You are on page 1of 9

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD KHOA KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM


KHOA KẾ TOÁN ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP


LỚP K3KTTHB
STT Họ Và Tên Tên đề tài Địa điểm thực tập Giáo viên hướng dẫn
Tổ chức công tác kế toán Địa chỉ: Đường Cách mạng tháng 8, Tổ
1 Mai Lan Anh Nguyên vật liệu tại Công ty cổ 12 phường Trung Thành, TP Thái Hà T. Thanh Nga
phần kết cấu thép số 5. Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.
Công ty TNHH HOA NAM
Kế toán tập hợp chi phí và tính
2 Bùi Thị Ngọc Bích Địa chỉ: Phường Phú Xã – TP Thái Ma Thị Hường
giá thành sản phẩm
Nguyên – Tỉnh TN
Công ty cổ phần xi măng và xây dựng
Kế toán tập hợp chi phí và tính
3 Đinh Thị Thu Bình Quảng Ninh Dương Phương Thảo
giá thành sản phẩm
Địa chỉ: TP Hạ Long – Quảng Ninh
Kế Toán Tiền Lương tại Công Cty CP Luyện Cán Thép Gia Sàng.
4 Phan Thị Dung Dương Thu Minh
ty CP Luyện Cán Thép Gia Sàng Địa Chỉ: Phường Gia Sàng - TP TN
Tổ chức công tác kế toán tập Chi nhánh nhà máy nước khoáng
5 Lê Thanh Dung hợp chi phí và tính giá thành sản AVA . Xã La Hiên – Võ Nhai – Thái Đỗ T. Thuý Phương
phẩm. Nguyên
Tổ chức công tác kế toán tập Công ty cổ phần kết cấu thép số 5
6 Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thu Nga
hợp chi phí và tính giá thành sản Địa chỉ: Đường cách mạng tháng 8, tổ

LỚP K3KTTHB Trang 1


TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD KHOA KẾ TOÁN

12 phường trung thành, TP Thái


phẩm
Nguyên- TN
Nhà máy cán thép Lưu Xá
Hoàn thiện doanh thu, chi phí
7 Nguyễn Thị Hà Địa chỉ: phường Cam Gía, thành phố: Đỗ T. Hồng Hạnh
xác định kết quả kinh doanh
Thái nguyên
Cty xây dựng và thương mại Hữu Huệ
Kế toán tiêu thụ và xác định kết
8 Ngô Thị Hằng Tổ 30 Phường Phan Đình Phùng- TP. Đỗ T. Kim Dư
quả sản xuất kinh doanh
Thái Nguyên.

Kế toán lương và các khoản Công ty cổ phần giầy Phúc Yên.


9 Nguyễn Thị Kim Hằng trích theo lương tại công ty -Địa chỉ: thị xã Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Nguyễn T. Minh Thọ
cổ phần giầy Phúc Yên Phúc

Kế toán nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
10 Trần Thị Hương ngân hàng NN và PTNT huyện nông thôn huyện Yên Thành - Nghệ Hà T. Thanh Nga
Yên Thành - Nghệ An An
Kế toán tiêu thụ và xác định kết
Tổ 1 Phường Trưng Vương – TP Thái
11 Nguyễn Thị Ngọc Hương quả kinh doanh tại CTCP nước Trần T. Ngọc Linh
Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
sạch Thái Nguyên
Kế toán tập hợp chi phí và tính Chi nhánh mỏ đá núi voi – CTCP cơ
giá thành sản phẩm tại chi nhánh khí luyện kim
12 Đặng Thị Hải Nguyễn Thị Tuân
mỏ đá núi voi – CTCP cơ khí Thị trấn chùa Hang,huyện Đồng Hỷ,Tp
luyện kim Thái Nguyên
LỚP K3KTTHB Trang 2
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD KHOA KẾ TOÁN

