You are on page 1of 17

SK DEGONG

36700 LANGKAP
SAINS
TAHUN 5

1 JAM

BAHAGIAN A
1. Yang manakah antara berikut bukan

B. Mikroorganisma boleh membiak dan


bernafas

mikroorganisma?

Which one of the following is not a


microorganism?

Microorganism can grow and breathe

C. Fungi boleh digunakan dalam

A. Bakteria

pembuatan roti

Bacteria

Fungi can be used to help in making bread

B. Berudu

D. Semua bakteria adalah berbahaya


dan boleh menyebabkan penyakit
yang membawa maut

Tadpole

C. Fungi
Fungi

All bacteria are harmful and can cause


deadly diseases

D. Protozoa
Protozoa

4. Apakah sebenarnya yang menyebabkan

2. Mikroorganisma dapat dilihat melalui

doh roti menjadi kembang?

Microorganisms can be seen through

What actually makes the bread dough rise?

A. cermin

A. Pembiakan mikroorganisma yang


sangat cepat

mirror

B. teleskop

The microorganisms reproduce very


quickly

telescope

C. mikroskop

B. Pembebasan karbon dioksida apabila


mikroorganisma bernafas

microscope

D. periskop

The carbon dioxide produced when the


microorganisms breathe

periscope

C. Pergerakan mikroorganisma di
dalam doh

3. Manakah antara pernyataan berikut

tentang mikroorganisma yang tidak


betul?

When the microorganisms move about


within the dough

Which of the following statements about


microorganism is not correct?

D. Pertumbuhan microorganism di
dalam doh

A. Virus adalah mikroorganisma yang


paling kecil

When the microorganisms grow within the


dough

Virus is the smallest microorganism

Malaria

5. Semua yang berikut dihasilkan dengan

8. Manakah antara penyakit berikut yang


disebabkan oleh virus?

bantuan fungi kecuali .....

All the following products are made with the


help of fungi except .....

Which of the following diseases are caused by


virus?

A. tapai
tapai

Selesema

bread

II

Campak

tempe

III Malaria

yogurt

IV

B. roti

C. tempe
D. dadih

6. Mikroorganisma adalah penyebab

II

makanan menjadi busuk

Cacar air

Chicken pox

B. II dan IV
II and IV

tooth decay

C. I, II dan IV
I, II and IV

food turning bad

D. I, II, III dan IV

III penyakit
IV

Malaria

I and II

Microorganisms are the cause of

pereputan gigi

Measles

A. I dan II

kepada
I

Flu

I, II, III and IV

illnesses

keracunan makanan

9. Mengapakah jururawat dikehendaki

food poisoning

memakai sarung tangan apabila


merawat luka pesakit?

A. I, II dan III
I, II and III

Why are nurses required to wear gloves when


treating wounds?

B. I, II dan IV

A. Mereka tidak menggunakan jarum


sebaliknya menggunakan tangan

I, II and IV

C. II, III dan IV


II, III and IV

The can use their hands instead of using


pincers

D. I, II, III dan IV

B. Mereka tidak perlu membasuh


tangan dengan kerap

I, II, III and IV

They do not need to wash their hands so


often

7. Antara penyakit berikut, yang manakah

tidak disebabkan oleh mikroorganisma?

C. Mereka selamat daripada penyakir


berjangkit

Which of the illnesses below not result from


the harmful effects of bacteria?

They are safe from contagious diseases

A. Cirit-birit

D. Kuku mereka tidak mencederakan


pesakit

Diarrhoea

B. Campak
Measles

Their fingernails do not hurt their


patients

C. Pening kepala
Headache

D. Malaria

10. Yang manakah antara berikut bukan

cara yang berkesan untuk menghalang


penyebaran mikroorganisma?

C. burung
bird

D. penyu

Which one of the following is not an


effective way to prevent the spread of
microorganisms?

A.

turtle

Minum air yang dimasak sahaja

13. Bagaimanakah ibu ayam melindungi


anaknya?

Drinking only boiling water

B. Basuh tangan sebelum memegang

makanan

Washing hands before handling foods

How does a hen protect her young?

A.

By flapping her wings

C. Menutup tingkap pada setiap masa

B. Mencarikan makanan untuk

Keeping the window closed all the time

anaknya

D. Pesakit yang mengalami penyakit

By getting food for them

berjangkit dikuarantin

C. Menyimpan anak-anaknya di dalam

Keeping patients with contagious


diseases under quarantine

lubang

By keeping them in burrow

D. Menyerang musuhnya apabila

11. Kemandirian spesies penting supaya

diancam bahaya

The survival of the species is important so


that

A.

