You are on page 1of 13

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-

piaci reintegrációjának támogatása

TÁMOP-5.3.3 – 08 -01 programok alakulása

Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának


szakmai és módszertani megalapozása
TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001
Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci
integrációját segítő programok támogatása
TÁMOP-5.3.3-08/1

 a konstrukció célja a hajléktalan emberek komplex társadalmi és


munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk
fejlesztésével, foglalkoztatási, lakhatási, szociális helyzetük javításával.

 a konstrukció 2013-ig 3500 fő hajléktalan személy társadalmi és


munkaerő-piaci beilleszkedését támogatja.

 Közép-magyarországi régió (KMR) területén hozzávetőleg 800 fő 2009-


2011 között.
 a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a KMR régióban
1.110.000.000 forint.
 a támogatott pályázatok várható száma a KMR régióban: 20 db.
 pályázatonként minimálisan-maximálisan bevonható személyek száma:
15 – 150 fő
 pályázati időszak: 2009. augusztus 1. – október 1. (26.)
Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci
integrációját segítő programok támogatása
TÁMOP-5.3.3-08/1

Részcélok:
 a foglalkoztathatóság javítása személyre szabott képzésekkel,
fejlesztésekkel.

 a foglalkoztatás javítása a munkaviszonnyal nem rendelkezők számára a


munka világába történő visszavezetéssel.

 a foglalkoztatás megőrzése vagy a foglalkoztatási helyzet javítása a


munkaviszonnyal rendelkezők számára a munkahely megtartásának
támogatásával.

 a lakhatási helyzet javítása az önálló lakhatás támogatásával, a


foglalkoztatás eléréséhez és megtartásához.

 a foglalkoztatás és az önálló lakhatás elérését illetve megtartását


középpontba állító szociális munka támogatása.
Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci
integrációját segítő programok támogatása
TÁMOP-5.3.3-08/1

Mire lehetett pályázni:


 projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenységek

 projekt megvalósításával kapcsolatos menedzsment, szakmai megvalósítók

 célcsoport bevonásával kapcsolatos tevékenységek (állapotfelmérés,


kiválasztás)

 szociális munka

 foglalkoztatás eléréséhez kapcsolódó tevékenységek (pl. képzés, bér és/vagy


járulék támogatása)

 önálló lakhatás támogatása


Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci
integrációját segítő programok támogatása
TÁMOP-5.3.3-08/1

A pályázat nehézségei:
 a kiírás majdnem egy éves csúszása! (eredetileg 2008. október-november)
merev ragaszkodás jogszabályokhoz
támogatható / nem támogatható tevékenységek köre
elszámolás (lakhatás: számla)
indikátorok

 a kiírás tervezése: még a válság előtt / elején


 a pályázatok megírása: a válság időszakában
 a pályázatok megvalósítása: a válságból kilábaláskor / után (?)
a válság elhúzódása kihathat a programok megvalósíthatóságára is

 helyi munkaerő-piaci helyzet ismerete


Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci
integrációját segítő programok támogatása
TÁMOP-5.3.3-08/1

A pályázatok
 országosan összesen 22 db. (KR: 17, KMR: 5)
 egy régióból nem érkezett egy pályázat sem!
 formai ellenőrzésen kizárt pályázatok: 5 db.
 igényelt támogatás: 1 588 ezer Ft (rendelkezésre álló keret: 2 775
ezer Ft)
 150 fő bevonására: 2 db. pályázat
 pályázatok kezdete: 2010. január – szeptember
 érintett települések: Békés, Békéscsaba, Budapest (4 pályázat), Debrecen,
Dunakeszi, Komló, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs,
Székesfehérvár, Szentes, Szolnok, Szombathely, Zalaegerszeg

 saját készítésű pályázatok, mindenki rendelkezik EU-s pályázati és hazai


lakhatási tapasztalattal
Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci
integrációját segítő programok támogatása
TÁMOP-5.3.3-08/1

A pályázatok – foglalkoztatáshoz kapcsolódó elemek


 képzési irányok: biztonsági őr, bolti eladó, bútorkárpitos, csatorna karbantartó,
elektronikai hulladék-bontó, szobafestő-mázoló, földmunkagép-kezelő
,fűszernövény-termesztő, kerti munkás, kőműves, motorfűrész kezelő, munkaruha
és védőruha készítő, parkgondozó, szobaasszony, szobafestő, takarító, takarítógép-
kezelő

 szakképesítés mellett alapképzettség befejezése

 képzés támogatása: képzésre felkészítés, képzési tanácsadás,


tanulásfejlesztés, megélhetési támogatás, korrepetálás, vizsgára felkészítés

 felkészítés a munkavállalásra: állásbörze, munkára szocializáló


képességfejlesztés, álláskeresési technikák, munka-motivációs foglalkozások,
munkavállalási készségeket fejlesztő csoportok

 munkahely megtartásának támogatása: bér- és járuléktámogatás,


intézményen belüli foglalkoztatás, krízisügyelet, krízistelefon, kapcsolattartás a
munkáltatóval, foglalkoztatói fórum
Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci
integrációját segítő programok támogatása
TÁMOP-5.3.3-08/1

