKURAN PANJANG 7.2 Operasi asas melibatkan7.4 Tempoh masa 27 21-25 JUL 7. Mengukur menggunakan skala untuk jarak di antara tempat. 8. i. i. KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PERINGKAT SEKOLAH 3 JULAI 25 7-11 JUL KONTRAK LATIHAN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 / HARI RAYA PUASA 8. tolak. iii. Menyelesaikan masalah melibatkan penukaran unit jisim dalam pecahan atau perpuluhan. jisim i. iii.1 Membandingkan jisim ii. ii.1 Hubungan antara unit-unit ukuran panjang. b) hari dan jam. Membanding jisim dua objek dalam kilogram dan gram dengan menyatakan perbandingan dalam gandaan dan pecahan. minit dan saat. Menerangkan perbandingan jarak dalam 1 kilometer.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK / BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN 26-Jun 24 30-4 JUL HARI ANUGERAH CEMERLANG SEKOLAH 6.1 Membanding jisim objek. minit dan saat. minit dan saat. 100 dan 1 000. Menukar meter kepada kilometer dan sebaliknya. i.1. Menambah masa dalam jam. Menolak masa dalam jam. CUTI AWAL RAMADHAN 9 JULAI 26 14-18 JUL 6. ukuran panjang. minit dan saat. iii. iv. tolak.2.1 Tambah. minit dan saat. Menambah dan menolak unit jisim yang melibatkan penukaran unit dalam a) kilogram b) Kilogram dan gram 5 5 . Menganggar jisim objek dalam kilogram dan gram.2. 5 5 5 5 7. minit dan saat. ii. Mendarab masa dalam jam.1. ii. 6. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa dalam pecahan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas dalam ukuran panjang. i.3. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 UJIAN BULAN JULAI 8.1. iv. i. 7-17 OGOS 5 5 5 5 5 5 7. darab dan bahagi melibatkan unit jisim. Mengenal pasti masa mula dan masa tamat dalam sesuatu acara.

dua dimensi b) segi empat tepat dan segi empat tepat. d) segi empat sama dan segi empat tepat. i. Menukar unit isipadu cecair melibatkan pecahhan dan perpuluhan dalam unit liter dan sebaliknya. 100. Menyelesaikan masalah melibatkan perimeter dalam gabungan bentuk 2D. iii. 9.2 Memahami hubungan antara unit-unit isipadu cecair.1. 1000 melibatkan penukaran unit vi. 34 10. 31 25-29 OGOS 9. OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN Mendarab dan membahagi unit jisim dalam kilogram melibatkan a) nombor satu digit b) 10. Menghitung perimeter gabungan bentuk 2D berikut: a) segi empat sama dan segi empat sama. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair. ii. iii. iv.1 Menyukat dan membanding isipadu cecair menggunakan unit piawai. i. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas dalam jisim. 32 1-5 SEPT KONTRAK LATIHAN 5 5 Menolak unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dalam a) liter b) mililiter c) liter dan mililiter 9.2 Operasi dalam isipadu 9. iii. i. Menambah unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dalam a) liter b) mililiter c) liter dan mililiter ii. 1000 melibatkan perpuluhan bercampur. Mengukur perimeter gabungan bentuk 2D yang berikut: 15-19 SEPT 10. ii.1 Gabungan bentuk a) segi empat sama dan segi empat sama. e) segi empat sama dan segi tiga. 100 and 1 000. cecair. 33 8-12 SEP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9. Menyukat dan merekod isipadu cecair dalam unit mililiter kepada unit liter dalam bentuk pecahan atau perpuluhan.0 RUANG DAN BENTUK 10. c) segi tiga dan segi tiga.2 Operasi dalam isipadu 9. i. Membanding isipadu cecair yang melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam unit liter dan mililiter. Menganggar isipadu cecair yang melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam unit liter dan mililiter.1 Menentukan perimeter dalam gabungan bentuk 2D. 9. 1000 melibatkan penukaran unit. v.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 MINGGU TAJUK / BIDANG ii. f) segi empat tepat dan segi tiga.2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu cecair. Bahagi unit dalam isipadu a) nombor satu digit b) 10. Membahagi unit dalam isipadu a) hingga nombor dua digit b) 10. iii. 100.2 Darab dan bahagi isipadu cecair cecair.1 Tambah dan tolak isipadu cecair. 100. e) segi empat sama dan segi tiga.1 Hubungan antara unit dalam isipadu cecair. ii. d) segi empat sama dan segi empat tepat. c) segi tiga dan segi tiga.1. Mendarab unit isipadu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dengan a) nombor satu digit b) 10.2. b) segi empat tepat dan segi empat tepat. . f) segi empat tepat dan segi tiga.0 ISIPADU CECAIR 9.1.

