You are on page 1of 23

LAMPIRAN 1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SOAL SELIDIK
INDEKS PERSEPSI MURID (IPM)
TERHADAP GURU PENYAYANG
Tingkatan/Tahun : ……………………….
Jantina
: ……………………….
Kaum
: ……………………….
Sangat
Tidak
Ite
Pernyataan
Tidak
Setuj
m
Setuju
u
(1)
(2)
1.
Saya sering diberi perhatian oleh
guru
2.

Saya sering dilayan dengan baik oleh
guru

3.

Salam/sapaan saya sering dijawab
guru

4.

Saya selalu dipuji oleh guru

5.

Saya sering disapa oleh guru

6.

Pendapat saya sering didengar guru

7.

Kehadiran saya di sekolah dialualukan oleh guru

8.

Saya sering menerima ucapan
sempena hari perayaan yang saya
raikan

9.

Saya sering dilayan seperti anak
sendiri oleh guru

10.

Saya sering menerima ucapan hari
lahir daripada guru

11.

Saya selalu menerima senyuman
daripada guru

12.

Kejayaan saya dihargai oleh guru

13.

Saya suka cara guru mengajar

14.

Guru saya sentiasa sabar melayan
tingkahlaku/kerenah murid

15.

Saya sangat seronok semasa berada
di sekolah

JUMLAH SKOR

Setuju
(3)

Sanga
t
Setuju
(4)

JUMLAH SKOR KESELURUHAN
ANALISIS

Guru Bersikap Penyayang (4560)/Guru Sederhana Sikap
Penyayang (30-44) /Guru Kurang
Sikap Penyayang

** Sekolah

LAMPIRAN 1A(1)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM)
PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG
SEKOLAH

:

………………………………………………………..

DAERAH

:

………………………………………………………..

KATEGORI : MENENGAH/RENDAH
LAPORAN

: MAC/JUN/OGOS/OKTOBER
DAPATAN

BI
L.

PERKARA

GURU
PENYAYANG

GURU KURANG
PENYAYANG

GURU TIDAK
PENYAYANG

( skor - 45-60 )

( skor - 30-44 )

( skor - 1-29 )

Jumlah

1.

Kajian
pertama

2.

Kajian
kedua

3.

Kajian
ketiga

4.

Kajian
keempat

Peratu
s

Jumlah

Peratus

Jumlah

Peratus

PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
BIL
.
1.

PROGRAM
Mengalu-Alukan
Pelajar

Kehadiran

JUMLAH
TERLIBAT

CATATAN

2... …………………………. Pendapat saya sering didengar guru 7. Saya sering diberi perhatian oleh guru 2. Saya sering dilayan dengan baik oleh guru 3. Saya selalu dipuji oleh guru 5. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar Pengetua / ** Sekolah ke PPD LAMPIRAN 1A(2) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SEKOLAH : DAERAH : Ite m LAPORAN SETIAP ITEM INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) TERHADAP GURU PENYAYANG …………………………. Program Mento-Mentee 3. Saya sering dilayan seperti anak sendiri oleh guru Tidak Setuj u (2) Setuju (3) Sanga t Setuju (4) .. Saya sering menerima ucapan sempena hari perayaan yang saya raikan 9. Saya sering disapa oleh guru 6. Memberi Penghargaan Kepada Pelajar Disediakan Oleh : Disahkan Oleh ……………………………. Pernyataan JUMLAH KESELURUHAN SETIAP ITEM Sangat Tidak Setuju (1) 1. ………………………….. Salam/sapaan saya sering dijawab guru 4. Kehadiran saya di sekolah dialualukan oleh guru 8.

Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar Pengetua / **sekolah ke PPD LAMPIRAN 1B LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN : MAC/JUN/OGOS/OKTOBER DAPATAN BI L. …………………………. Saya suka cara guru mengajar 14. Guru saya sentiasa sabar melayan tingkahlaku/kerenah murid 15. SEKOLAH GURU BERSIKAP PENYAYANG ( skor . Saya selalu menerima senyuman daripada guru 12. Saya sering menerima ucapan hari lahir daripada guru 11..1-29 ) ( skor .30-44 ) Jumlah Peratu s Jumlah Peratus Jumlah Peratus . Kejayaan saya dihargai oleh guru 13.10..45-60 ) GURU SEDERHANA SIKAP PENYAYANG GURU KURANG SIKAP PENYAYANG ( skor . Saya sangat seronok semasa berada di sekolah Disediakan Oleh : Disahkan Oleh …………………………….

Pegawai HEM PPD ** PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(i) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Sangat Tidak Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l.. ………………………….Disediakan Oleh : Oleh : Disahkan ………………………. Sekolah ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ..

