You are on page 1of 13

JÉGPÁLYA

10

fehér színû fallal ami a PALÁNK. és a védôfalakat és szerelékeket melyek ezeket tartják a palánk pályával ellentétes oldalára kell felszerelni. 101 – A JÉGPÁLYA MÉRETEI Maximális méret: 61m hosszú és 30 m széles Minimális méret: 56m hosszú és 26 m széles A sarkokat le kell kerekíteni 7 – 8. ➤ Az IIHF bajnokságain a pálya mérete 60–61 m hosszúnak és 29–30 m szélesnek kell lennie. melynek magassága 15-25 cm. – A palánkot úgy kell kialakítani. kivéve jelen szabályban meghatározott módon vagy az 1. FEJEZET – JÉGPÁLYA Nem lehetnek jelzések a jégen. a hálókon. vagy bármilyen más felületen a cserepadok. a védôüvegen. 104 – AJTÓK – A játéktérhez vezetô ajtóknak a játéktértôl kifelé kell nyílniuk. a gólbíró fülke és a zsûrifülke körül. – A hézag az ajtó és a palánk között nem lehet nagyobb mint 8 mm.IIHF1.22 m a jégfelülettôl mérve. a kapukon. 103 – SZEGÉLY LÉC A palánk alsó részére “SZEGÉLY LÉC” kerül rögzítésre sárga színben. – A hézag két palánkelem között nem lehet nagyobb mint 3mm. a palánkon. – A palánk magassága nem lehet kevesebb mint 1. hogy a jég felôli része teljesen sima legyen és mentes minden olyan akadálytól amely sérülést okozhat a játékosoknak. melléklet szerint (Hirdetmények Szabályok) 100 – A JÉGPÁLYA MEGHATÁROZÁSA A jégkorong játékot egy fehér jégfelületen kell játszani melyet JÉGPÁLYA néven ismerünk.17 m és nem lehet több mint 1. 11 . a büntetôpadok. 102 – PALÁNK – A jégpályát körül kell venni fa vagy mûanyag.5 m sugarú körívvel.

A JÉGFELÜLET FELOSZTÁSA 12 . amelyikben a korong van. ➤ Amennyiben a palánkon hirdetés megengedett. ➤ A vonal teljes szélességét úgy kell tekinteni mint a harmad részét.➤ Az IIHF rendezvényein a védôüveg és a védôháló kötelezô. a vonalakat legalább a szegélylécen jelölni kell. VÉDÔÜVEG ÉS PALÁNK Méretek cm-ben ➤ Nyitott jégpályákon az összes vonal és bedobó pont körvonalait 5 cm széles vonalakkal kell jelölni a 112 és 113 szabály alapján.

105 – VÉDÔÜVEG – A védôüveg a palánk felett van elhelyezve. 13 . – A védôüveg bármilyen hiányosságát védô tömítéssel kell ellátni a sérülések elkerülése érdekében. 111 – GÓLVONALAK A gólvonalak 4 m-re vannak a jégpálya végeitôl. a terület ahol a saját kapuja van: VÉDEKEZÔ HARMAD – a középsô terület a: SEMLEGES HARMAD – a távolabbi terület a: TÁMADÓ HARMAD 113 – KÖZÉPVONAL Egy 30 cm vastag. – Nyílások nem megengedettek a védôüvegen. magassága 160-200 cm a gólvonal mögött és attól 4 m távolságban és 80-120cm magas az oldalak mentén. piros vonalat kell húzni a jégpálya közepére. 5 cm szélesek és piros színûek. kivéve a cserepadokat. 106 – VÉDÔHÁLÓK Védôhálót kell elhelyezni a vég harmadok mögé a palánk és a védôüveg felett. melyek függôlegesen a palánkon folytatódnak. ez a KÖZÉPVONAL. Ezek a vonalak határozzák meg a HARMADOKAT melyek a következôk: – egy csapat részére. – A hézag az üvegek között nem lehet nagyobb mint 8mm. 112 – KÉK VONALAK A jégfelület gólvonalak közti területét három egyenlô részre osztó 30 cm széles kék színû vonal a KÉK VONAL. 110 – A JÉGFELÜLET FELOSZTÁSA A jégfelület hosszában öt teljesen átszelô vonallal van felosztva.