ii. iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas dalam gabungan bentuk 2D. a) segi empat sama dan segi empat sama. Menghitung purata dengan menggunakan rumus. Membina graf palang daripada data yang diberi.2 Menghitung luas dalam gabungan bentuk 2D. 38 11. i. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu gabungan bentuk 3D. c) segi empat sama dan segi empat tepat. a) kubus dan kubus b) kuboid dan kuboid c) kubus dan kuboid ii.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5 MINGGU 16-Sep TAJUK / BIDANG 35 22-26 SEPT OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN CUTI HARI MALAYSIA 10. mod. ii. 29-3 OKT 37 11.1 Menghitung isipadu dalam gabungan bentuk 3D.1. iii. mod. 36 10. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Terangkan maksud purata Menyatakan purata daripada dua atau tiga kuantiti. i. nilai maksimum dan nilai minimum daripada graf yang diberi.2 Mengurus dan mentafsir data 13-14 OKT i. 11. ii. ii. CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA MAJLIS QURBAN PERDANA MINGGU ULANG KAJI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI DEEPAVALI / CUTI PERISTIWA / CUTI AWAL MUHARRAM AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN . nilai maksimum dan nilai minimum daripada graf palang.2.1.14 NOV 2 2 2 11.1 Memahami istilah yang berkaitan dengan data pada graf. julat.2. 20-24 OKT 27-31OKT 3-5 NOV 6 . 10.1 Mentafsir data Menghitung luas gabungan benuk 2D. b) segi empat tepat dan segi empat tepat.2 Gabungan bentuk tiga dimensi. i. Mengukur luas gabungan bentuk 2D yang berikut: a) segi empat sama dan segi empat sama.2 Menggunakan dan mengaplikasi pengetahuan dalam purata. 2 5 2 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11. Menghitung isipadu gabungan bentuk 3D yang berikut a) kubus dan kubus b) kuboid dan kuboid c) kubus dan kuboid iii. julat. purata.1. b) segi empat tepat dan segi empat tepat. c) segi empat sama dan segi empat tepat. i.0 PERWAKILAN DATA 6-10 OKT 11. Mengemukakan soalan penyelesaian masalah dalam kehidupan seharian.1 Memahami dan menggunakan istilah yang berkaitan dengan purata. Menentukan kekerapan. 15-16 OKT 17 OKT 39 40 10-Feb 42 KONTRAK LATIHAN Mengenal pasti frekuensi. iii. Menentukan formula untuk purata. Menentukan isipadu dalam gabungan bentuk 3D.

NTI CAT. .

.PSR CAT.

3 CAT. .

.LAH SA CAT.

CAT. .

.RAM CAT.

Membanding nilai nombor hingga tujuh digit.1 Nombor Bulat Hingga i. iii.2 Operasi Asas Nombor 1. darab dan bahagi melibatkan nombor hingga tujuh digit. Menolak tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama sehingga 10. Menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10. Menyelesaikan masalah operasi bergabung nombor hingga 7 digit. tolak. b) secara berturut-turut daripada satu nombor yang lebih besar dan kurang daripada 10 000 000. 2.1 Hingga Tujuh Digit i. Menolak a) satu nombor daripada satu nombor yang lebih besar dan kurang daripada 10 000 000. v.1 Tambah Pecahan 2. ii. ratus ribu dan juta terdekat. Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10. 100. Menambah sebarang dua hingga lima nombor hingga 9 999 999.1 i. OBJ SUB Menamakan sebarang nombor hingga tujuh digit. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan nombor bercampur.1. v. Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penolakan dan pembahagian. Menambah tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama hingga 10. Tambah. Mengira masalah operasi bergabung melibatkan penambahan dan pendaraban. iii.MINGGU 1 01-03 JAN TAJUK / BIDANG OBJEKTIF PEMBELAJARAN / HASIL PEMBELAJARAN 1. Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga tujuh digit.2.2. iv. Menolak tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya sehingga 10. Menambah tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya hingga 10. ii.3 Operasi Bergabung 1. iv. ii.1 1. Melaksanakan operasi bergabung nombor bulat. 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 . iii. puluh ribu. Menyatakan nombor bulat bagi a) perpuluhan b) pecahan dalam sebutan juta dan sebaliknya.0 NOMBOR BULAT 1. KONTRAK LATIHAN CAT. iii. Mendarab nombor hingga enam digit dengan: a) nombor satu digit b) nombor dua digit c) 10.2 Tolak Pecahan 2. 2 06-10 JAN 1. ratus. 1000 c) nombor dua digit Selesaikan masalah a) tambah b) tolak c) darab d) bahagi yang melibatkan nombor hingga tujuh digit.1 i.1 i. ribu. 1000 Membahagi nombor hingga tujuh digit dengan: a) nombor satu digit b) 10. ii. Membundarkan nombor kepada puluh. Tujuh Digit ii. Mengira masalah operasi bergabung yang melibatkan tanda kurung. iv. Menama dan menulis nombor hingga tujuh digit.3. 100. 1. 3 13-17 JAN 2 PECAHAN 2.1.

