You are on page 1of 32

Inilah 101 Ilmuwan dan Tokoh Sains

Muslim Yang Dilupakan Dunia

Allah SWT menurunkan wahyu kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan
berkata “Iqra!”, pada ayat pertama di dalam Al-Qur’an. Iqra bukan hanya berarti “bacalah”,
namun juga berarti “belajarlah”.
Begitu Maha Segalanya Allah SWT, hingga menurunkan satu kalimat pertama dalam wahyuNya yang ternyata mempunyai arti dan makna yang sangat berguna sekali bagi
kelangsungan kehidupan manusia Bumi dikemudian hari.
*****
Bagaimana mungkin seorang Muhammad membaca? Beliau adalah seorang buta huruf.
Beliau bukan seorang ilmuwan. Beliau bukanlah seorang pengarang. Dan, Al-Qur’an tidak
diwahyukan secara berurutan. Namun sesuai kejadian-kejadian yang dialami oleh beliau.

http://islamislogic.wordpress.com/100-ilmuwan-muslim/

Selama diwahyukan, Al-Qur’an tidak diturunkan berdasarkan ayat demi ayat yang berurutan,
selalu acak, beda surah, beda ayat, beda kota, beda keadaan.
Kemudian dihafalkannya beserta semua sahabatnya agar tidak saling lupa. Namun ketika tiap
ayat di Al-Qur’an yang telah diwahyukan tersebut disusun, ternyata menjadi beraturan.
Itulah salah satu kitab Ilahi yang sempurna, mukzizat yang tiada duanya karena tidak hanya
dapat dinikmati oleh Rasul dan kaum di zamannya, namun oleh segenap umatnya hingga
akhir zaman (for all mankind).
*****
Di dalam Islam, ada tiga pilar yang harus dikerjakan untuk menjadi manusia yang selalu
bertaqwa dan berbudaya dengan baik. Yaitu, percaya kepada Allah, menggali ilmu (ilm),
dan mencintai sesama manusia.

SCIENCE IS FUN..!
http://islamislogic.wordpress.com/100-ilmuwan-muslim/

Islam sering kali diberikan gambaran oleh orang-orang dan golongan yang tidak pernah
mengenalnya sebagai agama yang mundur dan memundurkan.
Islam juga dikatakan tidak pernah menggalakkan umatnya untuk menuntut dan menguasai
pelbagai lapangan ilmu pengetahhuan.
Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi justru bertentangan
dengan hakikat sejarah yang sebenarnya.
Sejarah adalah fakta, dan fakta adalah sejarah. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam
telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam berbagai
bidang keilmuwan.
Pada masa lalu dan memang sudah ajaran Islam, bahwa jika seseorang menemukan alat atau
apapun yang belum ada manusia yang menciptakannya, maka wajiblah baginya untuk
menyebarkan hasil temuannya itu. Menyebarkannya kepada umat manusia agar mereka
semakin dapat mempermudah pekerjaannya dan menjadikan mereka semakin bersyukur
kepada Allah.

Mereka tidak menuntut satu apapun, termasuk “hak paten” atau “upeti” lainnya akibat
temuannya tersebut.
Dan dari orang-orang baratlah ilmu-ilmu itu kemudian dicuri, lalu dipatenkan atas nama
mereka masing-masing untuk mencari keuntungan. Banyak sekali penemuan-penemuan dari
kebudayaan Islam yang tak tercatat sejarah.
Misalkan, diantaranya adalah keilmuwan dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusasteraan,
kemasyarakatan, agama, pengobatan, astronomi dan sebagainya.
Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak
sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, tetapi mereka juga menguasai
keilmuwan tersebut dalam masa yang singkat dan dapat menguasai beberapa bidang ilmu
secara bersamaan.
Inilah 101 Ilmuwan dan Tokoh Sains Muslim Yang Dilupakan Dunia

http://islamislogic.wordpress.com/100-ilmuwan-muslim/

Dalam bidang kedokteran. http://islamislogic. Atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 – 930. dia menjelaskan timbulnya penyakit Rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas.Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi / Ar-Razi (Tehran. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari di Baghdad. Teheran pada tahun 251 H. 864-930) Meneliti: demam. penyakit cacar. ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy./865 dan wafat pada tahun 313 H/925. ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat. dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi.wordpress. alergi asma. Sekembalinya ke Teheran. Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit “alergi asma”. Ia lahir di Rayy. Pada salah satu tulisannya.com/100-ilmuwan-muslim/ . dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad. matematika dan kesastraan. kimia. ar-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar.

Dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Ia telah memberikan ilham kepada ahli sains dari dunia barat seperti Boger. Bacon. Bidang lain: Physics. falak. Optics. dan filsafat.Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. 965 – Kairo 1039) Meneliti: sifat cahaya.wordpress. ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung. spatula dan mortar. Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham atau Ibnu Haitham / Alhazen (Basra. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. matematika. adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains. geometri. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya dan yang berkaitan dengannya. Pada bidang farmasi. dengan nama Alhazen. pengobatan. Mathematics. Abu Musa Jabir bin Hayyan / Jabir Ibnu Hayyan / Gebert (721-815) Meneliti: penemu ilmu kimia http://islamislogic.com/100-ilmuwan-muslim/ . Ar-Razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri.

Ilmu tersebut kemudian berkembang dan kita mengenal sebagai ilmu kimia. Al-Andalus / abad 12) http://islamislogic. Mekanika. Ilmu Kedokteran.wordpress. Musik. Bidang keahliannya. ahli filsafat Arab dan Yunani kuno. Logika. dan sebagainya. Memang sudah menjadi semacam adat kebiasaan orang barat pada masa lalu dengan melatinkan nama-nama orang terkemuka. Filosofi. Dia adalah seorang tokoh Islam yang mempelajari dan mengembangkan dunia Islam yang pertama. ahli matematika. farmasi. Al Khindi ahli adalah ilmuwan ensiklopedi. musik. karena karya orisinil mereka dapat diketahui dalam bentuk tulisan ilmiah mereka sendiri. fisika. kedokteran. ahli matematika. Musik. ensiklopedi. geografi. ia hidup antara tahun 721-815 M.com/100-ilmuwan-muslim/ . Ilmu Kedokteran. Abu Yusuf Yacub Ibnu Ishak Al-Kindi / Al Kindus Meneliti: Filosofi. Tetapi para sejarawan kita sendiri maupun barat mengetahui dari buku-buku yang ditinggalkan bahwa mereka adalah orang Islam. ahli filsafat Arab dan Yunani kuno. farmasi. Matematika. fisika. pengarang 270 buku.Orang-orang Eropa menamakannya Gebert. Kedokteran. Matematika. sehingga kadang-kadang orang tidak mengetahui apakah orang tersebut muslim atau bukan. Logika. pengarang 270 buku. geografi. Dalam dunia barat dia dikenal dengan nama Al-Kindus. Fisika. musik. (dimana dia mengadakan peneltian) adalah bidang : Logika. Abul Hakam Umar bin Abdurrahman bin Ahmad bin Ali Al-Kirmani / Al-Kirmani (Kordoba. kedokteran. Al-Kindi adalah seorang filosof muslim dan ilmuwan sedang bidang disiplin ilmunya adalah: Filosofi.

Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas az-Zahrawi / El-Zahwari / Az Zahra / Abulcasis (Zahra.com/100-ilmuwan-muslim/ . gigi. Kordoba. logika dan kedokteran (bedah. Spanyol / 936-1013) Meneliti: Al-Tasrif. kelahiran anak. kauterisasi).wordpress. Adalah cendekiawan besar abad ke-12 dari Kordoba. Menurut muridnya AlHusain bin Muhammad Al-Husain bin Hayy Al-Tajibi. “tak ada yang sepandai Al-Kirmani dalam memahami geometri atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya yang tersulit. Al-Jazirah (sekarang terletak di Turki). Ia adalah murid dari Maslamah Al-Majriti. Disana ia mempelajari geometri dan kedokteran. Al-Andalus. bedah. Ia lalu kembali ke Al-Andalus dan tinggal di Sarqasta (Zaragoza).” Ia lalu pindah ke Harran. Ia mempelajari dan berkarya di bidang bidang geometri dan logika. kedokteran. obat-obatan. Ia diketahui menjalankan praktik bedah seperti amputasi dan kauterisasi.Meneliti: geometri. http://islamislogic. amputansi. dan dalam mempertunjukkan seluruh bagian dan bentuknya.

Ia banyak menulis tentang Mu’tazilah. buku ini menjadi sumber utama dalam pengetahuan bidang kedokteran di Eropa. teknik dan jenis pengoperasian. Bidang lain: Surgery. dekat Samarqand. Di bidang ilmu agama. kini Spanyol. Abul Qasim lahir di Zahra. termasuk di antaranya tentang gigi dan kelahiran anak. Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmud Abu Mansur al-Samarqandi al-Maturidi alHanafi / Abu Mansyur Almaturiddi (Maturidi. dan Syiah. Al-Qasim adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan Umayyah. Samarqand) Meneliti: ilmu kalam Adalah seorang cendekiawan muslim dan ahli di bidang ilmu kalam. Di kalangan bangsa Moor Andalusia. Persia. Dia lahir di Madinatuz Zahra’. Al-Tasrif berisi berbagai topik mengenai kedokteran. Abu Raihan Al-Biruni (Khawarazmi. pengembangan ilmu kedokteran gigi dan operasi gigi serta peralatan bedah gigi. 936 – 1013 yang dikenal di Barat sebagai Abulcasis. Maturidi dilahirkan di Maturid. 15 September 973 – 13 Desember 1048) http://islamislogic. Qarmati.wordpress.com/100-ilmuwan-muslim/ . Turkmenistan. yang terletak di sekitar Kordoba. kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. beliau berguru pada Abu Nasr al-`Ayadi and Abu Bakr Ahmad alJawzajani. dia dikenal dengan nama “El Zahrawi”. Medicine. dan selama lima abad Eropa Pertengahan. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Gerardo dari Cremona pada abad ke-12. Karya terkenalnya adalah Al-Tasrif.Adalah salah satu pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad Pertengahan. Ia juga membuat alat bedah/pembedahan .

sejarawan. Abu Raihan Al-Biruni dilahirkan di Khawarazmi. 780 – 850) http://islamislogic. astronomi (determined Earth’s circumference). Dia lahir 15 September 973 dan meninggal 13 Desember 1048. Turkmenistan atau Khiva di kawasan Danau Aral di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam kekaisaran Persia. sejarah. fisikawan. obat-obatan. yang banyak menyumbang kepada bidang matematika. filsuf. ahli farmasi dan guru. dan pakar etik Ibnu Miskawaih. filsuf. di universitas dan pusat sains yang didirikan oleh putera Abu Al Abbas Ma’mun Khawarazmshah.wordpress. Dia belajar matematika dan pengkajian bintang dari Abu Nashr Mansur. pengembara.com/100-ilmuwan-muslim/ . ensiklopedia. obat-obatan. filsafat. penulis ensiklopedia. astronom. Abu Raihan Al-Biruni merupakan teman filsuf dan ahli obat-obatan Abu Ali Al-Hussain Ibn Abdallah Ibn Sina/Ibnu Sina. fisika. sejarawan. determined Earth’s circumference. Mathematics. Bidang lain: Astronomy. filsafat. farmasi.Meneliti: matematika. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi (Iran. Merupakan matematikawan Persia. sarjana.

Mengapa ? Karena dia adalah seorang muslim yang pertama-tama dan ternama dalam ilmu Matematika dan ilmu hitung. Bukunya yang terkenal berjudul Al-jabar Wal Muqobalah. Ophthalmology. Astronomy. Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi / Razes (864-930) Meneliti: Ilmu Kimia (Distilasi. astronomi dan geografi. Orang Eropa menyebutnya dengan AlGorisma.Meneliti: matematika (Algebra / Algoritma / Aritmatika / Aljabar).com/100-ilmuwan-muslim/ Kalsinasi dan .wordpress. astronomi dan geografi dari Iran. Smallpox . http://islamislogic. sebagainya). Adalah seorang pakar dalam bidang matematik. Nama itu kemudian dipakai orang-orang barat dalam arti kata Aritmatika atau ilmu hitung. Medicine. Al-Khawarizmi juga dikenali sebagai bapa Algebra. Chemistry. kemudian buku tersebut disalin oleh orang-orang barat dan sampai sekarang ilmu itu kita kenal dengan nama Al-Jabar.

sehingga orang sekarang tidak sulit mempelajarinya. matematika. Etika. Di dalam penelitiannya pada waktu itu Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi sudah menggunakan peralatan khusus dan secara sistimatis hasil karyanya dibukukan. etika. dan sebagainya. sains. Bidang lain: Medicine.com/100-ilmuwan-muslim/ . Ia hidup tahun antara tahun 870-900 Masehi dan merupakan tokoh Islam yang pertama dalam bidang Logika. filosofi. Al Farabi juga mengembangkan dan mempelajari ilmu Fisika. Iran / Persia 940 – 997 / 998) http://islamislogic. Matematika. Disamping itu Al-Razi telah mengerjakan pula proses kimiawi seperti: Distilasi. Abu Nasir Al-Farabi / Al-Farabius (870-900) Meneliti: bidang logika. Smallpox . Abul Wafa Muhammad Ibn Muhammad Ibn Yahya Ibn Ismail Buzjani / Abul Wafa (Buzhgan. Ophthalmology.Hidup antara tahun 864-930 dan namanya dilatinkan menjadi Razes. Seorang dokter klinis yang terbesar pada masa itu dan pernah mengadakan satu penelitian Al-Kimi atau sekarang lebih terkenal disebut ilmu Kimia. Music. Orang barat menyebutnya dengan ALFARABIUS. Philosophy. Politik. Logic. Kalsinasi dan sebagainya dan bukunya tersebut merupakan suatu buku pegangan Lboratorium Kimia yang pertama di dunia. Chemistry. music. Filosofi. sosiologi.wordpress. politik. Political Science. Nishapur. Astronomy. Bidang lain: Sociology.

matematika (trigonometri). astronomi. pengobatan (medicine). meneliti penyakit TBC. diabetes dan penyakit yang ditimbulkan oleh efek fikiran. matematika. mineralogi. ilmuwan ensiklopedi.com/100-ilmuwan-muslim/ . geologi. Abul Wafa pindah ke Irak. Pada tahun 959. penulis kaidah kedokteran modern (dipakai sebagai referensi ilmu kedokteran barat). Dia juga mempelajari pergerakan bulan. filsafat. fisika. menulis buku tentang fungsi organ tubuh. http://islamislogic. salah satu kawah di bulan dinamai Abul Wáfa sesuai dengan namanya.Meneliti: astronomi (pergerakan Bulan). Abu Ali Al-Husein Ibnu Sina / Ibnu Sina / Syeh Al-Rais / Avicenna (986-1037) Meneliti: kedokteran. Salah satu kontribusinya dalam trigonometri adalah mengembangkan fungsi tangen dan mengembangkan metode untuk menghitung tabel trigonometri. psikologi. Adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Persia. dan mempelajari matematika khususnya trigonometri di sana.wordpress.

