You are on page 1of 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH
Mata Pelajaran dan
Kelas

Sejarah Tahun 4 Arif

Tema/Tajuk

Sejarah Awal Negara - Mari Belajar Sejarah

Masa

9.45 10.45 pagi


Standard Kandungan :

Fokus
1.2 Pengertian diri dan keluarga
Standard Pembelajaran :
1.2.1 Menyatakan biodata diri
1.2.2 Mengenal pasti salasilah keluarga
1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas
Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :


i. Menyatakan biodata diri.
ii. Membina carta salasilah keluarga asas.
iii. Menjelaskan salasilah keluarga asas.

Aktiviti

1. Menonton tayangan klip video.


2. Bercerita tentang biodata diri.
3. Membina carta salasilah keluarga asas.
4. Membentang dan menjelaskan tentang carta salasilah
keluarga.

EMK

Nilai Murni
KPS
DK
EMK

Bahan Bantu Belajar


Refleksi

- Bersyukur, Kasih sayang, Kerjasama, Keyakinan


diri
- Elemen Asas Sejarah
- Perkongsian sejarah
- TMK ( Video, Gambar, Slaid Powerpoint ) ,
Kreativiti & Inovatif ( Carta )

Komputer, LCD, Kertas sebak

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


AKTIVITI
Permulaan ( 5 minit )

EMK
Nilai Murni :

Menonton tayangan klip video ( Situasi

Bersyukur

sebuah keluarga )

Kasih sayang

CATATAN
BBM :
-

riba
-

1. Murid menonton tayangan klip video

EMK :

tersebut.

TMK ( Video )

Komputer
LCD

2. Guru bertanyakan soalan kepada murid


berkaitan klip video yang ditayangkan :
a ) Siapakah yang kamu lihat dalam
klip
video tersebut ?
b) Apakah aktiviti yang mereka sedang
lakukan ?
3. Guru mengaitkan jawapan murid
dengan tajuk pelajaran hari ini.
Aktiviti 1 ( 10 minit )
Nilai Murni :
1. Beberapa orang murid diminta ke

Keyakinan diri

hadapan untuk menceritakan tentang diri


mereka.

EMK :
Kreativiti dan Inovasi

2. Guru mengemukakan beberapa soalan


berdasarkan cerita murid dan membuat

KB :

rumusan tentang jawapan murid.

Menjana idea

Aktiviti 2 ( 25 minit )
Nilai Murni :
1. Guru membahagikan murid kepada

Bekerjasama

kumpulan ( 2 orang setiap kumpulan )

Keyakinan diri

BBM :
Kertas sebak

2. Secara berpasangan murid bersoal

EMK :

jawab mengenai biodata diri dan keluarga

Kreativiti & Inovasi

secara lisan.
KB :
3. Guru meminta murid menyenaraikan

Menjana idea

dapatan mereka ( biodata diri pasangan )

Menghubung

berdasarkan temu bual tersebut

kait

menggunakan kertas sebak.


4. Beberapa pasangan membentangkan
hasil dapatan masing-masing.
5. Guru merumuskan pembentangan
murid dan mengaitkan dengan keluarga
asas.
Aktiviti 3 ( 15 minit )
Nilai Murni :

BBM :

1. Guru menunjukkan gambar slaid

Bekerjasama

Komputer

mengenai salasilah keluarga asas.

Keyakinan diri

LCD

Kertas sebak

2. Murid bersoal jawab mengenai salasilah


keluarga asas yang ditunjukkan dalam

EMK :
-

gambar slaid.

TMK ( Slaid
Powerpoint )

3. Murid menyenaraikan senarai ahli

Kreativiti &
Inovasi

keluarga asas dalam keluarga masingmasing menggunakan kertas sebak dan

KB :

membuat susunan yang betul berdasarkan

Menjana idea

carta salasilah yang disediakan oleh guru.

Menghubung
kait

4. Murid yang dipilih oleh guru

Menjelaskan

menceritakan semula carta salasilah


keluarga yang telah dibina dihadapan
kelas.
Penutup ( 5 minit )
Nilai Murni :

BBM :

1. Guru memperdengarkan lagu

bertemakan keluarga dan menyanyikan

Menghargai

Komputer

keluarga

LCD

lagu tersebut bersama murid.


EMK :
2. Murid menyatakan nilai murni dalam
keluarga berdasarkan lagu.
3. Guru merumuskan isi-isi penting dalam
pelajaran hari ini.

LIRIK LAGU :

Sedamai taman Firdausi

TMK ( Video )

Limpahan kasih saying sejati


Seharum semerbak kasturi
Mengharumi hidup insani
Indahnya damainya
Keluarga yang bahagia
Itulah idaman impian setiap insane
Yang dahagakan belaian serta kasih dan saying
Ketika Insan lain berbahagia bersama keluarga
Namun kita masih meniti titian rapuh perhubungan
Mengapa kita terpisah daripada rahmat-Nya
Mungkinkah kita sering melupakan-Nya
Ayolah bina semula keluarga diridhoi Allah
Oh ayah.Oh ibu
Dengarlah rintihan dan luahan hatiku
Yang dahaga kasih
Jiwaku merasa terseksa
Ketandusan kasihmu
Marilah kita bina bersama-sama
Keluarga Bahagia