You are on page 1of 1

PK07 Pengurusan Mesyuarat

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN TUN AMINAH


JALAN BENTARA 21,
Tel : 07-5565889
TAMAN UNGKU TUN AMINAH,
07-5578014
81300 SKUDAI JOHOR BAHRU.
Fax : 07-5582058

PK 07/1

_________________________________________________________________________________
Ruj. Kami : JEA 1046/700-1/2/(02)
Tarikh
: 26 Februari 2013
Kepada,
Semua Guru ,
SMK Taman Tun Aminah,
Tuan/Puan,
MESYUARAT PENGURUSAN KOKURIKULUM 2013 SMKTTA KALI KEDUA
Perkara di atas adalah dirujuk.
2.

Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketentuan berikut;
Tarikh
Masa
Tempat
Pengerusi

3.

: 7 Mac 2013
: 11.30 pagi (Guru Sesi Petang)
1.15 petang (Guru Sesi Pagi)
: Bilik Wawasan, SMKTTA
: Cik Norhanita Bt Sulaiman (PK Kokurikulum)

Agenda mesyuarat adalah seperti berikut;


3.1.
Ucapan Pengerusi
3.2.
Membaca dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu
3.3.
Perkara Berbangkit
3.4.
Pengurusan Kokurikulum
3.5.
Hal-hal Lain

Kehadiran dan kerjasama tuan/puan diucapkan terima kasih.


Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

.
( TAY SUAT GAN
)
Pengetua
SMK Taman Tun Aminah
81300 Skudai,
Johor Bahru, Johor

s.k. :

1) Fail Kokurikulum
Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor
I 1 Mac 2011 Keluaran 02 I Pindaan 00