Vizită

de I.L. Caragiale
Fişă de lucru
I.Alege varianta corectă de răspuns:
 Opera literară Vizită este:
a) o nuvelă; b) o schiţă; c) o piesă de teatru .
 Autorul face o vizită doamnei Popescu în ziua de:
a)Sf. Andrei; b) Sf. Nicolae; c) Sf. Ioan.
Ionel primeşte în dar de la musafir:
a)o minge; b) o sabie; c) o trâmbiţă.
Copilul era îmbrăcat astfel: a) în haine de marinar;
b)în haine de prinţ; c) în uniformă militară.
 De faţă cu musafirul, Ionel face mare gălăgie:
a)cu fluierul; b) cu trâmbiţa şi toba; c) cu sabia.
Băiatul loveşte cu sabia în obraz:
a)pe mama; b) pe servitoare; c) pe musafir .

III. Completează diamantul de mai jos:
Ionel

2

II. Completează şi ordonează planul de idei:
Băiatul pune dulceaţă în şoşonii musafirului.
……………………………………………………
……………………………………………………..
Autorul îi face o vizită doamnei Maria Popescu,
de onomastica fiului ei.
Atacând-o pe jupâneasă, Ionel o loveşte pe mama
sa în obraz.
* Selectează substantivele din a treia idee principală.
………………………………………………………..
……………………………………………………….

IV. Dă-i trei sfaturi lui Ionel!
 să ……………………………………………………
 să ……………………………………………………
 să ……………………………………………………..

3
4

* Desenează un aspect care ţi-a plăcut mai mult.

4
5

2 – două însuşiri;
3 – trei acţiuni;
4 – o propoziţie din patru cuvinte despre Ionel .
5 – cuvântul oglindă pentru Ionel.