Atau dikenal dengan nama Avicenna. Piri Reis http://islamislogic. Mineralogi. Buku ini mencatatkan perihal masyarakat. Spanyol dan meninggal pada 1166 Masihi. laluan perdagangan. tasik. budaya. Keistimewaannya antara lain pada masa umur 10 tahun sudah hafal Al-Qur`an. kemudian pada usia 18 tahun sudah mampu menguasai semua ilmu yang ada pada waktu itu. bukit dan lembah serta gunung-ganang. Tokoh Geografi kurun ke-12 ini kemudiannya menghasilkan buku Nuzhah al Musytaq fi Ishtiraq al Afaq (Kenikmatan pada Keinginan Untuk Menjelajah Negeri-negeri) atau Roger’s Book yaitu sebuah ensiklopedia geografi yang mengandungi peta dan informasi tentang negara Eropa. ilmu Fisika. Eropa menggunakan peta Al-Idrisi. hidup antara tahun 986-1037 M. Sumbangan utama tokoh ini ialah menghasilkan peta bebola perak seberat 400 paun untuk Raja Roger II. hingga kepadanya diberikan julukan Syeh Al-Rais. Juga dibidang Medicine. teluk. Afrika dan Asia. Beberapa abad lamanya. Astronomy. dan turut menggunakan hasil kerja ilmuwan ini ialah Christopher Columbus. Mathematics. Masihi. Ia adalah seorang ilmuwan muslim dan Filosof besar pada waktu itu. Beliau penemu garisan lintang dan garisan bujur yang diperkenalkannya dalam peta yang dihasilkan. Ceuta. Beliau juga mencatatkan jarak dan ketinggian sesuatu tempat dengan tepat.wordpress. 1099 – 1166) Meneliti: geografi. sungai. Merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup di Sicily. bandar-bandar besar. Bidang keahliannya adalah ilmu Kedokteran. kerajaan dan cuaca negara-negara yang terdapat di dalam petanya. Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi / Al-Idrisi (Sicily. Geologi.com/100-ilmuwan-muslim/ . lengkap dengan membagikan dunia kepada 7 iklim. Philosophy. Spanyol. Al Idrisi lahir 1099 Masihi di Ceuta.

Barulah setelah gambar hasil pemotretan dari satelit pada zaman modern ini dipadukan dengan peta kuno karya muslimin bangsa Turki tersebut. 18 Mei 1048 – 4 Desember 1131) http://islamislogic. Para ahli satelit sendiri pun merasa terkejut dengan model pemetaan yang dibuat oleh tokoh Muslimin ini. Mulanya para sejarawan tidak percaya akan bukti keberadaan peta tersebut.Meneliti: geografi. peta dunia. Sementara kawasan lainnya seperti benua Afrika dan Amerika sama sekali tergambar sangat berbeda. memiliki bentuk yang sangat mirip. Pencipta peta dunia terlengkap dibuat pada tahun 1513. Di peta yang terlihat jelas hanyalah kawasan Laut Timur Tengah. Bahkan hasil perbandingan dengan pemotretan dari angkasa yang dilakukan menggunakan satelit saat ini.wordpress. ternyata sangat nyata kebenarannya bahwa gambar yang ditorehkan dalam kulit itu memang sangat detail dan terperinci!.com/100-ilmuwan-muslim/ . Iran / Persia. Peta yang dibuat diatas sepotong kulit rusa berukuran 90×65 centimeter itu benar-benar digambarkan lengkap dan cukup detail. (klik disini unuk membaca artikel: Ilmuwan Muslim Pencipta Peta Dunia Pertama) Ghiyatuddin Abu al-Fatah Omar ibni Ibrahim Al-Nisaburi Khayami / Omar AlKhayyám (Nishapur.

paru-paru) Merupakan orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh manusia (pada 1242).wordpress.Meneliti: sastra. Ibn Al-Nafis Damishqui / Ibnu Nafis (Damaskus. Iran (Parsi) dan meninggal 4 Desember 1131 itu mempunyai nama asli Ghiyatuddin Abu al-Fatah Omar ibni Ibrahim Al-Nisaburi Khayami.com/100-ilmuwan-muslim/ . Ia juga memecahkan persamaan pangkat tiga dan empat melalui kerucut-kerucut yang merupakan ilmu aljabar tertinggi dalam matematika modern.” Beliau paling dikenali kerena himpunan puisinya. http://islamislogic. Suriah 1210 – Kairo. Khayam yang lahir pada 18 Mei 1048 di Nishapur. Khayam adalah perkataan pinjaman bahasa Arab yang bermakna “pembuat khemah. astronomi. matematika. Harvey (1628) dianggap pertama yang menemukannya. dan ahli astronomi. Rubaiyat Omar Khayyam. ahli matematik. penyair. Adalah seorang sastrawan. pemuisi (pembuat puisi). Mesir 17 Desember 1288) Meneliti: kedokteran (peredaran darah. Khususnya. Namun. Penggambaran kontemporer proses ini telah bertahan hingga kini. ia merupakan orang pertama yang diketahui telah mendokumentasikan sirkuit paru-paru.

lahir 27 Mei 1332/732H.com/100-ilmuwan-muslim/ .Secara besar-besaran karyanya tak tercatat sampai ditemukan di Berlin pada 1924. Ia adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi. pendiri filsafat sejarah dan sosiologi. sosiologi dan ekonomi. Dia lahir di Damaskus (kini wilayah Suriah) tahun 1210 dan meninggal di Kairo (kini wilayah Mesir). ekonomi. Ibnu Khaldun (Tunisia. wafat 19 Maret 1406/808H adalah sejarahwan.wordpress. Nasir al-Din Tusi / Al Tusi (17 February 1201 – 25 Juni 1274) http://islamislogic. sosiologi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah (Pendahuluan). Ibnu Khaldun. 27 Mei 1332/732H – 19 Maret 1406/808H) Meneliti: filsafat. pendidik ulung. sejarah. 17 Desember 1288 pada umur 77/78 tahun).

Kalimat di atas merupakan komentar Donald Hill. Al-Jazari merupakan ahli teknik yang luar biasa pada masanya.com/100-ilmuwan-muslim/ . http://islamislogic. Lahir di Al Jazira. sebuah wilayah yang terletak di antara Tigris dan Efrat. (baca: Al-Jazari. membuat model planet (planetarium) jauh sebelum Copernicus. Astronomy. Science. filsafat. merakit. atas buku karya ahli teknik Muslim yang ternama. mekanika. ”Tak mungkin mengabaikan hasil karya Al-Jazari yang begitu penting. Al Jazari merupakan seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri. Dalam bukunya. Ia lahir pada tanggal 17 February 1201 (11 Jamadi al-Ula 597) dan meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1274.wordpress. Physics. wilayah Khorasan. ahli tulang. teologi. ia begitu detail memaparkan instruksi untuk mendesain. Al Jazari mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian hari dikenal sebagai mesin robot. Islamic Philosophy. kedokteran. pada umur 73 tahun (18 Dhu’l-Hijjah 672). ahli bedah. Iran utara. adalah seorang astronom dan ilmuwan kawakan yang melakukan penelitian tentang gerakan planet-planet.Meneliti: Astronomi. Mathematics. Seperti ayahnya ia mengabdi pada raja-raja Urtuq atau Artuqid di Diyar Bakir dari 1174 sampai 1200 sebagai ahli teknik. Badi Al-Zaman Abullezz Ibn Alrazz Al-Jazari / Ibnu Ismail Al Jazari / Al Jazari Meneliti: robotika. tepatnya antara Sungai tigris dan Efrat. dan membuat sebuah mesin” (Donald Hill). Ia dipanggil Al-Jazari karena lahir di Al-Jazira. AlJazar. Chemistry. Non-Euclidean Geometry. fluida Ilmuwan Muslim Penemu Konsep Robotika Modern. yang terletak diantara sisi utara Irak dan timur laut Syiria. Al Tusi lahir di Tus. Biology and Medicine. Ilm al-Kalam. seorang ahli teknik asal Inggris yang tertarik dengan sejarah teknologi. bapak robotika modern) Abu Al Zahrawi / ALBUCASIS Meneliti: medis. Irak.

