You are on page 1of 6

EDU3053

:
TEKNOLOGI DALAM
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN
KULIAH 11:
SISTEM PENGURUSAN PEMBELAJARAN
(LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)

Pengenalan
• Secara ringkas, “Content Management
System” dan “Learning Management
System” mempunyai kesamaan.
• Kedua-duanya mempunyai ciri-ciri yang
sama:pendaftaran pengguna didalam kursus,
fungsi komunikasi dengan pelajar,
mengesan prestasi pelajar, dan
melancarkan bahan pembelajaran.

Faculty of Information and Communication Technology

Definisi - LMS

Pengenalan – Sambungan3.

“Learning Management System” adalah istilah yang digunakan
dengan meluas untuk lingkungan sistem-sistem yang
menyediakan capaian kepada perkhidmatan pembelajaran
secara atas talian untuk:
– para pelajar, para guru dan pentadbir sistem.
Perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan termasuk
pengawalan capaian, persediaan kandungan pembelajaran,
alat komunikasi, dan pentadbiran kumpulan pengguna.
Istilah lain yang sering digunakan sebagai sinonim kepada LMS
adalah:
• “Content Management System” (CMS)
• “Learning Content Management System” (LCMS)

• “Learning management systems” (LMS) merujuk kepada
perisian yang keutamaannya bertindak sebagai pendaftar
elektronik dengan melaksanakan berbagai pendaftaran dan
tugas-tugas yang berkaitan secara elektronik.
• LMS pada asalnya direka untuk suasana pembelajaran
ditempat kerja, dan khususnya digunakan untuk mengurus
kesemua program latihan sesuatu organisasi, termasuk
pembelajaran tradisional didalam kelas.

Definisi - LMS

Definisi - CMS

• “Learning Management System” (LMS) adalah
perisian yang mentadbir acara latihan secara
automatik.
• Kesemua “Learning Management Systems”
mengurus log masuk pengguna berdaftar, mengurus
katalog-katalog kursus, merekodkan data daripada
pelajar, dan menyediakan laporan kepada pihak
pengurusan.
Hall (2001)

Saul Carliner

Secara mudahnya “Course Management System” (CMS) ialah
alat/perisian yang membenarkan tenaga pengajar meletakkan
maklumat di web tanpa dia perlu mengetahui atau memahami
“HTML” atau lain-lain bahasa komputer.

Definisi CMS yang lebih lengkap ialah ia menyediakan satu set
alat dan rangka kerja kepada tenaga pengajar yang
membolehkan dia mewujudkan kandungan kursus atas talian
degan mudah serta mengajar dan mengurus kursus tersebut
termasuk berbagai interaksi dengan pelajar yang mengambil
kurus itu.
John Meerts,

mereka memerlukan kemahiran khusus yang sedikit. “Acrobat” dan format lain yang terkenal tanpa perlu menukarnya kepada format web (seperti HTML). LCMS secara amnya bekerja dengan kandungan yang berdasarkan kepada model objek pembelajaran. atau alat seperti cetakan. “platform” dalam lingkungan yang luas. • • Saul Carliner • “Learning content management system” adalah persekitaran dimana pembangun boleh mencipta. seperti universiti dan sekolah tinggi. dan alat maklumat tanpa wayar (WID) seperti “PDA” and “Windows CE handhelds”.CMS • “Course management systems” (CMSs) adalah sistem atas • talian yang pada asalnya direka untuk menyokong pembelajaran bilik darjah didalam persekitaran akademik. – Membolehkan tenaga pengajar menghantar pengumuman ke kelas dan berhubung dengan pelajar secara individu. semua dari sumber bahan yang sama. “Word”.Definisi . .LCMS Definisi .LCMS Definisi . dimana ia biasanya di label dalam “XML”. mengurus dan menghasilkan kandungan pembelajaran daripada pusat tempat menyimpan objek. membolehkan pembangun untuk menjumpai teks atau media yang diperlukan untuk membina kandungan latihan dengan cepat. Sistem ini kebiasaannya mempunyai keupayaan mencari yang baik. • Mengesan kemajuan pelajar melalui ciri-ciri penilaian – Membolehkan tenaga pengajar memberi kuiz dan ujian diatas talian dan buku gred diatas talian. “Excel”.LCMS • “Learning Content Management Systems” selalu berusaha untuk mencapai pemisahan kandungan. Lock box for students – Dimana pelajar boleh menyimpan bahan kelas ditempat yang selamat – samada persembahan yang akan diadakan dikelas kemudiannya atau membuat salinan kedua untuk tugasan kelas ditempat yang selamat. by Kaplan-Leiserson Ciri-ciri LCMS • Papan diskusi (discussion board) LCMSs menyediakan tenaga pengajar dengan keupayaan untuk melaksanakan tugas dibawah: – Tenaga pengajar dan pelajar boleh berdiskusi mengenai pembacaan dan menyambung diskusi kuliah diantara sesi kuliah yang formal. seperti salinan bacaan dan “PowerPoint slides” daripada kuliah. • Alat komunikasi lain (other communications tools) • Meletakkan bahan kursus diatas talian. menggunakan semula. Web. • In membolehkan kebanyakkan LCMS menerbitkan format. – Kebanyakkan LCMSs menyediakan butang yang telah diprogramkan untuk silibus kursus. menyimpan. daripada persembahan. Hall (2001) Ciri-ciri LCMS • LCMS (learning content management system): Satu perisian aplikasi yang membolehkan pelatih dan pengarah yang dilatih untuk menguruskan keduadua pentadbiran dan kandungan yang berkaitan dengan fungsi latihan. Hall (2001) Definisi . jadual kursus dan bahan kurus yang dikaitkan dengan pelajaran yang khusus. CMSs membolehkan tenaga pengajar dengan mudah mencipta kursus laman web dengan mengikuti model dan muat naik dokumen sedia ada dalam “PowerPoint”. dimana tenaga pengajar boleh meletakkan gred pelajar. • Sesuatu LCMS menggabungkan keupayaan pengurusan kursus sesuatu LMS (learning management system) dengan keupayaan mencipta kandungan dan menyimpan oleh sesuatu CMS (content management system). kebiasaannya adalah pangkalan data.

