You are on page 1of 20

Acest material este o schiţă de lucru la 14.01.

2010
şi urmează a fi îmbunătăţit

PROSTIA OMENEASCĂ
ŞI INTELIGENŢA UMANĂ1

I. PROSTIA OMENEASCĂ: DEFINIŢIE ŞI CARACTERISTICI

Prostia este puţin tratată sistematic în literatura ştiinţifică şi academică Main


Stream,2 şi în practica psihologică, psihiatrică sau psihosocială deşi (sau poate tocmai
de aceea), este foarte larg răspândită. În schimb, în mod intuitiv şi empiric, prostia a
preocupat, în toate perioadele, oameni simpli şi înţelepţi din toate popoarele,
realizându-se un impresionant consens transnaţional şi interdisciplinar, la scara
istoriei, după cum vom ilustra prin proverbele şi maximele comentate în Partea a IV-
a a acestui material.
Se poate totuşi spune că prostia a fost implicit dar totuşi intens studiată prin
cercetarea şi analiza celeilalte feţe a monedei, care este opusul şi complementul său,
respectiv inteligenţa, tratată aici în Partea a III-a.

1
Diferenţierea de nuanţă între „omenească” şi „umană” nu este întâmplătoare şi nu este o
greseală: în timp ce adjectivul omenesc prezintă în general ceea ce este legat de om dar
adeseori are o conotaţie negativă deoarece defineşte o caracteristică negativă, un defect
natural nereparat („firea omenească”: vicii, răutate, invidie, lene, minciună, ignoranţă, inclusiv
prostie), adjectivul uman defineşte trăsături pozitive, superioare, dezirabile/cultivabile şi
idealuri înalte (atitudine umană, căldură umană, dragoste umană, etc.) şi este mai curând
echivalentul lui omenos şi al lui umanist. Studiind articolele corespunzătoare din DEX –
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (editat de un colectiv al Institutului de Lingvistică
„Iorgu Iordan” din cadrul Academiei Române la Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998,
paginile 718 respectiv 1132 pentru cei doi termeni), se observă atât nuanţele de sinonimie,
cât şi cele de antonimie.
2
Curentul ideologic şi doctrinar principal, predominant în ştiinţă şi în societate la un moment
dat, impus inclusiv prin ideologia lui Political Correctness.

1
Prostia, din punct de vedere genetic şi fiziologic, este una dintre cele trei boli
psihice, alături de nebunie (schizofrenie) şi violenţă (agresivitate, denumită şi crimă).
Ea poate fi moştenită genetic, dar este tratabilă, mai uşor şi cu rezultate mai
bune decât celelalte două, mai ales că are şi o componentă (determinare)
psihosocială cognitivă, educaţională.
Iată cum este definită prostia în DEX3 :
PROSTIE, prostii, s.f.
1. Starea celui lipsit de inteligenţă sau de învăţătură, starea omului prost; (concr.)
faptă, comportare, vorbă care denotă o astfel de stare.
2. Vorbă, faptă sau lucru lipsite de seriozitate, de importanţă; fleac, absurditate,
inepţie.
Prost + suf. -ie

Majoritatea oamenilor suferă de prostie totală, absolută (retardaţi, cretini, cu un


IQ4 sub 80) sau parţială, de aceea nu este recunoscută oficial ca boală socială
(numărul contează!), restul fiind inteligenţi şi foarte inteligenţi.5
Prostia parţială este:
• Relativă: faţă de alţii, mai deştepţi.6
• Conjuncturală: în anumite situaţii, domenii profesionale prost alese, etc.
• Punctuală: într-un moment dat, o situaţie de lipsă de concentrare, etc.
• Circumstanţială şi condiţionată: influenţată de anumiţi factori personali
(lipsă de cunoştinţe sau de rutină, stres, frică, emotivitate, neîncredere,

