You are on page 1of 1

ZAJEDNIKO PRIOPENJE

Zagreb, 8. sijenja 2015. godine

Udruga Franak i Predsjednik Josipovi juer su se sastali na radnom sastanku.


Predsjednik Republike i predstavnici Udruge Franak su se tijekom protekle dvije
godine sastali tri puta na temu nalaenja sveobuhvatnih rjeenja za probleme
svih oteenih CHF kreditima. Udruga Franak je iznijela prijedloge u obliku niza
zahtjeva konkretnih mjera za rjeavanje krize dunika CHF.
Predsjednik Josipovi je u potpunosti prihvatio sve zahtjeve koje je Udruga Franak
iznijela, te predstavnicima Udruge na radnom sastanku predloio tri dodatne mjere
vezane uz zastaru potraivanja, prijeboj duga te ovrha i deloacija. Predstavnici te
pravni savjetnici Udruge Franak su prihvatili prijedloge Predsjednika Josipovia,
te su zajednikim radom formulirali mjere u tri prijedloga kao osnovu za daljnje
zajedniko djelovanje u rjeavanju problema svih dunika koji su potpisali ugovore
sa valutnom klauzulom. Prihvaeni zahtjevi i spomenuti prijedlozi su izneseni u
pismu Predsjednika u prilogu ovog priopenja.

Ivo Josipovi

josipovic.hr

Koordinacija Udruge Franak