Công ty CP sửa chữa ô tô gang thép


Thực trạng chi phí và tính giá
13 Đoàn Thị Hồng Hải Địa chỉ: Phường Cam Gía, thành phố: Trần T. Ngọc Linh
thành sản phẩm
Thái Nguyên
Kế toán thành phẩm và tiêu thụ
Địa chỉ: Đoan Bái - Hiệp Hoà - Bắc
14 Nguyễn Thị Hạnh thành phẩm công ty cổ phần Ngô Quang Trung
Giang
May xuất khẩu Hà Phong
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
Công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp
15 Trịnh thị Hạnh tinh giá thành sản phẩm tại CTCP Trần T. Ngọc Linh
Hữu Nghị
bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một
công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên mỏ và luyện kim thái
16 Vũ Thu Hiền Nguyễn Việt Dũng
một thành viên mỏ và luyện kim nguyên ,đường 3-2 phuờng tân lập –
thái nguyên TP TN
Tổ chức công tác kế toán
Nhà máy cơ khí 19-5 . Phường Tân
17 Nông Thị Hiểu nguyên vật liệu tại nhà máy cơ Ngô Quang Trung
lập Thành phố Thái Nguyên.
khí 19-5.
Kế toán tập hợp chi phí và tính Cty gốm Viglacera –Đông Tiều – Dương Hương Liên
18 Nguyễn Ngọc Hưng
giá thành sản phẩm Quảng Ninh
Công ty TNHH Mạnh Thắng
Kế toán nguyên vật liệu tại công
19 Nguyễn Huy Hoàng Tổ 5,Tê Ba Nhất,Tích Lương,Thành Trần Văn Phú
ty TNHH MẠNH THẮNG
Phố Thái Nguyên,Tỉnh TN
20 Nguyễn Thị Thanh Hoa Kế toán tiêu thụ và xác định kết Công ty du lích thương mại du lịch Đỗ T. Thuý Phương

LỚP K3KTTHB Trang 3


TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD KHOA KẾ TOÁN

Thái Nguyên phường Trưng Vương –


quả kinh doanh
TP Thái Nguyên – Tỉnh TN
Hạch toán kế toán nguyên vật Công ty cổ phần Luyện Cán Thép Gia
21 Nguyễn Thị Hồng liệu tại Công ty cổ phần Luyện Sàng. Địa Chỉ: Phường Gia Sàng - TP Dương Thu Minh
Cán Thép Gia Sàng Thái Nguyên
Tập hợp chi phí sản xuất và tính
Công ty cổ phần tập đoàn vật liệu chịu
giá thành sản phẩm tại công ty
7 Nguyễn Thị Cẩm Huyền lửa Thái Nguyên Nguyễn Thị Tuân
cổ phần tập đoàn vật liệu chịu
Địa chỉ :Phường Cam Gía,TP TN
lửa TN
Chi nhánh Ngân Hàng Ngân Hàng
Thanh toán không dùng tiền
nông nghiệp va Phát triển nông
23 Phùng Thị Thanh Huyền mặt tại Chi nhánh NHNNo & Đỗ T. Thuý Phương
thôn(viêt tắt là: NHNNo & PTNT)
PTNT huyện Yên Bình, Yên Bái
huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái.
Tổ chức kế toán tập hợp chi phí CTCP Thái Bắc Hà
24 Đào Thị Lan và tính giá thành sản phẩm tại Địa chỉ: Phường Hoàng Văn Thụ - TP Nguyễn Thị Nga
công ty TNHH Tân Thịnh Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên
Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Chi nhánh công ty gang thép thái
25 Phạm Thị Mai Lan Chi nhánh công ty gang thép nguyên mỏ sắt trại cau Đoàn Quang Thiệu
thái nguyên mỏ sắt trại cau Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Trai Cau, TN
26 Vũ thị Liêm Vũ T. Quỳnh Chi
27 Hoàng Thị Liên Thực trạng công tác kế toán tại Địa chỉ: 62 - Đường Trường Chinh - Nguyễn T. Minh Thọ

LỚP K3KTTHB Trang 4


TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD KHOA KẾ TOÁN

Công ty TNHH Thương mại Hà Phường Phương Mai - Quận Đống Đa -

Dung Thành phố Hà Nội.