3
Idem, DEX – Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 1998, pagina 861.
4
IQ = Intelligence Quotient (Coeficient de inteligenţă), indicatorul de măsurare a inteligenţei; a
se deosebi de EQ = Emotional Quotient, care măsoară abilităţile de relaţionare, solidarizare,
comunicare, empatie, autocontrol, etc.
5
Probabil că şi aici se aplică distribuţia statistică normală, specifică grupurilor sociale,
exprimată grafic prin „clopotul lui Gauss-Laplace”: 16% retardaţi dar unii dintre ei recuperabili
(IQ sub 80), 68% oameni obişnuiţi (IQ intre 80 şi 135) şi 16% foarte inteligenţi şi genii (IQ
peste 135; cel mai mare IQ în lume s-a înregistrat în SUA, la nivelul 210, la o femeie; deşi nu
a trecut nici un test IQ, se consideră că Einstein avea un IQ de peste 160), fiecare din cele trei
categorii având propria stratificare şi ierarhizare.
6
„Ştiu că sunt prost. Dar când mă uit în jur, prind curaj!”, spune cu îndreptăţire însuşi I.L.
Caragiale.

2
stare proastă de sănătate, lipsă de vitalitate şi energie) şi anumite condiţii
de mediu (anturaj, singurătate, etc.).
• Pasageră: trece, iar în alte momente sau situaţii nu se manifestă.
• Graduală, evolutivă, de intensităţi diferite în situaţii şi perioade diferite.
• Atât individuală, cât şi colectivă;7
• Tratabilă: prin conştientizare, studiu, exerciţiu, experienţe, autocontrol,
dragostea, înţelegerea şi grija celor din jur, etc.; de exemplu, IQ poate
creşte în timpul vieţii prin studiu şi acumulare de experienţă cu 10 – 15
puncte.8
Toate aceste aspecte fac prostia parţială greu detectabilă, dar nu mai puţin
periculoasă, deoarece un om prost, mai ales dacă este supralicitat/supraevaluat,9 este
incompetent şi pune în pericol sănătatea, viaţa şi averea altora prin deciziile sale
greşite. Prostia degenerează astfel şi eşuează din punct de vedere profesional în
incompetenţă şi dezastru, iar din punct de vedere moral în impostură.
Un caz aparte este reprezentat de „idioţii savanţi”, cei foarte dotaţi (genii) în
anumite domenii, dar complet idioţi şi autişti în toate celelalte domenii (nu se pricep
absolut de loc în alte domenii şi nu se pot descurca singuri în situaţii de viaţă dintre
cele mai simple).
Un om prost este un om vulnerabil, manipulabil, uşor de înşelat, exploatat şi
înrobit, pentru că nu înţelege ce se întâmplă cu el şi nu poate deosebi aparenţa de
esenţă. De aceea el va deveni, în timp, după eşecuri succesive, nemulţumit, nefericit,
frustrat, complexat, rău, agresiv, intolerant, cu perspectiva aproape certă a ratării.

II. CĂI DE URMAT PENTRU CEI CARE VOR SĂ REUŞEASCĂ


7
Un exemplu clar de prostie colectivă este suspiciunea, lipsa reciprocă de încredere, de
comunicare, de cooperare şi de solidaritate la nivelul grupurilor sociale.
8
Autorul acestui articol se plasează între cei 68% oameni obişnuiţi, dar care a câştigat prin
acumulare de cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi 10-12 puncte de IQ în perioada 1995 - 2009.
9
Încălcându-se astfel principiul „Omul potrivit la locul potrivit”, sau aplicându-se Principiul lui
Peter: „Fiecare este promovat până când îşi atinge nivelul propriei incompetenţe”.