KÖZÉPPONT ÉS KÖR Minden méret cm-ben BEDOBÓ KÖR ÉS BEDOBÓ PONT Minden méret cm-ben BEDOBÓ PONT Minden méret cm-ben 14 .

hogy meghatározza a játékosok helyzetét minden a játékvezetôk által végzett bedobásnál a mérkôzés kezdetekor. E pont körül 4. piros színû és 5 cm vastag. 115 – KÖZÉPSÔ BEDOBÓ PONT ÉS KÖR Egy kör alakú 30 cm átmérôjû kék pont. kék kört kell festeni. minden harmad kezdésnél és minden játékmegszakítást követôen. mely pontosan a jégpálya közepére van festve. ahogy az a szemben lévô oldalon látható. 15 .5 m távolságban két 60 cm átmérôjû piros pontot kell festeni. 5 cm széles.5 m a bedobó pontoktól.114 – BEDOBÓ PONTOK ÉS KÖRÖK Minden bedobó pontot és kört azért jelölnek a jégfelületen. ahogy az a szemben lévô oldalon látható. ➤ A bedobó pont 60 cm átmérôjû. ➤ A körök sugara 4.5 m sugarú. 117 – PÁLYAVÉGI BEDOBÓPONTOK ÉS KÖRÖK Bedobó pontokat és köröket kell festeni a jégfelületre a pályavégeken a kapu mindkét oldalára. piros színû. ahogy az a szemben lévô oldalon látható. ahogy az a szemben lévô oldalon látható. A bedobó pontok szemben lévô oldalaira dupla ”L” festendô. 116 – BEDOBÓPONTOK A SEMLEGES HARMADBAN A semleges harmadban minden egyes kék vonaltól 1.

JÁTÉKVEZETÔI TERÜLET Minden méret cm-ben KAPUELÔTÉR Minden méret cm-ben KAPU ÉS KAPUELÔTÉR Minden méret cm-ben 16 .

piros vonallal KAPUELÔTÉR területet kell felfesteni. ahogy az a szemben lévô oldalon látható. A kapuelôtér területét világoskékre kell festeni. 119 – KAPUELÔTÉR Mindkét kapu elôtt 5 cm vastag. ➤ A szabályok szerint a kapuelôtér úgy értelmezendô. melyet a kapuelôtér határoz meg és függôlegesen 1. mely 5 cm vastag. piros színû. közvetlenül a zsûrifülke elôtt. ahogy az a szemben lévô oldalon látható.118 – JÁTÉKVEZETÔI TERÜLET Játékvezetôi területet kell kijelölni a jégfelületen. vagyis a kapuvas felsô széléig terjed. mint egy térfogat. 3 m sugarú félkör. 17 .27 m magas.

Divízió 1. amelybôl egynek a SEMLEGES harmadban kell lennie ➤ 2. IIHF Férfi és Nôi A csoportos Világbajnokságokon. ➤ 2.➤ 1. hogy ne mozduljanak el a mérkôzés alatt. Olimpiai Játékokon. A játékos padnak védve kell lennie minden egyéb személytôl. Junior U20. ➤ Jelentés a megfelelô szervnek. rugalmas kapu rögzítôk használata kötelezô. kivéve a játékosokat és a hat hivatalos személyt. Junior U18 bajnokságokon. Minden játékos padnak két ajtajának kell lennie. A kapuvasakat és a hálót úgy kell rögzíteni. ➤ 1. és ajánlott egyéb tornákon is. JÁTÉKOS PADOK ÉS BÜNTETÔPADOK Minden méret cm-ben 18 .