A pályázatok – lakhatáshoz kapcsolódó elemek


 felkészítés az önálló lakhatásra: lakásbérlet-keresési technikák, bérleti
jogviszony, háztartási ismeretek, életmód-vezetési csoport
 lakhatás támogatása: önkormányzati bérlakás, félutas-ház, munkásszálló,
gazdálkodási és pénzkezelési ismeretek

– egyéb, kapcsolódó elemek


 szükségletfelmérés: szociális, egészségi, pszichológiai, addiktológiai,
kulcskompetenciák felmérése, tanulási képességek, munka-alkalmassági
vizsgálat, pályaalkalmassági vizsgálat
 egészségi állapot javítása: függőségi terápiák, személyiségzavarok
korrigálása, addiktológiai tanácsadás és motiválás terápiára, pszichiátriai és
pszichológiai tanácsadás
 ismeretek, készségek, képességek fejlesztése: probléma-megoldó
csoport, gazdálkodási és pénzkezelési ismeretek, számítógépes ismeretek, angol
és német nyelvtudás
 közösségi és szabadidős programok: életmód tábor, kirándulás, sport,
filmklub, közös főzés
Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci
integrációját segítő programok támogatása
TÁMOP-5.3.3-08/1

Innovatív elemek a pályázatokban


 előkészítés, tervezés: több évre előre, teljes régiót átfogó pályázatok
 képességek fejlesztése: kulcsképesség-vizsgálat és fejlesztés, felnőttkori
tanulási nehézségek, háztartás-vezetés, színházterápiás csoport
 képzések: tanulószoba, saját OKJ-s képzések, piacról vásárolt képzések
 foglalkoztatás: munkáltatók érzékenyítése kampány, állásbörze, önálló
foglalkoztatás kialakítása a hajléktalanellátó intézményen belül
 lakhatás: önkormányzati lakás bérlése, félutas-ház, elektromos és háztartási
gépek bérlése az önálló lakhatáshoz
 szociális munka: addiktológia szociális segítő, „Harmadik Szem” szociális
munkás, terápiás „kikerült” közösség, szociális munka díjazásának
eredményességhez kötése
 ellátottak aktivizálása: bevonás honlap szerkesztésébe, rendezvények
szervezésébe
 referensi hálózat
Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci
integrációját segítő programok támogatása
TÁMOP-5.3.3-08/1

A pályázatok
 Nyilvánosság
 fotódokumentáció; sajtó; konferencia; fórum; előadás; kiadvány; honlap;
hírlevél; videofilm

 Esélyegyenlőség
 esélyegyenlőségi munkatárs/felelős alkalmazása; esélyegyenlőségi terv;
esélyegyenlőségi képzés; célcsoport bevonása a projekt tervezésébe; rugalmas
munkaidő alkalmazása; munkaidő-kedvezmény biztosítása képzéshez;
Gyes/Gyed-en lévőkkel kapcsolattartás; eseményeken esélytudatosság kifejezése

 Fenntarthatóság
 partnerség építése a tervezés és megvalósítás során; többletszolgáltatás a helyi
lakosságnak; a társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások
Önkormányzati Ágazatirányítási Munkaadói szakmai
szövetségek intézmények szervezetek, érdekvédelmi
szervezetek

Kiemelt
projekt

Egészségügyi Munkaügyi
intézmények központok,
kirendeltségek
Hajléktalanellá
Helyi tó intézmények
önkormányzatok Álláskereső
Családsegítők irodák

Munkáltatók
Rendőrség,
polgárőrség

Lakossági civil
szervezetek
Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci
integrációjának szakmai és módszertani megalapozása
TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001

A kiemelt projekt (főbb) tevékenységei / szolgáltatásai


 hálózati működés – regionális koordináció
 lakhatási-foglalkoztatási regionális szakmai műhelyek 2008. áprilisától havonta

 szakmai nap minden régióban évente 2 alkalommal


 szakmai, módszertani anyagok dokumentációs és eljárásrend a TÁMOP-5.3.3
programokhoz, foglalkoztathatóság fejlesztése, jó gyakorlatok bemutatása, stratégiai
anyagok

 képzés, továbbképzés 60 órás képzés – várhatóan 2009. I. negyedévében,


továbbképzések

 foglalkoztatási és lakhatási referensek támogatása


 helyi települési koordinációs munkacsoportok
Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci
integrációjának szakmai és módszertani megalapozása
TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001

Főkedvezményezett:
Hajléktalanokért Közalapítvány

Konzorciumi partner:
Összefogás a Budapesti Lakástalan és
Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

A projektre fordítható támogatás összege:


345 277 960,- Ft

A projekt megvalósításának időszaka:


2008. április 1. – 2011. június 30.

A Projekt az Európai Unió támogatásával,


az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.