3
Pentru oamenii care vor să reuşească, următoarele sunt căile de urmat:
• Cunoaşterea excelentă a caracteristicilor şi profilului propriu, pentru toţi.
• Să înveţe în permanenţă, să acumuleze cunoştinţe teoretice, abilităţi şi
deprinderi practice diverse; o menţiune specială trebuie făcută pentru
învăţarea (şi exersarea) limbilor străine, care în mod special duce la
dezvoltarea inteligenţei.
• Să pună accentul pe obiectivele înalte, de viitor, nu pe cele mărunte,
zilnice: nu întâmplător, după ce fusese numit împărat, în celebrul său vis
când se conversa cu Dumnezeu, Solomon îi cere acestuia „pricepere şi
înţelepciune”, iar Dumnezeu, încântat că nu-i ceruse nimic pentru el
însuşi, îi dă procepere şi înţelepciune, dar şi averi şi bogăţii, „pe
deasupra”, pentru că întotdeauna averile şi bogăţiile ne vin pe deasupra,
urmare priceperii şi înţelepciunii, urmare asumării unor idealuri înalte.
• Dezvoltarea unei calităţi la maximum, până la cer (ceea ce îl face geniu,
savant, cercetător ştiinţific, etc.) şi neglijarea altora, dar lucrul şi viaţa
obligatoriu în echipă (ca să aibă grijă de el, că altfel nu se descurcă), în
situaţia în care o calitate intelectuală iese în evidenţă în mod pregnant în
evidenţă, iar celelalte sunt la un nivel mai redus şi/sau când scopul este
afirmarea la cel mai înalt într-un domeniu (în cercetare ştiinţifică, artă,
sport, etc.); sau: Cultivarea unei calităţi mai proeminente dar ne-
neglijarea celorlalte, pentru a fi o personalitate complexă, puternică şi
independentă, la nevoie, atunci când nivelul fiecărei calităţi intelectuale
ale persoanei se află la niveluri general-înalte şi/sau când se urmăreşte
crearea unei personalităţi puternice, complexe şi independente.

4
III. INTELIGENŢA UMANĂ: DEFINIŢIE ŞI FORME DE
MANIFESTARE

Pentru a cunoaşte însă mai bine prostia, pentru a o detecta şi a ne feri de ea (sau
eventual pentru a ne-o reduce pe a noastră), trebuie să ştim ce reprezintă opusul ei,
adică inteligenţa.
Iată cum este definită inteligenţa în DEX:10
INTELIGENŢĂ, inteligenţe, s.f.
1. Capacitatea de a înţelege, uşor şi bine, de a sesiza ceea ce este esenţial, de a rezolva
situaţii sau probleme noi pe baza experienţei acumulate anterior; deşteptăciune.
* Inteligenţă artificială = capacitate a sistemelor tehnice evoluate de a obţine
performanţe cvasiumane. * Persoană inteligentă.
2. (Înv., art.) Totalitatea intelectualilor, intelectualitate.

În esenţă, inteligenţa reprezintă deci capacitatea omului de a gândi, de a


procesa rapid, masiv şi corect informaţiile, adică:
• De a anticipa, de a prevedea, de a avea o viziune strategică şi un plan
raţional dar permanent perfectibil privind evoluţia sa şi a mediului în
viitor.
• De a se adapta cu succes la diferite circumstanţe schimbătoare, de a fi
flexibil şi adecvat, de a fi în armonie cu mediul, de a rezolva probleme
noi, de a comunica, a se relaţiona şi a se solidariza, asocia şi coopera cu
alţii pentru a supravieţui şi a-şi conduce viaţa cu succes; de a fi „ferm în
respectarea principiilor, dar flexibil în aplicarea lor”.11
• De a se pregăti pentru viitor, investind pe termen lung în sine şi
apropiaţii săi (prin învăţătură, educaţie, imagine, afaceri, acumulări,
economii, etc.), nu consumând, risipind totul în prezent şi în mod

10
Idem, DEX – Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, 1998, pagina 497.
11
Pentru că oamenii inteligenţi au principii şi acţionează după principii şi reguli, nu la
întâmplare, haotic, bezmetic, iraţional, anarhic, exclusiv instinctual, precum proştii.

