You are on page 1of 48

BAHAGIAN

1
BIODATA GURU
BAHARU

1.1

MAKLUMAT DIRI

Nama

Irnawa binti Mohd Johani

Status

Berkahwin

Umur

29 tahun

Tarikh Lahir

12 April 1985

Tempat Lahir

Pontian, Johor

Alamat tempat tinggal

No 1144, Jalan Kenanga 2, Blok 6 Felda Maokil 1,


85300 Labis, Segamat, Johor.

No tel. Bimbit

012-7592061

Emel

enawa_85@yahoo.com

Alamat Sekolah

SMK Labis, Jalan Muar, 85300 Labis,Segamat Johor

No tel. Sekolah

07-9251306, 07-9251306 (Fax)

Ijazah Pertama

Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Pemasaran

Institusi Pengajian

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Kelulusan Ikhtisas

Diploma Perguruan Perdagangan

Institusi Pengajian

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

1.2

PENGALAMAN / KEMAHIRAN

Syukur ke hadrat illahi kerana akhirnya saya telah dilantik menjadi guru tetap setelah
sekian lama berkhidmat secara sementara sebagai guru sandaran tidak terlatih (GSTT).
Sepanjang tempoh bergelar GSTT,banyak pengalaman dan kemahiran yang dperolehi bagi
meningkatkan ilmu dan pengetahuan saya sebagai pendidik.
Tugas saya sebagai GSTT bermula pada awal tahun 2009 dimana tempat pertama
menjalankan tugas adalah di SMK Taman Megah Ria,Pasir Gudang dalam jajahan PPD Pasir
Gudang. Selama berkhidmat lebih kurang dua tahun di sini, terlalu banyak pengalaman dan
ilmu yang dapat diperolehi baik dari segi pelajar,akademik,sahsiah,pentadbiran,pengurusan dan
komunikasi dalam kalangan staf dan warga sekolah itu sendiri. Sekolah ini merupakan salah
satu sekolah perintis yang boleh dikatakan sangat cemerlang dari sudut pengurusannya bahkan
tidak ketinggalan juga kecemerlangan akademik pelajar-pelajarnya. Nisbah bangsa disekolah
ini ialah 5:3:2 iaitu 50% terdiri daripada kaum cina, 30% melayu dan selebihnya ialah india dan
suku kaum migrasi dari sabah dan sarawakian.
Kemudian, pada tahun 2011, saya berkhidmat pula sebagai gstt di SMK Tenang
Stesyen Labis dalam kawasan PPD Segamat. Awal tahun 2013, saya menjalankan khidmat
terakhir saya sebagai guru praktikal di SMK Bekok juga dalam kawasan PPD Segamat.
Perbezaan jelas ketara diantara ketiga-tiga buah sekolah ini yang bukan sahaja berbeza dari
sudit fizikal sekolah itu sendiri tetapi dapat dilihat dari segi sahsiah dan kecemerlangan murid
antara kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Namun, pelbagai pengalaman menarik yang
boleh dimanfaatkan ketika menjalankan tugas di sekolah-sekolah tersebut. Pengalaman itulah
yang menjadikan saya lebih matang dan bersedia dalam menghadapi cabran sebenar ketika
menjadi guru tetap.Insyaallah.
Sepanjang berkhidmat sebagai pendidik di SMK Taman Megah Ria, saya telah diberikan
pelbagai tugasan yang mencabar tidak ubah seperti guru tetap. Ilmu yang saya pelajari di
Universiti saya praktikkan di sekolah dimana saya diamanhkan untuk mengajar matapelajaran
elektif Prinsip Akaun bagi pelajar tingkatan 4 dan 5 yang akan mengambil peperiksaan penting
iaitu SPM. Saya juga ditugaskan untuk mengajar matapelajaran Bahasa Melayu, Pendidikan
Sivik dan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral, Pendidikan Kesihatan serta Perndidikan Seni
bagi menengah rendah dan atas. Walaupun agak sukar pada mulanya namun ia dapat diatasi