Cabaran dalam pelaksanaan LCMS • Keupayaan yang terhad untuk menyediakan "e-learning" secara interaktif. Jenis-jenis LCMS • “Proprietary System” atau “Commercial products” – Blackboard – WebCT • Sistem Sumber Terbuka – Moodle – ATutor . ada yang kekurangan langkah-langkah keselamatan untuk mengesahkan bahawa pelajar-pelajar tersebut adalah pelajar-pelajar yang sebenarnya. – Walaupun kos telah mendorong sesetengah universiti untuk menguatkan komitmen terhadap LCMSs mereka. – LCMSs datang dengan seksyen piawaian dimana tenaga pengajar mesti sediakan. – Aspek teras dalam pengajaran – objek pembelajaran. Class rosters. merekodkan gred. • Sesuatu LCMS boleh mengandungi: – Aspek pentadbiran – jadual kelas. Cabaran dalam pelaksanaan LCMS • Kos – Apabila pasaran semakin matang dan pengeluar perisian menambah ciri-ciri yang kompleks (terutamanya untuk menyeru pasaran koprat).Kepentingan LCMS terhadap Pendidikan • LCMS juga mengambil peranan yang sama penting didalam perusahaan akademik seperti aktiviti mengajar dan belajar. tenaga pengajar mesti dihubungkan kepada bahan yang direka secara berasingan. – Bahan tersebut mesti direka dengan alat yang berbeza dan disimpan ditempat lain. kelas latihan. – Sebilangan kecil ada kehilangan ujian yang mana telah dilengkapkan oleh pelajar sebelum menghantarnya kepada tenaga pengajar untuk mendapatkan gred. – Walaupun mereka membenarkan tenaga pengajar menguji pelajar atas talian. – Untuk menambah lebih imiginasi dan interaktif "e-learning" melalui “authoring tools” seperti “Flash” dan “Dreamweaver”. harga LCMSs telah meningkat secara mendadak dalam tahun kebelakangan ini. – Alat komunikasi “real-time” – “chats”. ujian tersebut mesti mengikut model dan "e-learning" yang terutamanya mengandungi pembacaan transkrip. dan nama seksyen tidak mudah diubah. Cabaran dalam pelaksanaan LCMS • Pertukaran dengan kemudahan penggunaannya – Kebanyakkan LCMSs menyediakan tenaga pengajar dengan fleksibiliti yang terhad didalam mereka kursus. keupayaan ini tidak terdapat didalam kesemua LCMSs dan kebiasaannya menaikkan kos. Cabaran dalam pelaksanaan LCMS • Ujian yang terhad dan keupayaan menyimpan rekod. ia juga telah mendorong universiti lain untuk tidak menggunakan CMSs mereka dan menyediakan alat sumber terbuka yang tidak perlu disewa atau dibeli. kuiz dan ujian. – Iaitu. pelajaran itu tidak boleh direka dan dimuat naik kedalam LCMS. – Walaupun LCMSs membenarkan pelajar mengambil ujian atas talian. “asynchronous bulletin board”. – Walaupun kebanyakkan LCMSs telah menambah keupayaan untuk menghantar gred secara automatik daripada buku gred ke sistem lain yang mengesan kemajuan pelajar.