28 Lưu Thị Mão Nguyễn T. Minh Thọ


Thực trạng công tác tiêu thụ
Công ty TNHH công nghiệp chính xác
thành phẩm và xác định kết quả
Việt Nam 1
29 Thiều Thị Mến sản xuất kinh doanh tại công ty Hoàng Hà
Địa chỉ:cụm công nghiệp khai quang-tp
TNHH công nghiệp chính xác
Vĩnh yên-tỉnh Vĩnh Phúc.
Việt Nam 1.
Công ty lâm nghiệp Tân Thành
Kế toán giá thành tại công ty
30 Trần Phương Mĩ Địa chỉ: Xã Tân Thành- Huyện Hàm Nguyễn T. Minh Thọ
lâm nghiệp Tân Thành
Yên - Tỉnh Tuyên Quang
Kế toán tiêu thụ và xác định kết
35/2 Phường Nam Sơn – Tam Điệp –
31 Đinh Thị Nga quả kinh doanh tại Cty TNHH Ma Thị Hường
Ninh Bình
Vân Lâm
Tập hợp chi phí và tính giá
Phố Hồng Thắng – Phường Hồng Hà –
32 Nguyễn Thu Nga thành sản phẩm tại CTCP xây Trần Đình Tuấn
TP Yên Bái – Tỉnh Yên Bái
dựng số 2 Yên Bái
Kế toán tập hợp chi phí và tính Cty cổ phần Nam Việt- khối phố 2-
33 Đỗ Thị Ngọc giá thành sản phẩm tại phường Phố Cò -thị xã Sông Công- Nguyễn Thị Tuân
cty CP Nam Việt tỉnh Thái Nguyên.
34 Nguyễn Thị Ngoan Hoàn Thiện Tổ Chức Công tác Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Thị Nga
kế toán tại công ty Cổ Phần Vật Nghĩa Hưng
LỚP K3KTTHB Trang 5
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD KHOA KẾ TOÁN

Địa chỉ: Nghĩa Đồng - Nghĩa Hưng-


Liệu Xây Dựng Nghĩa Hưng
Nam Định
35 Nguyễn Thị Nguyên Nguyên Vật liệu Nhà máy xi măng Lưu Xá Nguyễn T. Minh Thọ
Tiêu thụ và xác định kết quả Xí nghiệp tấm lợp - Amiăng Thái Nguyên
36 Hoàng Thị Nguyệt Đàm Phương Lan
kinh doanh Địa chỉ: Phường Cam Giá TP TN
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
và tinh giá thành sản phẩm tại xí Xí nghiệp cơ khí 59 công ty 27. Tổng
37 Nguyễn Thị Nhài Đặng Thị Dịu
nghiệp cơ khí 59 công ty 27. Tổng cục công nghiệp quốc phòng.
cục công nghiệp quốc phòng.
38 Nguyễn Thị Nhàn Đặng Thị Dịu
CTY CP xây dựng và khai thác than
Kế toán tập hợp chi phí và tính Thái Nguyên
39 Lê Thị Nhung Thái T. Thu Trang
giá thành sản phẩm Địa chỉ:xã Sơn Cẩm-Phú Lương –Thái
Nguyên
40 Bùi thị Tuyết Nhung Nguyễn T. Minh Thọ
Hạch toán kế toán nguyên vật
Phường Tân Lập – TP Thái Nguyên –
41 Trần Thị Phấn liệu tại Công ty TNHH 1 thành Thái T. Thu Trang
Tỉnh Thái Nguyên
viên mỏ và luyện kim TN
Khu công nghiệp đông nam cầu Kiền,
Phân tích báo cáo tài chính tại
42 Lê Đình Phương xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Đỗ T. Thuý Phương
công ty CP Luyện thép Sông Đà
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
43 Dương Thị Phượng Kế toán tập hợp chi phí và tính CTCP bê tông - xây dựng thái nguyên Nông Ngọc Hà

LỚP K3KTTHB Trang 6


TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD KHOA KẾ TOÁN

giá thành sản phẩm Tổ 11 phường tân lập – TP TN


Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà
Kế toán tập hợp chi phí và tính
Phong
44 Lưu Thị Quỳnh giá thành tại CTCP May xuất Phan Thanh Vụ
Địa chỉ: Đoan Bái - Hiệp Hoà - Bắc
khẩu Hà Phong
Giang
Kế toán tiêu thụ và xác định kết Xóm Bãi Á 1 – Thị trấn chợ Chu –
45 Nguyễn Thị Quỳnh Thái T. Thái Nguyên
quả kinh doanh Huyện Định Hóa – Thái Nguyên
Kế toán tập hợp chi phí và tính Số 106 Đường Minh cầu – Phường
46 Hạ Thị Sự giá thành sản phẩm tại CTCP Phan Đình Phùng – TP Thái Nguyên – Vũ Thị Hậu
đầu tư và Thương mại TNG Tỉnh TN
Công ty TNHH Triều Long
Thực trạng công tác kế toán tại
47 Phạm Thị thanh Tâm Địa chỉ: Tổ 63 - Phường Cao Xanh - Vũ Thị Hậu
công ty TNHH Triều Long
Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Kế toán tiêu thụ và xác định kết Số 76 – Trần Đăng Ninh – Phường
48 Lương Văn Tộ quả kinh doanh tại CTCP động Hoàng Văn Thụ - TP Lạng Sơn – Lạng Nguyễn T. Kim Anh
lực Thành Phát Sơn
Kế toán tâp hợp chi phí và tính
Nhà máy cơ khí 19-5 phường Tân lập
49 Vũ Thị Thư giá thành SP tại Nhà máy cơ khí Vũ Thị Hậu
thành phố Thái Nguyên – TN
19 -5
50 Nguyễn Thị Thản Vũ Thị Hậu
Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tân Thịnh - Phường
51 Đỗ Thị Thanh Nguyễn Thị Oanh
công ty TNHH Tân Thịnh. Thịnh Đán – TP TN