apabila kepuasan mengajar diperolehi ketika pelajar semakin mahir dan menunjukkan minat
yang mendalam dalam setiap subjek yang dipelajari.
Selain tugasan sebagai guru matapelaran, saya juga terlibat sebagai guru kelas
tingkatan 1 yang bagi saya agak mencabar kerana perlu mengambil alih kelas pada awal tahun
persekolahan. Banyak perkara yang perlu dilakukan oleh seorang guru kelas seperti
memastikan rekod urusan bayaran yuran persekolahan adalah tepat, mengemaskini fail
personalia pelajar, melengkapkan buku rekod kehadiran pelajar, menyusun serta menyediakan
headcount pelajar serta banyak lagi tugasan lain yang perlu dilakukan. Guru kelas juga perlu
bersedia serta memastikan kelas sentiasa berada dalam keadaan bersih,selesa dan menarik
agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan sempurna.
Tugas guru bukan sahaja mengajar dan mendidik tetapi menuntut untuk menjadi
manusia yang serbaboleh. Saya juga dilantik sebagai guru penasihat dalam beberapa
persatuan dan kelab antaranya guru penasihat Persatuan Bahasa Melayu, guru penasihat kelab
Takwando,guru penasihat permainan dalaman serta guru penasihat bagi badan beruniform
pengakap. Semasa memegang jawatan sebagai guru penasihat, saya perlu memastikan kelab
dan persatuan yang ditubuhkan perlu berdaftar dengan pihak JPN. Paling mencabar sepanjang
menjadi guru penasihat, saya sebagai guru perlu menyediakan pelan strategik jangka pendek
dan panjang dalam penyediaan pelan operasi dan taktikal untuk sepanjang tahun tersebut. Ini
bagi memastikan setiap program yang dibuat mestilah mendapat hasil akhir seperti yang
terkandung dalam PPPM iaitu kemenjadian murid dalam setiap aktiviti sekolah yang dibuat.
Saya pernah diberi tugas untuk menganjurkan pertandingan permainan dalaman peringkat
sekolah yang terdiri daripada permainan tradisional seperti congkak, chess, dam catur dan
sebagainya sebagai salah satu program tahunan sekolah. Bukan itu sahaja, saya juga perlu
sentiasa menyediakan mental dan fizikal pelajar untuk dihantar bertanding ke peringkat luar
sekolah samada daerah,negri atau kebangsaan.
Walaupun tugas sebagai gstt hanyalah sementara namun,tugas yang diberikan adalah
sangat mencabar. Saya pernah menghadiri pelbagai program, bengkel, taklimat dan mesyuarat
di luar daripada sekolah.Antaranya menghadiri bengkel pembinaan item dan JSU untuk kertas
prinsip akaun di Kota Tinggi, menyertai seminar menulis puisi untuk aktiviti Bahasa Melayu di
Masai, menghadiri taklimat program guru-guru pengakap peringkat daerah, menyertai program
digital NILAM di Segamat, menjadi guru pengiring untuk pelajar bagi program kerjaya anjuran
Kaunseling peringkat sekolah di Felda Chemplak dan pelbagai lagi aktiviti serta program. Status

sebagai guru sandaran dan guru praktikal tidak menghalang pihak sekolah untuk memberikan
sepenuh kepercaayan dan tugasan kepada saya, bahakan saya menganggap tugasan itu
sebagai satu pengalaman yang sangat bermakna kerana berpeluang untuk bersuaikenal
dengan guru-guru lain dari sekolah yang berbeza.
Terlalu banyak pengalaman dan kemahiran yang saya perolehi sepanjang menjalankan
khidmat dan tugas di ketiga-tiga sekolah tersebut. Pengalaman tersebut akan saya aplikasikan
dalam realiti sebenar dalam tempoh melaksanakan tugas di SMK Labis khususnya dalam
pembinaan dan pembangunan insaniah dan akademik pelajar-pelajar di sekolah ini. Insyaallah.

1.1

i.
ii.
iii.
iv.

