You are on page 1of 40

Mozgalom a civil-

nonprofit
szervezetek méltóságá
ért!
SZÖVETSÉG a Közösségi
Részvétel Fejlesztéséért
2009. december 11.
Mi történt?
• 2009. szeptember közepén az ESZA
Nonprofit Kft. döntése és intézkedései
alapján az adóhatóság végrehajtást
indított kb. 30 – 35 civil szervezet
ellen, már 2007-ben lezárt HEFOP
programok kapcsán. Az érintettek
ennek jogosságát vitatják.
Mi történt?
• 15 szervezet – az érintettek egy része,
de sokan velük szolidáris társaságok –
demonstrációt szervezett
szeptember 21-ére az ESZA Nonprofit
Kft. székházához és további
csatlakozásra hívta a hazai civileket.
Mi a cél?
• Azonnal függesszék föl az
erőfölénnyel való visszaélést jelentő
intézkedéseket – azaz teremtsenek a
civilek számára jogorvoslati
lehetőséget, s független szakértők
segítségével részletesen vizsgálják
felül a megvádolt projekteket.
Mi a cél?
• Induljon el egy széleskörű
egyeztetési tárgyalássorozat, a
teljes támogatási és lebonyolítási
rendszer átalakításáról – amely
mostani formájában a civil szervezetek
számára alárendelt és megalázó; így
mélyen feudális viszonyt teremt a
program megvalósítói és a támogatást
közvetítők között.
Mi történt eddig?
• A demonstrációt követően az ESZA
Nonprofit Kft vezetőjének
szervezésében tárgyalások
kezdődtek a civilek képviselőivel, a
„másik” oldalon az NFÜ, az SZMM
és más szereplők voltak jelen.
Mi történt eddig?
• Ám a szociális tárca államtitkára – ő
volt a kormányzati szervezetek
legmagasabb szintű felelőse – jogi
szakértőinek véleménye alapján nem
állította le a tárgyalások idejére a
civilek által sérelmezett – a
működésüket teljesen megbénító –
intézkedéseket.
Mi történt eddig?
• A teljes támogatási, fejlesztéspolitikai
rendszer átalakításáról a
tárgyalások az NFÜ vezetésével
közösen egyeztetett módon és
ütemben folynak.
• Várható vége: 2010. március vége
Mi történt eddig?
• Gulyás József o.gy. képviselő azonnali
kérdése és írásbeli kérdése a
Parlamentben
• Blog – papirorszag.wordpress.com
• Hírlevél
• sajtó, rádió és TV híradás
• 200 csatlakozó!
Alapvetéseink
• Olyan pályázati rendszert akarunk, ahol a
társadalomfejlesztésben az elvégzett
munka a mértékadó és nem a papírok.
• Olyan pályázati rendszert akarunk,
melynek alapja a segítő attitűd, hogy mind
a támogató, mind a támogatott biztos
legyen a hatékony felhasználásban, és
mind több legyen a sikeres projekt, az
ország, a társadalom javára.
Alapvetéseink
• Tisztességes, átlátható és
megfelelő jogorvoslati
lehetőségekkel rendelkező
pályázati értékelést követelünk, és
megegyezésre törekszünk. Nem az
esetleg szabálytalan, vagy el nem
végzett pályázati programokat akarjuk
„megmenteni”, nem ezeknek
szeretnénk amnesztiát.
Alapvetéseink
• Nem adományt és nem állami/
önkormányzati támogatást-kedvezményt
kap az egyesület, alapítvány, amely
közfeladatot vállal át, ellenkezőleg ő
támogatja a projektjeivel az államot.
A közpénzből finanszírozott programok
kockázata és eredménye – egyszerre
érinti mindkét felet, közösen kell
osztozzanak azokban.
Alapvetéseink
• Elfogadhatatlanak tartjuk, hogy a
különféle lebonyolító szervezetek által
bonyolított projektek végén a
közvetítőket nem érdekli a
programok szakmai teljesítése,
csak a számláink. Szakmai értékelés
és hozzáértő emberek nélkül nem lehet
a fejlesztési – pályázati programokat
könyvelési tevékenységük alapján
megítélni.
Alapvetéseink
• Legalább annyi hibát követnek el ezek a
lebonyolító szervezetek az adminisztratív,
számviteli területeken ellenőrzéseik
során, mint a jóval kisebb ilyen
kapacitássokkal rendelkező civilek.
• Csak a teljesítéssel arányos megítélés
lehet igazságos akár pozitív, akár
elmaradt – elvégzetlen ügyekben.