By attacking the enemy when


threatened

haiwan tidak akan mati

animals will never die

14. Semua haiwan di bawah hidup secara

B. spesies haiwan tidak akan menjadi

berkumpulan sebagai cara untuk


kemandirian spesies kecuali

pupus

the animal species will not become


extinct

C. haiwan dapat membiak dengan

kadar yang cepat

All the animals below stay in herds as a


method of survival except

A.

B. gajah

D. haiwan akan bertambah lebih

elephants

banyak berbanding tumbuhan

C. helang

there will be more animals than plants

eagle

D. monyet

12. Semua haiwan di bawah memastikan

monkey

kemandirian spesiesnya dengan cara


yang sama kecuali

15. Manakah antara yang berikut bukan

All the animals below ensure the survival of


their species in the same way except

cara pencaran benih tumbuhan?

ayam

chicken

B. ular

kuda belang

zebras

animals can reproduce at a faster rate

A.

Mengepakkan sayapnya

A.

snake

Which of the following is not a means of


seeds dispersal by plants?

Haiwan

Animals

B. Air

Water

C. Angin
3

Wind

D. Hujan
Rain

Getah

D. mekanisma letupan

Rubber

explosive mechanism

Keembung
Balsam

Buah berangan

Ladys finger

Semarak api

Long beans

Kacang bendi
Kacang panjang
16. Bagaimanakah biji benih bagi

tumbuhan di atas dipencarkan?

How are the seeds of the plants above


dispersed?

A.

B. Angin

Angsana

Getah

Rubber

Which of the plants above is dispersed by


explosive mechanism?

Wind

P, Q dan R

A.

Animals

P, Q and R

D. Mekanisma letupan

B. P, Q dan S

Explosive mechanism

P, Q and S

C. Q, R dan S
Q, R and S

17. Antara biji benih yang berikut, yang


manakah dipencarkan oleh haiwan?

D. P, Q, R dan S
P, Q, R and S

Which of the following seeds is dispersed by


animals?

Rambutan

20. Mangga dan rambutan dipencarkan


melalui haiwan. Ciri-cirinya adalah .....

Rambutan

B. Meranti

Mangoes and rambutans are dispersed by


animals. Their characteristics are .....

Shorea

C. Kelapa

Coconut

D. Kekacang
Beans

berjus dan sedap

II

berwarna terang

juicy and fleshy

brightly coloured

III rasa manis

18. Biji benih atau buah yang ringan dan


mempunyai ruang udara dipencarkan
melalui .....

sweet taste

IV

Seeds or fruits which are light and with air


spaces are dispersed by .....

A.

Sena

dipencarkan melalui mekanisma


letupan?

Water

A.

Flame of the forest

19. Manakah antara tumbuhan di atas

Air

C. Haiwan

Chestnut

mudah dikupas kulitnya


easy to peel

A.

I, II dan III

air

I, II and III

B. haiwan

I, III and IV

C. angin

II, III and IV

water

B.

I, III dan IV

animals

C.

II, III dan IV

wind

D.

I, II, III dan IV

I, II, III and IV

21. Antara haiwan berikut, yang manakah


omnivor?

Rajah 2 / Figure 2
Berdasarkan rajah 2, rantai makanan
manakah yang benar?

Which of the following animals is an


omnivore?

Based on the figure 2, which food chain is


correct?

A.
Beluncas /

Rusa / Deer
B

Caterpillar

24. Organisma

Itik / Duck

Katak / Frog

Caterpillar

Description

Makan tumbuhan dan


haiwan

Eats plants and animals

Makan tumbuhan sahaja

Snake

Eats only plants

Boleh membuat makanan


sendiri

Rajah 1 / Figure 1
22. Rajah 1 menunjukkan satu rantai
makanan. Semua yang berikut mungkin
P kecuali .....

Can make its own food

Makan haiwan sahaja

Eats only other animals

Jadual 1 / Table 1

Figure 1 shows a food chain. P can be all of


the following except .....

A.

Penerangan

Organism

Tumbuhan hijau Beluncas P Ular


Green plants

QSRP
B. Q S P R
C. R P S Q
D. S Q P R

Berdasarkan Jadual 1, manakah


antara rantai makanan yang betul?

arnab

Based on Table 1, which of the following food


chains is correct?

rabbit

B. angsa

A.

goose

C. ayam

chicken

D. burung kecil
small bird

WXYZ
B. Y W X Z
C. X Y Z W
D. Y X W Z

25. Antara rantai makanan berikut, yang

23.

manakah tidak betul?