LAMPIRAN

SALINAN SURAT PENEMPATAN/LANTIKAN


SALINAN BORANG PENGESAHAN MELAPOR DIRI
SALINAN BORANG MAKLUMAT DIRI
SALINAN SIJIL-SIJIL AKADEMIK DAN IKHTISAS

BAHAGIAN
2
PROFIL
SEKOLAH

2.1

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

Kod sekolah

JEB 7032

Nama sekolah

SMK LABIS

Bilangan guru

67 orang guru

Bilangan Staf Sokongan

15 orang

Alamat sekolah

SMK Labis, Jalan Muar, 85300 Labis,Segamat Johor

JPN

Jabatan Pelajaran Negeri Johor (JPNJ)

PPD

Pejabat Pendidikan Daerah Segamat (PPDS)

Status

Beroperasi

No Telefon

07-9251306

No Fax

07-9251706

Sesi

Pagi

Jenis Bantuan

Sekolah Kerajaan

Jenis Murid

Lelaki dan perempuan

Bahasa Pengantar

Bahasa Malaysia

Jenis Asrama

Tiada

Lokasi

Luar Bandar

2.2

LOGO, MISI, VISI DAN PIAGAM SEKOLAH

LOGO

Rajah 1 : Logo SMK Labis

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara
VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

PIAGAM SEKOLAH
Kami selaku warga pendidik SMKL berjanji untuk:

Mendidik, membimbing dan memberi perangsang kepada para pelajar dengan penuh
rasa tanggungjawab, dedikasi dan mesra

Bekerjasama menerima idea dan pendangan serta bertindak segera untuk memenuhi
kehendak pelanggan

Sentiasa boleh dihubungi dan melayan pelanggan dengan berhemah

Bekerjasama melaksanakan segala arahan daripada kerajaan demi untuk kemajuan


bidang pendidikan.
9

2.3

CARTA ORGANISASI

M/S 9

10

2.4

1.1
1.2

LAMPIRAN

PELAN SEKOLAH M/S 14


TAKWIM SEKOLAH M/S

11

BAHAGIAN
3
SENARAI
JAWATAN
DAN
BIDANG TUGAS
GURU BAHARU
12

3.1

JAWATAN KURIKULUM

13

3.2

1.

JAWATAN KOKURIKULUM

Menjadi guru penasihat dalam beberapa kelab dan persatuan antaranya;

Badan beruniform

Puteri Islam

Sukan dan permainan

Catur

Kelab

Pengguna

Rumah sukan

Nilam (Biru)

Senarai Tanggungjawab sebagai Guru Penasihat Unit Beruniform / Persatuan atau Kelab /
Kelab Sukan dan Permainan

Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.

Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.

Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.

Memastikan

Jawatankuasa

menjalankan

tugas

seperti

terkandung

dalam

Perlembagaan.

Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.

Memastikan perancangan aktiviti tahunan didokumentasikan, difailkan dan


sesalinan diserahkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.

Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.

Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Kelab/Persatuan/ Unit


Beruniform/Kelab Sukan dan Permainan.

Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik.

Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan.

Mendaftarkan Kelab/Persatuan/Unit Beruniform/Kelab Sukan dan Permainan


kepada Pengetua atau Badan Induk.

Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahliahli.

Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/ zon/ daerah/


negeri dan kebangsaan dengan baik.

Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan.

Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.


14

Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.

Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.

Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.

Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.

Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada


Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.

Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke


semasa.

15

3.3

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

16

3.4

JAWATAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

17

3.5
1.

TUGAS-TUGAS LAIN

Menjadi guru kelas kedua bagi kelas tingkatan 4C disamping membantu guru kelas
pertama mengendalikan urusan kelas dan pelajar. Antara tugas dan tanggungjawab
guru kelas kedua ialah :
FIZIKAL KELAS:

Kelengkapan asas kelas; kerusi meja guru, kerusi meja pelajar, penyapu,pencedok
sampah, penyapu bulu ayam, papan tulis, marker pen, peralatan elektrik dll
peralatan yang berkaitan.

Kebersihan dan keceriaan kelas

Kewangan jika berkaitan

Acara-acara kelas

Sebarang tugas dokumentasi; seperti surat-surat amaran salah laku seperti masalah
kehadiran/ surat panggilan ibubapa/dokumentasi urusan perpindahan atau berhenti
sekolah

Mengemaskini fail merit de-merit

Membantu guru pertama jika perlu; seperti bercuti / sakit dll

Memantau serta memastikan papan kenyataan serta sudut akademik kelas sentiasa
dikemaskini.