5
neproductiv, după regula păguboasă „după mine potopul” sau „viaţa
este scurtă” sau „totul aici şi acum”. Marile firme private, de familie,
din ţările occidentale dezvoltate, înfiinţate cu sute de ani în urmă (de
exemplu, marele grup hotelier J.W. Marriott), stau mărturie că este mai
bine să construieşti palate decât bordeie de paiantă.
• De a învăţa în permanenţă din greşelile altora, ca şi din greşelile sale,
pentru a se perfecţiona, a se desăvârşi, a greşi tot mai puţin, a-şi creşte
performanţele.
• De a avea autonomie de gândire, de a gândi cu propria minte, de a avea
discernământ, adică de a se sfătui cu alţii, de a accepta sfaturi şi sugestii,
dar a nu fi influenţabil (în sensul negativ, de a fi instabil, schimbător şi
dezechilibrat).
• De a crea, de a inventa, de a fi imaginativ, inovator, spontan, adecvat,
constructiv şi original în tot ceea ce face.
• De a-şi atinge obiectivele cu eforturi cât mai mici şi fără a deranja inutil
sănătatea, viaţa, proprietatea şi interesele altora, de a fi eficient;12 un om
inteligent nu-şi face rău cu mâna sau cu gura lui.
• De a avea credinţă, speranţă, pasiune (nu patimă), optimism, toleranţă,
deschidere, generozitate şi dragoste faţă de toţi şi de toate.
• De a fi bun şi pozitiv, cunoscând că bunătatea şi generozitatea sunt
expresia inteligenţei şi puterii (numai un om prost şi slab este rău şi
egoist, atrăgându-şi adversitatea celorlalţi, adică făcându-şi singur rău);
un om inteligent nu este naiv, manipulabil, uşor de înşelat, de înrobit şi
de exploatat pentru că el va vedea esenţa dincolo de aparenţe şi va căuta
în permanenţă succesul, performanţa şi libertatea.

12
Mistreţul mănâncă mult, dar strică de cinci ori mai mult.

6
A nu se confunda inteligenţa (gândirea, calitatea procesării şi prezentării
informaţiei) cu memoria, atenţia, percepţiile senzoriale, voinţa, răbdarea,
perseverenţa, ambiţia, starea de sănătate fizică şi nervoasă, etc. care constituie mai
curând instrumente complementare, indispensabile, în ajutorul inteligenţei.13
Trebuie menţionat că inteligenţa este de mai multe feluri, după modul ei de
manifestare:
• ştiinţifică (logică, abstractă) – specifică pentru savanţi, experţi tehnici,
cercetători ştiinţifici, etc.;
• tehnică – specifică inginerilor, tehnicienilor, constructorilor, proiectanţilor, etc.
• artistică (imaginativă şi figurativ-expresivă) – este caracteristică artiştilor;
• socială (comunicaţional-relaţională şi tranzacţională) – specifică pentru
avocaţi, oameni de afaceri, profesori, oameni politici, actori, etc.;
• motrică (dinamică, viteză, îndemânare şi armonie în mişcări, gesturi, etc.) –
specifică pentru artizani, meseriaşi, sportivi, dirijori, actori de pantomimă, etc.
şi că nu se manifestă în mod pur la nici o persoană, ci într-o combinaţie specifică,
unică, diferită de la o persoană la alta, cu un accent pe una sau alta dintre formele de
mai sus.

IV. PROVERBE ŞI MAXIME DESPRE PROSTIE, COMENTATE


13
Având în vedere că ordinatoarele (calculatoarele) sunt făcute după chipul şi asemănarea
omului, se poate susţine o comparaţie inversă: inteligenţa este dată de activitatea
procesorului, pe când memoria, atenţia, percepţiile, etc. sunt date de hard disk, memoria
internă, memoria externă, placa de bază, placa video, etc.

7
Această parte este menită să completeze, să nuanţeze şi să argumenteze cu
anumite vorbe şi cugetări de duh cele prezentate în părţile anterioare.

Cu prostul neşcolarizat
Te lupţi puţin şi ai scăpat.
Dar duci o luptă colosală,
Cu prostul care are şcoală.

Cu toate astea, ar fi tare neplăcut dacă prostia ar durea. Vă daţi seama că mulţi nu
ar mai putea să mai meargă pe stradă de ţipetele care ar fi?

Viaţa e una, deci merită traită din plin!

Carpe Diem! = Trăieşte clipa!

Murphy zicea bine: Nivelul inteligenţei pe planetă este constant, dar populaţia este în
continuă creştere.

"Dumnezeu i-a iubit pe proşti că de aia a făcut atâţia..."