Which of the food chains is not correct?

A.

Alga Ikan kecil Ikan besar

Algae Small fish Big fish

B. Beluncas Ayam Ular

Caterpillar Chicken Snake

C. Pokok padi Tikus Burung

hantu

Paddy Rat Owl

S
6

D. Tumbuhan hijau Arnab

Helang

Green plants Rabbit Eagle

A. 1
B. 2

C. 3
D 4
.
28. Maklumat berikut menunjukkan
hubungan di antara hidupan.

Tumbuhan hijau Kancil Ular


Helang
Rajah 3 / Figure 3
26. Rajah 3 menunjukkan satu rantai

makanan di hutan. Apakah yang akan


berlaku sekiranya bilangan ular
bertambah?

The following information shows a


relationship between living things.

Tumbuhan J dimakan oleh haiwan


K dan haiwan L

Figure 3 shows a food chain in a forest.


What will happen if the number of snakes
increases?

Plant J is eaten by animal K and animal L

Haiwan L dimakan oleh haiwan S

X - bilangan kancil berkurangan

Animal L is eaten by animal S

the number of mouse deer


decreases

Haiwan K dimakan oleh haiwan L


Animal K is eaten by animal L

Y - bilangan helang bertambah

Antara pernyataan berikut, yang


manakah benar berdasarkan maklumat
di atas?

the number of eagles increases

Z - tumbuhan hijau bertambah


green plants increase

Which of the following statements is true


based on the above information?

X sahaja

A.

X only

A.

B. X dan Y sahaja

If J dies, L decrases

B. Jika J diracun, K bertambah

X and Y only

C. Y dan Z sahaja

If J is poisoned, K increases

C. Jika K berkurang, S bertambah

Y and Z sahaja

D. X, Y dan Z

If K decreases, S increases

D. Jika S diburu secara berleluasa, L

X, Y and Z

berkurang

27. Rajah 4 menunjukkan satu siratan


makanan.

If S hunted rampantly, L decreases

29. Rajah 5 menunjukkan siratan makanan


bagi suatu kebun.

Figure 4 shows a food web.

Figure 5 shows a food web for a farm.

Sayur

T
P

Jika J mati, L berkurang

Vegetables

V
Beluncas

S
Rajah 4 / Figure 4

Caterpillars

Burung pipit

Berapakah bilangan karnivor yang


terdapat dalam siratan makanan itu?

Sparrows

How many carnivores are in the food web?

Ayam

Chickens

Ular

Snakes

Rajah 5 / Figure 5

Apakah yang akan mengurangkan


populasi beluncas?

What would decrease the population of


caterpillars?

Menanam lebih banyak sayur

II

Membiak lebih banyak ayam

Plant more vegetables


Breed more chickens

III Membunuh burung pipit


Kill the sparrow

IV

Membunuh ular
Kill the snakes

A. I dan III
I and III

B.

I dan IV

C.

II dan III

I and IV

II dan III

D.

II dan IV

II and IV

30. Maklumat berikut menunjukkan tabiat


pemakanan bagi tiga haiwan yang
berlainan.
The following information shows the eating
habits of three different animals.

Haiwan W makan tumbuhan X


Animal W eats plant X

Haiwan Y makan haiwan W


Animal Y eats animal W

Haiwan Z makan haiwan Y


Animal Z eats animal Y

Rantai makanan manakah yang betul?


Which food chain is correct?

A.

ZWXY
B. W Y X Z
C. X Y Z W
D. X W Y Z

10

NAMA

: _______________________________________________________
_

KELAS : ____________________________

BAHAGIAN B
1.

Abdul Rahman menjalalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kesan yis ke atas adunan
tepung. Kuantiti yis yang berbeza dimasukkan ke dalam empat adunan tepung, Q, R, S dan
T. Rajah 1 menunjukkan ketinggian adunan selepas 30 minit.
Abdul Rahman carries out an investigation to see the effect of yeast on dough. Different
quantities of yeast is mixed into four doughs, Q, R, S and T. Figure 1 shows the height of the
dough after 30 minutes.

2 g yis

2 g yeast

6 g yis

4 g yis

6 g yeast

4 g yeast

10 cm

8 cm

6 cm

4 cm

8 g yis

8 g yeast

Rajah 1
Figure 1

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

What is the purpose (aim) of the investigation?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(1 markah / mark)
b) Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini.
State one information gathered in this investigation.