18

3.6

LAMPIRAN

1. CARTA ORGANISASI PANITIA M/P,KOKO DAN HAL EHWAL MURID


2. JADUAL WAKTU MNGJAR/JDUAL AKTVT

19

BAHAGIAN
4
LAPORAN FASA
ORIENTASI

20

4.1

LAPORAN HARIAN

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

20. 1.2014

Masa

12.35 1.30 pm

Bidang

Taklimat bersama Pengetua

Aspek

Melapor diri

Objektif

1. Penerangan mengenai sekolah dan persekitaran serta


budaya kerja warga SMK Labis.

1. Suaikenal dan sesi perkenalkan diri bersama


pengetua
6

Aktiviti

2. Senarai program yang akan dijalankan pada tahun


2014
3. Peneyerahan dokumen dan maklumat asas semasa
lapor diri

Penilaian

Rumusan

............................................
Tandatangan guru

Mengetahui peranan saya sebagai guru baharu dan budayabudaya positif yang boleh dicontohi di sekolah ini.

Sesi melapor diri berjalan dengan lancar. Kami diberi buku


rekod mengajar.

..........................................
Tandatangan Mentor
21

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

21. 1.2014

Masa

1.50 2.30 pm

Bidang

Majlis perpisahan Gpk KOKO

Aspek

Tentatif Majlis perpisahan


1. Meraikan perpindahan GPK koko ke sekolah baru

Objektif

2. Memperkenalkan guru baru


3. Mengimbas semula porgram dan kejayaan aktiviti
kokurikulum sepanjang tahun 2013
1. Ucapan pengerusi majlis

Aktiviti

2. Ucapan Tuan Pengetua dan individu yang diraikan


3. Penyerahan hadiah kenangan serta jamuan makan

Penilaian

Mengetahui bagaimana sesebuah majlis perpisahan


diadakan secara formal.
Majlis perpisahan berjalan dengan lancar dan semua warga

Rumusan

sekolah mengharapkan bekas GPK KOKO berjaya di tempat


baru.

............................................
Tandatangan guru

..........................................
Tandatangan Mentor
22

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

22. 1.2014

Masa

2.00 4.30 pm

Bidang

Kaunseling dan Pembimbing Rakan Sebaya

Aspek

Kursus Kepimpinan Ketua dan Penolong Tingkatan


1. Membincangkan senarai program yang terlibat

Objektif

sepanjang tahun
2. Memupuk semangat tanggungjawab Ketua dan
Penolong tingkatan.
1. Ucapan pengerusi majlis
2. Perlantikan secara rasmi pelajar yang terpilih menjadi

Aktiviti

Ketua dan penolong tingkatan


3. Taklimat mengenai tugas dan tangguangjawab ketua
dan penolong kelas

Penilaian

Rumusan

............................................
Tandatangan guru

Murid dapat mengetahui tugas dan tanggungjawab mereka


sebagai ketua dan penolong
Majlis perasmian dilakukan oleh GPK Hal Ehwal Pelajar.
Pelajar juga diberikan sijil sebagai menghadiri penyertaan .

..........................................
Tandatangan Mentor
23

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

23. 1.2014

Masa

7.20 7.30 pm

Bidang

Kurikulum

Aspek

Taklimat ringkas berkaitan Bantuan Sekolah 1 Malaysia


1. Menyenaraikan kelas dan pelajar yang terlibat untuk
penerimaan wang bantuan

Objektif

2. Memastikan semua guru bersedia dan berada di


dalam kelas ketika ssi penyerahan wang kepada
ibubapa.

Aktiviti

Penilaian

Rumusan

............................................
Tandatangan guru

Ucapan dan taklimat ringkas daripada GPK Kurikulum


dan GPK HEM

Saya dilantik menjadi guru kelas pelapis Tingkatan 4C bagi


membantu guru kelas pertama.

Taklimat berjalan lancar.

..........................................
Tandatangan Mentor

24

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

25. 1.2014

Masa

1.00 2.30 pm

Bidang

Kurikulum dan Hal Whwal Pelajar

Aspek

Pembayaran wang Bantuan Sekolah 1 Malaysia


1. Membantu meringankan beban pelajar dan ibubapa

Objektif

dalam aspek bayaran yuran persekolahan.


