You are on page 1of 1

2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KONYA-

BEYŞEHİR KURUCUOVA LİSESİ COĞRAFYA 11


DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 10 Kasım 2009

Adı. Soyadı:

Numara:

1. Biyoçeşitlilik ve biyom kavramlarını açıklayınız.


2. Tropikal yağmur ormanları biyomunun bitki örtüsü ve canlıları hakkında bilgi
veriniz.
3. Bir akarsuda biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu kısım neresidir? Açıklayınız.
4. Enerji akışını şekil çizerek açıklayınız.
5. Hidroelektrik potansiyeli açısından ülkemiz akarsularını değerlendiriniz.
6. Bir ülke nüfusunu arttırmak istiyorsa bu ülkede ne gibi sosyal ve ekonomik
problemler vardır?
7. Dünya’daki ilk şehirlerin ortaya çıktığı yerlerin özellikleri nelerdir?
8. Ulaşımın tüketime etkisini bir örnek vererek açıklayınız.
9. Doğal kaynakların bir ülkenin ekonomisine ne gibi etkileri vardır?

NOT: HER SORU 10 PUANDIR BAŞARILAR


S.FATİH YARADANAKUL
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