"Trebuie să fii deştept ca s-o faci pe prostu..."

„Cu proştii nu merită să mergi nici la câştig...”

"Trebuie să ai puţină inteligenţă ca să-ţi dai seama cât de prost eşti"

Fereşte-te de prost, că are mintea odihnită.14 (zicală românească)


14
Fără a avea intenţia în vreun fel de a face aprecieri de valoare sau de a o jigni pe distinsa,
onorabila şi charismatica domnişoară, menţionăm doar strict informativ că această zicală a fost
spusă şi parafrazată de Elena Băsescu de bună-voie şi nesilită de nimeni despre ea însăşi,
atunci când ne-a prevenit că cine se ia de dl. Traian Băsescu este duşmanul ei personal, iar ea
este periculoasă, pentru că are mintea odihnită. Am propune mai curând încadrarea acestei
întâmplări în categoria umorului involuntar.

8
Astăzi carte multă nu se cere
Să fii prost, să ai putere.

Prostu’ nu e prost destul


Dacă nu e şi fudul. (din înţelepciunea populară românească)

Prostia este o suferinţă nedureroasă a inteligenţei. (definiţie de Emil Cioran în Amurgul


gândurilor)

Oamenii se nasc neînvăţaţi, nu proşti; ei devin proşti prin învăţătură.15 (citat din
Bertrand Russell)

Prostia este cultivarea deliberată a ignoranţei.

Prostia este talentul de a avea concepţii greşite. (definiţie de Edgar Allan Poe)

Cine umblă mereu alături de omul prost se va umple şi el de prostia acestuia.


(proverbe egiptene)

Un prost învăţat e mai prost decât un prost neînvăţat.

Mai bine un strungar bun decât un inginer prost.

Culmea prostiei: să fii invidios pe-un prost.

Prostia este aberaţia care a primit o consacrare afectivă. (definiţie de Gabriel Liiceanu în
Despre limită)

Fii prost, când o cere împrejurarea; să simulezi prostia când trebuie este cea mai
mare înţelepciune. (citat din Cato)
15
Prin învăţătură de proastă calitate, am nuanţa noi în mod necesar.

9
Legea a 2-a a prostiei
Cu cât te vei strădui mai mult să convingi pe cineva că nu eşti prost, cu atât îl
vei convinge mai mult că eşti. (murphologie)

Orice optimist nu e decât un prost (în sensul de neinformat).

Un prost găseşte totdeauna pe altul mai prost care să-l asculte cu gura căscată. (citat
din Mihail Sadoveanu)

Şi de la cel mai prost ai ce învăţa, măcar până unde se întinde prostia. (Aceasta
deoarece ne oferă contraexemplul, etalonul faţă de care identificăm, comparăm şi apreciem
inteligenţa).

Prostia este eternă şi invincibilă; e o hidră cu nenumărate capete care cresc la loc de
câte ori le tai, de aceea trebuiesc tăiate mereu cu acizii inteligenţei, pentru a o ţine în
şah; e tot ce se poate face contra ei. (definiţie de Alexandru Paleologu în Despre lucrurile cu
adevărat importante)

Alfabetizând prostul, îi asiguraţi acces neîngrădit la cărţile proaste. Citind, el îşi va


putea lărgi uimitor ignoranţa. (Valeriu Butulescu în Imensitatea punctului)

Mie
De mult de tot, ce prost eram
Că doar de fuste mă ţineam.
Acum când totul fac cu rost,
Regret că nu mai pot fi prost.
[epigramă de Eugen Albu din Pledoarie pentru epigramă (aprilie 2007)]

Aceia care vor să pară înţelepţi între proşti, vor părea la rândul lor proşti între
înţelepţi. (citat din Quintilian)

Dragostea nu e oarbă, ci proastă: nu ochii îi lipsesc, ci mintea. Inima este un prost


sfătuitor

10
Când prostia va primi aripi, se va întuneca cerul. (Valeriu Butulescu în Stepa memoriei)

Nu râdeţi de proşti, fiindcă astfel îşi închipuie că au umor. (citat din Charles
Montesquieu)

Înţelepciunea nu este "plicticoasă" decât pentru proşti. [Alex. Leo Şerban în Dilema
veche (august 2006)]

Democraţia este o credinţă patetică în înţelepciunea colectivă a prostiei individuale.