2. Mengeratkan hubungan silaturrahim antara penjaga
ibubapa dan pihak sekolah.

Aktiviti

1. Penyerahan Wang bantuan persekolahan RM100


kepada ibubapa pelajar.

Program ini berjalan dengan baik namun kerjasama daripada


7

Penilaian

ibubapa adalah kurang kerana ramai ibubapa yang tidak


hadir untuk menerima bantuan.
Membantu saya mengenali ibubapa pelajar dengan lebih

Rumusan

dekat dan sedikit sebanyak merapatkan jurang antara


ibubapa dan guru.

............................................
Tandatangan guru

..........................................
Tandatangan Mentor

25

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

26. 1.2014

Masa

2.00 4.00 pm

Bidang

Kurikulum

Aspek

Taklimat Program Pembangunan Guru Baharu


1. membantu Guru Baru menyesuaikan diri dengan
budaya, persekitaran, dan komuniti

Objektif

2. menyediakan bimbingan yang berkesan untuk GB


dalam melaksanaan amalan
3. membangunkan kerjasama secara kolaboratif antara
GB dengan semua pihak.
1. Ucapan dan taklimat oleh Pn Rozita

Aktiviti

2. Menyenaraikan dan menerangkan objektif program


PPGB
3. Jamuan makan.

Penilaian

Program ini bertujuan meningkatkan kualiti GB yang


ditempatkan di sekolah bagi memastikan perluasan akses
kepada pendidikan berkualiti untuk semua murid dapat
direalisasikan

Rumusan

PPGB merupakan proses sosialisasi kepada profesion


keguruan yang dapat membantu GB membuat penyesuaian
antara ilmu dan kemahiran yang sedia ada dengan prosedur,
sistem sekolah dan penguasaan pengajaran yang berkesan
dan kemahiran pengurusan bilik darjah.

............................................
Tandatangan guru

..........................................
Tandatangan Mentor
26

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

26. 1.2014

Masa

2.00 4.00 pm

Bidang

Kurikulum

Aspek

Taklimat Program Pembangunan Guru Baharu


1. membantu Guru Baru menyesuaikan diri dengan
budaya, persekitaran, dan komuniti

Objektif

2. menyediakan bimbingan yang berkesan untuk GB


dalam melaksanaan amalan
3. membangunkan kerjasama secara kolaboratif antara
GB dengan semua pihak.
1. Ucapan dan taklimat oleh Pn Rozita

Aktiviti

Penilaian

Rumusan

............................................
Tandatangan guru

2. Menyenaraikan dan menerangkan objektif program


PPGB
3. Jamuan makan.

Program ini bertujuan meningkatkan kualiti GB yang


ditempatkan di sekolah bagi memastikan perluasan akses
kepada pendidikan berkualiti untuk semua murid dapat
direalisasikan

PPGB merupakan proses sosialisasi kepada profesion


keguruan yang dapat membantu GB membuat penyesuaian
antara ilmu dan kemahiran yang sedia ada dengan prosedur,
sistem sekolah dan penguasaan pengajaran yang berkesan
dan kemahiran pengurusan bilik darjah.

..........................................
Tandatangan Mentor
27

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

27. 1.2014

Masa

2.30 3.00 pm

Bidang

Kokurikulum

Aspek

Taklimat Jawatankuasa Merentas Desa

1. Melantik jawatankuasa Merentas desa


5

Objektif

2. Memberi taklimat
merentas desa

ringkas

mengenai

perjalanan

1. Taklimat oleh penyelaras program


6

Aktiviti

Penilaian

Saya ditugaskan
cenderamata.

Rumusan

Semua guru bersedia dengan tugasan dan peranan masingmasing.

............................................
Tandatangan guru

2. Mengedarkan edaran Buku program untuk acara


Merentas desa
sebagai

jawatankuasa

Hadiah

dan

..........................................
Tandatangan Mentor

28

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

28. 1.2014

Masa

2.30 4.30 pm

Bidang

Kokurikulum

Aspek

Latihan Merentas Desa


1. membantu Ketua guru penasihat dan rumah sukan
dalam menyediakan nombor penyertaan merentas
desa

Objektif

Aktiviti

Penilaian

Saya dilantik menjadi guru penasihat untuk rumah Nilam


(Biru) dan ditugaskan membantu ketua serta guru penasihat
rumah yang lain.