Alapvetéseink
• Az erőfölény rendszeres
alkalmazását a joggal való
visszaélésnek és a partnerségi elv
megcsúfolásának, társadalmilag
rendkívül károsnak tekintjük.
• A sajtót folyamatosan tájékoztatjuk a
tárgyalási fejleményekről.
A támogatási
jogviszonyról
• A Jogismeret Alapítvány az Ökotárs
Alapítvány TRUST programjának
támogatásával összehasonlító elemzést
végzett a civil szervezetek
államháztartási forrásaira vonatkozó
jogi környezetről.
• A kutatócsoport eredményeit dr. Bíró
Endre tette közzé Álom és rémálom
címmel.
A támogatási
jogviszonyról
• A jogszabályok nem tartalmaznak a
„támogatási jogviszonyra” fogalom-
meghatározást.
• A támogatási jogviszony a Polgári
Törvénykönyvben nem nevesített, ú.n.
atipikus polgári jogi szerződéses
jogviszony, amelynek fogalmi
jelentőségű, állandó elemeit a kutatás
megállapította.
A támogatási
jogviszonyról
• 107 hatályos jogszabály az államháztartás
szervezetei és a civil szervezetek közötti
támogatási szerződések szabályozására.
• Ez a jogszabálytömeg 9 szabályozási
szinten vonatkozik a támogatási
jogviszonyokra.
• A jogi szabályozás sok átfedéssel,
diszharmóniával, belső ellentmondással
terhelt.
A támogatási
jogviszonyról
• A sok részletszabályozástól nem látható
támogatási jogviszonyok közös jogi
feltételrendszere!
• A magasabb forrású jogszabályi
rendelkezéseket több végrehajtási
szintű jogforrás nem idézi vagy felhívja;
hanem ismerteti, átfogalmazza és
rövidítve ismétli. Ezzel torzítja, butítja
vagy éppen ellentmondásossá teszi.
A támogatási
jogviszonyról
• Jogellenesen tartalmaznak a támogatási
szerződésekre szabályt a támogatási
rendeletek.
• A Polgári Törvénykönyv csak a
szerződést kötő egyenrangú felek
számára diszpozitív, nem a rendeleti
jogalkotók számára.
A támogatási
jogviszonyról
• 44 féle támogatási szerződés elemzése
alapján megállapítható, hogy ezek
egyoldalú és aránytalan helyzeti előnyt,
erőfölényt jelenítenek meg az állami,
önkormányzati szerződő fél javára;
ezáltal erősen diktátum jellegű
előírásoknak minősülnek, s nem
egyenrangú szerződő felek kétoldalú
megállapodásának.
A támogatási
jogviszonyról
• Minden szerződéses szankció csak a
Támogatottra vonatkozik!
• A támogatás visszatartása (ki nem
fizetése) nem érinti a Támogatott
teljesítési kötelezettségét.
• A szerződés egyoldalú módosításának
lehetősége – szinte minden okból!
A támogatási
jogviszonyról
• Minden szerződésszegés „súlyosnak”
minősül. (az eljárási, ügyviteli,
adminisztrációs hibák is
megalapozhatják az elállást)
• A támogatási szerződések 80 %-a az
elállást általános és elsődleges
szerződésmegszüntetési módnak
tekinti.
A támogatási
jogviszonyról
• Az elállás a típusszerződések 20 %-ában
kötelező szerződés megszüntetésként,
elállási kötelezettségként szerepel.
(„köteles elállni”, „eláll”)
• Másik 70 %-ban a szerződés a Támogatót,
Kezelőt megillető elállási jog alkalmazása
körében mérlegelést enged („jogosult
elállni”, „elállhat”, „elállási jog”).
A támogatási
jogviszonyról
• A látszólagosan szigorú közpénzt védő
szabály a támogatási jogviszonyokat
romboló, mindenkinek kárt okozó,
irracionális ámokfutássá válik. A
Támogató akkor is el kell álljon a
szerződéstől, ha az eset jellegéből
teljesen egyértelmű, hogy a már
teljesített szolgáltatások nem
származtathatóak vissza, s az eredeti
állapot visszaállításának semmiféle
realitása nincsen.
A támogatási
jogviszonyról
• A teljes támogatás kamatokkal növelt
összegének visszakövetelése.
• Minden szerződésszegés ok az elállásra.
• Eljárási hiba egyenlő a fő
kötelezettségek megszegésével.