(citat din H.L. Mencken)

Este mai bine să fii prost şi să cunoşti acest fapt, decât să fii prost şi să te crezi
înţelept. (citat din Buddha)

În politică, prostia nu e un handicap. (citat din Napoleon Bonaparte)

Îi plâng pe proşti şi proştii mă înving. (Ana Blandiana în Eclipsa)

Deşteptăciunea are limite, prostia n-are margini. (proverbe)

Trataţi cu îngăduinţă această prostie. A fost comisă în numele unui ideal înalt.
(Valeriu Butulescu în Imensitatea punctului)

Cincinat ca vânător (Pro domo: "...ca bici contra prostiei" C.P.)

Epigramist înscris la vânători


Cu arcul şi săgeata ironiei,

11
A hărţuit efectele prostiei
Oportunişti, excroci şi impostori.
madrigal de Nicolae Ivan din Săgeţile lui Cincinat (2002)

Promisiunile sunt o cursă pentru proşti. definiţie de Baltasar Gracian

Oamenii sunt răi şi proşti. Iremediabil răi şi proşti. Camil Petrescu în Danton

Să fii prost, se mai întâmplă, dar să fii atât de prost încât să recunoşti... Victor Martin
în Carte de citit la volan

A râde de oamenii de spirit este privilegiul celor proşti. citat din La Bruyere

Nicăieri şi niciodată, Domnul Iisus Christos nu ne-a cerut să fim proşti.


Nicolae Steinhardt în Jurnalul fericirii

Omenirea i-ar târî mai uşor în spate pe proşti, dacă nu le-ar fi fotoliile atât de grele.
citat din Vasile Ghica

Să fii prost, egoist şi să ai o sănătate bună sunt trei cerinţe pentru a fi fericit, deşi
dacă prostia lipseşte celelalte nu mai contează. citat din Gustave Flaubert

Orice prost e ferm convins, şi oricare om ferm convins e prost; cu cât judecata sa e
mai greşită, cu atât e mai mare îndărătnicia sa. citat din Baltasar Gracian

Proştii mor, prostia e nemuritoare. citat din Ion Luca Caragiale

Au dreptate proştii: inteligenţa e o prostie. Victor Martin în Carte de citit la volan

12
Ştiu că sunt prost. Dar când mă uit în jur, prind curaj. citat din Ion Creangă

Oamenii fac de bună voie lucruri care, dacă n-ar fi proşti, nu i-ar putea sili nimeni
să le facă. (Marin Preda în Moromeţii)

Când zeii vor să piardă un om, îi trimit un prost în preajmă (citat din Vasile Ghica), cu
varianta: “Când Dumnezeu vrea să piardă pe cineva, mai întâi îi ia minţile!”

Inteligenţa artificială nu va învinge niciodată prostia nativă.

Prostia nu guvernează. Ea domneşte. Valeriu Butulescu în Noroi aurifer

Este de preferat să trăieşti în infern alături de un mare înţelept, decât în paradis


alături de zece proşti (citat din Paramahansa Yogananda), cu varianta românească: “Mai
bine cu deşteptul la pierdere decât cu prostul la câştig”.

Inteligenţă

Inteligenţa-i calitate
Ce leagă prin diversitate,
Opusă deci prostiei care
Dezbină prin asemănare!
epigramă de Corneliu Berbente din Pledoarie pentru epigramă (aprilie 2007)

Prostul cel mai prost e prostul alterat de filosofie. citat din Lucian Blaga

Mulţimea este ca o nevastă proastă. citat din Adolf Hitler (Atunci cu atât mai mult trebuie
văzut cum este o nevastă proastă: cicălitoare, bârfitoare, leneşă, jegoasă, incultă, needucată?....)