Sekolah ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 .** PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(ii) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Tidak Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l.

**PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(iii) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l. Sekolah ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 .

**PPD ke JPN LAMPIRAN 1B(iv) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INDEKS PERSEPSI MURID (IPM) BERDASARKAN SETIAP ITEM (Sangat Setuju) TERHADAP GURU PENYAYANG DAERAH : ………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bi l. Sekolah ITEM .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 **PPD ke JPN LAMPIRAN 2 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PANDANGAN GURU PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG SEKOLAH DAERAH : : …………………………………… …………………………………… 1 4 1 5 .

6.Bi l. Saya faham pelaksanaan Program Guru Penyayang. 5. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid adalah sangat penting 4. Murid mendapat layanan mesra. 3. 2. Saya menerima baik pelaksanaan Program Guru Penyayang. Budaya penyayang adalah amalan guru. Item 1. Saya gembira menyambut kehadiran murid ke sekolah YA TIDAK **sekolah LAMPIRAN 2A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INSTRUMEN PANDANGAN GURU PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG SEKOLAH : …………………………………… .

Budaya penyayang adalah amalan guru.. 3. Saya gembira menyambut kehadiran murid ke sekolah Disediakan Oleh : TIDAK Disahkan Oleh ……………………………. …………………………. 5. Saya menerima baik pelaksanaan Program Guru Penyayang. Saya faham pelaksanaan Program Guru Penyayang. 6...DAERAH : …………………………………. Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada murid adalah sangat penting 4. Murid mendapat layanan mesra. 2. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar Pengetua / **sekolah ke PPD LAMPIRAN 2B KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Bi l. ITEM JUMLAH KESELURUHAN YA 1.

…………………………. Pegawai HEM PPD **PPD ke JPN LAMPIRAN 3 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) .LAPORAN INSTRUMEN PANDANGAN GURU PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG DAERAH : …………………………………… **Kira “YA” sahaja Bil SEKOLAH ITEM ... 1 2 3 4 5 Disediakan Oleh : Oleh : 6 Disahkan ……………………….

Mentor dapat membentu kea rah peningkatan sahsiah saya. JUMLAH ANALISIS ANALISIS SKOR BI SKOR L 1. ITEM YA TIDAK Program ini memberi kesan positif kepada saya. 7. Mentor menghargai saya. 8. ** Sekolah LAMPIRAN 3A . 4–6 3. Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya. 1. 2. Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. Tarikh : ……………………………. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. 3. Saya gembira mengikuti program mentor mentee. 7–8 TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN Tandatangan Mentee ……………………………. Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya. 6. 4. 1–3 2. 5.SEKOLAH : ……………………………… DAERAH : ……………………………… BI L.

8. 4. Mentor dapat membentu ke arah peningkatan sahsiah saya.. Perhubungan saya amat mesra dengan mentor saya. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar ** Sekolah Pengetua / . 3. Saya gembira mengikuti program mentor mentee. 5. Saya sentiasa memberi kerjasama pada setiap kali perjumpaan bersama mentor saya.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH LAPORAN : : ……………………………… MAC/JUN/OGOS/OKTOBER BI L. …………………………. Program Mentor Mentee merapatkan hubungan saya dengan rakan-rakan. 2. TAHAP KEBERKESANAN 1. Mentor menghargai saya. JUMLAH KESELURUHAN YA TIDAK ITEM Program ini memberi kesan positif kepada saya. 7. 6. Mentor merupakan tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. SANGAT BERKESAN (7-8) Disediakan Oleh : JUMLAH Disahkan Oleh ……………………………. 1.. KURANG BERKESAN (1-3) 2. BERKESAN (4-6) 3. ANALISIS BI L.

LAMPIRAN 3B KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTEE) DAERAH : ……………………………… KATEGORI : Bil . ……………………………… Sekolah JUMLAH “YA” SETIAP ITEM 1 2 3 4 5 6 7 ANALISIS 8 Kuran g Berke san Berke san Sanga t Berkes an .

5. 7. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik. 1–3 2. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkahlaku mentee ke arah yang lebih positif. 6. 8. Saya gembira mengendalikan program mentor mentee.**PPD ke JPN LAMPIRAN 4 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH BI L. Mentee menjadikan saya tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. 3. 4. 2. Saya sentiasa membentu mentee ke arah peningkatan sahsiah. Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaaan yang lebih sempurna. 4–6 3. : ……………………………… ITEM Program ini memberi kesan positif kepada mentee. 1. 7–8 Tandatangan Mentor TAHAP KEBERKESANAN KURANG BERKESAN BERKESAN SANGAT BERKESAN YA TIDAK . JUMLAH “YA” ANALISIS ANALISIS SKOR BI SKOR L 1. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee.

