You are on page 1of 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH
Mata Pelajaran dan
Kelas

Sejarah Tahun 4 Maju

Tema/Tajuk

Zaman Air Batu

Masa

8.40 9.40 pagi

Fokus

Standard Kandungan:
2.1 Mengetahui dan memahami Zaman Air Batu
Standard Pembelajaran:
2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu
2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air
Batu
K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menyatakan maksud zaman air batu.
ii. menjelaskan perubahan-perubahan yang berlaku pada
zaman air batu
iii. Menyenaraikan dua keperluan menghargai alam sekitar

Aktiviti

1.
2.
3.

4.

Menonton tayangan video pada musim sejuk (TMK)


Bercerita tentang keadaan semasa cuaca sejuk dan cuaca
panas berdasarkan video yang ditonton.
Melihat gambar keadaan bentuk muka bumi di kawasan
yang mengalami musim sejuk melalui slaid powerpoint
(KPS)
Membentangkan jawapan berdasarkan kad arahan yang
diberikan.

EMK

Nilai Murni
bersyukur, kasih sayang
KPS
- Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asalusul negara.
TMK
belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD,DVD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis,


kad arahan

Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
DSP

B1D2E1 , band 2, band 4


Menyatakan maksud dan proses yang berlaku pada
Zaman Air Batu

Refleksi

30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.


Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


AKTIVITI
Permulaan (5 minit)

EMK
Nilai Murni

Menonton tayangan video klip

-bersyukur
- kasih sayang

1. Murid menonton tayangan video klip Ice Age


2. Guru bertanyakan soalan kepada murid
berkaitan klip video yang ditayangkan:
a) Siapa tahu tajuk cerita ini?
Murid menjawab soalan guru secara
lisan
b) Apa maksud tajuk itu dalam bahasa
Melayu?
Murid menjawab secara lisan
c) Masa itu semua kawasan dilitupi/
dipenuhi apa?
Murid menjawab soalan guru

CATATAN
BBM
-Komputer riba,
LCD, DVD

EMK
-TKP
-TMK
KB
-Menjana Idea
-menghubung kait

3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk


pelajaran hari ini.
Aktiviti 1 (15 minit)
1. Guru membahagikan murid kepada dua
kumpulan . Kumpulan 1 diminta menyenaraikan
keadaan semasa cuaca sejuk /terlalu sejuk.
Kumpulan 2 menyenaraikan sebab-sebab cuaca
menjadi sejuk/ terlalu sejuk.
2. Murid-murid berbincang dalam kumpulan
masing-masing menyenaraikan hasil dapatan
mereka dalam kertas sebak.
3. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk
membentangkan hasil perbincangan di hadapan
kelas.
4. Murid membentangkan hasil dapatan masingmasing.
5. Guru merumuskan pembentangan murid dan
mengaitkannya dengan proses membuat air
batu di rumah masing-masing.

EMK
keusahawanan

Ciri cuaca sejuk


menggigil
salji
baju tebal

Nilai
menghargai alam
KB
menjana idea

Ciri cuaca panas


berpeluh
matahari terik
haus/ dahaga
Zaman air batu
adalah dunia diliputi
salji/ air batu dan
berkeadaan sejuk
*DSP

6. Guru cuba mengaitkan isi pelajaran dengan


meminta murid menjelaskan maksud zaman air
batu.
7. Murid memberikan pelbagai jawapan.
8. Guru memberikan pengukuhan dan
memberikan jawapan yang paling tepat tentang
maksud zaman air batu.
Aktiviti 2 (20 minit)

Nilai

1. Guru menunjukkan gambar slaid/ klip video


kawasan-kawasan yang dilitupi air batu yang
sedang mencair.

menghargai alam
EMK

2. Murid diminta menjelaskan peristiwa/


kandungan klip video
3. Guru juga merumuskan jawapan murid
dengan satu eksperimen ringkas iaitu kiub air
batu yang terdedah.

ICT
KB

suhu dibawah takat


beku
manusia bergerak
bebas
dunia seolah-olah
satu daratan sahaja
litupan air batu yang
jelas

memberi sebab

4. Guru meminta murid menyenaraikan sebabsebab air batu mencair.


5.Murid meneyenaraikan sebab-sebab air batu
mencair.
6. Guru menyoal murid kenapa cuaca menjadi
panas.
Murid-murid memberi beberapa jawapan .
7. Guru mengaitkan jawapan murid dengan
menerangkan tentang keadaan dan pencairan
zaman air batu dengan bantuan gambar-gambar
berkaitan dan mengaitkan dengan perubahan
zaman air batu.
Aktiviti 3 (15 minit)
1. Guru menyediakan tiga stesen. Setiap stesen
disediakan gambar-gambar dan kad arahan
Murid dibahagikan kepada 3 stesen berikut:
Stesen 1 (zaman Air batu) Stesen 2 (perubahan-perubahan zaman air
batu)
Stesen 3 (alam sekitar)
2. Murid akan bergerak kesetiap stesen yang
ditetapkan. Murid akan menjawab soalan
berdasarkan arahan yang terdapat dalam
kad arahan dalam kertas sebak yang
disediakan.

EMK

BBM

ICT

gambar

KB
menjana idea
menjelas
*DSP
B1D2E1
Menyatakan

maksud dan

3. Murid akan membentangkan jawapan


mereka dan guru akan memberi
maklumbalas.

proses yang
berlaku pada
Zaman Air Batu

Penutup (5 minit)

Nilai

1. Guru menunjukkan semula gambar-gambar


berkaitan zaman air batu.

menjaga alam

2. Murid diminta menyatakan kepentingan


menjaga alam sekitar.
3. Guru merumuskan isi-isi penting dalam
pelajaran hari ini.
Contoh : Kad/ gambar untuk stesen

Kad Arahan
Stesen 1

sekitar

Berdasarkan gambar-gambar dibawah, kumpulan anda diminta menjawab soalansoalan berikut:

(contoh gambar)
1.

Apa yang anda dapat perhatikan dari gambar di atas?

2.

Bagaimana keadaan waktu ini?

3.

Bolehkah air batu dalam gambar di atas cair?

5. Mengapakah air batu boleh cair?

An artist's impression of ice age Earth at glacial maximum. Based on: Crowley, T.J. (1995). "Ice age terrestrial carbon
changes revisited". Global Biogeochemical Cycles 9 (3): 377389. Bibcode:1995GBioC...9..377C.

The Antarctic ice sheet. Ice sheets expand during an ice age.

This marker indicating the sea level is placed on the path from Jerusalem to the Dead Sea.