You are on page 1of 6

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN DENGAR TUTUR

Mata Pelajaran dan
Kelas

Bahasa Malaysia Tahun 5 Pintar

Tema/Tajuk

Keusahawanan
Hari Kantin – Mari memasak

Masa

8.20 – 9.20 pagi

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.3.1
Pada akhir pembelajaran, murid dapat;
1- mendengar dan memberi respons secara lisan terhadap
arahan yang diberi.
2- membuat gerak laku terhadap arahan yang didengar
dengan betul.

Aktiviti
1. Murid mendengar cara-cara membuat sandwic melalui
komputer (audio).
2. Murid menyebut bahan-bahan yang diperlukan untuk
membuat sandwic.
3.Murid menyebut langkah- langkah dalam
menyediakan sandwic.
4. Murid membuat aktiviti tunjuk cara untuk menghasilkan
sandwic.
5. Murid menulis cara-cara menyediakan sandwic mengikut
urutan yang betul.
EMK
Keusahawanan – berani mencuba
Kreativiti dan Inovasi
TMK – komputer riba , pembesar suara
Bahan Bantu Belajar

Komputer riba, pembesar suara, dan bahan-bahan membuat
sandwic.

Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran

1- Murid memberikan respons secara lisan terhadap
arahan yang diberi .
2- Murid membuat gerak laku terhadap arahan
berdasarkan ayat perintah dengan betul.

(TP)
Refleksi

Bilangan murid :
Tindakan susulan :

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MEMBACA Mata pelajaran Tema Tajuk Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia – 5 Arif (10.Murid menyatakan perkataan berimbuhan apitan yang terdapat dalam ayat. Murid membaca ayat yang mengandung imbuhan apitan pada slaid yang dipaparkan.. murid dapat : Aktiviti EMK BBM Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran (TP) Refleksi Alam Sekitar Pencemaran Udara 2. 4. LembaranKerja 1.40 pagi) Objektif Pada akhir pembelajaran. Murid membaca petikan secara mekanis. Murid membaca perkataan berimbuhan apitan berdasarkan kata akar yang ditayangkan.40-11. Murid memilih dan menulis lima ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada petikan. 1. 2. Bilangan murid : Tindakan susulan : . 3. Keusahawanan – berani mencuba Kreativiti dan Inovasi TMK – komputer riba . 5. Membaca ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada teks bacaan dengan sebutan yang betul. Menyatakan perkataan berimbuhan apitan yang terdapat di dalam ayat yang dibaca daripada petikan. 2.Murid membaca ayat yang mengandungi perkataan ber imbuhan apitan.1 1. 2.2. Murid membaca ayat dan menggarisi ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dalam teks dengan sebutan yang betul. pembesar suara Slaid.

Keusahawanan EMK TMK : Tayangan video Kreativiti dan inovasi BAHAN BANTU BELAJAR Ketupat.CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN MENULIS Mata Pelajaran Bahasa Malaysia – 5 Cerdik (11. Murid mencatat maklumat berdasarkan tayangan video. 2.40) TEMA KEBUDAYAAN KITA – Makanan Masyarakat Melayu STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3. daun kelapa muda. 4. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. Murid menulis jawapan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis. Murid membaca petikan teks secara mentalis dan mengisi maklumat dalam carta alir.40 – 12. murid dapat: i.3 OBJEKTIF AKTIVITI Pada akhir pembelajaran . (TP) REFLEKSI Bilangan murid : Tindakan susulan : . lembaran kerja PENILAIAN PENGAJARAN Murid membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah. Murid membina jawapan pemahaman menggunakan ayat yang gramatis. 1.3.

Murid menyebut kata adjektif dan kata penguat yang lain.5 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. TMK : Komputer. 6. 2. REFLEKSI Bilangan murid: Tindakan Susulan : . 3. 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ASPEK TATABAHASA Mata Pelajaran Bahasa Malaysia – 5 Jujur (8. . Murid diterangkan tentang kata adjektif dan kata penguat yang digunakan dalam lagu yang dinyanyikan.20) TEMA Kekeluargaan – Diri Saya STANDARD PEMBELAJARAN 5. Menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul dalam petikan. lirik lagu. Murid menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam seni kata lagu. ii. AKTIVITI EMK .Murid diberi latihan kata adjektif dan kata penguat secara berpandu iaitu dengan mengisi tempat kosong. pembesar suara. 4.1. lembaran kerja PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid menggunakan kata adjektif dan kata penguat dalam konteks ayat yang diberikan. Murid menyebut kata penguat yang terdapat dalam seni kata lagu. pembesar suara Keusahawanan Kreativiti dan inovasi BAHAN BANTU BELAJAR Komputer.20 – 9. 5. Murid menyanyi lagu Perasaan Saya dengan iringan muzik. murid dapat: i. Menyatakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul dalam petikan.

2. Murid menjawab soalan berkaitan dengan keselamatan di jalan raya.30 – 10. menyatakan seni kata lagu yang telah diubahsuai dalam persembahan secara nyanyian menulis bagi melengkapkan lirik lagu yang telah didengari ke dalam buku latihan Murid dipaparkan dengan video keselamatan jalan raya. Murid menyanyikan lagu keselamatan jalan raya yang telah diubahsuai secara beramairamai. 3. borang pengurusan grafik PENILAIAN PENGAJARA N DAN PEMBELAJAR AN ASPEK SENI BAHASA TIADA PENILAIAN REFLEKSI Bilangan murid : Tindakan susulan : . ii. Murid diminta mencipta lirik lagu yang bersesuaian dengan tema keselamatan di jalan raya. teks lirik lagu. EMK EMK : TMK.1. Murid cuba melagukan lirik yang telah dihasilkan dalam kumpulan. 5..2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara berpandu dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur. 6. Komputer.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN SENI BAHASA TAHUN 5 TEMA KESELAMATAN TAHUN 5 CERDIK TAJUK KESELAMATAN DI JALAN RAYA MASA 9. 7. Kreatif BAHAN BANTU BELAJAR LCD. Murid membaca petikan lirik lagu dan cuba menyanyikan lagu tersebut secara berkumpulan. 1. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini.30 pagi STANDARD PEMBELAJAR AN 4. murid akan dapat :- OBJEKTIF AKTIVITI i. 4. (sumber internet) Guru mengedarkan dan memaparkan teks lirik lagu Air Pasang Pagi’.