Dia melakukan perjanjian damai dengan kerajaan Kristen di Iberia utara dan menggunakan kondisi yang stabil untuk mengembangkan agrikultur melalui pembangunan irigasi. Ayah Al Zahrawi merupakan seorang penguasa kedelapan dari Bani Umayyah di Andalusia yang bernama Abbas. Abu Al Zahrawi merupakan seorang dokter. Selain membuka praktek pribadi. Al Zahrawi selain termasyhur sebagai dokter yang hebat juga termasyhur karena sebagai seorang Muslim yang taat. Al Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al Zahra yaitu sebuah kota yang terletak di dekat Kordoba di Andalusia yang sekarang dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. maupun ilmuan yang berasal dari Andalusia. Dalam buku Historigrafi Islam Kontemporer.wordpress. Dia sering kali tidak meminta bayaran kepada para pasiennya. Kehebatan Al Zahrawi sebagai seorang dokter tak dapat diragukan lagi.com/100-ilmuwan-muslim/ . Menurut catatan sejarah keluarga ayah Al Zahrawi aslinya dari Madinah yang pindah ke Andalusia. Khalifah Al Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai tahun 976. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi pekertinya. Sedangkan tulang yang geser. Selain itu dia juga meningkatkan perkembangan ekonomi dengan memperluas jalan dan pembangunan pasar. Salah satu sumbangan pemikiran Al Zahrawi yang begitu besar bagi kemajuan perkembangan ilmu kedokteran modern adalah penggunaan gips bagi penderita patah tulang maupun geser tulang agar tulang yang patah bisa tersambung kembali. Sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasiennya merupakan bagian dari amal atau sedekah. bisa http://islamislogic. seorang penulis dari perpustakaan Viliyuddin Istanbul Turki menyatakan Al Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. ahli bedah.Sang Penemu Gips Era Islam. Kebanyakan dia melakukan pengobatan kepada para pasiennya secara cuma-cuma. Al Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al Hakam II yang memerintah Kordoba di Andalusia yang merupakan putra dari Kalifah Abdurrahman III (An-Nasir). dia sangat berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern ini. Sebagai seorang dokter era kekalifahan. Kota Al Zahra sendiri dibangun pada tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abd Al rahman Al Nasir III yang berkuasa antara tahun 912 hingga 961 Masehi. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini.

dokter tersebut harus mengoleskan salep berminyak ke tangannya. Sebab jika lengan tidak digantungkan. dia menuliskan. Jika tulang yang bergeser itu sudah benar-benar kembali dalam posisi semula dengan baik dan sudah tidak terasa begitu sakit lagi. seperti patah maka harus digips. Sebelum dokter memutar tulang sendi sang pasian. Terjemahan Kitab Al Tasrif pernah diterbitkan pada tahun 1519 dengan judul Liber Theoricae nec non Practicae Alsaharavii. Setelah itu dokter menggerakan tulang sendi pasien dan mendorong tulang tersebut hingga tulang tersebut kembali ke tempatnya semula. Salinan Kitab Al Tasrif juga juga diterbitkan di Venice pada tahun 1471 dengan judul Liber Servitoris. lengan pasien digantungkan ke leher selama beberapa hari. Dalam sebuah risalahnya. maka gantungan lengan ke leher dilepaskan. Kitab tersebut berisi penyiapan aneka obat-obatan yang diperlukan untuk penyembuhan setelah dilakukannya proses operasi.kembali ke tempatnya semula. Tulang yang patah tersebut digips atau dibalut semacam semen. Salah satu karya fenomenal Al Zahrawi merupakan Kitab Al-Tasrif. Al Zahrawi menganjurkan seorang dokter meminta bantuan dari dua orang asisten. Gips tersebut mengandung obat penahan darah dan memiliki kemampuan menyerap. Dalam penyiapan obat-obatan itu. dengan menggunakan perban yang diikatkan ke lengan. http://islamislogic. maka perban maupun gips yang membalut lengan pasien harus dibuka. Sedangkan untuk kasus masalah tulang yang lebih gawat. Sesudah kondisi lengan semakin kuat dan membaik. Setelah itu. Kitab Al Tasrif sendiri begitu populer dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa oleh para penulis. Untuk menarik tulang lengan yang bergeser. Tetapi jika tulang yang bergeser tersebut belum sepenuhnya pulih atau kembali ke tempat semula secara tepat. Kemudian lengan harus diputar ke segala arah setelah lengan yang koyak dibalut dengan balutan kain panjang atau pembalut yang lebih besar. maka lengan terasa sakit karena masih lemah kondisinya.wordpress. dokter harus melekatkan gips pada bagian tubuh yang tulangnya tadi sudah dikembalikan. Kedua asisten tersebut bertugas memegangi pasien dari tarikan. Risalah lain dalam Kitab Al Tasrif juga diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Gerardo van Cremona di Toledo pada abad ke-12 dengan judul Liber Alsaharavi di Cirurgia. Kemudian gips tersebut diolesi dengan putih telur dan dibalut dengan perban secara ketat. Hal ini juga harus dilakukan oleh para asisten yang ikut membantunya dalam proses penarikan. Lalu lengan pasien dibalut lagi dengan gips dan perban yang baru setelah itu dibiarkan selama beberapa hari hingga lengan pasien benar-benar sembuh total. Setelah tulang lengan yang bergeser tersebut kembali ke tempat semula.com/100-ilmuwan-muslim/ . Salah satu risalah buku tersebut juga diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan Latin oleh Simone di Genova dan Abraham Indaeus pada abad ke-13. jika terdapat tulang yang bergeser maka tulang tersebut harus ditarik supaya kembali tempatnya semula. maka buka semua balutan termasuk gips yang membalut tangan pasien. dia mengenalkan tehnik sublimasi.

Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan kedokterannya masuk dalam kurikulum jurusan kedokteran di seluruh Eropa. Jhon William Draper. teori evolusi. http://islamislogic. Meskipun harus berjuang membantu perekonomian keluarga yang morat-marit dengan menjual ikan. evolusi. Irak ini merupakan ilmuwan Muslim pertama yang mencetuskan teori evolusi. Di sekolah. 781 – Baghdad 869) Meneliti: biologi.com/100-ilmuwan-muslim/ . Al-Jahiz sebagai ahli biologi pertama yang mengungkapkan teori berjuang untuk tetap hidup (struggle for existence). papar dia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya karya Al Zahrawi tersebut bagi dunia. Untuk dapat bertahan hidup. Sejarah peradaban Islam mencatat. ahli biologi Barat yang sezaman dengan Charles Darwin pernah berujar.” Al-Jahiz lah ahli biologi Muslim yang pertama kali mengembangkan sebuah teori evolusi. Kitabnya yang mengandung sejumlah diagram dan ilustrasi alat bedah yang digunakan Al Zahrawi ini menjadi buku wajib mahasiswa kedokteran di berbagai kampus-kampus.Dengan demikian kitab karya Al Zahrawi semakin termasyhur di seluruh Eropa. Al Zahrawi menjadi pakar kedokteran yang termasyhur pada zamannya. Pengaruhnya begitu luas di kalangan ahli zoologi Muslim dan Barat. ”Teori evolusi yang dikembangkan umat Islam lebih jauh dari yang seharusnya kita lakukan. bukunya tetap menjadi buku wajib bagi para dokter di berbagai belahan dunia. Beliau bersekolah hingga usia 25 tahun. Ahli zoologi terkemuka dari Basra. Nama aslinya adalah Abu Uthman Amr ibn Bahr alKinani al-Fuqaimi al-Basri. makhluk hidup harus berjuang. Basra. psikologi binatang. Irak pada 781 M. Ilmuwan dari abad ke-9 itu mengungkapkan dampak lingkungan terhadap kemungkinan seekor binatang untuk tetap bertahan hidup. zoologi. Abu Uthman Amr ibn Bahr al-Kinani al-Fuqaimi al-Basri / Al Jahiz (Irak. ia tidak putus sekolah dan rajin berdiskusi di masjid tentang sains. Para ahli biologi Muslim sampai meneliti berbagai hal tentang an-organik serta mineral. adaptasi. seperti yang pernah dialaminya semasa hidup. AlJahiz lahir di Basra. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di keluarga miskin. Bahkan hingga lima abad setelah dia meninggal. kuman.wordpress. Ia menulis penelitian tentang ilmu hewan (zoology) pertama kali.

