You are on page 1of 25

Curs de dinamitzadors TIC

Unitat didàctica 1:
Ofimàtica i telemàtica

Tema 1: Ús acadèmic de les eines


ofimàtiques

Pablo Rivero San José


Cap d’estudis eso-batx
C.E.Joan XXIII
Situació del professorat

Escoles diverses
“Cursetistes” diversos
Nivells diversos
Mateixa dissociació:
Professorat usuari a casa
Professorat internauta i viatger

Inhibit en l’ús de TIC


Tradicional en metodologia
Eines metodològiques per
l’aprenentatge amb les TIC

Un nou paradigma
a l’ensenyament-
aprenentatge
Membres i escoles
Alcaraz Martín, Damiánd alcaraz@j23.fje.edu
Aran Gracia, Mireia MAran@iccic.edu
Bachs Clarà, Anna anna_b@casp.fje.edu
Baixeras Borrell, Ricardo ricardo.baixeras@stignasi.fje.edu
Blanch, Mercè mblanch@montcau.net
Bullich Catà de la Torra, Assumpta ab@betania-patmos.org
Calero Abelló, Josep jcalero@tarragona.lasalle.cat
Camí Solsona, Natàlia ncs@betania-patmos.org
Comas Comas, Josep M jmcomas@thaubcn.iccic.edu
Conesa Ferrer, Maria maria_c@casp.fje.edu
Cuadrat Besa, Josep jcuadrat@laseu.lasalle.cat
Fàbregas Doñate, Guillem gfabregas@escolainfantjesus.com
Farré Carnicé , Francesc francesc.farre@mollerussa.lasalle.cat
Grimal Colomé, Mª Lluïsamallgrimal@escolameritxell.org J
imenez Guardia, Pepa PJimenez@thausc.iccic.edu
Lejarcegui Jordana, Eva eva@spclaver.fje.edu
Lopez Andres, Mónica mlopez@escolainfantjesus.com
Manrique Ruiz, Emili manrique@etpclot.fje.edu
Pérez García, Alex aperez@lasallecassa.com
Rabassa Torres, Jordi jordi.rabassa@stignasi.fje.edu
Ruiz Hernández, José Luis joselu@etpclot.fje.edu
Serrano Garcia, Susana sserrano@escolainfantjesus.com
Solsona Ripoll, Ricard ricard@etpclot.fje.edu
Xucla Torras, ruth xucla@etpclot.fje.edu
Activitat de trobada virtual
 Fòrum d’etapes: experiència i nivell
TIC, especialitat docent, altres.
innovació i tic Canvi de
paradigma?

 L’escola ha deixat de ser el lloc


privilegiat de l’educació, però
 L’escola ha de ser un espai
d’enriquiment del coneixement
 Aprendre a aprendre ha esdevingut el
valor principal
 Importància de la cultura audiovisual
 No estem davant d’una disjuntiva sinó
d’una necessitat
Oportunitat de las TIC

Necessitat de dotar als alumnes d’unes


competències bàsiques en TIC

Desenvolupament d’estratègies per aprendre

Desenvolupament personal, social y professional

Aconseguir una òptima realització del projecte


educatiu del centre
Capacidades básicas para los ciudadanos de hoy

http://dewey.uab.es/pmarques/UABPPGRA/Newcompe.htm
procés estratègic

VALORAR-SE
acompanyar CONÉIXER-SE

APRENDRE

FER

MOTIVAR
TIC
INNOVAR
paradigma profe tic:

experimenta,

consolida,

treballa en equip
generador de materials?
especialista informàtic?
Una mica del nou paisatge

Interactivitat:
 alumne- profe
 Alumnes
 comunitat
Significativitat
Rellevància
des del descobriment i manipulació,
construcció de l'aprenentatge

Com
construir el
coneixement???
Una possible fòrmula

De les TIC
toc
a les tac,

l o g i a
l a m etodo
t pe r
a s s a n
p
projecte

La coherència d’un
projecte o

un projecte per donar


coherència
les eines ofimàtiques:
característiques i funcionalitat
 Un processador de textos
 Un operador de càlcul i organitzador
 Un generador de presentacions
 Un creador de bases de dades
 Un manipulador d’imatge

Quelcom més que uns productes


comercials: eines que possibiliten
Ofimàtica, punt de partida
 Blogmania
 Webquest

 Webs

 Plataformes

 Cmap tools

 Portfolio digital
Capacitats i habilitats
Llegir
Winword.exe Powerpnt.exe
Escriure
Winword.exe Powerpnt.exe
Calcular
Representar Excel.exe

Excel.exe Powerpnt.exe
Organitzar

Excel.exe Msaccess.exe
Consultar,
cercar
Winword.exe Excel.exe Msaccess.exe
Explicar
Winword.exe Powerpnt.exe
Raonar

Excel.exe
Avaluar
Winword.exe
Esquematitzar Excel.exe

Winword.exe Msaccess.exe
Mostrar Excel.exe

Winword.exe Powerpnt.exe
Analitzar
Winword.exe Excel.exe
Resumir
Winword.exe Powerpnt.exe
Quan començar?

Educació Primària:
 Cicle Inicial?: word?, excel?
 Cicle Mitjà: word, excel
 Cicle Superior: powerpoint?

ESO: acces, imatge


plantilles
 Office
Nuevo documento de Office.lnk

 Learning Essentials

 Microsoft
http://www.microsoft.com/spain/Office/prodinfo.mspx
Per on podem començar?
llegir escriure calcular
Lectura mecànica Ortografia Càlcul bàsic, operacions
Lectura, velocitat Redacció Càlcul algebraic
Lectura comprensiva Composició Càlcul superior
Lectura d’estudi
Còmic Resolució de problemes
Lectura dramàtica http://www.toomates.net/pc.htm

representar consultar organitzar


Gràfics estadístics Paraules Ordenació de dades
Gràfics matemàtics Establiment de camps
Dades
Gràfics organigrames Taules dinàmiques
Combinacions
Formularis
Informes
Per on podem continuar?
explicar raonar avaluar
Exposar Relacionar Plantilles de
Expressar Comparar qüestionaris
oralment Raonament lògic Test autocorrectius
Foto-llenguatge
esquematitzar mostrar analitzar
Quadre, sinòptic Textos diversos Lingüístic
Esquemes de Presentacions Matemàtic
diferents tipus diverses D’imatge
Mapa conceptual Animacions Estructures textuals
Taules Galeria fotogràfica
Estructures de taules
Vídeos
llegir
“La idea de no amigabilidad o de in-comodidad de la
computadora frente al libro tradicional me sugiere una
última reflexión. Instalada la noción de la pantalla como un
utilitario destinado al mundo de las oficinas antes que al
living de la casa, eso la hace antipática para el disfrute del
adulto (no así de los niños). Los adultos consideran que leer
en ellas por placer es una entelequia. Pero esto es un
prejuicio generacional, que conoce razones
ergonómicas antes que literarias (si algo le exigen al cuerpo
es, de hecho, un cambio de postura). Bueno, también
nuestras mentes están obligadas a cambiar de postura.
Bisagra o cerrojo del conocimiento, como quiera que sea lo
cierto es que las nuevas tecnologías han venido para
quedarse.”
Portals educatius
 http://www.educared.net/
 http://www.educared.net/ProfesoresInnovado
 http://www.xtec.es/
 http://www.edu365.com/
 http://www.profes.net/
 http://www.cnice.mecd.es/
 http://educalia.educared.net/virtagora4/
ciberteca/jsp/clic.jsp
 http://www.aulaclic.es/