Rumusan

Semua guru rumah sukan bekerjasama dalam memastikan


persediaan untuk acara merentas desa berjalan dengan
lancar

............................................
Tandatangan guru

2. Menyenaraikan jumlah peserta yang terlibat dalam


acara merentas desa peringkat sekolah

1. Mengecat blok untk nombor peserta

..........................................
Tandatangan Mentor

29

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

30. 1.2014

Masa

7.30 1.50 pm

Bidang

Kokurikulum

Aspek

Kejohanan Merentas Desa

Objektif

1. Memupuk budaya hidup sihat dalam kehidupan harian


pelajar
1.
2.
3.
4.

Pelajar berkumpul di tapak perhimpunan


Guru Kelas mengambil kehadiran pelajar
Pelajar warm up sebelum memulakan larian
Guru jawatankuasa yang terlibat bergerak
memulakan tugasan masing-masing

Aktiviti

Penilaian

Penyertaan daripada semua pelajar sangat membanggakan


dan begitu juga dengan pihak guru.

Rumusan

Program berjalan dnegan lancar

............................................
Tandatangan guru

dan

..........................................
Tandatangan Mentor

30

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

05. 2.2014

Masa

2.30 4.50 pm

Bidang

Kokurikulum

Aspek

Perjumpaan Kelab dan Persatuan Pengguna

Objektif

1. Memupuk budaya hidup sihat dalam kehidupan harian


pelajar
2. Memastikan pelajar terlibat dengan aktiviti sukan di
sekolah

Aktiviti

1. Guru penasihat menyediakan modul dan program untk


aktiviti hari ini
2. Pelajar
diberi
penerangan
mengenai
dasar
kepenggunaan negara

Penilaian

Saya dilantik menjadi guru penasihat untuk kelab pengguna

Rumusan

Program berjalan dnegan lancar

............................................
Tandatangan guru

..........................................
Tandatangan Mentor

31

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

06. 2.2014

Masa

2.30 4.50 pm

Bidang

Kokurikulum

Aspek

Perjumpaan Kelab dan Persatuan Pengguna

Objektif

1. Memupuk budaya hidup sihat dalam kehidupan harian


pelajar
2. Memastikan pelajar terlibat dengan aktiviti sukan di
sekolah

Aktiviti

1. Guru penasihat menyediakan modul dan program untk


aktiviti hari ini
2. Pelajar
diberi
penerangan
mengenai
dasar
kepenggunaan negara

Penilaian

Saya dilantik menjadi guru penasihat untuk kelab pengguna

Rumusan

Program berjalan dnegan lancar

............................................
Tandatangan guru

..........................................
Tandatangan Mentor

32

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

08. 2.2014

Masa

8.30 1.50 pm

Bidang

Kurikulum

Aspek

Kursus Pentaksiran Pusat Menengah Rendah (PPMR2014)


1. Menambah pengetahuan mengenai Dasar-dasar PBS
dengan mendalam

Objektif

2. Guru dapat mengaplikasikan instrumen PBS dengan


berkesan
3. Meningkatkan kemahiran guru dalam melaksanakan
PBS
1.
2.
3.
4.
5.

Tentatif program ucapan oleh Pengerusi majlis


Ceramah slot 1: Dasar-dasar PBS
Ceramah slot 2: Format Instrumen
Ceramah slot 3: Pengoperasian pentaksiran pusat
Ceramah slot 4: Pentaksiran pusat ujian bertulis

Aktiviti

Penilaian

Saya telah ditugaskan sebagai AJK pendaftaran

Rumusan

Kursus LDP berjalan dengan lancar dan sangat membantu


guru-guru dalam memahami tugasan sebenar PBS untuk
pelajar tingkatan 3 2014

............................................
Tandatangan guru

..........................................
Tandatangan Mentor

33

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

09. 2.2014

Masa

7.30 1.50 pm

Bidang

Kurikulum

Aspek

Kursus Pentaksiran Pusat Menengah Rendah (PPMR2014)


1. Menambah pengetahuan mengenai Dasar-dasar PBS
dengan mendalam

Objektif

2. Guru dapat mengaplikasikan instrumen PBS dengan


berkesan
3. Meningkatkan kemahiran guru dalam melaksanakan
PBS
1. Guru penasihat menyediakan modul dan program untk
aktiviti hari ini

Aktiviti

Penilaian

Saya telah dilantik menjadi guru penasihat Permainan catur

Rumusan

Aktiviti berjalan dengan lancar dan mendapat kerjasama


daripada guru-guru penasihat serta murid-murid yang terlibat.

