You are on page 1of 2

MINIT MESYUARAT UNIT SIMPANAN DAN TAKAFUL KALI PERTAMA SESI 2014

SEKOLAH KEBANGSAAN DATO WAN KEMARA CHANGLUN KEDAH

Tarikh

: 4 Feb 2014

Hari

: Selasa

Tempat

: Bilik Mesyuarat

Kehadiran

: Semua Ahli Jawatankuasa Unit Simpanan dan Takaful

II

Ucapan Aluan Pengerusi.


1.

Pengerusi mengalu-alukan kehadiran dan mengucapkan ribuan terima kasih


kepada semua ajk yang dilantik 2014.

2.

Pengerusi berharap semua guru dapat memberi kerjasama sepenuhnya untuk


membantu pihak sekolah dalam usaha menggalakkan murid-murid belajar
menyimpan dan proses tuntutan insuran sekiranya berlaku kemalangan kepada
warga SWKDK khususnya murid-murid.

3.

Pengerusi memaklumkan bahawa setiap murid telah dibayar premium setiap


RM1.50 oleh kerajaan.

Pengagihan Tugas.
4.

Semua ajk yang dilantik akan diagihkan mengikut keperluan tugas. Sebahagian
akan uruskan unit simpanan dan sebagian lagi untuk tuntutan insuran takaful.

5.

Sekiranya berlaku sebarang tuntutan berkenaan kemalangan, tuntutan yang dibuat


perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh syarikat insuran yang dilantik.
Ajk perlu menjelaskan perkara ini kepada waris supaya tidak berlaku masalah
semasa tuntutan dilakukan

6.

Ajk perlu menggalakkan murid-murid belajar menabung demi masa depan


mereka.
Makluman.

III

Perancangan Tahunan 2014.


7.

Mempromosi budaya menabung sepanjang tahun.

8.

Mendapatkan khidmat kaunter bergerak daripada mana-mana institusi kewangan.


Tindakan : Semua ajk

IV

Hal-hal lain.
Tiada
Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.30 petang.
Disediakan oleh :

Disemak oleh:

..

..

(MOHD AMIR BIN JAMALUDDIN)

(MAT ZIN BIN MAT YATIM)

Setiausaha Unit Simpanan dan


Takaful

Penolong Kanan Kokurikulum SKDWK