You are on page 1of 2

Testdagen 2010

Program

- Et samarbeid mellom DNV og STN

Forestillinger og tenkning om personlighet har gjennom århundrer opptatt mennesket.


Personlighetsforståelsen har vært, og er fortsatt, gjennomsyret av myter og antakelser.
Omfattende forskning har gitt oss ny kunnskap om betydningen av personlighet i
arbeidslivet. Vi må derfor søke å utvide vår viten om temaet personlighet.

Det Norske Veritas (DNV) og Sertifiseringsrådet for Testbruk i Norge (STN) ønsker med
Testdagen 2010 å sette fokus på hva personlighet faktisk er, hvordan personlighet kan
måles, og hva som på godt og vondt kjennetegner de ulike måleformatene (ipsativt,
normativt og adaptivt) innenfor personlighetstestingen. Søkelyset vil også rettes mot de
faktorer som kan redusere nytteverdien av tilbakemeldingsintervjuet, og til og med gjøre
at treffsikkerheten reduseres. Naturligvis vil vi ta opp hvordan disse fallgruvene kan
unngås, slik at tilbakemeldingsintervjuet faktisk bidrar positivt i prosessen, ut over å
ivareta kandidatens rett til innsikt i egne testresultater.

Vi gleder oss til å møte deg på Testdagen 2010, som er et arrangementet med hensikt å
bidra til et faglig løft for testbrukere og kjøpere av tester. Samt å skape en arena hvor
erfarne og ferske testbrukere kan møtes for å diskutere arbeidspsykologisk testing med
likesinnede.

Tid Sted
Onsdag 17. februar 2010 kl. 0900 – 1630 Clarion Royal Christiania Hotell, se kart

Påmelding via denne linken https://web.questback.com/dnvdemomaurocrippa/testdagen2010/


Program

Tidspunkt Aktivitet/ Foredragstittel Foredragsholder

0900 – 0930 Registrering, morgenkaffe og besøk av stands

Ole Iversen
Velkommen og åpning av Testdagen 2010 Sertifiseringsrådet for testbruk i
0930 - 0950 Norge

Øyvind Sæther
Det Norske Veritas

0950-1000 Introduksjon fra dagens konferansier Andreas Løes Narum


Abintus
Personlighetstesting gjennom tidene – praksis og
konsekvenser
1000 - 1100 Jan Ketil Arnulf
Historisk blikk på personlighetsmodeller og
Handelshøyskolen BI
operasjonalisering av modellene. Er personlighet knyttet til
talenter, begrensninger eller er testen helt enkelt en
kontrollfunksjon mot testerens egne fordommer?

1100 - 1115 Pause

Arbeidspsykologisk testing og standardisering i et Sverre L. Nielsen


internasjonalt perspektiv Norsk Psykologforening
1115 – 1145 Om EFPAs Euro Test ordning og ISO/TC 230
Psychological Assessment

ca 1145-1300 LUNSJ

Testtilbakemeldingen – kilde til økt validitet eller Dag Øyvind Engen Nilsen
snublefelle? De fleste testbrukere tar utgangspunkt i at psychol.net
1300 - 1400 tilbakemelding og intervju basert på testresultater er med
på å øke treffsikkerheten i ansettelsesprosesser. Men er det
nødvendigvis slik?

1400 - 1415 Pause

Format and level of measurement * 1 Eugene Burke


A presentation of the normative, ipsative and adaptive SHL
1415 - 1615 2 Anders Sjöberg
approach to the measurement of personality.
1. The Ipsative format Assessio
2. The Normative format 3 Achim Preuss
cut-e
3. The Adaptive format 4 All presenters
4. Joint panel debate

*Vi gjør oppmerksom på at denne presentasjonen vil foregå på engelsk

ca 1615 -1630 Oppsummering og avslutning Ole Iversen


STN
1715 Middagsdeltakere møtes i baren på Posthallen
Restaurant