............................................
Tandatangan guru

2. Pelajar berlatih catur sambil dipantau oleh guru


penasihat

..........................................
Tandatangan Mentor

34

BIL

PERKARA

KETERANGAN

Tarikh

10. 2.2014

Masa

7.30 1.50 pm

Bidang

Kurikulum

Aspek

Kursus Pentaksiran Pusat Menengah Rendah (PPMR2014)


1. Menambah pengetahuan mengenai Dasar-dasar PBS
dengan mendalam

Objektif

2. Guru dapat mengaplikasikan instrumen PBS dengan


berkesan
3. Meningkatkan kemahiran guru dalam melaksanakan
PBS
1. Guru penasihat menyediakan modul dan program untk
aktiviti hari ini

Aktiviti

2. Pelajar berlatih catur sambil dipantau oleh guru


penasihat
Saya telah dilantik menjadi guru penasihat Permainan catur.

Penilaian

Murid yang menyertai permainan ini merupakan mereka yang


mempunyai

pengetahuan

dan

minat

yang

mendalam

terhadap catur.

Rumusan

Aktiviti berjalan dengan lancar dan mendapat kerjasama


daripada guru-guru penasihat serta murid-murid yang terlibat.

35

36

4.2

LAMPIRAN

1. bahan edaran
2. pamplet/brocure/buku program

37

BAHAGIAN
5

LAPORAN AKTIVITI
PEMENTORAN

38

5.1

LAPORAN AKTIVITI/SESI PERJUMPAAN / BIMBINGAN / PROGRAM

BULAN

: JANUARI

TARIKH

: 26 JANUARI 2014

AKTIVITI
1. Sesi perkelanalan bersama mentor yang merupakan Ketua Panitia Bahasa Melayu
2. Perbincangan skop peranan guru mentor dan mentee seperti yang terdapat dalam modul

KAEDAH PELAKSANAAN
1. Mentor dan mentee memperkenalkan biodata diri dan menceritakan pengalaman mengajar
2. Mentee memberikan penjelasan mengenai program Pembangunan guru Baharu dan
pementoran

PROSES PELAKSANAAN
1. Guru baharu mencatat biodata mentor untuk dimasukkan dalam portfolio program
pembangunan guru baharu
2. Guru baharu bertanya beberapa soalan yang kurang difahami

REFLEKSI
Guru baharu bersyukur diberi mentor yang baik dan sentiasa memberikan kerjasama dalam menjayakan
modul ini.

39

BULAN

: FEBUARI

TARIKH

: 9 FEBUARI 2014

AKTIVITI
1. Mentor menerangkan cara menulis Rancangan Pangajaran Harian dalam format bahasa.
2. Mentor menyenaraikan item yang perlu ada ketika menulis RPH untuk subjek bahasa Melayu
seperti tajuk,objektif,aktiviti,fokus utama dan sampingan kbkk,nilai dan refleksi
3. Mentor menunjukkan Rancangan pengajaran harian serta sukatan pelajaran untuk rujukan guru
baharu

KAEDAH PELAKSANAAN
1. Mentor memberi contoh lembaran RPH sebagai rujukan untuk guru baharu
2. Mentee menulis nota dan tips yang diberikan oleh mentor
3. Mentee mendownload rpt dan sukatan pelajaran bahasa melayu melalui internet dan menmpal
dalam buku rekod mengajar

PROSES PELAKSANAAN
1. Mentee menulis rph dengan berpandukan contoh rph yang diberikan oleh mentor
2. Mentee menyemak semula item yang perlu ditulis dalam buku rekod mengajar

REFLEKSI
Guru baharu mendapat beberapa input penting yang berguna untuk menjalankan tugas sebgai guru
matapelajaran bahasa melayu di SMK Labis. Semua maklumat yang diperlukan seperti RPT dan sukatan
pelajaran telah ditampal didalam buku rekod mengajar untuk rujukan.

