You are on page 1of 2

Cch tnh gi xy dng nh 2013 n gin nht (853)

Cch tnh gi thnh xy dng nh gia nh nm 2013 n gin v nhanh


chng.

Nm 2013 c nhiu chuyn gia kinh t nhn nh vn l mt nm kh khn ca nn


kinh t Vit Nam ni chung v lnh vc u t xy dng bt ng sn ni ring.Bi cnh nn
kinh t v bt ng sn m m li l c hi cho nhiu ngi lao ng thu nhp thp c c hi
bin c m s hu mt mi m ca ring mnh thnh hin thc, khi m gi t v gi thnh vt
liu xy dng ang gn chm y.Nu bn ang c d nh nm bt c hi xy nh trong
nm 2013, chng ti s gip bn cch tnh gi thnh u t xy dng nh gia nh nm 2013
n gin v nhanh chng.
Cng thc chung: Chiu di X Chiu rng nh X S tngX H s X n gi=Gi thnh
H s xy dng c tnh nh sau:
Mng bng

: 0.1

Tng trt/lu

:1

Sn/mi BT :0.3
Sn thng

:0.5

n gi xy dng c tnh nh sau:


Gi nhn cng nh tm

:1,2tr/m2

Gi nhn cng nh gi

:1,0tr/m2

Gi xy th bao vt t tht :2,6tr/m2


Gi xy th bao vt t gi :2,2tr/m2
Gi xy th bao vt t+cng hon thin tht :2,9tr/m2
Gi xy th bao vt t+cng hon thin gi :2,5tr/m2
Gi xy trn gi cng+vt t nh tm :4tr/m2

Gi xy trn gi cng+vt t nh gi :3.5tr/m2

V d: Bn c ming t 4*15, bn tnh xy nh 4*12, qui m 1 trt, 3 lu c ban cng 1m, 1


sn thng c chung cu 6m,cha sn trc trng cy 4m, sn sau phi 3m, mi betong
c seno 0.5m hai bn, cha sn trc 2m, sn sau 1m. t cng nn bn ch ng c xy mng
nBn mun bit gi thnh xy nh mnh theo cch betong v gi xem phng n no
tit kim hn,gi nhn cng l bao nhiu, gi giao thu trn gi l bao nhiu.Bn lm bng tnh
nh sau:

Hng mc
Tng trt

Di

Rng

H
s

Din
tch

n gi

Thnh tin

12.00

4.00

1.0

48.00

1,200,000

242,392,800

3.00

4.00

0.3

3.59

2,600,000

525,184,400

Lu 1

13.00

4.00

1.0

52.00

2,900,000

585,782,600

Lu 2

13.00

4.00

1.0

52.00

4,000,000

807,976,000

Chung cu lu 3

6.00

4.00

1.0

24.00

1,000,000

201,994,000

Sn thng

4.00

4.00

0.5

8.00

2,200,000

444,386,800

Sn phi

3.00

4.00

0.5

6.00

2,500,000

504,985,000

Mi chung cu

7.00

4.00

0.3

8.40

3,500,000

706,979,000

Sn trc+sau

Tng cng

Cch giao thu


Nhn cng trn gi
BT
Xy th bao vt t
BT
Xy th bao vt
t+cng hon thin
BT
Trn gi cng+vt t
BT
Nhn cng trn gi
gi
Xy th bao vt t
gi
Xy th bao vt
t+cng hon thin
gi
Trn gi cng+vt t
gi

202.0

Da trn bng tnh ny, bn c th bit c mnh cn chun b bao nhiu tin xy nh
tm tht, nu giao thu nhn cng hoc giao trn gi th bao nhiu l giao c.Nu khng
tin th bn c th chn cch gim din tch xy dng hoc gim s tng xy dng, hoc chn
cch gi, hoc chn vt t hon thin trung bnh gim n gi xy dng.