Berkat teori-teori yang begitu cemerlang. Sejak itu. dan psikologi binatang. Tak cuma itu. Al-Jahiz sudah mampu menjelaskan metode memperoleh ammonia dari kotoran binatang melalui penyulingan. Karirnya sebagai penulis ia awali dengan menulis artikel. serta Al-Qur’an dan hadist. dan Risalat mufakharat al-sudan ‘ala al-bidan (Superiority Of The Blacks To The Whites). sejarah Arab dan Persia sebelum Islam. Ali Ibn Rabban Al-Tabari Ali Ibn Rabban Al-Tabari (838-870) http://islamislogic. lingkungan dapat menentukan karakteristik fisik penghuni sebuah komunitas tertentu. Suatu ketika. ia terus menulis hingga menulis dua ratus buku semasa hidupnya. teori evolusi.Al-Jahiz mempelajari banyak hal. Asal muasal beragamnya warna kulit manusia terjadi akibat hasil dari lingkungan tempat mereka tinggal. Al-Jahiz pun tercatat sebagai ahli biologi pertama yang mencatat perubahan hidup burung melalui migrasi. Kitab al-Bayan wa al-Tabyin (The Book of eloquence and demonstration). pada tahun 816 M ia pindah ke Baghdad. Selain al-Hayawan. Ketika itu Al-Jahiz masih di Basra. seperti puisi Arab. Sosok dan pemikiran Al-Jahiz pun begitu berpengaruh terhadap ilmuwan Persia. Al-Jahiz pun dikenal sebagai ahli biologi terbesar yang pernah lahir di dunia Islam. beliau juga menulis kitab al-Bukhala (Book of Misers or Avarice & the Avaricious). filsafat Arab. Dalam kitab itu dia menulis tentang kuman. Al-Qazwini. Al-Jahiz juga merupakan penganut awal determinisme lingkungan. pada abad ke-9 M.com/100-ilmuwan-muslim/ . Al-Jahiz meninggal setelah lima puluh tahun menetap di Baghdad pada tahun 869. dan ilmuwan Mesir. Menurutnya. Ilmuwan yang amat tersohor di kota Basra.wordpress. Al-Damiri. Pada abad ke-11. Khatib al-Baghdadi menuduh Al-Jahiz memplagiat sebagian pekerjaannya dari Kitab alHayawan of Aristotle. Kitab Moufakharat al Jawari wal Ghilman (The book of dithyramb of concubines and ephebes). adaptasi. Irak itu berhasil menuliskan kitab Ritab Al-Haywan (Buku tentang Binatang). ketika ia berusia 93 tahun.

Beliau tidak menghendaki adanya taklid dan bid’ah yang tidak ada dasarnya dalam Al Qur’an dan hadis. Ibnu Khuradadhbih (abad 9) Karya geografi tentang kerajaan-kerajaan dan rute perjalanannya dari negeri-negeri China. Ibnu Batutah Ibnu Batutah (1369) Membuat daftar koordinat dan sosiologi wilayah China. Byzantium. hadis. Dalam menetapkan hukum fiqih beliau bersumber pada Al Qur’an. India. permasalahan pada mata. Rusia Selatan. Korea dan Jepang.Merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun 838 – 870. qiyas dan ihtisan. Imam Hanafi / An Nukman bin Tsabit (700) Lahir tahun 700 M di Kufah. otak dan syaraf optik. Ibnu Fadlan (abad 10) Membuat daftar koordinat daerah Volga-Caspian (daerah Rusia) dan sosiologi daerah tersebut. http://islamislogic. Srilangka.wordpress. Irak. Al Ibadi (873) Seorang pengarang buku tentang anatomi mata. Ibnu Majid (abad 15) Pemandu Vasco de Gamma dan menerbitkan buku panduan navigasi bagi pilot dan pelaut.com/100-ilmuwan-muslim/ . Ajarannya dalam ilmu fiqih adalah selalu berpegang pada Al-Qur’an dan hadis.

Buku karangannya diantaranya adalah Al Muwaththa. Karya beliau diantaranya adalah Tahafut Al Falasifah. Al Farazi (790) Pperintis alat astrolab planisferis yaitu mesin hitung analog pertama. ijma sahabat. Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn al-Baitar Dhiya al-Din al-Malaqi / Ibn alBaitar (Malaga. ijma’ dan qiyas. Buku karangan Imam Syafi’i adalah Ar Risalah dan Al ‘Um. Dalam menetapkan hukum fiqih. dan ilmu akhlak.wordpress. ilmu fiqih. Imam Hambali berpedoman pada Al Qur’an. sebagai alat Bantu astronomi menghitung waktu terbit dan tenggelam serta titik kulminasi matahari dan bintang serta benda langit lainnya pada waktu tertentu. dan yang terkenal adalah Ihya’ Ulumuddin. Baghdad. Ajaran Imam Syafi’i terkenal dengan Mazhab Syafi’i yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia. Beliau tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir. beliau mendapat gelar Hujjatul Islam. beliau lulus dalam spesialisasi hadist dari gurunya Imam Sufyan bin Uyaina. hadis. Menurut riwayat. Imam Ghazali / Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali (1058) Beliau lahir di Iran tahun 1058 M. Asia Tenggara. Imam Hambali / Ahmad bin Hambal Asy Syaibani (855) Beliau lahir di Baghdad tahun 855 M. Imam Syafi’i / Muhammad Ibnu Idris bin Abbas bin Usman Asy Syafi’i (767) Beliau dilahirkan di Palestina tahun 767 M. Mekah. dan negara lainnya. Karena keluasan ilmunya. Beliau merupakan ulama besar di kawasan Arab. beliau berpedoman pada Al Qur’an. ilmu filsafat. dan fatwa para sahabat. beliau telah hafal Al Quran 30 juz. beliau sudah menghafal hadist yang terdapat dalam kitab Al Muwaththa karya Imam Malik. Imam Syafi’i berpedoman pada Al Qur’an. Taqiuddin (1565) Merintis jam mekanis pertama dan alarmnya yang digerakkan dengan pegas. dan kemaslahatan urf (adat) penduduk Madinah.Imam Maliki / Abu Abdillah Malik bin Annas (716) Beliau lahir di Madinah tahun 716 M. hadis. sehingga beliau diberi kepercayaan untuk mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat dan menjadi guru besar di Masjidil Haram. Di usianya yang 15 tahun. Pada usia 9 tahun. hadis. Pada usia 10 tahun. Huluqul Muslim. Imam Maliki ini adalah guru Imam Syafi’i. Spanyol) http://islamislogic. Mesir. Dalam menetapkan ilmu fiqih.com/100-ilmuwan-muslim/ . Dalam menetapkan ilmu fiqih. beliau telah mahir membaca dan menulis Arab pada usia 5 tahun. Ajarannya terkenal dengan nama Mazhab Hambali.