40

BULAN

TARIKH

AKTIVITI

KAEDAH PELAKSANAAN

PROSES PELAKSANAAN

REFLEKSI

41

5.2

LAPORAN KAJIAN TINDAKAN

Nama pengkaji

: ________________________________

Tajuk

: ________________________________

MEREFLEK
Saya mengajar di kelas bagi mata pelajaran ..
Masalah utama bagi murid saya ialah ............................................
........................................................................................................................................................................
................
Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian tingkah laku murid/semakan latihan murid/ keputusan
ujian/ temubual (sekurang-kurangnya daripada dua sumber data) di dalam kelas semasa saya mengajar
..
Analisis yang didapati daripada . Seperti berikut :
..
Berikut analisis/ contoh antara kesilapan yang dapat dikesan semasa murid menjawab soalan ujian
..
Masalah

ini

berlaku

dalam

kalangan

murid

adalah

kerana

mereka

tidak

..............................................................................................................................................
Masalah ini berlaku juga berpunca daripada saya kerana .....

FOKUS KAJIAN
Daripada refleksi di atas, didapati murid tidak dapat menjawab soalan/ menguasai kemahiran
a) .....
b) .
Jika perkara ini tidak ditangani akan menjadi lebih teruk, murid akan terus....
.............
Murid juga akan terlepas peluang untuk mendapatkan markah kerana..
Bagi mengatasi masalah ini, saya akan mencuba .....

42

Objektif kajian :-

Secara amnya akan dapat ..

Secara khususnya :1. Murid ..


2. Murid ..
3. Murid ..
4. Guru ...

Kajian ini melibatkan .orang murid daripada.. ..

43

MERANCANG
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini. Bilangan aktiviti/ intervensi adalah bergantung
kepada masalah yang guru hadapi dan cara guru menyelesaikannya. Perkara yang penting, setiap
aktiviti/ tindakan/ intervensi yang akan dijalankan perlu diperjelaskan jenis dan pelaksanaannya dengan
terperinci.
PROJEK
PEMBELAJARAN DAN
PENGAJARAN
TERANCANG (Kaedah
PEMBELAJARAN DAN

Jenis Perancangan
Mengubah suai cara/ kaedah
yang sedia ada

Mencipta cara baru (inovasi


PEMBELAJARAN DAN
PENGAJARAN guru
terhasil dari sini)

Saya merancang akan mendapatkan data bagi tinjauan masalah menggunakan kaedah:
1.
2. ..
Pelaksanaan tindakan yang akan saya jalankan ialah :

i. Aktiviti 1 :..
Langkah 1 : ..
.........
Langkah 2 : ..
...................
ii. Aktiviti 2 :..
Langkah 1 :...
..
Langkah 2 :...
..
iii. Aktiviti 3:...
Langkah 1 :...
......
Langkah 2 :...
..
44

Langkah 3 :..
BERTINDAK
Panduan maklumat yang perlu ditulis di bahagian ini
BIL

AKTIVITI

LANGKAH

HASIL REFLEKSI

1.

2.

3.

4.

5.

45

MEMERHATI

Berdasarkan keputusan ujian-ujian dan analisis yang telah dilaksanakan, saya mendapati, teknik
. yang diperkenalkan kepada murid .merupakan kaedah yang

Hasil

kajian

tindakan

ini

juga

telah

menunjukkan

hasil

dan

perkembangan

yang

Hasil daripada kajian tindakan ini, saya berasa masih perlu melakukan kajian tindakan dalam mengatasi
masalah pembelajaran terutamanya dalam tajuk yang sukar difahami oleh murid. Oleh itu, saya
bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya berkaitan

(PELAPOR)

..
(PENILAI)

46

5.3

LAMPIRAN

BAHAN EDARAN
RISALAH/BUKU PROGRAM

47

BAHAGIAN
6.0
REFLEKSI DAN
PENILAIAN PPGB

48