. Mentee menerima saya sebagai mentornya dengan baik. ANALISIS BI L.……………………………. 8. 1. Mentee menjadikan saya tempat rujukan apabila saya menghadapi masalah. TAHAP KEBERKESANAN 1. 2. Saya gembira mengendalikan program mentor mentee. 4. Saya sentiasa membentu mentee ke arah peningkatan sahsiah. 5. Modul yang digunakan dapat mengubah tingkahlaku mentee ke arah yang lebih positif. 7. Modul yang dibekalkan dapat membantu saya ke arah pengendalian perjumpaaan yang lebih sempurna. Perhubungan saya amat mesra dengan mentee. 3. 6. Tarikh : ………………………. : : ……………………………… MAC/JUN/OGOS/OKTOBER JUMLAH KESELURUHAN YA TIDAK ITEM Program ini memberi kesan positif kepada mentee. ** Sekolah LAMPIRAN 4A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH LAPORAN BI L. KURANG BERKESAN (1-3) JUMLAH .

SANGAT BERKESAN (7-8) Disediakan Oleh : Disahkan Oleh ……………………………. BERKESAN (4-6) 3. ……………………………… Sekolah JUMLAH “YA” SETIAP ITEM 1 2 3 4 5 6 7 ANALISIS 8 Kuran g Berke san Berke san Sanga t Berkes an . …………………………...2. Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Besar Pengetua / ** Sekolah LAMPIRAN 4B KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (MENTOR) DAERAH : ……………………………… KATEGORI : Bil .

Item 1. 2. 5. 4 Pihak sekolah mematuhi garis panduan perlaksanaan program mentor mentee yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengurusan sekolah turut sama terlibat dalam perlaksanaan program. YA TIDAK . Perlaksanaan program Mentor Mentee berpandukan modul yang diberi.**PPD ke JPN LAMPIRAN 5 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE (PEMANTAUAN) SEKOLAH : ……………………………… DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH Bil . Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) telah ditubuhkan. Taklimat pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) telah disampaikan kepada semua guru. Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan Program Mentor Mentee. 6. 3.

JUMLAH ‘YA” ANALISIS ANALISIS SKOR BI SKOR L.7. LAMPIRAN 5A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTOR MENTEE DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN Bi Sekolah l.. : MAC/JUN/OGOS/OKTOBER Kurang Dilaksana kan Pelaksanaan Dilaksanaka Di Tahap n Dengan Sederhana Baik . Semua guru terlibat dalam perlaksanaan program mentor mentee. 7-8 TAHAP PELAKSANAAN KURANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK T/Tangan Pemantau ……………………………. 8. 4–6 3. 1. 1–3 2. Tarikh : ………………………. Mentor dan mentee menggunakan masa perjumpaan yang ditetapkan dengan maksima.

5. Pengurusan sekolah dan guru menyambut kehadiran murid di pintu sekolah 4. Taklimat pelaksanaan Program Guru Penyayang telah disampaikan kepada semua guru 3..**PPD ke JPN LAMPIRAN 6 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM GURU PENYAYANG (PEMANTAUAN) NAMA SEKOLAH : …………………………………… DAERAH : …………………………………. 1. BI ITEM YA L. Pengurusan sekolah dan guru member I penghargaan dan pengiktirafan kepada murid 6. Pengurusan sekolah dan guru mengiringi kepulangan murid dan kehadiran murid. Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang telah ditubuhkan 2. Layanan guru adalah mesra semasa TIDAK .

7.. 7-8 TAHAP PELAKSANAAN Kurang Dilasanakan Pelaksanaan Di Tahap Sederhana Dilaksanakan Dengan Baik Tandatangan Dan Nama Pemantau …………………………………………………….. LAMPIRAN 6A KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PROGRAM AMALAN GURU PENYAYANG DAERAH : ……………………………… KATEGORI : MENENGAH/RENDAH LAPORAN Bi Sekolah l. 8 menyambut dan mengiringi murid pulang Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan Program Guru Penyayang Penerimaan dan kerjasama guru terhadap Program Guru Penyayang adalah baik JUMLAH “YA” ANALISIS ANALISIS SKOR BI SKOR L. 4-6 3. Tarikh ……………………………………………………. 1. : MAC/JULAI/SETEMBER Kurang Dilasanak an Pelaksanaan Dilaksanaka Di Tahap n Dengan Minima Baik . 1-3 2. ……………………………..

**PPD ke JPN .