formasi geologis. beliau dilahirkan di Malaga. ia merupakan salah seorang pakar sains dan ahli falsafah Islam yang hebat dalam dunia Islam pada kala itu. Abu Hasan Al Asy’ari (837) Adalah tokoh ilmuwan muslim dibidang ilmu tauhid.com/100-ilmuwan-muslim/ . evolusi geologi (jauh sebelum Maghelan dan Weber). zona iklim dan sifatnya. Lebih dikenali sebagai Ibn al-Baitar. Ibnu Abdus Salam (abad 13) Merumuskan pertama kali tentang hak-hak perlindungan binatang atau konservasi hewani. Al Idris (1154) Ahli peta Bumi. ahli tasawuf. konsep gloss atau hiasan melodi. pengembangan notasi mensural.Merupakan salah seorang pakar sains Islam yang hidup antara tahun 1200-an. kecapi. Beliau lahir di Baghdad tahun 873 M. Ajaran Abu Hasan Al Asy’ari dikenal dengan paham Asy’ariah. Kazakhstan.wordpress. Al Mawsili (850) Ahli musik klasik. Al Mas’udi Menerbitkan ensiklopedi geografi yang membahas gempa bumi. Spanyol. geografi matematika dan politik. Safiuddin (1294) Memperkenalkan teori musik. beliau hidup antara tahun 870 – 950. sifat dasar laut mati. busur gesek pada alat musik gesek. pengembangan rumpun alat musik gesek. Adapun ajaran Asy’ariah http://islamislogic. Abu Al-Nasr Al-Farabi / Al-Pharabius (870 – 950) Dikenali sebagai Al-Pharabius di dunia barat. ahli ilmu kalam. Yaqut Hawami (1229) Membuat kamus geografi pertama berdasarkan abjad berisikan nama kota dan tempat yang dikenal dan berisi informasi akurat mengenai ukuran bumi. Dia berasal dari Farab. Al Ghazali (1111) Pelopor pembuat klasifikasi fungsi sosial pengetahuan yang dalam perkembangannya mengarah timbulnya berbagai jenis referensi dan karya bibliografi. membuat peta bumi dan globe dengan dilengkapi penjelasan penggunaan kompas. kelompok gitar. musik keroncong dan morisko. ia meninggal pada tahun 1248. Oleh muridnya yang menjadi musisi ulung bernama Ziryab memperkenalkan ke Spanyol pada tahun 822.

ibn Khallikan memilih “bahan faktual untuk biografinya dengan sangat baik dari sisi pengetahuan akademis” dan buku ini juga menyebutkan “… ia adalah seorang yang menyumbangkan sumber berharga untuk karya kontemporer dan berisi petikan dari biografi yang lebih awal yang sudah tidak lagi ada. qidam. Kemudian ia pindah lagi ke Kairo. Pada tahun 1884. Menurut Encyclopedia Britannica. 1029 – Toledo. seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan Pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. dan bersalam al-Afghani menerbitkan jurnal Islam The Firmest Bond. qudrat. 22 September 1211 -Damaskus. bashar dan kalam) ditambah dengan 7 sifat maknawiyah (qadiran. karena keterlibatannya dalam Pemberontakan Urabi. merupakan salah seorang ahli sains Islam.” Ia mulai mengerjakan karya ini dari tahun 1256 sampai dengan tahun 1274. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar.com/100-ilmuwan-muslim/ . dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. iradat. Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Muhammad Abduh (Delta Nil. Ia adalah seorang ‘Alim Robbaniy dan pernah menjabat sebagai wakil mudir (rektor) Universitas Islam Madinah yang waktu itu rektornya adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz.wordpress. baqa. dan dari sini lah namanya mendapat tambahan al-Misri (dari Mesir). mukhalafatul lilhawadis. ia pindah ke Paris. muridan. hayyan. 1070) “Al-Tulaytuli” (dari Toledo) http://islamislogic. dan juga murid dari Jamal al-Din al-Afghani. Irak dan kemudian pindah bersama bapaknya ke Damaskus pada tahun 839. ada 13 (wujud. Ia adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi yang mengajarkan kitab-kitab hadits seperti Shahih Bukhari. basiran. mutakalliman). 1849 – Alexandria. ‘aliman. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah at-Tawhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Said Al-Andalusí (Almería. Abu-L ‘Abbas Ahmad ibn Khallikan (1211 – 1282) Adalah sarjana Muslim Kurdi pada abad ke-13. sehingga menjadi 20 sifat wajib bagi Allah SWT.yang berkembang sampai saat ini adalah sifat wajib Allah SWT. Karyanya yang paling terkenal adalah Wafayat al-Ayan (Berita Kematian Laki-laki Ulung) atau lebih dikenal sebagai Kamus Biografis. Di Libanon. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama enam tahun pada 1882. qiyamuhu binafsihi. Kairo. Dia lahir Irbil. Shahih Muslim. Suriah dan meninggal 30 Oktober 1282. sami’an. Ahmad ibnu Yusuf lahir di Baghdad. al-Allamah al-Muhaddits al-Faqih az-Zahid al-Wara’ asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-’Abbad al-Badr (1937) Lahir di Zulfa (300 km dari utara Riyadh) pada 3 Ramadan tahun 1353H (10 Desember 1934. Sunan Abu Dawud dan saat ini beliau masih memberikan pelajaran Sunan Turmudzi. 11 Juli 1905 ) Adalah seorang pemikir muslim dari Mesir. ilmu. sama’. Nur Al-Din Ibn Ishaq Al-Bitruji / Alpetragius (1204) Di dunia barat dikenali sebagai Alpetragius. Ahmad ibnu Yusuf al-Misri (835 – 912) Adalah seorang matematikawan. wahdaniyat. hayat. putra dari Yusuf ibnu Ibrahim yang juga seorang matematikawan.

kepala sekolah serta pemimpin politik dan agama. 9 September 1926. Pickthall adalah juga seorang novelis. Yusuf al-Qaradawi (1926 – 2010) Adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. ahli ilmu kalam. yang terkenal dengan terjemahan Al Qur’an yang puitis dan akurat dalam bahasa Inggris. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. juga seorang jurnalis. Mālik ibn Anas bin Malik bin ‘Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (714 – 800) Ia lahir di Madinah pada tahun 714 (93 H). Namun banyak pula yang mengkritik fatwafatwanya.Adalah seorang qadi. Karyanya yang terkenal adalah Tabaqat Al-Umam (Klasifikasi Bangsa-Bangsa). Ia adalah ahli fiqih bermazhab Hambali. H. dan Koreksi Pergerakan Bintang-Bintang. dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni. serta pendiri Mazhab Maliki. Mesir. Ia bersama kedua saudaranya (Ahmad Banu Musa dan Hasan Banu Musa) sangat aktif menerjemahkan berbagai buku sains dari manuskrip Yunani dan Pahlavi ke dalam bahasa Arab pada masa kekhalifahan AlMa’mun. Dalam Kitab beliau yang berjudul Khusnul Muhadlarah beliau menyebutkan bahwa dari setiap guru yang aku datangi aku mendapatkan lisensi dan aku menghitungnya sampai sejumlah 150 ijazah dari 150 guru. adalah ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo.H Lawrence. Mesir.com/100-ilmuwan-muslim/ . Disamping itu juga seorang ahli Tafsir.M Forster. yang banyak dipelajari oleh para sejarawan. Ia merupakan pemeluk agama Kristen yang kemudian berpindah agama memeluk Islam. yang diakui oleh D. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (1292 – 1350) Dilahirkan di Damaskus. (800 – 873) Adalah seorang astronom dan matematikawan dari Baghdad. ilmuwan dan sejarawan Al-Andalus. ahli ilmu nahwu. http://islamislogic. Qaradawi lahir di Shafth Turaab. sekaligus seorang mujtahid. ahli ushul. umur 84 tahun. Suriah pada tanggal 4 Februari 1292. Kairo.wordpress. Jalaluddin as-Suyuthi (1445.G Wells dan E.1505) Beliau lahir 1445 (849H) – wafat 1505 (911H). Karyanya yang lain adalah Kumpulan Sejarah Bangsa Arab dan Non-Arab. Beliau juga belajar hadits pada Syaikhul Islam Taqiyyudin al Manaawi. Jafar Muhammad bin Musa bin Shakir Banu Musa. Muhammad Marmaduke William Pickthall (1875-1936) Adalah seorang intelektual Muslim Barat. dan meninggal pada tahun 800 (179 H). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits. dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. ahli hadits. Beliau pernah berguru pada al Bulqini sampai wafatnya Al Bulqini. cendekiawan. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. penghafal Al-Quran.