__________________________________________________________
(1 markah / mark)
11

c) Nyatakan
State

(i)

apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini,

what is changed (manipulated variable) in this investigation,

_______________________________________________________
(1 markah / mark)
(ii)

apa yang diukur (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini,

what is measured (responding variable) in this investigation,

_______________________________________________________
(1 markah / mark)
d) Ramalkan ketinggian adunan itu jika 12 g yis digunakan.
Predict the height of the dough when 12 g of yeast is used.

__________________________________________________________
(1 markah / mark)

2.

Rajah 2 di bawah menunjukkan bilangan telur yang dihasilkan oleh empat jenis haiwan.
Figure 2 below shows the number of eggs produced by four types of animals.

Bilangan
telur yang
dihasilkan

The number of
eggs produced

Rajah 2
Figure 2

12

Haiwan
Animals

a) Nyatakan satu pemerhatian tentang bilangan telur yang dihasilkan.


State one observation on the number of eggs produced.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(1 markah / mark)
b) Bagaimanakah haiwan Q dan S memastikan kemandirian spesies mereka?
How do animals Q and S ensure the survival of their species?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(1 markah / mark)
c) Ramalkan haiwan P.
Predict animal P.

P: ________________________________________________________
(1 markah / mark)
d) Huraikan cara haiwan berikut menjaga anaknya.

Explain how the following animals take care of their young.

(i)

Tilapia betina :
___________________________________________

Female tilapia

(ii)

___________________________________________
(1 markah / mark)

Kangaru
:
___________________________________________

Kangaroo

___________________________________________
(1 markah / mark)

13

3.

Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan pelajar Sekolah Kebangsaan Bukit Setongkol


yang menghidap penyakit X daripada hari pertama sehingga hari ke-5.

Table 1 below shows the number of pupils of Sekolah Kebangsaan Bukit Setongkol having disease X
from day 1 until day 5.

Hari

Bilangan pelajar yang menghidap penyakit X

1
2
3
4
5

6
10
14
18
22

Day

Number of pupils having disease X

Jadual 1
Table 1

a) Apakah corak bilangan pelajar yang menghidap penyakit X daripada hari

pertama sehingga hari ke-5?

What is the pattern of the number of pupils having disease X from day 1 until day 5?

__________________________________________________________
(1 markah / mark)
b) Nyatakan inferens daripada pemerhatian untuk soalan (a).
Give your inference from your observation in question (a).

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(1 markah / mark)
c) Nyatakan
State

(i)

apa yang diubah (pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan ini,

what is changed (manipulated variable) in this investigation,

_______________________________________________________
(1 markah / mark)
(ii)

apa yang diukur (pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini,

what is measured (responding variable) in this investigation,

_______________________________________________________
(1 markah / mark)
14

d) Ramalkan bilangan pelajar yang menghidap penyakit X pada hari ke-6.


Predict the number of pupils who have disease X on day 6.

__________________________________________________________
(1 markah / mark)

4.

Noriliana telah membuat satu kajian untuk mengetahui hubungan antara sumber makanan
dengan bilangan haiwan pengguna. Kajian tersebut melibatkan beluncas dan burung pipit
di kawasan sekolah. Kajian itu dibuat selama empat minggu.

Noriliana carried out a study to find out the relationship between sources of food and the number
of consumers. The study involved caterpillars and sparrow in the school garden. The study took
four weeks.

Pemerhatian dicatatkan dalam jadual berikut:


The observation are recorded in the following table:

Minggu
Week

Bilangan beluncas

Number of caterpillars

Bilangan burung pipit


Number of sparrow

30

24

19

15

13

18

a) Nyatakan tujuan kajian itu.

State the aim of the investigation.

__________________________________________________________
(1 markah / mark)

15

b) Apakah corak perubahan untuk


What is trend for

(i)

Beluncas
:
___________________________________________
Caterpillars
(1 markah / mark)

(ii)

Burung pipit :
___________________________________________
Sparrow
(1 markah / mark)

c) Apakah kesimpulan yang boleh anda buat berdasarkan pemerhatian itu?


What conclusion can be make based on the observation?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
(1 markah / mark)
d) Ramalkan bilangan beluncas pada minggu ke-5.
Predict the number of caterpillars on the 5th week.

__________________________________________________________
(1 markah / mark)

16

~ KERTAS SOALAN TAMAT ~


~ QUESTIONS END ~

17