– A padokat a jégpálya azonos oldalára kell tenni. minimális szélessége 1. – Minden egyes pad megfelelô kell legyen: – 16 játékos és 6 hivatalos személy részére.5 m és 6 ember befogadására képes. kivéve az alaplemez külsô részét. 143 – ZSÛRIFÜLKE A zsûrifülke a büntetôpadok között van. elkülönítve megfelelô távolságot tartva és kényelmes elérést biztosítva az öltözôkhöz. ➤ A büntetôpadoktól távol kell tartani mindenkit.83 m távolságra vannak egymástól (belsô méret). 5 cm külsô átmérôjû. Ezt fehérre kell festeni.5 m. fehér borítással kell ellátni. kivéve a büntetett játékost és a büntetôpad felelôst. mely a háló rögzítésére szolgál.12 m vagy kevesebb.60 m. padonként legalább – 5 játékos részére.5 m szélesnek kell lennie. 142 – GÓLBÍRÓ FÜLKE Megfelelôen védett fülkét kell kialakítani a jégpálya mindkét végén a palánkon kívül. mely összeköti a függôlegeseket. – A hálót a kapukeret hátsó részére kell rögzíteni.130 – KAPUK – A kapukat a gólvonal közepére kell helyezni. mint 0. A vízszintes keresztvas. 141 – BÜNTETÔPADOK – Minden jégpályán biztosítani kell két büntetôpadot. amelyek nem a kapuvas és nem a keresztvas. – A kaput egy keret egészíti ki.22 m magasak a jégfelülettôl és egymástól 1. – Minden egyes padnak 2 m-re kell kezdôdnie a középvonaltól és legalább 10 m hosszúnak és legalább 1. mely piros. mint a büntetôpadokat. közvetlenül a jég mellé. minimális hossza 4 m. 19 . hogy a korong a kapuban maradjon. 140 – CSEREPADOK – Minden jégpályán biztosítani kell két egyforma padot. szemben a cserepadokkal. – A kapuvasak 1. mint 10 cm a kapuvastól. melynek hossza 5. mint 1. Az alaplemez borításának kezdete nem lehet kevesebb. A kaput pirosra kell festeni. – A büntetôpadok a zsûrifülke két oldalán helyezkednek el. – A tartók belsô részeit. mely elkülönítve a mezbe öltözött játékosok és csapatok hivatalos személyei rendelkezésére áll. mely megfelelô védelmet biztosít a gólbíró mûködése számára. jóváhagyott anyagból készül. és ennek legmélyebb pontja nem lehet több. a kapuk mögött. de ellentétes oldalra.

hogy amikor a harmad véget ér. ➤ 2. A zöld fény célja az. Ha a Játékvezetô megítélése szerint nincs elegendô fény a mérkôzés folytatásához. ➤ 3. a szövetség felhatalmazott személyeinek kivételével. ➤ 2.➤ Elektromos eredményjelzô videó felirattal ajánlott az IIHF rendezvényeken. jogában áll felcserélni a csapatokat úgy. hogy lehetôsége legyen a Játékvezetônek és a Vonalbíróknak figyelemmel kísérni a kaput és a fényt egyszerre. Ha az egyik csapat hátrányban van a rossz világítás miatt. és a Játékvezetô véleménye szerint a mérkôzést nem kell elhalasztani. jogában áll elhalasztani a mérkôzést vagy idôt adni a fényviszonyok javítására. hogy a gólbíró nem tudja felkapcsolni a piros lámpát. hogy a korong teljes egészében áthaladt-e a gólvonalon a kapuba a harmad vége elôtt. Jelen szabály megsértését: ➤ Jelentés a megfelelô szervnek ➤ 1. a Gólbíró ne tudja bekapcsolni azt. ➤ Zene szólhat a bemelegítés alatt és játékmegszakításkor 20 . A piros lámpának kapcsolatban kell lennie az idômérôvel. hogy egyforma idôt játszanak a pálya két végén. ➤ 1. ➤ Senki nem mehet be a Hivatalos személyek öltözôjébe az esemény alatt és közvetlenül utána. azért. az a tény. A meghatározó tényezô az. nem jelenti szükségszerûen azt. és pontosan megállapítani mikor ér véget a harmad. A harmad végén. hogy a gól érvénytelen.