Di Barat. dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keberagamaannya. yang akar keluarganya mencapai ksatria terkenal William sang penakluk. beliau adalah ahli falsafah dari Spanyol (Andalusia) yang paling agung pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Di dunia barat. perubatan. Maroko.wordpress. ia terlahir pada keluarga Inggris kelas menengah. dan meninggal di Maghribi 10 Desember 1198. perubatan. sejarah. mendapat reputasi sebagai ahli masalah Timur Tengah. Ia menerbitkan terjemahannya atas Al Qur’an (The meaning of the Holy Qur’an). astronomi. psikologi.com/100-ilmuwan-muslim/ . matematik. teologi. astronomi. Adalah ahli falsafah. Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas http://islamislogic.Dididik di Harrow. tetapi juga di kalangan masyarakat di Eropah. Pengaruhnya bukan sahaja berkembang luas didunia Islam. geografi dan sains. dan polemik-polemik politik religi. teologi. Filsafat Ibnu Rusyd ada dua. Pengaruhnya pada filsafat Islam terutama berkaitan dengan isu etik. Dia lahir tahun 1126 – Marrakesh. biologi. geografi dan sains. Ia merupakan sastrawan Arab dan memiliki karya-karya dalam bidang literatur Arab. Abu Walid Muhammad Ibnu Ahmad / Ibnu Rushd / Ibnu Rushdi / Ibnu Rusyid / Ibnu Rusyd / Averroes (Spanyol. beliau dikenal sebagai Averroes dan bapa kepada fahaman sekularisme. kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan. (781 – Desember 868/Januari 869). Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat. essai dan resume. 1126 – Maghribi. 1198) Meneliti: falsafah. ahli fikah mazhab Maliki. Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai “Kadi” (hakim) dan fisikawan. ulasan. Ahmad bin Muhammad Miskawaih. ahli fikah mazhab Maliki. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada. Ia merupakan tokoh politik yang aktif selama masa Al-Booye. Pickthall dimakamkan di pemakaman Muslim di Brookwood. Ibnu Miskawaih (932-1030) Merupakan filsuf Iran yang menonjol dari Ray. Teologi Mu’taziliyah. ketika menjadi pejabat di bawah pemerintahan Nizam dari Hyderabad. Terjemahannya ini menjadi terjemahan dalam bahasa Inggris pertama yang dilakukan oleh seorang Muslim dan diakui oleh Universitas Al Azhar (Mesir). Iran. filsafat. Al-Jāh ḥiz (781 – Desember 868/Januari 869) ḥ Adalah seorang cendekiawan Afrika-Arab yang berasal dari Afrika Timur. zoologi. yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh orang Eropa pada abad pertengahan. terjemahan ini oleh Times Literary Supplement disebut sebagai sebuah pencapaian penulisan yang besar. Pickthall berkelana ke banyak negaranegara Timur. matematik.

namun beberapa karyanya pada astronomi. matematika. memperbaiki tabel astronomi dari Al-Khwarizmi. kimia. Dilahirkan di Khwarazm dari keluarga yang menguasai daerah itu. Spanyol.filsafat Aristoteles yang memengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan. Ia kemudian menjadi pangeran dalam iklim politik. Abdul Qasim lahir di Madrid dan meninggal 1008 atau 1007 M). politik. yang dikembangkan dari tulisan Ptolomeus. Kebanyakan karya Abu Nashr berfokus pada matematika. dan ulama Arab Islam dari AlAndalus (Spanyol yang dikuasai Islam). Austria-Hongaria. ia memiliki banyak tulisan penting pada trigonometri. Madrid. Ia juga ikut serta dalam penerjemahan Planispherium karya Ptolemeus. Abu Nashr Mansur bin Ali (Khwarazm. Ia merupakan matematikawan dari Khwarazm. memperbaiki terjemahan Almagest. Dalam matematika. triangulasi. Ia juga memelihara karya Menelaus dari Alexandria dan mengerjakan kembali banyak teorema Yunani. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum. Afghanistan) Meneliti: matematika. Abu Nashr Mansur (Khwarazm. mantan Duta Besar Pakistan untuk Perserikatan Bangsa Bangsa. 1008 ) Meneliti: astronomi (kalender Hijriyah. Muhammad Asad / Leopold Weissa (Lemberg. Ia banyak dikenal untuk penemuannya tentang hukum sinus. 970 – 1036) Meneliti: matematika (hukum sinus). tapi kecil kemungkinan bahwa ia benar-benar salah satu penulisnya. Bersama mereka menorehkan karya penemuan besar dalam matematika dan mendedikasikan karyanya pada orang lain. serta mempelopori teknik-teknik geodesi dan triangulasi. Thomas Aquinas. Ia juga ditulis sebagai salah satu penulis Ensiklopedia Ikhwan As-Shafa. termasuk pemikir semacam St.wordpress. dan penulis beberapa buku tentang Islam termasuk salah satu tafsir Al Qur’an modern yakni The Message of the Qur’an. Adalah seorang astronom. matematikawan. http://islamislogic. Ia meninggal di daerah yang kini Afganistan dekat kota Ghazna. menyusun tabel konversi kalender Persia ke kalender Hijriah.com/100-ilmuwan-muslim/ . geodesi). alkimiawan. Abul Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti (Al-Andalus. 1900 – Spanyol 1992) Meneliti: Tafsir ilmu Islam Adalah seorang cendekiawan muslim. astronomi. Ia merupakan guru Al-Biruni dan juga kolega penting para matematikawan.

Pemikirannya memiliki pengaruh yang jelas pada Ibnu Rushdi dan Yang Besar Albert. Gemara dan Targum. hidrostatika. Al Razi (abad ke8) Pengarang kitab Sirr Al Asrar (rahasianya rahasia) tentang penyulingan minyak mentah. Dia lahir di Lemberg. astronomi. keramik. namun sayangnya tak lengkap. dan astronomi. Kebanyakan buku dan tulisannya tidak lengkap (atau teratur baik) karena kematiannya yang cepat. pengarang buku tentang teknik pengukuran (geodesi) dan kontruksi keseimbangan. Fes. Avempace. Mishna. ekstrak tanaman untuk keperluan obat. Sumbangan utamanya pada filsafat Islam ialah gagasannya pada Fenomenologi Jiwa. Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin ash-Shayigh / Ibnu Bajjah / Avempace (Saragossa. sifat-sifat pengungkit/tuas. Kamaluddin Ad Damiri (1450) Mengembangkan system taksonomi/ klasifikasi khusus ilmu hewan dan buku tentang kehidupan hewan. filsafat Islam Ia merupakan filsuf dan dokter Muslim Andalusia yang dikenal di Barat dengan nama Latinnya. pembuatan sabun. ekspresi yang diakui dan terkenal dari Gnostik Islam. matematika. http://islamislogic. fisika. Ekspresi yang dicintainya ialah Gharib dan Motivahhed. teori zat padat. teori gaya gravitasi (jauh 900 thn dari Newton) Al Farghani (870) pengarang buku tentang pergerakkan benda-benda langit dan ilmu astronomi dan dipakai oleh Dante jauh kemudian. kaca warna-warni.com/100-ilmuwan-muslim/ . saat itu bagian dari Kekaisaran Austria-Hongaria (sekarang bernama Lviv dan terletak di Ukraina) dalam lingkungan keluarga Yahudi. Ia memiliki pengetahuan yang luas pada kedokteran.Muhammad Asad terlahir sebagai Leopold Weiss pada tahun 1900 di kota Lemberg. tinta. Ia lahir di Saragossa di tempat yang kini bernama Spanyol dan meninggal di Fez pada 1138. matematika. kaidah mekanis.wordpress. Spanyol. Kitab Perjanjian Lama serta teks-teks maupun tafsir dari Talmud. Abu Bakar Al Baytar (1340) Pembuat buku tentang kedokteran hewan yang pertama di dunia. pembuatan ekstrak parfum/minyak wangi (sekarang Perancis yang terkenal). Pendidikan agama yang ia enyam selama masa kecil hingga mudanya menjadikan ia familiar dengan bahasa Aram. 1138) Meneliti: kedokteran. Austria-Hongaria pada tahun 1900 dan meninggal di Spanyol pada tahun 1992. Al Khazini (1121) Ahli kontruksi.