13
Prostia, prostia uriaşă! Uriaşă! E unica stăpână a lumii! citat din Flaubert (denotă
exasperarea)

Fericirea nu este nimic altceva decât o sănătate bună şi o memorie proastă. definiţie
de Albert Schweitzer

Nu ai niciodată mai multă nevoie de spirit ca atunci când ai de a face cu un prost.


proverbe chinezeşti

De multe ori taci fiindcă eşti convins… de prostia adversarului. citat din Nicolae Iorga

Doar două lucruri sunt infinite, universul şi prostia umană, însă nu sunt sigur despre
primul. citat din Albert Einstein

Viaţa nu imită arta, ci imită televiziunea proastă. citat din Woody Allen

Mama prostiei e tot timpul însărcinată. Emanuel Grădinaru

Un prost aruncă o piatră în baltă şi o sută de deştepţi nu pot s-o scoată. Proverb
românesc

Fac această figură de tâmpit tocmai pentru a nu fi luat de prost. Victor Martin în Carte
de citit la volan

Există o limită inferioară a naivităţii, sub care aceasta devine irevocabil prostie.
Valeriu Butulescu în Noroi aurifer

14
Suntem un popor de supravieţuitori ai unei vieţi proaste. Victor Martin în Plimbare cu
telemobilul

Fii tolerant faţă de proşti. Mai degrabă gândeşte-te la ei ca la nişte copii sau
animale de casă, care nu sunt destul de importanţi ca să-ţi afecteze stabilitatea.
Robert Greene în 33 strategii de război

Contra prostiei, chiar şi zeii luptă în zadar. citat din Schiller

Domnul îi iubeşte...

Dumnezeu cred că iubeşte


Pe proşti, nebuni şi farisei,
Nu prea ştiu ce urmăreşte,
Dar a umplut lumea cu ei. epigramă de Paul Constantin (30 mai 2008)

Eşti liber să spui orice. Dar chiar este nevoie? I.L. Caragiale (Este vorba aici despre atât de
necesara cenzură a bunei-cuviinţe, a bunului-simţ şi a respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi.O
altă vorbă de duh spune “Dacă tăceai, filosof rămâneai”, adică nu-ţi mai făceai răul de a spune o
prostie şi de a le arăta celorlalţi cât de prost eşti, când de fapt până atunci ei te credeau deştept.)

Ghinionul nu se înverşunează decât împotriva prostiei. citat din Jules Renard

Nu este nicio ruşine să te naşti prost. Ruşine e să mori prost. citat din Marin Sorescu

Comunismul este societatea care garantează prostia ca încremenire în proiect.


definiţie de Gabriel Liiceanu în Despre limită (În mod evident Gabriel Liiceanu se referă aici la
marginalizarea şi chiar distrugerea oamenilor valoroşi şi la promovarea non-valorilor care s-a
aplicat în mod programatic, sistematic şi consecvent în timpul orânduirii comuniste în toate ţările în
care a existat acest regim politic, dovedit în final absurd şi falimentar.)

15
Uneori culmea înţelepciunii este să mascheze prostia. citat din Cato cel Bătrân

Dar mai uşor se maschează prostia decât se poate mima inteligenţa.

Trebuie să fii inteligent ca să faci pe prostul

Orice se poate mima, cu excepţia inteligenţei!

Taxa pe viciu

Pe alco'l şi pe tutun
Taxa creşte cu o mie.
Dacă vreţi un bir mai bun,
Puneţi taxă pe prostie!
epigramă de Marius Mălai din Pledoarie pentru epigramă (aprilie 2007)

Mare-i gradina ta, Doamne!

Cu omul neşcolit şi prost,


Nu lupt, că n-are niciun rost;
Dar duc o luptă infernală
Cu prostul care are şcoală. epigramă de Eugen Albu
(Aceasta se întâmplă deoarece prostul cu şcoală este un prost care începe a crede că e deştept, crede
că înţelege şi că are chiar argumente “ştiinţifice”, pe care însă le foloseşte prost, inadecvat, selectiv,
agresiv, putând chiar să-i înşele pe ceilalţi şi să primească funcţii de decizie, fiind astfel mai
periculos ca un prost obişnuit, care stă în banca lui, nu are funcţii de decizie şi face prostii mai mici
şi/sau afectează pe mai puţini.)