– Egy zöld lámpa. WC-vel és elkülönített zuhanyozóval. amely automatikusan kigyullad. hivatalos személyek és a nézôk kényelmesen követhessék a játékot egész idô alatt. 170 – A JÉGPÁLYA VILÁGÍTÁSA Minden jégpályát el kell látni megfelelôen jó világítással oly módon. visszaszámlálás 15-tôl 0 percig. amíg a játék folyamatban van. – a hátralévô büntetési idô legalább 2 játékos részére csapatonként. ha az idômérô megállítja az elektromos órát és minden harmad végén.00-ig számolva. illetve ha idôkérés van. a játékosok és a hivatalos személyek megfelelô tájékoztatására az alábbiakra vonatkozóan: – mindkét csapat neve.ÉS IDÔMÉRÔ BERENDEZÉSEK 151 – SZIRÉNA Minden jégpályán biztosítani kell szirénát vagy megfelelô hangot kibocsátó berendezést az idômérô részére. ahol játékosok tartózkodhatnak. felszerelve padokkal. melyet a gólbíró mûködtet gól esetén. – eredmény. 152 – ÓRA Minden jégpályán lennie kell egy elektromos órának (eredményjelzônek) a nézôk. mely alkalmas 25 játékos és hivatalos személy részére a megfelelô felszerelésekkel. visszafelé számolva a teljes perctôl a 0-ig.150 – JELZÔ. 171 – DOHÁNYZÁS A STADIONBAN Zárt jégpályákon a dohányzást be kell tiltani a játéktéren és a nézôtér területén ugyanúgy. felszerelve padokkal. visszaszámlálás 30-tól 0 mp-ig. – Sûrített levegôvel mûködô dudát és sípot tilos a jégpályára vinni. hogy a játékosok. 153 – PIROS ÉS ZÖLD LÁMPA Minden kapu mögött el kell helyezni: – Egy vörös lámpa. 161 – JÁTÉKVEZETÔI ÉS VONALBÍRÓI ÖLTÖZÔ Elkülönített öltözôt kell biztosítani a játékvezetôk és vonalbírók részére. – szünetidô. 160 – JÁTÉKOS ÖLTÖZÔ Minden egyes csapat részére megfelelô öltözôt kell biztosítani. 172 – ZENE A STADIONBAN – Nem szólhat zene. – minden harmadban lejátszott idô percekben és másodpercekben 0. – idôkérés. 21 . WC-vel és zuhanyozókkal. mint ahogy az öltözôkben és az összes helyiségben.00-tól 20.

nem megengedett. Játékosoknak akik nem viselik a “C” vagy “A” jelzéseket a mezükön. Nem megengedett a kapust jelölni mint Csapatkapitány vagy Csapatkapitány helyettes.➤ 1. egészségére és jólétére való tekintettel. hogy a játékvezetôvel beszéljenek. hogy a megfelelô hatékony védôfelszerelést használják. ➤ Értesíteni kell a megfelelô szervet. A játékosok felelôssége. Ha a csapatkapitány vagy csapatkapitány helyettes nincs a jégen nem megengedett. Ennek ellenére. az IIHF szabályok nem tudják garantálni. ➤ Hirdetések és/vagy márkajelzések a játékos felszereléseken az 1. 572 szabály) ➤ 3. JÁTÉKOS KORCSOLYA 22 . Amennyiben a játék folyamán egy csapat nem tud megfelelô számú játékost a jégre küldeni kiállítások vagy sérülések miatt a játékvezetônek a mérkôzést elveszítettnek kell nyilvánítania. ➤ 2. hogy ezek használata mellet nem történhet sérülés. ➤ 1. ➤ A hivatalos játékszabályok meghatározzák a védô felszerelések használatát a mérkôzés lebonyolítására és a résztvevôk biztonságára. ➤ 2. ➤ Technikai kisbüntetés (lásd. Ha a kapitány és a csapatkapitány is a jégen tartózkodik csak a csapatkapitánynak van joga a játékvezetôvel beszélni. ➤ 4. kivéve ha a játékvezetô hívja. Nem megengedett bármilyen változtatás vagy hozzáírás a nevezéshez a játék megkezdése után. hogy elhagyja a cserepadot a játékvezetôvel való megbeszélés céljából. Melléklet szerint. amit a szabályok elôírnak.