LỚP K3KTTHB Trang 7


TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD KHOA KẾ TOÁN

Kế toán tiêu thụ và xác định kết


Xí nghiệp vận tải đường sắt - cty
quả sản xuất kinh doanh tại xí
52 Vũ Thị Thanh Apatit Việt Nam, phường Pom Hán, Nguyễn Thị Oanh
nghiệp vận tải đường sắt - cty
thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Apatit Việt Nam.
Kế toán tiêu thụ và xác định kết Công ty CP xi măng Bắc Giang
53 Nguyễn Thị Thu Đàm Phương Lan
quả sản xuất kinh doanh. Hương Sơn Lạng Giang, Bắc Giang
Kế toán tiêu thụ và xác định kết
54 Vũ Thị Thu Đặng Thị Dịu
quả kinh doanh
Công ty CP phát triển kỹ thuật XD chi nhánh
Kế toán Lao động tiền lương và
55 Vũ Thị Thuỷ 16 – Tổng công ty XD Hà Nội Nguyễn Thị Oanh
các khoản trích theo lương
243 – Đê La Thành – Đống Đa – HN
Công ty CP cơ điện luyện kim- chi
Kế toán tài sản cố định tại xí
nhánh xí nghiệp cơ diện luyện kim
56 Lục Thị Thuý nghiệp cơ điện luyện kim- thuộc Đàm Phương Lan
Địa chỉ: phường cam giá, thành phố
công ty cổ phần cơ điện luyện kim
Thái Nguyên, tỉnh TN
Công ty TNHH XD và thương mại
Phân tích tình hình tài chính tại
tổng hợp Phương Nam
57 Nguyễn Thị Hồng Thuý công ty TNHH XD và thương Nguyễn Việt Dũng
Số 105/528 Ngô Gia Tự, Đức Giang,
mại tổng hợp Phương Nam
Long Biên,Hà Nội
58 Hoàng Thị Diệu Thuý Nguyễn T. Kim Nhung
59 Nghiêm Huyền Trang Dương Phương Thảo
60 Lại Thị Trang Kế toán tiêu thụ và xác định kết Cty TNHH thiết bị điện tử Y tế Nguyễn T. Lan Anh
LỚP K3KTTHB Trang 8
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD KHOA KẾ TOÁN

quả san xuất kinh doanh 185C Đặng Tiến Đông – Đống Đa- HN
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác
Công ty CP may Hồ Gươm
61 Trần Thị Trang định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Nguyễn T. Hồng Yến
210 Trương định-Quận Hoàng Mai-HN
công ty CP may Hồ Gươm
Phân tích tài chính tại Cty xi Tổ 1, Phường Phú Xã – TP Thái
62 Ma Thị Tuy Đoàn Quang Thiệu
măng Lưu Xã Nguyên
63 Bùi Ngọc Tuyên Nguyễn Việt Dũng
64 Vũ Thị Tuyết Nguyễn Thị Oanh

Kế toán tiêu thụ và xác định kết Công ty CP vật liệu xây dựng Ba BG
65 Phạm Bích Vân Hoàng Thị Thu
quả sản xuất kinh doanh Phường Trần Phú, TP Bắc Giang

Kế toán vật tư hàng hóa tại Số 2, Tổ 1 Phường Phan Đình Phùng


66 Lưu Thị Vân Thái T. Thái Nguyên
Công ty TNHH Thương Mại VS _TP Thái Nguyên
Kế toán tiêu thụ và xác định kết Cty TNHH Thương Mại Việt Sơn
67 Nguyễn Hữu Vinh quả kinh doanh tại Công ty Số 2, Tổ 1 Phường Phan Đình Phùng Đỗ T. Thuý Phương
TNHH Thương Mại Việt Sơn _TP Thái Nguyên
68 Dương Thị Yên Hoàng Hà
69 Mai Thị Hải Yến Nguyễn Thị Tuân

Người lập danh sách


Lê Đình Phương

LỚP K3KTTHB Trang 9