Mengira ukuran panjang dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.0 PERATUS 4.3.1. Pecahan dan i. ii. Hitung tempoh masa sesuatu peristiwa di antara a) bulan b) tahun c) tarikh 3 3 3 3 3 3 Kira tempoh masa dari situasi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan masa. Mengguna dan mengaplikasi sebarang nombor dalam kehidupan seharian melibatkan wang.4 Bahagi Pecahan 2. Perpuluhan.0 PERPULUHAN 3. 20-Jan 4 21-23 JAN 2.1.1 i. Menukar sebarang nombor perpuluhan yang lebih daripada 1 kepada peratus. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar yang melibatkan pengiraan tempoh masa.1 Pengiraan Ukuran Panjang 17-21 MAC 22-30 MAC Melaksanakan operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan Menambah dan menolak 3 hingga 4 nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan melibatkan: a) nombor perpuluhan sahaja b) nombor bulat dan nombor perpuluhan Perkaitan antara pecahan dan perpuluhan kepada peratus. Mencari nilai daripada peratus diberi.1 Mendarab sebarang nombor bercampur dengan nombor bulat sehingga 1000. Guna dan aplikasikan hitungan pecahan kepada masalah yang melibatkan ukuran panjang. 4. iii.1 Tempoh Masa 6. Menyelesaikan masalah harian melibatkan hubungan di antara peratus.0 UKURAN PANJANG 7. CUTI KEPUTRAAN SULTAN KEDAH 2. 3 3 3 3 Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa. 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CUTI TAHUN BARU CINA / CUTI PERISTIWA / CUTI BERGANTI 5. UJIAN BULAN MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 / TEKNIK MENJAWAB UPSR 3 3 .1. i.1.3 Darab Pecahan i.1 Peratus.1 Wang Hingga RM10 Juta 10 03-07 MAC Membahagi pecahan dengan nombor bulat dan pecahan Bahagi pecahan dengan a) nombor bulat b) pecahan Bahagi nombor bercampur dengan a) nombor bulat b) pecahan CUTI MAULIDUR RASUL 3 7. ii.1 i. 11 10-14 MAC 12 7.iii. iv. 24-Jan 5 27-31 JAN 6 03-07 FEB 3. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan nombor bercampur. Melakukan operasi bergabung melibatkan nilai wang hingga RM10 juta.1 i.0 WANG 5.1.4. 7 8 17-21 FEB 9 24-28 FEB 10-14 FEB 5. ii.1 Hubungan Antara 4.1 i. Mendarab nombor bercampur dengan nombor bulat. 2.1 6.1 Operasi Bergabung Melibatkan Perpuluhan 3.0 MASA 6. ii. Menyelesaikan masalah harian melibatkan pengiraan wang. Menukar nombor bercampur kepada peratus. iii. ii. pecahan dan perpuluhan. 3 3 Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan ukuran panjang.

Mengira purata hingga lima nombor.0 PERWAKILAN DATA 11. mod.1. ii. Kira isipadu cecair dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.1 i. Cari luas permukaan bentuk gabungan 3D yang melibatkan dua atau lebih kubus dan kuboid. Bina sebuah carta pai daripada data yang diberi. ii. ii. Menolak tiga nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama sehingga 10.1 1.1 Mentafsir data daripada jadual dan carta.1 i. Ulangkaji 2.1 Nombor Bulat Hingga iii.1 Pengiraan Isipadu Cecair 9. ii. Menolak tiga nombor bercampur yang sama penyebut pecahannya sehingga 10.0 JISIM 8. Menyatakan nombor bulat bagi a) perpuluhan b) pecahan dalam sebutan juta dan sebaliknya.1. 14-18 APR 10.2.0 ISIPADU CECAIR 9. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 CUTI HARI PEKERJA MINGGU ULANG KAJI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 1 MEI 06-10 MEI / 13-17 MEI 20-23 MEI 21 9-13 JUN 1. Cari perimeter bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih bentuk segi empat dan segi tiga.1 Cari luas permukaan dan isipadu bentuk gabungan 3D. Mengira jisim daripada situasi yang dinyatakan dalam pecahan. Menamakan sebarang nombor hingga tujuh digit.2. iii. iii. Ulangkaji 22 16-20 JUN 2.2.1 Pengiraan Jisim 8.1.0 PECAHAN 2.3 Darab Pecahan 2.2 Bentuk Tiga Dimensi 21-25 APR 17 28-2 MEI 18-19 20 10. min. 11. Cari isipadu bentuk gabungan 3D melibatkan dua atau lebih kubus dan kuboid.1 Purata 11.0 BENTUK DAN RUANG 10.1. julat.1 Bentuk Dua Dimensi i. 16 10. .2 Mentafsir Data 11.13 31-04 APR 8. nilai maksimum dan minimum daripada carta pai.1. ii. 15 10. ii. Mendarab sebarang nombor bercampur dengan nombor bulat sehingga 1000. ii.2 Tolak Pecahan Menolak nombor bercampur yang penyebut pecahannya sehingga 10. Menyelesaikan masalah harian berkaitan purata.1 Cari perimeter dan luas bentuk gabungan 2D.3. Kira luas bentuk gabungan 2D yang melibatkan dua atau lebih bentuk segi empat dan segi tiga. Mendarab nombor bercampur dengan nombor bulat. 11.1 Memahami dan mengira purata i. 14 7-11 APR 9. Mengenalpasti kekerapan. i. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan jisim. Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah melibatkan isipadu cecair.0 NOMBOR BULAT 1.1 i. i. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pengiraan perimeter dan luas bentuk 2D. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan isipadu cecair. Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah yang melibatkan jisim. 2.1 i. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pengiraan luas permukaan dan isipadu bentuk 3D.

