You are on page 1of 1

ppftkyfpku rSm;,Gif;pGm ao'%f pD&ifjcif; jzpfa=umif; EdkifiHjcm;a&;0efxrf;a[mif;u ajymqdk

udkudk? Zefe0g&D 12 &uf/ 2010

လုပ္ႀကံခံရၿပီး ကြယ္လြန္သာြ းသူလို႔ သံသယျဖစ္ၾကတဲ့ ျမန္မာစစ္အုပ္စု 
အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးရဲ့ ကိုယ္ေရးအရာရွိ၊ 
ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ဗိုလ္မွဴး ၀င္းႏိုင္ေက်ာ္၊ 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဥေရာပေရးရာဌာန အႀကီးတန္းစာေရး 
ကိုသူရေက်ာ္တို႔အား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန 
အႀကီးတန္းစာေရးျဖစ္သူ ကိုစိန္ပ်ံတို႔ကို ေထာင္ခ်လိုက္ျခင္းဟာ 
မွားယြင္းစြာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း 
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ထမ္းေဟာင္း ဦးစိန္လြင္က ဇန္န၀ါရီ ၁၀ 
ရက္ေန႔မွာ ယေန႔ျမန္မာသတင္းဌာနကို ေျပာျပပါတယ္။ ဦးစိန္လြင္က 
“၂၀၀၉ ဇူလိုင္လမွွာ သန္႔ဇင္ဦးရယ္၊ ေအာင္ကိုကိုဦးရယ္၊ 
သူရေက်ာ္ရယ္၊ ကိုစိန္ပ်ံရယ္ ေလးေယာက္ကို စဖရက စၿပီး ဆြဲပါတယ္။ 
အဲဒီလို ဆြဲလိုက္တဲ့သတင္းဟာ ဘေလာ့ဂ္တခုဆီကို ေရာက္သြားပါတယ္။ အဲဒီလို ေရာက္သြားတဲ့သတင္းဟာ ကကလွမ္းက 
ေရာက္သြားတာလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္တဲ့ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္တဲ့ သူရေက်ာ္ရယ္၊ ကိုစိန္ပ်ံရယ္က သူတို႔ဖိုင္ေတြပါလို႔ 
၀န္ခံလိုက္ရတဲ့အတြက္ အခုလို အျပစ္ေပးခံရတာပါ။ အဲဒီ ရံုးဖိုင္ေတြဟာ တျခားဌာနေတြမွာလည္း ရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥမွာ 
သူတို႔ေတြအေနနဲ႔ အျပစ္ မရွိပါဘူး။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္သူကမွ ကိုယ္ပို႔တယ္ဆိုတာကို ထုတ္ေျပာမွာ မဟုတ္ဘူးေလ။ အစစ္ခံရတဲ့သူကိုသာ ဖိ 
စစ္ေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္လို႔ ေျပာလိုက္ရတာပါ။ စံျပအေနနဲ႔ ေသဒဏ္ေတြ ေပးလိုက္တာပါ။ ဒီလူေတြမွာ အျပစ္မရွိပါဘူး“ လို႔ 
ယေန႔ျမန္မာသတင္းဌာနကို ေျပာပါတယ္။ 

သူက ဆက္လက္ၿပီး “ဗိုလ္မွဴး၀င္းႏုိင္ေက်ာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တုန္းက သင္တန္းတခု အတူ တက္ခဲ့ဘူးပါတယ္။ သူက စီမံကိန္းနဲ႔ 
စီးပြားေရးဌာနလက္ေအာက္က ႏိုင္ငံျခား စီးပြား ဆက္သြယ္ေရးဌာနက ပါ။ သူက အဲဒီဌာနကေန အလုပ္ထြက္ၿပီး ကုလေအဂ်င္စီတခုမွာ 
အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ဖႏြမ္ပင္မွာ အလုပ္လုပ္စဥ္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာစစ္သံရံုးက သူ႔သတင္းကို စရဖဆီ ပို႔လိုက္တယ္။ 
သတင္းပို႔တာကို သူ မသိလိုက္တဲ့အတြက္ သူ ျပန္သြားလို႔ အဖမ္းခံလိုက္ရတာပါ။ ဖမ္းလိုက္တဲ့အခါ သူ႔ လက္ကိုင္ကြန္ျပဴတာကို 
သိမ္းလိုက္တယ္။ သိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ဟိုဖိုင္၊ ဒီဖိုင္ေတြ႔တယ္ဆိုၿပီး အခုလို လုပ္လိုက္တာပါ။ ဒီဖိုင္ေတြဟာ နဂိုကတည္းက ျပန္႔ေနၿပီးသား 
ဖိုင္ေတြပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ အစရွာလို႔ ဘယ္လိုမွ မရတဲ့ကိစၥေတြပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အျပစ္မရွိဘဲ ဓါးစာခံ 
ျဖစ္သြားတာပါ“ လို႔ ရွင္းျပပါတယ္။ 

ျမန္မာစစ္အုပ္စု ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရံုးဆိုတဲ့ေနရာက ဗိုလ္မွဴး၀င္းႏိုင္ေက်ာ္ကို အေရးေပၚအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ အရ ေသဒဏ္၊ 
အီလက္ထရြန္းနစ္ ပုဒ္မ ၃၃/ခ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္၊ အစိုးရစာရြက္စာတမ္း ေပါက္ၾကားမွဳ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္၊ တရားမ၀င္ ႏိုင္ငံျခားေငြ 
ကိုင္ေဆာင္မွဳ ပုဒ္မ ၂၄/ခ အရ အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္၊ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀နဲ႔ ေသဒဏ္ ဆိုၿပီး အျပစ္ခ်မွတ္ခဲ့သလို 
ကိုသူရေက်ာ္ကို အေရးေပၚဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ အရ ေသဒဏ္၊ အီလက္ထရြန္းနစ္ ပုဒ္မ ၃၃/ခ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ စသည္ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၇ 
ရက္ေန႔က အမိန္႔ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုပ်ံစိန္ (ဦးစိန္လြင္ကေတာ့ ကိုစိန္ပ်ံလို႔ ေျပာပါတယ္) ကိုေတာ့ အီလက္ထရြန္းနစ္ ပုဒ္မ ၃၃/ခ 
အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္ ဆိုၿပီး အမိန္႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အုပ္စုဟာ ၂၀၁၀ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ သတင္းေထာက္ 
မလွလွ၀င္းကိုလည္း ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ 

ျမန္မာစစ္အုပ္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ထိုသို႔ အျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနစဥ္ ျမန္မာစစ္အုပ္စုရဲ့ ရာဇ၀တ္မွဳေတြကို အေရးယူ အျပစ္ေပးႏိုင္ဖို႔ 
ျမန္မာ့အေရး လွဳပ္ရွားသူအခ်ိဳ႔က နည္းလမ္း ရွာေဖြေနေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။

pmrsufESm - 1 rlydkif - ,ae@jrefrm