You are on page 1of 2

Unitatea de învăţământ

:

Avizat,

Profilul:Tehnologic
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională:Tehnician controlul calitatii produselor agro-alimentare
Modulul: Managementul calităţii-M3
Nr de ore/an:60
Nr. ore /săptămână: din care: T:1 LT:
IP:1
Clasa:Postliceal anul I
Profesor:
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:
PROGRAMA APROBATA PRIN ORDINUL M.E.C.T.S.: Anexa nr. 3 la
OMEdC nr. 4760/26.07.2006

Director

Avizat,
Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul II

Nr. ore

Nr.
crt.

Unitatea de
competenţă

Competenţe
specifice

Conţinuturi

(0)
1

(1)
U1-Managementul
calităţii

(2)

(3)

C2 – Efectuează
controlul statistic

Implementarea măsurilor care se impun în urma efectuării
controlului statistic:
(LT)
- acceptare/respingere lot de produse
- trecerea la alt plan de control (alt grad de severitate, AQL)
Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de
asigurarea calităţii:
- proceduri,
- manualul calităţii,
- satisfacerea clienţilor,
- costuri,
- standarde de firmă,

Săptămâna

T

LT

IP

T

LT

IP

(4)
1

(5)

(6)
1

(7)
S1

(8)

(9)
S1

1

1

S2

S2

1

1

S3

S3

1

1

S4

S4

1

1

S5

S5

Obs.
(10)

Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii C4 .urmărirea parametrilor de funcţionare Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii: (LT) .acţionează). .rebuturi.C3 . metoda întrebărilor). .instrumente ajutătoare (brainstorming.legislaţie. .strategia Kaizen.conform standardelor ISO specifice domeniului de activitate Stabilirea strategiilor de îmbunătăţire a calităţii: . fişe de control statistic 1 1 S6 S6 1 1 S7 S7 1 1 S8 S8 1 1 S9 S9 1 1 S10 S10 1 1 S11 S11 1 1 S12 S12 1 1 S13 S13 1 1 S14 S14 1 1 S15 S15 Recapitulare Întocmit. .principiul “zero defecte” Aplicarea instrumentelor de îmbunătăţire a calităţii: .produse neconforme.(intern/extern dat) pe metode statistice. diagrame.produse returnate.Ciclul PEVA (planifică – execută – verifică .feed-back.mentenanţă.penalizări pentru întârziere.instrumentele calităţii (grafice. .grafice de documentare Interpretarea unui audit de calitate (intern/extern dat): . .conform standardului ISO 9004-4 .reparaţii.despăgubiri pentru daune Definirea conceptului de îmbunătăţire continuă a calităţii. . .Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii . stratificare. . . . Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii: . . .recondiţionări. .planificarea întreţinerii. histograme. . .reclamaţii clienţi.