De obicei nu întâlnim printre oamenii inteligenţi decât neputincioşi, iar printre


oamenii de acţiune decât proşti. Andre Gide în Pagini de jurnal

16
Unii tac din înţelepciune, alţii tac din prostie, oricum, tăcerea lor vorbeşte. citat din
Dimitrie Cantemir (Sunt adică situaţii în care tăcerea nu este de ajuns ca să mascheze prostia, care
începe să se întipărească prostului pe faţă, şi care începe să se dea de gol prin uitătură, călcătură,
gestică, ţinută, etc. Alteori, tăcerea are valoare juridică: “Şi tăcerea este un răspuns…”)

Să citeşti este ca şi cum ai traduce, pentru că trăirea cuiva nu este la fel cu a altuia.
Un prost cititor este ca un prost traducător. Pentru a învăţa să citeşti bine,
învăţătura este mai puţin importantă decât instinctul. citat din Wystan Hugh Auden

Oricare prost poate să spună adevărul, dar e nevoie de un om cu cap ca să ştie să


mintă bine. citat din Samuel Butler

Unui prost (I)

Cu-n om deştept te-ai supărat?


Te cerţi un pic şi ai scăpat.
Dar duci o luptă fără rost,
Cu omul care este prost. epigramă de George Budoi (10 mai 2008)

Surori gemene

Domnia şi prostia, la un loc,


Sunt boli ce nu te leagă de un pat,
Ajungi ministru dacă ai noroc
Şi mori cu ele, tot nevindecat. epigramă de Gheorghe Luchian D'Aquila (19 ianuarie
2009)

Europa ne va ajuta să scăpăm de unele obiceiuri proaste, numite tradiţii: guiţatul


ritual al porcilor în Ajun, jertfa barbară a mieilor pascali, jelitul morţilor în
sufragerie. citat din Valeriu Butulescu

17
Când doi proşti se ceartă, nimeni nu câştigă! Costel Zăgan în Caratele... prostiei (iunie
2008)

Pasiunea preface adesea într-un scrântit pe cel mai inteligent om şi le dăruieşte


adesea inteligenţă chiar şi celor mai proşti. citat din La Rochefoucauld

Prost să fii, noroc să ai. Proverbe româneşt

Uneori norocul maschează prostia şi chiar poate avantaja vreun prost.

Prostia te pierde, dar nebunia te distruge. Ovidiu Kerekes (8 februarie 2006)

Aroganţa e soră cu prostia. proverbe arabe

Este mai uşor să previi obiceiurile proaste decât să lupţi cu ele mai târziu. citat din
Benjamin Franklin

Nu te certa niciodată cu un prost!


Te va aduce la nivelul lui şi te va bate cu experienţa! (din popor).

S-a dovedit că un prost nu poate conduce decât oameni inteligenţi. Citat din Vasile
Ghica

18
V. BIBLIOGRAFIE

1. Erasmus din Rotterdam, Elogiul nebuniei sau cuvântare spre lauda prostiei,

Editura Minerva, Bucureşti, 2000.


2. Joseph T. HALLINAN, De ce greşim? Ne putem baza pe ceea ce vedem? Cât

de mult putem conta pe memorie? Suntem oare cu toţii „peste medie”?,


Editura Meteor Press, Bucureşti, 2009.
3. Vasile PAVELCU, Elogiul prostiei. Psihologie aplicată la viaţa cotidiană,

Editura Polirom, Iaşi, 1999.

19
4. X X X Academia Română – Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, DEX –

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, ediţia a doua, Editura Univers


Enciclopedic, Bucureşti, 1998.
5. www.mediafax.ro/ştiinţă-sănătate/ : Bolile psihice – cel mai important tabu

social.
6. http://hem.bredband.net/b153434/Index.htm: Estimated IQs of some of the

Greatest Geniuses.
7. www.ro.wikipedia.org/Inteligenţa

8. www.ro.wikipedia.org/Psihiatrie

9. http://subiecte.citatepedia.ro/despre.php?p=5&s=prostie

Marian Covlea, MA

20