2. Moodle boleh dipasang pada mana-manay komputer yang boleh mengendalikan PHP dan boleh menyokong pangkalan data jenis SQL contoh MySQL. “Macintosh” dan sistem operasi “Linux”. Perkataan Moodle adalah pada asalnya daripada perkataan “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment”. dimana ia amat berguna untuk pengaturcara dan ahli teori pendidikan.Contoh Skrin Moodle Mengenai Moodle • • • • • • Moodle adalah pakej perisian untuk menghasilkan kursus dan laman web yang berlandaskan internet. Ia boleh dikendalikan pada “multi platform” seperti “Windows”. Ia adalah projek pembangunan yang berterusan yang direka untuk menyokong rangka kerja pendidikan “social constructionist”. Contoh Skrin Moodle Contoh Skrin ATutor Contoh Skrin ATutor “Rules of Thumb” untuk menilai LCMS Ada 2 pendekatan untuk menilai produk LCMS: 1. . Membangunkan senarai ciri-ciri yang diperlukan dan kemudian menilai pelaksanaan produk tersebut berdasarkan ciri-ciri yang telah disenaraikan. Moodle disediakan secara percuma sebagai perisian sumber terbuka dibawah “GNU Public License”. Tumpukan kepada proses pendidikan dimana LCMS akan terlibat dan petakan fungsi utama LCMS yang bertentangan dengan proses tersebut.

Penyelesaian hari ini mungkin tidak akan berkesan keesokkan harinya. Persekitaran pembelajaran peribadi menyediakan alat dan model untuk melayani pelbagai kehendak individu pada hari ini adalah semakin meningkat. adalah perlu untuk mengurus dan berkongsi bahan ini didalam institusi dan diantara institusi. Onlin Education and Learning Management Systems http://www. EDUCAUSE Evolving Technologies Committee.studymentor. Kesan perubahan dan pengaruh model yang sedia ada— menyebabkan penyelesaian semalam sudah lapuk. Retrieved February. Untuk memenuhi kehendak semua pelajar-pelajar dalam berbagai peringkat pendidikan.Isu yang perlu diberi perhatian Isu yang perlu diberi perhatian • “Interoperability” – Pada masa ini amat sukar untuk berkongsi kandungan diantara sistem-sistem yang daripada berlainan penjual.org/en/Online_Learning_History NKI Forlaget (2003). Moodle is a course management system (CMS) http://moodle.moodle. Online learning history. (2007). Moodledocs. Learning Management System (LMS) Strategic Review. model yang boleh disesuaikan dengan jenis teknologi yang dipilih dan pentadbiran adalah diperlukan untuk memastikan kesemua kehendak pemegang saham dipenuhi. • “Content Management” – Apabila lebih banyak bahan yang tinggal didalam sistem. (2003). Penilaian – Dalam cara apa sistem-sistem ini memperbaikai aktiviti mengajar dan belajar? – Apabila perbelanjaan kita meningkat lebih banyak masa dan wang menyokong dan menggunakan sistem-sistem ini. pandangan pembelajaran “multi-faceted” (holistic) perlu dipertimbangkan. Rujukan • • • • • LMS Strategic Review Committee (2005). LCMS mempunyai kedudukan dalam pendidikan tinggi (jenisjenis tahap pembelajaran “under-graduate” yang tertentu adalah lebih tersusun dan fokus kepada penghafalan atau penerokaan kandungan). Kesimpulan • • • • Proses yang disokong perlu digubal supaya perubahan konteks sejajar dengan perubahan dan pendekatan kaedah pembelajaran dan teknologi yang sedia ada. from http://docs. Adalah penting untuk berupaya mendokumentasikan “value added” kepada proses pendidikan. Satu alat tidak dapat memenuhi semua keperluan didalam semua konteks. • • Kesimpulan • • • • • Proses mengajar dan belajar yang kompleks memerlukan pelaksanaan model yang kompleks dan “multi-faceted”. harga sistem ini masih belum dapat diramalkan. Course Management Systems (CMS). Kos – Dengan kumpulan penjual yang kecil. Chico.org/ SOAL JAWAB . Didalam bidang pembelajaran. Wesleyan University.com John Meerts. 2007. California State University.

TERIMA KASIH .