iii. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar yang melibatkan pengiraan tempoh masa. Peratus.1 Tempoh Masa 6. iii. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan ukuran panjang.1.0 PERATUS 4.1. 23 23-27 JUN 3.4.1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan pengiraan wang. Pecahan dan ii. Mengira ukuran panjang dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.0 WANG 5. Menukar sebarang nombor perpuluhan yang lebih daripada 1 kepada peratus. Menukar nombor bercampur kepada peratus.1 Operasi Bergabung Melibatkan Perpuluhan 3.1 i. ii. Perpuluhan. 6.1 4.0 MASA 6. Kira tempoh masa dari situasi yang dinyatakan dalam bentuk pecahan masa. ii.1 Pengiraan Ukuran Panjang 7.1 i.1 ii. ii.0 PERPULUHAN 3. Menyelesaikan masalah harian melibatkan hubungan di antara peratus.1 Tempoh Masa 6. Guna dan aplikasikan hitungan pecahan kepada masalah yang melibatkan ukuran panjang. Ulangkaji UJIAN BULAN JULAI 7.1 i.1. Ulangkaji CUTI AWAL RAMADHAN 9 JULAI 26 14-18 JUL Ulangkaji KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG PERINGKAT SEKOLAH 3 JULAI 25 7-11 JUL Melaksanakan operasi bergabung melibatkan tambah dan tolak nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan Menambah dan menolak 3 hingga 4 nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan melibatkan: a) nombor perpuluhan sahaja b) nombor bulat dan nombor perpuluhan HARI ANUGERAH CEMERLANG SEKOLAH 26-Jun 24 30-4 JUL Membahagi pecahan dengan nombor bulat dan pecahan Bahagi pecahan dengan a) nombor bulat b) pecahan Bahagi nombor bercampur dengan a) nombor bulat b) pecahan Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa.2.1 i. 28 28-1 OGOS 29 4-5 OGOS 7-17 OGOS Perkaitan antara pecahan dan perpuluhan kepada peratus.1. 5. Melakukan operasi bergabung melibatkan nilai wang hingga RM10 juta. 27 21-25 JUL 6. iv.1 Hubungan Antara i.0 UKURAN PANJANG 7. 4. Ulangkaji Mengguna dan mengaplikasi sebarang nombor dalam kehidupan seharian melibatkan wang.1. pecahan dan perpuluhan. Mencari nilai daripada peratus diberi.1 Wang Hingga RM10 Juta 5.0 MASA 6.1 i.4 Bahagi Pecahan 2. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 / HARI RAYA PUASA Ulangkaji . Hitung tempoh masa sesuatu peristiwa di antara a) bulan b) tahun c) tarikh Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa.

Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah yang melibatkan jisim.15 NOV PROGRAM SELEPAS UPSR .1 i. Kira isipadu cecair dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan.0 ISIPADU CECAIR 9.1. Mengira jisim daripada situasi yang dinyatakan dalam pecahan. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan isipadu cecair.0 JISIM 8. Menyelesaikan masalah harian dalam konteks sebenar melibatkan pengiraan jisim.1 Pengiraan Jisim 31 25-29 OGOS 9.1.1 i. Ulangkaji Guna dan aplikasikan pengiraan pecahan dalam masalah melibatkan isipadu cecair.1 Pengiraan Isipadu 8. 9. ii. ii. Ulangkaji 32 02-06 SEPT PERSIAPAN UPSR 33 09-13 SEPT UJIAN UPSR 34-42 17 SEPT .30 18-22 OGOS 8.