• Nincsenek jogorvoslati jogok, eljárások
a támogatási szerződésekben.
Lépéslehetőségek
1. Bíró Endre (Jogismeret Alapítvány)
megkereste a Miniszterelnöki Hivatalt,
ahol államtitkári szinten nyitottak
voltak a kérdésre, elsősorban az
ágazati jogszabályok módosítása
tekintetében. Ezt ígéretük szerint
továbbítják a tárcák koordinációs
államtitkárságai felé, kérdés, hogy ott
hogyan fognak reagálni.
Lépéslehetőségek
2. Móra Vera (Ökotárs Alapítvány, Civil
Lobbi Kerekasztal) találkozót
kezdeményez az Emberi Jogi Bizottság
elnökével (Balog Zoltán, Fidesz), hogy
ezt a témát a képviselők szintjén is
felvesse.
3. Néhány szervezet keresetet nyújtott
be a Fővárosi Bírósághoz az elállás
jogszerűtlenségének megállapításáért.
Lépéslehetőségek
4. További – elállással sújtott,
ezért végrehajtás alatt álló -
civil szervezetek is
perelhetnének „pro bono”
képviselettel - a jelenlegi
gyakorlat abszurditására
bírósági ítéletek sora hívhatná
fel a figyelmet!
Egy eset közelnézetből
• Az Istenkúti Közösségért Egyesület Pécs
észak-nyugati városrészében működik
12 éve.
• Éves bevétele tartósan 30-40 millió
forint.
• 2005-2007-ben bonyolított egy HEFOP
programot konzorciumi partnerként.
• MINDEN rész-beszámolóját elfogadták.
Egy eset közelnézetből
• 2009-ben a Támogató elállt a
szerződéstől (a támogatás utolsó 20%-
nak kifizetése helyett) és visszakövetel
közel 20 millió forintot, amelyből több
mint 7 millió a kamat.
• A követelést adó módjára hajtja be az
APEH felülvizsgálati lehetőség és
bírósági ítélet nélkül.
Egy eset közelnézetből
• Az Istenkúti Közösségért Egyesület
ellehetetlenül, szeptemberi keresetére
a bíróság még nem reagált.
• 1.300.000 forintot – benne még a
banknál lekönyveletlen járulékutalást
elvesz az államkincstár.
• Az egyesületnek ezen felül csak
ingóságai vannak.
Egy eset közelnézetből
A veszteséglista ennél azért bővebb:
• műsorszolgáltatási jog
• közművelődési megállapodás
• munkaerőpiaci támogatások
• közösségi színtér működtetése
• pervitel az állam ellen Tubes-ügyben
Egy eset közelnézetből
• Európa Kulturális Fővárosa Pécs2010
önkéntes programja
• közösségi kezdeményezések szakmai
támogató hálózata (SZMM)
• felnőttképzés
• megyei önkéntes programra elnyert
TÁMOP támogatás
Egy eset közelnézetből
• futó NCA-programok, elsőlemezes
PANKKK-szerződések
• hálózati tagság: Önkéntes Központ
Hálózat, TETT-HELY Ifjúsági Szolgáltató
Hálózat, KRÉTA Hálózat, The
International Federation of Settlements
and Neighbourhood Centres
Egy eset közelnézetből
• alapító tagság a Pécsi Közművelődési
Tanácsban
• tagság a Szabad Rádió Magyarországi
Szervezetében, a Közösségfejlesztők
Egyesületében
• ügyféli jogállás a Városnál a pécsi
építési szabályzat, a
bányakapitányságnál pedig urán
kutatófúrások ügyében
Egy eset közelnézetből
• 12 év munkája
• 6 munkavállaló munkahelye
• 3 millió forint tartozás és ugyanennyi
követelés (a 2007-ben zárt Hefop
utófinanszírozós része)
• jó hírnév
Vesztes – vesztes
játszma
• az állam közpénzt inkasszózik
(túlnyomórészt ilyen bevételei vannak
egy közhasznú szervezetnek) -
miközben nem utalhat át közpénzt neki
tartozó szervezetnek.
Ha mégis átutalják a támogatást, akkor
abból a közhasznú szervezetnél újabb
adósság keletkezik.
A közpénz behajtása újabb behajtandó
közpénzt eredményez.
Csatlakozás/Kapcsolat
http://doodle.com/y7hwiaeqvsv4ewh8

http://papirorszag.wordpress.com
Peták Péter
petak@istenkut.hu

Giczey Péter
giczey.peter@polgarz.hu
www.polgarz.hu