Abdullah bin Mas’ud. Keahliannya ini didapatnya dengan ia berguru pada Barmaki Vizier. Ia menyentuh aspek sosial dan kesusasteraan sejarah. Abu Bakar Ar Razi (935) Membagi zat kimia ke dalam kategori mineral. dia juga merupakan seorang ahli sejarah. Sri Lanka dan China serta menghabiskan umurnya di Syiria dan Mesir. sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. system penyulingan air. kincir air dan system kanal bawah tanah (sekarang yang terkenal Belanda). Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. soda api. nabati dan hewani (klasifikasi zat kimia) jauh sebelum Dalton. di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid di Baghdad. mengolah asam sulfur. penyakit keturunan.wordpress. Banu Musa bersaudara (abad ke 9) Pengarang buku Al Hiyal (buku alat-alat pintar) yang berisikan 100 macam mesin seperti pengisi tangki air otomatis. Abul Hasan Ali Al-Masu’di Merupakan salah seorang pakar sains Islam yang meninggal pada tahun 957. Dilahirkan di Baghdad. teknik pengolahan logam. sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. tambang. kalsinasi. yang merupakan buku terakhirnya Jabir Ibnu Hayyan (813) Ahli kimia dengan berbagai eksperimennya. geografi dan falsafah. Al Majriti (1007) Membuktikan hukum ketetapan massa (900 tahun sebelum Lavoisier) Ibnu Thufail (1185) http://islamislogic. Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. penemu sejumlah perlengkapan alat laboraturium modern. lampu tambang. pembuat campuran komplek untuk cat. Dia berasal dari keturunan sahabat Nabi Muhammad. asam nitrihidrokhlorik pelarut logam dan air raksa (jauh sebelum Mary Mercurie). identifikasi alkali. penyakit campak dan cacar. merupakan himpunan kisah perjalanan dan pembelajarannya. India.com/100-ilmuwan-muslim/ . Dia pernah mengembara ke Sepanyol. penyakit mata. perbincangan mengenai agama dan penerangan geografi. ekstrak minyak dan lemak. distilasi. asam. zat warna. Mengembangkan penelitian tentang penyakit wanita dan kebidanan. Dia juga menulis buku Al-Tanbih wa al-Ashraf. teknik survei dan pembuatan tambang bawah tanah. garam. Bukunya Muruj adh-Dhahab wa Ma’adin al-Jawahir (Padang Emas dan Lombong Manikam) yang ditulis pada 943. Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi. sublimasi dan penguapan serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. bahan-bahan dari kulit.bahan celup kain. Rusia. pembagian fungsi tubuh manusia berdasarkan reaksi kimia komplek. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia.

(826 – 18 Februari 901) Adalah seorang astronom dan matematikawan dari Arab. dan mengukur keliling Bumi (jauh sebelum Galileo). Al Battani (929) Ahli astronom terbesar Islam. meriam pelontar/tank. Abu’l Hasan Tsabit bin Qurra’ bin Marwan al-Sabi al-Harrani. menerangkan bahwa Bumi berputar pada porosnya. penemu hukum pemantulan dan pembiasan cahaya (jauh sebelum Snellius). Turki. Miqdad bin Amru Pelopor pembuat pasukan kalveleri/berkuda modern pertama. dan Newton. Salman Al Farisi Pembuat strategi perang kanal. Abu Wafa’ (997) Pengembangan ilmu Trigonometri dan Geometri bola serta penemu table Sinus dan Tangen. Tsabit menerjemahkan buku Euclid yang berjudul Elements dan buku Ptolemy yang berjudul Geograpia.Dokter. alat ukur garis lintang dan busur bumi pada globe dengan ketelitian sampai 3 desimal. Ibnu Al Haytsam (1039) Pelopor di bidang optik dengan kamus optiknya (Kitab Al Manazhir) jauh sebelum Roger Bacon. Leonardo da Vinci. penemu alat ukur ketinggian bintang kutub. Keppler. juga penemu variasi dalam gerakan bulan. menerangkan pertambahan ukuran bintang-bintang dekat zenit. Al Khwarizmi (850) Menemukan logaritma (berasal dari nama Al Khwarizmi) dan aljabar (Al Jabr). dan dikenal pula sebagai Thebit dalam bahasa Latin. filosof. alat ukur gata gravitasi. http://islamislogic. Tsabit lahir di kota Harran. Ikhwan Ash Shafa (983) Pembuat serial pertama dan ensiklopedi pertama (bukanlah Marshall Cavendish seperti yang diakui sekarang). ia juga membuat table astronomi dan orbit planet-planet. penulis novel filsafat paling awal Risalah Hayy Ibn Yaqzan kemudian dijiplak habis-habisan oleh Defoe dengan judul barunya Robinson Crusoe Ibnu Al Muqaffa (757) Pengarang kitab Al Hayawan atau kitab tentang Binatang/ Ensiklopedia tentang Hewan.wordpress. mengetahui jarak Bumi – Matahari. ilmu bumi dengan menyatakan bumi itu bulat sebelum Galileo dengan bukunya Kitab Surah al Ardh.com/100-ilmuwan-muslim/ . Tsabit menempuh pendidikan di Baitul Hikmah di Baghdad atas ajakan Muhammad ibn Musa ibn Shakir.

com/100-ilmuwan-muslim/ . Tsabit bin Qurrah (901) Penemu pertama teori tentang getaran/trepidasi. ahli filsafat Yunani kuno. penulis ensiklopedia ilmu pengetahuan modern. Inggris. 5 jam. Nizam Al Mulk (1067) Plopor pendiri universitas modern pertama di dunia yang dikenal dengan Nizamiyyah saat itu ditiru sistemnya oleh Oxford University. tabib/dokter. Al Battani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari. ahli fisika. ahli bahasa. Al Farabi (950) Ahli musik dan filsafat Yunani. salah satu karya besarnya dijiplak bebas oleh Thomas Aquinas. abad 9 adalah pelopor pendiri perpustakaan umum pertama di dunia yang dikenal dengan Darul Hikmah di Baghdad. 46 menit dan 24 detik.Al Nadim (990) Pada abad ke 10 adalah pelopor pembuat katalog/ensiklopedi kebudayaan pertama.wordpress. http://islamislogic. Al Battani (sekitar 850 – 923) Adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. ahli fisika. Ibnu RusydI / Averusy (1198) Dikenal oleh barat dengan nama Averusy. Al Battani lahir di Harran dekat Urfa. Ma’mun Ar Rasyid Yang hidup tahun 815. filosof. Fakhruddin Razi (1290) Ahli matematika.